KMNYE 2017 - Tanító- és óvóképzési szekció

A művészettel nevelés gyakorlatai kisgyermekkorban

KMNYE 2017 - Tanító- és óvóképzési szekció

Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 a-c. (XI. kerület), 0.100A terem

Szervező kar: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

A nyári egyetemi szekció témájának rövid összefoglalója:

A szekció workshopjai betekintést adnak a művészetek alkalmazásának óvodai, iskolai gyakorlatába. A hallgatók a bevezető előadáson megismerik a művészet nyelvezetének, szabályrendszerének kulturális meghatározottságait, a kultúra és a művészet összefüggésének kortárs elméleteit. A különböző művészeti ágakra fókuszáló előadók korszerű tudományos ismeretek felhasználásával formálják a résztvevők művészetképét, a művészet társadalomban betöltött szerepéről alkotott elképzelését. A kurzus komplex szemléletet nyújt: az órák tartalmai, üzenetei segítik a művészeti ágak közötti eligazodást. A diákok az interaktív foglalkozásokon nyitottá válnak a magyar gyerekkultúra értékeinek befogadására, a kisgyermekek személyiségfejlesztéséhez elengedhetetlen modern szakmódszertani eljárásokra:

 • ismereteket szereznek a legújabb gyerekkönyvek szövegvilágáról, az élményalapú irodalomközvetítés lehetőségeiről;
 • fejlesztik énekes képességeiket, érzékenységüket a kisgyermekek zenei megnyilvánulásai iránt, gazdagítják repertoárjukat, megismerik a legújabb zenei nevelési koncepciókat;
 • a vizuális kultúra közvetítésével foglakozó gyakorlaton újszerű technikákat sajátítanak el, kiteljesítik innovatív ötleteiket, kreativitásukat;
 • betekintenek a drámapedagógiai eszköztárba, az egyes részképesség-területek fejlesztésének lehetőségeibe, az érzékszervi finomítás lehetséges módszereibe.

Részletes program:

július 12., szerda

 • 09:00 - 10:30 - dr. Lehmann Miklós: Művészetek és médiumok
 • 10:30 - 10:45 - Szünet
 • 10:45 - 12:15 - dr. Daróczi Gabriella: A mesefantázia mint az identitás záloga
 • 12:15 - 13:30 - Ebédszünet
 • 13:30 - 15:00 - Kerekes Valéria: A mese és a játék kapcsolódási pontjai
 • 15:00 - 17:30 - Szabadidős programok

július 13., csütörtök

 • 09:00 - 10:30 - Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Kreatív játékötletek a gyermekek önkibontakozását segítő élményszerű zenei tevékenységek alakításához
 • 10:30 - 10:45 - Szünet
 • 10:45 - 12:15 - dr. Merényi Hajnalka: Irodalom és nevelés -- a Tolerancia-sorozat bemutatása
 • 12:15 - 13:30 - Ebédszünet
 • 13:30 - 15:00 - Sinkó Judit: Leszel a barátom? Drámaóra a barátságról
 • 15:00 - 17:30 - Szabadidős programok 

július 14., péntek

 • 09:00 - 10:30 - dr. Kolosai Nedda: Játék, mese, művészetek az alternatív pedagógiákban.
 • 10:30 - 10:45 - Szünet
 • 10:45 - 12:15 - Trentinné dr. Benkő Éva: Mesével, játékkal és vizuális alkotásokkal a kétnyelvűség nyomában.  
 • 12:15 - 13:30 - Ebédszünet
 • 13:30 - 15:00 - dr. Bagota Mónika: Szimmetria – Játék – Matematika
 • 15:00 - 17:30 - Szabadidős programok

július 15., szombat

 • 09:00 - 10:30 - Dienes Erika: Bábjáték – animáció
 • 10:30 - 10:45 - Szünet
 • 10:45 - 12:15 - Bereczkiné dr. Záluszki Anna: Barangolás a gyerekirodalomban 
 • 12:15 - 13:30 - Ebédszünet
 • 14:00 - 16:30 - Plenáris Hallgatói Előadás és Poszter szekció
 • 17:00 - Nyári egyetemi záró ünnepség