Hasznosított találmányok, technológiák

Hasznosított találmányok, technológiák

Hasznosított találmányok, technológiák EN

ImmunoGenes Kft.

Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai Tanszék docense és Dr. Bősze Zsuzsanna a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója kollégáikkal együtt 2007-ben egy olyan új eljárást fejlesztettek ki, amelynek révén genetikailag módosított állatokban jelentősen növelni lehet az ellenanyag termelés mennyiségét és hatékonyságát. Az eljárásról szabadalmi bejelentést tettek, majd annak hasznosítására 2007-ben megalapították az ImmunoGenes Kft.-t. Cégük az érintett intézetekkel (ELTE, MBK) 2008 januárjában kizárólagos hasznosítási szerződést kötött az intézmények tulajdonában lévő szellemi tulajdon hasznosítására.

Az új technológia az előállítási költségek jelentős, 50-60 százalékos csökkentését teszi lehetővé. Az említett ellenanyagokat mind az orvosbiológiai kutatásokban, mind pedig a klinikai, gyógyító munka során nagy mennyiségben alkalmazzák. Világpiaci forgalmuk évente mintegy 2,5 milliárd dollár, ami ráadásul dinamikusan növekszik.

Az eljárás iránti érdeklődést jól mutatja, hogy több, az ellenanyaggyártásban érdekelt, illetve humán terápiával foglalkozó nemzetközi vállalat már felvette a kapcsolatot az ImmunoGenes Kft.-vel.

Az ígéretes technológia és annak megvalósítása iránti elkötelezettség hatására a kutatás-fejlesztésbe sikerült nemzetközi szinten is elismert, és jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező menedzsmentet, kiváló kutatókat, valamint hazai és külföldi magántőkét bevonni. Az ImmunoGenes és a Magyar Fejlesztési Bank, Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. közös vállalkozást hozott létre (ImmunoGenes-ABS Zrt), amely megrendelésre ellenanyagot fejleszt, ill. genetikailag módosított állatokat hoz létre.

Honlap 

Maven Seven Zrt.

A Maven7 a hálózatkutatás és az adatbányászat módszertanaira alapuló saját fejlesztésű eszközeivel végez elemzéseket a szervezetfejlesztésben, gyógyszeriparban, médiában és még számos más területen. A cég az üzleti döntéshozókat segíti az által, hogy nagy mennyiségű, nehezen értelmezhető adatokat elsősorban hálózatos megközelítéssel, döntéstámogatásra közvetlenül alkalmas tudássá alakít át.

A Maven7 erős tudományos és szakmai háttérrel rendelkezik. Elemzéseik módszertana nemzetközileg elismert és többszörösen díjazott tudósok és társalapítóik, Barabási Albert László és Vicsek Tamás munkáján és eredményein alapszik.

A Maven7 közösségi hálózatelemző szoftvere, az OrgMapper, a Cfinder nevű algoritmust alkalmazza, melyet az egyik legnevesebb nemzetközi folyóiratban a Nature-ben két alkalommal is publikáltak. (2005, 2007)

Honlap

Handorino

A HANDORINO internetes játékok egyetemi kutatók fejlesztései. Tartalmát a Szegedi Tudományegyetem pedagógusai dolgozták ki, a számítógépes adaptációt az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikusai valósították meg. A program ingyenesen letölthető, és a kisgyerekek akár szülői, tanári felügyelet nélkül is használhatják. Az innováció rövidtávon szórakoztató játék, hosszabb távon diagnosztikai eszköz.

A játékszoftverrel a kutatók hosszú távú célja a gyermekek fejlődésének és tudásának széleskörű monitorozása. A 6-8 éves korosztály számára készített szoftver keretjátékba foglalt tesztfeladatok megoldásán keresztül méri a játékosok képességét, ami segítségül szolgál tanárnak és szülőnek egyaránt a tehetségek, illetve egyes fogyatékok (pl. diszlexia, diszkalkulia, színtévesztés, autizmus) kiszűrésére. A játékot a tanárok a tananyagba, a szülők az otthoni tanulásba illeszthetik be.

Az oktatójátékkal fejleszthetők a gyermek azon képességei, amelyek nem kapcsolódnak egyetlen iskolai tantárgyhoz sem, de segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel harcban álló kisgyermekek számára is.

A játék akadálymentesített változatban is elérhető a MouSense ingyenesen letölthető szoftverrel, mely a fejjel vezérlés lehetőségét biztosítja, de használható webkamerával is, ami a gyermekek arckifejezésének monitorozását végzi.

A tervek szerint a játékok a közeljövőben okostelefonokon, tableteken (Android és iOS rendszereken) is játszhatóak lesznek.

A fejlesztők célja, hogy egyre több kisgyerek tesztelje a programot, mert a rendszer a tapasztalatok alapján tökéletesíthető. Ehhez várják a szülők és pedagógusok segítéségét. Az oktatójáték ingyenesen hozzáférhető a www.handorino.com weboldalon.

A véleményeket és javaslatokat a www.handorino.com/wiki oldalon várják.

Honlap 

Immunválasz jellemzésére és a komplementrendszer kölcsönhatásainak nagyáteresztőképességű vizsgálatára alkalmas, a komplementaktiváció antigén array-ként történő mérésén alapuló módszer

A találmány eljárás immunológiai reaktivitás antigénmátrixon történő vizsgálatára, amelynek során egy vagy több antigént és adott esetben egy vagy több referenciaanyagot tartalmazó antigénmátrixot érintkeztetnek egy mintával, és sejtekkel detektálják a mintának az antigének által kifogható egy vagy több komponense és az egy vagy több antigén által kialakított komplexeket.
A találmány diagnosztikai eljárásokra és kitekre is kiterjed, valamint sejtek alkalmazására immunológiai reaktivitás antigénmátrixon történő vizsgálatára, immunkomplexek detektálására antigénmátrixon, és immunkomplex összetételének kvalitatív és/vagy szemikvantitatív analízisére antigénmátrixon.

Célunk, hogy immunkomplexek detektálására, immunológiai reaktivitás vizsgálatára, immunológiai reaktivitás profilozására és/vagy immunprofilok előállítására szolgáló olyan módszert nyújtsunk, amely a technika állásában ismert módszerekhez képest jobban tükrözi a detektált immunkomplexek biológiai funkcióit, illetve az immunológiai reaktivitást, és azt, hogy az immunkomplexek ténylegesen működőképesek-e az élő biológiai környezetben. Célul tűztük ki továbbá új diagnosztikai eljárás és diagnosztikában alkalmazható eszköz kidolgozását is, amely jobban tükrözi a detektált ellenanyagok sejtekre kifejtett biológiai hatásait, egyértelmű, szemikvantitatív és többszörös (multiplex) mérési eredményeket ad.