Hallgatói pályázati felhívás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2017

2017.02.15.
Hallgatói pályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonkettedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2017 programot 2017. július 11. és július 16. között.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira.

A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

Szakmai program

A Nyári Egyetemünk mottója: Egységben a tudomány!

A Nyári Egyetem hét szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

 • Gyógypedagógia:  Élethelyzetetek – fogyatékossággal és anélkül

 • Humántudomány:  Interdiszciplináris konferencia: „Dögész – Filosz” Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia IV

 • Informatika: Robotika

 • Jogtudomány: A kulturális sokszínűség a jogban

 • Tanító- és óvóképzés: A művészettel nevelés gyakorlatai kisgyermekkorban

 • Társadalomtudomány: Mítoszok a modernitásban – Modern mítoszok társadalomtudományi nézőpontból

 • Természettudomány: A víz

További információt a szakmai programról itt találnak.

Előadás- és poszterfelhívás

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.

Az előadás tíz perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.
Az e-poszter bemutatása 5 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.

A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni nem szükséges a diasort és a posztert sem. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

Ha még nem tartott előadást vagy nem készített posztert, de most szívesen kipróbálná magát, olvassa el segédanyagunkat a honlapon vagy érdeklődjön nálunk (nyariegyetem@inf.elte.hu).

Pályázás menete

Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni szándékukat. Az online pályázati felületen, kérjük, adják meg a tervezett előadás/poszter címét és 4-5 mondatban foglalják össze az előadás/poszter tervezett témáját is.

A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

Tervezett program

 • 2017. július 10.  Érkezés
 • 2017. július 11–15.  Szakmai és szabadidős programok
 • 2017. július 16.  Egész napos kirándulás
 • 2017. július 17.  Hazautazás

Pályázás

Pályázásra jogosultak köre:

 • Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2016/2017-es tanév tavaszi félév előtt végzett hallgató;
 • Magyar ajkú;
 • Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

Pályázásra nem jogosult:

 • Magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

Támogatás módja:

A részvételre kétféle módon, teljes támogatott és teljes költségtérítéses formában nyílik lehetőség. Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

Teljes támogatott részvétel:

 • Támogatott státuszra kizárólag a 2016/2017-es tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.
 • A támogatott részvételi lehetőség biztosítása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.
 • A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Teljes költségtérítéses részvétel:

 • Kizárólag költségtérítéses formában tudjuk fogadni a már végzett, a 2016/2017-es tanév 2. félévében hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező hallgatókat.
 • A pályázatuk alapján a támogatott keretbe nem kerülő résztvevők – amennyiben vállalják azt – szintén költségtérítéses formában vehetnek részt a nyári egyetemen.
 • A költségtérítéses részvételi lehetőség biztosítása a benyújtott elektronikus pályázatok alapján történik érkezési sorrendben. A költségtérítéses formára jelentkezők számára a jelentkezésnek nem kell tartalmaznia az utolsó két lezárt félév tanulmányi átlagát.
 • A költségtérítés teljes összege: 25.000 Ft, mely a szakmai programok mellett tartalmazza a szállást és a napi kétszeri étkezést (reggeli és ebéd). Nem tartalmazza a szervezett szabadidős programokon való részvétel díját (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés költségeit. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) is a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Az online pályázáskor a jelentkezőnek az alábbi információkat kell megadniuk:

 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok személyi igazolvány számukat is megadhatják útlevélszám helyett),
 • A támogatott helyre jelentkezők esetén: az index másolata,
 • önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • Melyik évfolyamra jár(t),
 • Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,
 • Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Jelentkezés menete

Kérjük, hogy a pályázatát legkésőbb 2017. május 20-ig adja le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el, továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) küldje el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.