Rektori köszöntő

2011.02.09.
Rektori köszöntő

Tisztelt Látogató!

Az 1635-ben alapított ELTE az ország „első egyeteme”, valódi nemzeti intézmény. A legkiválóbb fiatalok első számú célintézménye, a legkiválóbb tudósok itt dolgoznak a legnagyobb arányban, hazai tekintélye megkérdőjelezhetetlen. Hagyományos feladata és célja a nemzeti értelmiség kinevelése, a nemzeti tudásanyag őrzése és gyarapítása. Ugyanakkor a nemzetközi versenytérben mozog: az összesítések szerint Kelet-Európa tíz legjobb intézménye között vagyunk.

Az elmúlt két évtizedben megváltozott a felsőoktatás szerepe a magyar társadalom életében: az európai tendenciáknak megfelelően Magyarország is kinyitotta az egyetemek-főiskolák kapuit a továbbtanulni vágyók előtt. A hallgatói létszám radikális emelkedése a nyilvánvaló társadalmi haszon ellenére átalakította a hallgatói közeget, korábban alig tapasztalt minőségi és motivációs problémákkal szembesítve oktatóinkat. Ám továbbra sem kérdés a számunkra, hogy az ELTE lényegéből fakadóan az elitképzés képviselője és szorgalmazója marad. Ezért éri meg idejönni tanulni, ezért éri meg az ELTE-t finanszírozni. Célunk nem lehet kevesebb, mint a kiválóság fenntartása az egyetemen, és ezzel a magyar nemzet jövőbeli lehetőségeinek javítása.

Az ELTE-stratégia a minőség stratégiája: emeljük a bejutáshoz szükséges teljesítmény-követelményeket és az oktatói-kutatói követelményeket is. Nem csupán megőrizzük az ELTE vezető pozícióját a minőségi továbbtanulási jellemzők, a minősített oktatók és a doktori iskolák területén, hanem olyan fejlesztéseket hajtunk végre, amelyek folyamatos növekedést eredményeznek. A minőséget kínáljuk a középiskolából továbbtanulóknak, ezért azokat várjuk ide, akik maguk is minőségi teljesítményt nyújtanak.

Kutatóegyetemként lehetőségünk van rá, hogy fejlesszük a kutatás feltételeit. Mivel minőségi oktatás csak ott folyhat, ahol magas színvonalú kutatás áll a háttérben, lehetőségeinkhez mérten szorgalmazzuk és gondozzuk a műszeres és kutatási fejlesztéseket. Emellett joggal várjuk el magunktól, hogy ne csak kutatási eredményeink legyenek jelentősek, hanem azokat színvonalasan közvetíteni tudjuk a hallgatók felé: ezért nagy hangsúlyt helyezünk az oktatói kiválóság szempontjára.

Fontosnak tartom, hogy tájékoztassuk a szélesebb nyilvánosságot az ELTE meglévő értékeiről, a nálunk végzett munka eredményeiről, a karainkon folyó élénk tudományos és kulturális életről, kutatóink sikereiről – arról a szerepről tehát, amelyet egyetemünk a magyar társadalom életében betölt. Ennek a tájékoztatásnak az egyik fontos terepe az egyetemi honlap is, amelyen minden fontos információt, és egyre több érdekességet is megtalál. Jó böngészést kívánok!

Dr. Mezey Barna
az ELTE rektora