Illyés Sándor Szakkollégium

Illyés Sándor Szakkollégium

Az Illyés Sándor Szakkollégium az ELTE tehetséggondozó intézményeként a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését. A szakkollégium elsősorban a humán fejlesztés területei iránt érdeklődők számára nyitott, így hallgatóink főként az ELTE Pedagogikum, azaz a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Tanító és Óvóképző Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatói közül kerülnek ki.

Az intézmény terepet kínál arra, hogy megvalósítsuk tehetséggondozó munkánk egyik legfőbb elemét, az interdiszciplinaritást: a különböző tudományterületekről érkező hallgatók egy inspiratív, szakmailag támogató közegben, egyetemi tanulmányaikból kitekintve valósíthatnak meg közös projekteket más karok hallgatóival együttműködve. Ide sorolhatók a hallgatók önálló kutatói műhelyei, szakmai érdeklődésüknek megfelelő kurzusok szervezése, és saját tudományágukhoz kapcsolódó határterületek behatóbb megismerése. Az ELTE hallgatóinak egy olyan sokszínű, önszerveződő szakmai közösséget szeretnénk felkínálni, amelyhez csatlakozva pályaorientációs iránymutatásra lelnek. A szakkollégium tagjainak szakmai támogatáson túl már egyetemi éveik alatt lehetőségük nyílik megszerzett ismereteik társadalmi hasznosítására, legyen az közéleti vitafórumok, konferenciák megszervezése vagy szakkollégisták által közösen vállalt önkénteskedés.

A szakkollégium egy olyan hely, amely az új nézőpontok, lehetőségek megismeréséről, a közös alkotói folyamat öröméről szól. Ennek szerves részét képezi az is, hogy az intézmény fenntartását és működtetése teljes egészében a tagok közéleti tevékenységén nyugszik. A szakkollégium hat bizottságában (Szakmai Bizottság, HR Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Közösségi Bizottság, Belügyi Bizottság és Gazdasági Bizottság) vállalnak feladatokat a hallgatók, ezáltal is biztosítva a szakkollégium önszerveződő jellegét. A demokratikusság alapját döntéshozó szervként a Közgyűlés határozza meg, aminek minden szakkollégista tagja.

Elérhetőségek

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13., Nándorfejérvári úti Kollégium
Általános információ: https://illyes.elte.hu/rolunk
Honlap: https://illyes.elte.hu

Igazgató:
Lehmann Miklós
igazgato@isszk.elte.hu

Választmányi elnök:
Makovics Gábor
elnok@isszk.elte.hu

Felvételi eljárással kapcsolatos információk:
felveteli@isszk.elte.hu

A bizottságok elérhetőségei

Belügyi Bizottság:
belugy@isszk.elte.hu

Gazdasági Bizottság:
gazdasagi@isszk.elte.hu

HR Bizottság:
hr@isszk.elte.hu

Kommunikációs Bizottság:
kommunikacio@isszk.elte.hu

Közösségi Bizottság:
kozosseg@isszk.elte.hu

Szakmai Bizottság:
szakmai@isszk.elte.hu