Szolgáltatások, kompetenciák

Cím Kulcsszavak Kapcsolat Szervezeti egység
Cím Kulcsszavak Kapcsolat Szervezeti egység
Zenei művészetközvetítés hazai és határon túli cégek, intézmények számára: fiatal zeneművészek menedzsmentközpontjának kiépítése zenei művészetközvetítés, céges program szervezése, határokon átívelő együttműködés, zenei menedzsment Czakó Dóra ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Beszédzavarok és nyelvi zavarok beszédbeli tüneteinek vizsgálata új diagnosztikai eljárások fejlesztéséhez beszédzavar, nyelvi zavar, fonetikai jellemzők, pszicholingvisztikai jellemzők, folyamatos beszéd Bóna Judit ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Életkori sajátosságok vizsgálata a beszédben életkor, beszéd, fonetika, pszicholingvisztika Bóna Judit ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
GABI - Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár gyermeknyelv, beszéd, adatbázis Bóna Judit ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Metaforikus szerkezetek azonosítása magyar nyelvű szövegekben (korpuszépítés és módszertani fejlesztés) metafora, korpusz, azonosítás Simon Gábor ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata személyjelölés, korpusz, poétika, kogníció Tátrai Szilárd ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Szociolingvisztikai és többnyelvűségi vizsgálatok, a magyar jelnyelv sztenderdizációjának lépései, jelnyelvi korpusz, szótár létrehozása szociolingvisztika, többnyelvűség, jelnyelv, siketek, multimodális korpusz, adatbázis, szótár Bartha Csilla ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Tanulástudományi, edukációs nyelvészeti, oktatás-módszertani kutatások oktatás, tanulás, nyelvi hátrányos helyzet, módszertan, digitalizáció, szótár Bartha Csilla ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
COVID19 - Veszélyeztetett közösségek egészségügyi információkhoz való gyors hozzáférésének támogatása - Többnyelvű tájékoztatás siket és cigány közösségek részére -alprojekt hátrányos helyzetű kisebbségek hozzáférése, többnyelvű digitális kommunikáció, szótár, terminológiai fejlesztés Bartha Csilla ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Olvasókörök és társadalmi egyesületek története olvasókör, társadalmi egyesület, olvasás, civil szervezetek, történet Barátné Hajdu Ágnes ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Az információ vizualizálása információ vizualizálása Barátné Hajdu Ágnes ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Osztályozáselmélet tartalomelemzés és -feltárás, osztályozás, információkeresés Barátné Hajdu Ágnes ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
A magyar könyvkiadás története 1948-1956 kultúrtörténet, könyvtörténet, könyvkiadás, kiadótörténet, lektor, forráskutatás, forráskiadás, kultúrpolitika Bella Katalin ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Tudásszervezés és ismeretreprezentáció tudásszervezés, ismeretreprezentáció, tartalmi föltárás, tartalmi visszakeresés Csík Tibor ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Oktató könyvtár információs műveltség, információkeresés, könyvtári oktatás, digitális-információs kompetenciák Csík Tibor ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
KutatásiNapló - Tartalomszolgáltatás-elemzések adatbázisa "tartalomszolgáltatás, digitalizálás, gyűjteményi adatbázis, keresés, GUI, SEO, kommunikáció, repozitóriumok, digitális könyvtárak, digitális bölcsészet, muzeológia" Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
InternetSzemle - IT híradatbázis informatika, információs társadalom, könyvtártudomány, web, közösségi média SEO, GUI, mesterséges intelligencia, adattudomány, szerzői jog, személyiségi jogok, GDPR, technológia Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
MindennapiNapló – kronológiai adatbázisépítés sajtótörténet, történeti kronológia, on-line adatforrások összekapcsolása, infografika, digitális bölcsészet Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Fodor András Hálózati életműkiadás XX. századi magyar irodalom, irodalomtörténet, kultúrtörténet, művészettörténet, történelem Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
iTTiVoTT Budapest - urbanisztikai kutatás vendéglátóipar, helytörténet, közösségi terek, urbanisztika, várostörténet, reklámtörténet, helytörténeti kulturális örökség Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Ódry Archivum - színháztörténeti kutatás színháztörténet, színészképzés, művelődéstörténet Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Hullámfürdő záróra előtt - fürdőtörténeti kutatás balneológia, várostörténet, 30-as évek, Horthy-korszak, divat, elit Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Neon Budapest - várostörténeti kutatás reklámtörténet, várostörténet, tipográfia, világítástechnika, helytörténeti kulturális örökség Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Artikulációs elemzések tipikus beszélők körében beszéd, artikuláció Markó Alexandra ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
A gyermeki artikuláció fejlődésének longitudinális és transzverzális vizsgálata beszéd, artikuláció, anyanyelv-elsajátítás Markó Alexandra ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
Funkcionális anyanyelv-pedagógia anyanyelvi tudás, használatalapú nyelvtudomány, nyelvpedagógia, sikeres nyelvi szocializáció, tanulói perspektíva Tolcsvai Nagy Gábor ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program: Önvezető járművek, automatizáció, normativitás: Logikai és etikai kutatások technológia, mesterséges intelligencia, etika, logika Zvolenszky Zsófia ELTE BTK Filozófia Intézet
Az orvos-beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése orvos-beteg kommunikáció, kommunikatív stratégiák, kérdőív, interjú Kuna Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Régészeti feltárás régészeti feltárás, megelőző feltárás, régészeti feladatellátás Szabó Gábor ELTE BTK Régészettudományi Intézet
Régészeti lelőhelyfelderítés lelőhelyfelderítés, térinformatika, légi fényképezés, régészeti geofizika, régészeti geomorfológia Czajlik Zoltán ELTE BTK Régészettudományi Intézet; Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék
Narratívák belső vizualizációjának vizsgálata vizuális gondolkodás, távolság érzékelés, pszichológiai távolság, befogadás vizsgálat Kovács András Bálint ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudományi Tanszék
Egyéni különbségek vizsgálata és a nyelvtanulók profilozása a hatékonyabb nyelvtanulásért nyelvtanulás, egyéni különbségek, eredményesség Csizér Kata ELTE BTK Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Az interkulturális kompetencia fejlesztésének innovatív lehetőségei és módszerei az eredményesebb idegen nyelv tanításért és tanulásért idegen nyelv tanítás, nyelvtanulás, interkulturális kompetencia, diskurzuskompetencia, fordítói kompetencia Károly Krisztina ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
Történeti emlékhelyek és azok történeti - társadalmi kontextusa helyi hagyományok története, helytörténet, kulturális örökségvédelem, műemlékvédelem, település- és területfejlesztés, történeti emlékhelyek Nagy Balázs ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Innováció a latintanításban kompetencia-fejlesztés, nyelvtanítás, korszerűsítés Ferenczi Attila ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
Forrásértelmezés mint szolgáltatás a piac érzékenyítése, szolgáltatás Rung Ádám ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
ProLang nyelvi szolgáltatások, nyelvi ipar, fordítás, tolmácsolás, terminológia, számítógéppel támogatott fordítás, gépi fordítás Sereg Judit ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete
Történeti szakfordítás fordítás, idegen nyelv, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, lengyel, cseh Fóris Ákos ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Szaklektorálás lektorálás, könyvkiadás Fóris Ákos ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Szakértői munka középkori történelem témakörben szakértői munka, kiállítás, szakanyag, középkori történelem Fóris Ákos ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Mesterséges Intelligencia alkalmazások kutatása-fejlesztése mesterséges intelligencia, big data, gépi tanulás, mély tanulás, neurális hálózatok Lukács András ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék, MI Kutatócsoport
Bioinformatikai kutatások, big data bioinformatika Grolmusz Vince ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék
Dróntechnológiai kutatások dróntechnológia, csoportos robotika, önszerveződő autonóm rendszerek, csoportos intelligencia Vásárhelyi Gábor ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék
Idegtudományi kutatások – a viselkedés molekuláris alapjai idegtudomány, gyógyszerfejlesztés Dobolyi Árpád, Vitéz-Cservenák Melinda ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Kockázatmodellezés, kockázatbecslés kockázat, adattudomány Zempléni András ELTE TTK Matematikai Intézet, Valószínűségelméleti és Statisztikai Tanszék
Konfokális mikroszkópos vizsgálatok kivitelezése konfokális mikroszkópia Schlett Katalin ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Hálózatelemzés komplex hálózatok Palla Gergely ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék
Ferrát(VI) tartalmú ipari szennyvíztisztitó szer vizsgálata ferrát, Mössbauer Homonnay Zoltán ELTE TTK Kémiai Intézet, Magkémiai Laboratórium
Szerves molekulák szintézise katalízis, gyógyszermolekulák, fluor Novák Zoltán ELTE TTK, ELTE "Lendület" Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport
Szervetlen oxid bázisú nanorendszerek szintézise, szerkezetvizsgálat nanoszerkezet, szervetlen porózus tömbi és szálas rendszerek, kriogélek, aerogélek Sinkó Katalin ELTE TTK Kémiai Intézet, Szol-gél Laboratórium
Kismolekulás krisztallográfia krisztallográfia, abszolút konfiguráció, szupramolekuláris kémia, polimorfia Harmat Veronika, Dürvanger Zsolt ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, ELTE-CrystalLAB
Fehérjekrisztallográfia fehérjekrisztallográfia, szerkezet-funkció összefüggések, atomi szintű szerkezet Harmat Veronika, Dürvanger Zsolt ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, ELTE-CrystalLAB
Geotermikus tárolók és felszín alatti vízáramlás modellezése felszínalatti vízáramlás, geotermikus hőcserélő, szennyező anyag transzport, hő- és tömegtranszport földtani rendszerekben, numerikus modellezés Galsa Attila ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Felszínközeli geofizikai mérések vertikális elektromos szondázás, geoelektromos tomográfia, földmágneses mérések Visnovitz Ferenc ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Műholdas termésbecslés Termésbecslés, műholdas adatok, MODIS Lichtenberger János ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Felsőlégkör állapotának monitorozása, űridőjárás és hatása a földi infrastruktúrára űridőjárás, plazmaszféra, ionoszféra, sugárzási övek Lichtenberger János ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Georeferencia történeti térképek, modern térképi koordináták, GPS, térinformatika Timár Gábor ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Alkalmazott őslénytan üledékes kőzetek, fúrás, kor, környezet Mohr Emőke ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Őslénytani Tanszék
Archeoszeizmológia Földrengés, biztonság, kritikus infrastruktúra Kázmér Miklós ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Őslénytani Tanszék
Űridőjárási adatszolgáltatás űrkutatás, űrtudomány, napfizika, asztrofizika, csillagászat, űridőjárás Petrovay Kristóf ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Csillagászati ismeretterjesztő programok csillagászat, asztrofizika, űrkutatás, ismeretterjesztés Forgácsné Dajka Emese ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Aszteroidák mozgásának előrejelzése űrkutatás, űrtudomány, égi mechanika, asztrofizika, csillagászat Forgácsné Dajka Emese ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Természetbúvár táborok gyerekeknek csillagászat, asztrofizika, űrkutatás, ismeretterjesztés, tábor Forgácsné Dajka Emese ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Biome-BGCMuSo modell biogeokémiai modell, növénymodell, szén-dioxid, dinitrogén oxid, metán, talaj szervesanyag készlet, agrár-menedzsment Barcza Zoltán ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Célzott környezeti, mikro- és agrometeorológiai mérések, adatfeldolgozás/modellezés Sugárzás- és energiamérleg komponensek, turbulens fluxusok, profilmérések (mérőtorony, kötött ballon, drón), agrometeorológiai indexek, párolgásszámítás, modellezés Weidinger Tamás ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Települési levegőminőség vizsgálatok légszennyezés, levegőminőség Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Légszennyező anyagok terjedésének modellezése légszennyezés, levegőminőség, környezeti terhelés Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Víztestek kémiai állapotfelmérése anion meghatározás, kation meghatározás, kémiai vízminősítés Magyari Enikő ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Területi (európai, országos, regionális), települési társadalmi, gazdasági helyzetkép feltárása, területi, települési egyenlőtlenségek és folyamatok kutatása, fejlesztéspolitikai ajánlások készítése területi egyenlőtlenségek, területi fejlettség, térszerkezet, területi tőke Szabó Pál ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Fejlesztéspolitikai források felhasználásának területi hatásértékelése regionális gazdaságtan, területi egyenlőtlenségek, ökonometria, hatásértékelés Czaller László ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Általános és specifikus területi adatelemzés, területi statisztikai adatfeltárás és -elemzés lokális, regionális és globális szinten területi statisztika, adatelemzés, földrajzi adatok Jakobi Ákos ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Az információs világban keletkező digitális nyomok, mint adatszerű virtuális melléktermékek területi és térinformatikai feldolgozása új piaci vagy kutatási termékek fejlesztésében térbeli big data, digitális nyomok, térinformatika, geovizualizáció Jakobi Ákos ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Közlekedési, ezen belül elsősorban elérhetőségi, forgalmi kutatások végzése, összefüggésben a területi egyenlőtlenségek kérdésével. Térszerkezeti lehatárolások közlekedés, elérhetőség, forgalom, térinformatika, területi egyenlőtlenségek Szalkai Gábor ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Város, városi terek, városfejlődés, geopolitika, társadalom… mérések és tanulmányok város, városfejlődés, településszerkezet, Budapest, politikai földrajz, geopolitika Izsák Éva ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Geopolitikai elemzés külpolitika, geopolitika, határ, EU, konfliktus, etnikumok Balogh Péter ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Város- és falukutatás város, falu, környezet, kutatás, fejlesztés Berki Márton ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Környezetdiagnosztikai vizsgálatok: környezet állapot felmérések vizes közegekben és talajokban, bioremediációs eljárások kidolgozása környezet diagnosztika, baktérium azonosítás, "early warning system"/ korai figyelmeztető rendszer, kármentesítés Tóth Erika ELTE TTK Biológiai Intézet, Mikrobiológiai Tanszék
Biológiai és élettelen anyagok elemtérképezése, Röntgenfluoreszcencia-leképezés módszerrel elemtérképezés, Röntgenfluoreszcencia, XRF, elemanalízis Solti Ádám ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék
Fejlődési zavarok automatikus felismerése és mozgásfejlesztés okoseszközökkel és gépi tanulással autizmus, ADHD, mozgás, mesterséges intelligencia, gépi tanulás Konok Veronika ELTE TTK Biológiai Intézet, Etológiai Tanszék
Felületi morfológia jellemzése atomi erő mikroszkópia, optikai mikroszkópia, felületi morfológia Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata nedvesedés, peremszög, felületi energia, csepp-profil analízis Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Részecskeméret meghatározás nanorészecske méret, méreteloszlás, dinamikus fényszóródás Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Határfelületi reológia film viszkozitás, film elaszticitás, Langmuir mérleg, csepp-profil analízis Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Raman spektroszkópos mikroanalitikai vizsgálatok anyagtudomány, ásványtan, geokémia, anyagvizsgálat Szabó Csaba ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Litoszféra Fluidum Kutató Labor & Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum
ELTE Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ NM23, biomarker, autoimmun, S100, Alzheimer, COPD, bioinformatika, EPHB1, predikció, onkológia WIF-1, tumor, ERK, mutáció, proteomika, szekvenálás, immunológia Kacskovics Imre ELTE TTK
Intelligens interface közös tudás kiaknázására MI szakértő és területi szakértő együttműködésében mesterséges intelligencia alkalmazása Lőrincz András ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszék