Koronavírus útmutató - Erasmus+ és Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás, munkatársi mobilitás

2020.06.09. A Tempus Közalapítvány 2020.06.05-i útmutatása alapján

Jelen útmutatást az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készítette el. Kérjük, hogy a JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről tájékozódjon a www.elte.hu/koronavirus weboldalon, valamint kövesse figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapját:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól sem oktatók, sem adminisztratív munkatársak nem kezdhetik meg mobilitásukat mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. Az Erasmus+ vagy az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási támogatás megérkezése a kiutazó számlájára sem jogosítja fel a munkatársakat, oktatókat az utazásra.

A kiutazási tilalom ellenére menetrend szerint készülünk a 2020/21-es őszi félévi mobilitásokra, azonban a tilalom feloldásáig a kiutazásokat feltételesen támogatja az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága (HOMB). A kiutazási tilalom feloldásáig a dokumentumok leadása online történik a honlapon (oktatói, személyzeti, kutatási) részletezett módon. A mobilitási ösztöndíjak kifizetésére legkorábban július végétől kerülhet sor, de a veszélyhelyzet fennállása alatt új mobilitásokra vonatkozóan nem lehet ösztöndíjat kifizetni! Amint a kiutazások újra lehetségesek, a hiánytalanul és pontosan leadott dokumentációval rendelkező hallgatók - kiutazáshoz és az ösztöndíjutaláshoz szükséges - Támogatási szerződései aláírásra kerülnek. Azt tanácsoljuk, hogy amíg a kiutazásokra vonatkozó tilalom nem veszti hatályát, lehetőleg ne bocsátkozzanak semmilyen, a mobilitáshoz kapcsolódó, vissza nem téríthető kiadásokba.

A még meg nem kezdett mobilitások esetén a munkatársnak lehetősége van a projekt időszakon belül elhalasztani az utazását

 • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén 2021. május 31-ig (legkésőbbi hazaérkezés dátuma),
 • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén 2021. július 31-ig (legkésőbbi hazaérkezés dátuma, a 2018-as és 2019-es projekteknél is).

Halasztási szándékát minden esetben jelezze

 • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén a borbala.vagi@dep.elte.hu címen Vági Borbála számára,
 • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén az erasmus.icm@dep.elte.hu címen Kovács Zsóka számára.

A meg nem kezdett mobilitások esetén azon szándékát is jelezze, ha a mobilitást nem kívánja megvalósítani későbbi időpontban sem (véglegesen lemondja). Ezt ugyanúgy,

 • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén a borbala.vagi@dep.elte.hu címen,
 • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig az erasmus.icm@dep.elte.hu címen tudja megtenni.

A tervezett, vagy folyamatban lévő mobilitási tevékenység elhalasztása vagy törlése jelenleg vis maiornak minősül (I. pont), ez azt jelenti, hogy a munkatárs egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Ebben az esetben méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését. A vis maior alapján megállapított kiadások akár meg is haladhatják az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

Amennyiben vissza nem téríthető kiadás elszámolását kérvényezi a vis major eljárás alapján, de a mobilitását későbbi időpontban még megvalósítaná új mobilitásként, szándékát jelezze, és annak lehetőségét megvizsgáljuk az elérhető keret alapján. Az ilyen típusú, egyénileg jóváhagyott mobilitásokat halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot.

Figyelem! A Tempus Közalapítvány jelenlegi szabályozása szerint mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, a Magyarországon töltött időtartamra nem folyósítható mobilitási ösztöndíj, abban az esetben sem, ha online módon teljesíti a tervezett munkatervet.

Megkezdett, de a koronavírus miatt megszakított mobilitás esetén:

 • Kérjen e-mailen időtartam igazolást a kinti intézménytől, és őrizze meg az utazással kapcsolatos bizonylatait!
 • Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, a külföldi fogadó fél erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot.
 • Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését (I. pont).
 • Ha később visszautazna: Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén Vági Borbálát (borbala.vagi@dep.elte.hu), Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig Kovács Zsókát (erasmus.icm@dep.elte.hu).

I. Vis maior – egyéni méltányossági kérelem

A tervezett, vagy folyamatban lévő mobilitási tevékenység elhalasztása vagy törlése jelenleg vis maiornak minősül, ez azt jelenti, hogy a munkatárs egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Ebben az esetben méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését. A vis maior alapján megállapított kiadások akár meg is haladhatják az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

A vis maior kérvényt e-mailben kérjük leadni Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén az erasmus@elte.hu címen, Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig az erasmus.icm@dep.elte.hu címen, az alábbiaknak megfelelően:

 1. Vis maior kérvény excel sablon
  • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti kezdő- és záródátumát.
  • Amennyiben nem rendelkezik a támogatási szerződésében szereplő adatokkal, forduljon Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén Vági Borbálához (borbala.vagi@dep.elte.hu), Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig Kovács Zsókához (erasmus.icm@dep.elte.hu).
  • A kérvény „Indoklás” részében kérjük, röviden és érthetően ismertesse a körülményeket, hogy egy-egy költségelem felmerülése érthető és alátámasztott legyen.
  • Az excelben tételesen vezesse fel a felmerült és kérvényezett pluszköltségeket - ezeket minden esetben euróban kell feltüntetni. Amennyiben az elszámolt összeg kifizetését más valutában (forint, font, stb.) tudja számlával vagy más dokumentummal igazolni, az összeget az Európai Bizottság hivatalos valutaváltó honlapja (InforEuro, https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) segítségével kell átváltania, a 2019. augusztusi árfolyam szerint (Pl. 1 HUF = 0.00305 EUR)
  • Töltse ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!
  • Jelezze, milyen alátámasztó dokumentumot fog mellékelni. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! További információ: I.2. pont (Elszámolható költségek) és I.3. pont (Kötelező mellékletek).
  • A kitöltött Excel fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”
  • Az excelt nyomtassa ki, írja alá, és szkennelve, pdf formátumban is mentse le, az excel sémájához hasonlóan: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni (pl. házi karantén miatt), az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek.
 2. Elszámolható költségek:
  • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket!
  • Alapvetően szállás, kaució, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, autóbérlés, stb.), biztosítás, ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el, de az egyéni körülmények esetén más költségek is felmerülhetnek.
 3. Kötelező mellékletek:
  • Vis maior kérvény excel formában
  • Vis maior kérvény aláírt, pdf formában. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni (pl. házi karantén miatt), az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek.
  • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail a szolgáltatótól).
  • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben!
   • Utazási költség (repülőjegy/buszjegy/vonatjegy) igazolása: Amennyiben megvalósult az utazás, a költséget a jeggyel és a számlával, vagy a foglalás visszaigazolásával tudják igazolni (általában e-mailben kapott visszaigazolás). A visszaigazolást oly módon kérjük továbbítani, hogy látszódjon az azon feltüntetett név, hely, idő, összeg.
   • Szállásfoglalás kifizetésének igazolása: helyszín, időtartam, összeg és azonosító (név és/vagy e-mail cím) lehetőleg szerepeljen az igazoláson.
   • Biztosítás kifizetésének igazolása: név, időtartam, összeg szerepeljen rajta.
   • Képzési költség igazolása: név, tevékenység megnevezése, helyszín, (időtartam), összeg szerepeljen lehetőleg rajta.
  • Időtartam igazolás a fogadó intézménytől (megszakított mobilitás esetén)
 4. A kérelmet, minden melléklettel együtt e-mailben kérjük leadni „vis maior” tárggyal
  • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén az erasmus@elte.hu címen,
  • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig az erasmus.icm@dep.elte.hu címen.

Az Egyetem állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról, körülbelül háromheti rendszerességgel.

Koronavírus útmutató - 2020. március - 2020. június 4.

2020.03.24. A Tempus Közalapítvány 2020.03.20-i útmutatása alapján

Jelen útmutatást az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készítette el. Kérjük, hogy a JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről tájékozódjon a www.elte.hu/koronavirus weboldalon, valamint kövesse figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapját:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól sem oktatók, sem adminisztratív munkatársak nem kezdhetik meg mobilitásukat mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. Az Erasmus+ vagy az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási támogatás megérkezése a kiutazó számlájára sem jogosítja fel a munkatársakat, oktatókat az utazásra.

A kiutazással kapcsolatos dokumentációk feldolgozása az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán szünetel. Új dokumentumokat határozatlan ideig nem fogadunk, kérjük, ne továbbítsák azokat számunkra. Ez alól kivételt képeznek azon dokumentumok, ami már megvalósult mobilitásra vonatkoznak. A még ki nem utalt támogatások kifizetését leállítjuk. 

A még meg nem kezdett mobilitások esetén a munkatársnak lehetősége van a projekt időszakon belül elhalasztani az utazását

 • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén 2021. május 31-ig (legkésőbbi hazaérkezés dátuma),
 • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén 2021. július 31-ig (legkésőbbi hazaérkezés dátuma, a 2018-as és 2019-es projekteknél is).

Halasztási szándékát minden esetben jelezze

 • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén a borbala.vagi@dep.elte.hu címen Vági Borbála számára,
 • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén az erasmus.icm@dep.elte.hu címen Kovács Zsóka számára.

A meg nem kezdett mobilitások esetén azon szándékát is jelezze, ha a mobilitást nem kívánja megvalósítani későbbi időpontban sem (véglegesen lemondja). Ezt ugyanúgy,

 • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén a borbala.vagi@dep.elte.hu címen,
 • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig az erasmus.icm@dep.elte.hu címen tudja megtenni.

A tervezett, vagy folyamatban lévő mobilitási tevékenység elhalasztása vagy törlése jelenleg vis maiornak minősül (I. pont), ez azt jelenti, hogy a munkatárs egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Ebben az esetben méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig. A meghiúsult kiutazásoknak az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján.

Amennyiben vissza nem téríthető kiadás elszámolását kérvényezi a vis major eljárás alapján, de a mobilitását későbbi időpontban még megvalósítaná új mobilitásként, szándékát jelezze, és annak lehetőségét megvizsgáljuk az elérhető keret alapján. Az ilyen típusú, egyénileg jóváhagyott mobilitásokat halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot.

Figyelem! A Tempus Közalapítvány jelenlegi szabályozása szerint mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, a Magyarországon töltött időtartamra nem folyósítható mobilitási ösztöndíj, abban az esetben sem, ha online módon teljesíti a tervezett munkatervet! Ez a kitétel még változhat, az egyeztetés folyamatban van a Tempus Közalapítvánnyal.

Megkezdett, de a koronavírus miatt megszakított mobilitás esetén:

 • Kérjen e-mailen időtartam igazolást a kinti intézménytől, és őrizze meg az utazással kapcsolatos bizonylatait!
 • Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, a külföldi fogadó fél erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot.
 • Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését (I. pont).
 • Ha később visszautazna: Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén Vági Borbálát (borbala.vagi@dep.elte.hu), Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig Kovács Zsókát (erasmus.icm@dep.elte.hu).

I. Vis maior – egyéni méltányossági kérelem

A tervezett, vagy folyamatban lévő mobilitási tevékenység elhalasztása vagy törlése jelenleg vis maiornak minősül, ez azt jelenti, hogy a munkatárs egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Ebben az esetben méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig.

A vis maior kérvényt e-mailben kérjük leadni Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén az erasmus@elte.hu címen, Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig az erasmus.icm@dep.elte.hu címen, az alábbiaknak megfelelően:

 1. Vis maior kérvény excel sablon
  • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti kezdő- és záródátumát.
  • Amennyiben nem rendelkezik a támogatási szerződésében szereplő adatokkal, forduljon Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén Vági Borbálához (borbala.vagi@dep.elte.hu), Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig Kovács Zsókához (erasmus.icm@dep.elte.hu).
  • Az excelben megjelölt költségeket minden esetben euróban kell feltüntetni. Amennyiben az elszámolt összeg kifizetését más valutában (forint, font, stb.) tudja számlával vagy más dokumentummal igazolni, az összeget az Európai Bizottság hivatalos valutaváltó honlapja (InforEuro, https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) segítségével kell átváltania, a 2019. augusztusi árfolyam szerint (Pl. 1 HUF = 0.00305 EUR)
  • Töltse ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!
  • Jelezze, milyen alátámasztó dokumentumot fog mellékelni. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! További információ: I.2. pont (Elszámolható költségek) és I.3. pont (Kötelező mellékletek).
  • A kitöltött Excel fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”
  • Az excelt nyomtassa ki, írja alá, és szkennelve, pdf formátumban is mentse le, az excel sémájához hasonlóan: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni (pl. házi karantén miatt), az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek.
 2. Elszámolható költségek:
  • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket! Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
  • Szállás, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy), biztosítás, képzési költségek (STT esetén), ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el.
 3. Kötelező mellékletek:
  • Vis maior kérvény excel formában
  • Vis maior kérvény aláírt, pdf formában (akadályoztatás esetén, egyedi elbírálás alapján elengedhető)
  • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail, honlaplink).
  • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben!
   • Utazási költség (repülőjegy/buszjegy/vonatjegy) igazolása: Amennyiben megvalósult az utazás, a költséget a jeggyel és a számlával, vagy a foglalás visszaigazolásával tudják igazolni (általában e-mailben kapott visszaigazolás). A visszaigazolást oly módon kérjük továbbítani, hogy látszódjon az azon feltüntetett név, hely, idő, összeg.
   • Szállásfoglalás kifizetésének igazolása: helyszín, időtartam, összeg és azonosító (név és/vagy e-mail cím) lehetőleg szerepeljen az igazoláson.
   • Biztosítás kifizetésének igazolása: név, időtartam, összeg szerepeljen rajta.
   • Képzési költség igazolása: név, tevékenység megnevezése, helyszín, (időtartam), összeg szerepeljen lehetőleg rajta.
  • Időtartam igazolás a fogadó intézménytől (megszakított mobilitás esetén, ha rendelkezésre áll)
 4. A kérelmet, minden melléklettel együtt e-mailben kérjük leadni „vis maior” tárggyal
  • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén az erasmus@elte.hu címen,
  • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén pedig az erasmus.icm@dep.elte.hu címen.

Az Egyetem állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról, körülbelül háromheti rendszerességgel.