Adatvédelemmel, adatbiztonsággal és adatkezeléssel összefüggő formanyomtatványok

Dokumentum Hatályos
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 4. sz. függelék: Tájékoztatás az egyetemi Stratégiai Adatbázisról 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 5. sz. függelék: Tájékoztatás elektronikus beléptető rendszer, valamint az elektronikus térfigyelő rendszer működtetéséről az ELTE helyiségeiben 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 6. sz. függelék: Igénylőlap közérdekű adat megismerésére 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 7. sz. függelék: Nyilatkozat az igényelt másolatok vonatkozásában 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 8. sz. függelék: Iratbetekintési nyilatkozat 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 10. sz. függelék: Adatvédelmi incidens bejelentése 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 11. sz. függelék: Adatkezelési tájékoztató – összefoglaló 2018.05.28.
ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat 12. sz. függelék: Stratégiai Adatbázis Adatállománya az egyes közalkalmazottakra vetítve 2018.09.01.
Jegyzőkönyv megkeresés alapján történő adatszolgáltatásról
Adatfeldolgozási szerződés (minta)
Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez (minta)
Permission to data processing [Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez (angol nyelvű minta)]
Titoktartási nyilatkozat (minta)
Tájékoztatás hírlevelekhez
Tájékoztatás hírlevelekhez (melléklet)
Meghatalmazás a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítésével kapcsolatban az érintett halálát követően
Tájékoztató a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítésével kapcsolatban az érintett halálát követően
Hozzájárulás adattovábbításhoz – ún. harmadik országokba történő adattovábbítás esetén
Permission to data transfer to third countries/international organisations