KMNYE 2018 - Hallgatói pályázati felhívás

KMNYE 2018 - Hallgatói pályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonharmadik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem c. programot 2018. július 10. és július 15. között.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira.

A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

Szakmai program

A Nyári Egyetemünk mottója: Egységben a tudomány!

A Nyári Egyetem immáron nyolc szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

 • Gyógypedagógia: Láss más szemmel! Az élet fogyatékossággal

 • Humántudomány:  Rétorika, kommunikáció, előadástechnika az elméletben és a gyakorlatban

 • Informatika: A blockchain technológia és alkalmazási lehetőségei, avagy hogyan működik a Bitcoin?

 • Jogtudomány: Uniós és nemzeti jog – vonzások és választások

 • Pedagógia és pszichológia: Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatási-kutatási workshopjai 

 • Tanító- és óvóképzés: Élményalapú művészeti nevelés az óvodában, iskolában

 • Társadalomtudomány: Szociális problémák és diszkrimináció a mai Magyarországon (terepmunka)

 • Természettudomány: Az adatok özönében

Tervezett program

 • 2018. július 10.  Érkezés
 • 2018. július 10–15.  Szakmai és szabadidős programok
 • 2018. július 15.  Egész napos kirándulás
 • 2018. július 16.  Hazautazás

További információt a szakmai programról itt találnak.

Előadás- és poszterfelhívás

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.

Az előadás időtartama 15 perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.
Az e-poszter bemutatása 10 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.
A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni nem szükséges a diasort és a posztert sem. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

Az előadás- és poszterszekcióra történő jelentkezés menete

Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni szándékukat. Az online pályázati felületen, kérjük, (1) adják meg a tervezett előadás/poszter címét, majd (2) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre az alábbi szempontok figyelembevételével elkészített témaleírásukat. 

A témaleírás főbb szempontjai:

Az előadásokhoz egy kb. 5000 (szóköz nélkül) karakteres összefoglalóval lehet jelentkezni.

Az előadás-kivonatokban ismertessék

 1. az előadás címe, szerzője, a témavezető neve és munkahelye, továbbá az előadás kulcsszavai mellett
 2. a kutatás célját és szakirodalmi hátterét,
 3. az alkalmazott módszereket,
 4. a kutatás lebonyolítását,
 5. a kutatás eredményeit.

Az összefoglalók utaljanak a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, valamint a közös elméleti, módszertani alapjaira. A jelentkezők ügyeljenek az összefoglaló szöveg koherenciájára és nyelvi megformáltságára.

A témaleírás nyelve elsősorban a magyar. A természettudományi szekcióban elfogadják a magyar mellett az angolt is.

A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

A nyári egyetemre történő jelentkezés gyakorlati tudnivalói

Pályázásra jogosultak köre:

 • Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2017/2018-as tanév tavaszi félévben végzett hallgató;
 • Magyar ajkú;
 • Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

Pályázásra nem jogosult:

 • az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

Támogatás módja:

Teljes támogatott részvétel:

 • Támogatott státuszra kizárólag a 2017/2018-as tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.
 • A támogatott részvételi lehetőség biztosítása és a nyári egyetem résztvevőinek kiválasztása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.
 • A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

Jelentkezés menete

Kérjük, hogy a jelentkezők

 1. a pályázatukat legkésőbb 2018. május 21., éjfélig (CET) adják le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el, 
 2. továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre,
 3. amennyiben pályáznak a szombati előadás- és poszterszekcióra, akkor a csatolandó mellékletek mellett küldjék el a fenti szempontrendszer alapján összeállított témaleírásukat a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.

Az online pályázáskor a jelentkezőknek az alábbi információkat kell megadniuk:

 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok személyi igazolvány számukat is megadhatják útlevélszám helyett),
 • Melyik évfolyamra jár(t),
 • Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,
 • Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Az online pályázás mellett a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell e-mailben csatolmányként elküldeniük a nyariegyetem@inf.elte.hu címre:

 • a tanulmányi átlagot igazoló index / leckekönyv másolata vagy Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás másolata,
 • önéletrajz,
 • motivációs levél.

Emellett csatolható még:

 • bármilyen további dokumentum, amely a tanulmányi teljesítményéhez kapcsolódik (pl. tanári ajánlás, TDK-oklevél),
 • a megadott szempontrendszer figyelembevételével elkészített egy oldalas témaleírás, amennyiben a jelentkező szeretne részt venni a szombati előadás- és poszterszekció alkalmain.