Gyakran ismételt kérdések

2020.05.08.
Gyakran ismételt kérdések

1. Mi lesz a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében végző hallgatókkal?
Az általános előírás szerint minden kurzust távolléti oktatás formájában kell folytatni. E szabály alól csak a dékánok tehetnek kivételt abban az esetben, ha az adott kurzus jellege miatt a távolléti oktatás megszervezése nem lehetséges. Különösen igaz ez a végzős hallgatókra. Amennyiben biztosítható, hogy megszerezzék az abszolutóriumot, számukra a szakdolgozatvédést és a záróvizsgát elektronikus úton szervezik majd meg.

2. Mi a szakdolgozatok leadásának új határideje?
Amennyiben a szakdolgozatok leadására (vagy bármely szakdolgozattal kapcsolatos eljárásra, pl. téma megváltoztatására) új határidőt állapít meg a kar, akkor azt a honlapján és a szokásos felületeken teszi közzé legkésőbb a határidő lejártát megelőző 14. napig. 

3. Mi lesz a tavaszi záróvizsgákkal?
A záróvizsgákat a távolléti oktatás keretein belül, annak eszközeivel megtartják.  

4. Mi lesz az Erasmuson lévő hallgatókkal? És a kreditjeikkel?
A jelenleg külföldön tartózkodó hallgatók a fogadó egyetem távolléti oktatásába bekapcsolódva teljesíteni tudják az általuk felvett tárgyakat és krediteket, így – amennyiben lakhatásuk biztosított – nem kötelesek hazajönni. Természetesen a kint töltött, a fogadó intézmény által igazolt időszakra Erasmus-ösztöndíjukat is megkapják, kreditjeiket pedig később elfogadják. Az Erasmusszal kapcsolatos bővebb információ itt található.

5. Mi lesz a szakmai gyakorlatokkal, terepgyakorlatokkal? 
A hallgatók szakmai gyakorlatot és duális képzésben vállalati szakaszt csak abban az esetben folytathatnak, ha a gyakorlóhely, ill. a vállalat fogadja őket. Az Egyetem támogatja, hogy a szakmai gyakorlatok távolléti úton (online) is teljesíthetők legyenek.

6. Gyakorlati órát nem lehet online megtartani. Ezekkel a kurzusokkal és kreditértékükkel mi lesz?
Abban az esetben, ha a kurzus megtartása (befejezése) távolléti oktatásban nem lehetséges, a kurzust az Egyetem törölni fogja a tanév utolsó napján. A már kivetett többedszeri tárgyfelvételi díj i) ha befizetésre került, visszautalandó, ii) ha nem került befizetésre, törlendő. A törölt kurzus olyan, mintha a hallgató fel sem vette volna, így nem számít bele a felvett, de nem teljesített kreditkeretbe.

7. A költségtérítéssel kapcsolatban mi a helyzet? Ki kell fizetniük a hallgatóknak a teljes tandíjat?
Igen, az oktatási tevékenység ugyanis az előrehozott tavaszi szünet végét követően folyamatos.

8. Az ösztöndíjak kifizetését hogyan érinti az egyetem bezárása?
Az ösztöndíjak kifizetése a veszélyhelyzet alatt is zavartalanul, a szokott időben és rendszerességgel fog megtörténni. 

9. Csúszhatnak-e a hallgatók a rendelkezések miatt? Eltolódik-e a félév?
A tanév rendje a tavaszi szünet áthelyezését leszámítva nem változik a veszélyhelyzet miatt, a vizsgaidőszak is lezajlik a tervezett időszakban. A távolléti oktatás minden hallgató számára biztosítja a tanterv szerinti előrehaladást, illetve az eredményes vizsgákra való felkészülést. 

10. Hogyan fog folyni a számonkérés? Mi lesz a zárthelyi dolgozatokkal?
A távolléti oktatás széles körben biztosít lehetőséget az átadott ismeretanyag számonkérésére, ezek közül az oktatók szabadon választhatják ki az optimális megoldást. Ebből fakadóan nem lesz akadálya a dolgozatok, beadandók megírásának. 

11. Minden kurzus esetében megvalósul a távoktatás, vagy lesznek kurzusok, amelyek elmaradnak? Érheti-e emiatt hátrány a hallgatókat?
Az Egyetem arra törekszik, hogy minden kurzus megtartható legyen távolléti oktatás keretében. Abban az esetben, ha a kurzus megtartása (befejezése) távolléti oktatásban mégsem lehetséges, a kurzust az Egyetem törölni fogja a tanév utolsó napján. A már kivetett többedszeri tárgyfelvételi díj i) ha befizetésre került, visszautalandó, ii) ha nem került befizetésre, törlendő. A törölt kurzus olyan, mintha a hallgató fel sem vette volna, így nem számít bele a felvett, de nem teljesített kreditkeretbe.

12. A könyvtári kölcsönzések kapcsán milyen eljárás várható?
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület március 13-i Tájékoztatójának X. pontja alapján az ELTE könyvtárai ellenkező rendelkezésig zárva tartanak. Az ebben az időszakban lejáró kölcsönzések esetén késedelmi díj nem kerül felszámításra. A bezárás ideje alatt a könyvtárhasználat digitális úton széleskörűen biztosított, erről szintén a fenti Tájékoztatóban találnak ismertetőket. 

13. Mi a helyzet a friss matrica nélküli diákigazolványokkal?
A 2019/2020-as tanév 1. félévben érvényesített igazolványok érvényesek a veszélyhelyzet végét követő 15 napig.

14. Hogyan lehet megoldani a távoktatást, ha nem lehet streamelni?
A távolléti oktatáshoz széles körben állnak rendelkezésre megoldások, ezek közük a streamelés csak az egyik (egyébként nem tiltott) eszköz. Arról, hogy az adott kurzus milyen módon (platformon) lesz megtartva, az oktató értesíti a kurzus hallgatóit.

15. Meddig tart a szemeszter, és hogyan alakul a vizsgaidőszak?
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete jelen állás szerint nem tervez változtatni a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterének további beosztásán, azaz a szorgalmi időszak 2020. május 16-án ér véget, a vizsgaidőszak pedig 2020. május 18-tól július 4-ig tart (vö. a 2019/2020-as tanév rendje). Az esetleges változásról az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete haladéktalanul tájékoztatást fog adni.

16. A külhoni hallgatókkal mi lesz? Hazautazhatnak?
A külföldi állampolgársággal rendelkező külhoni hallgatók szabadon elhagyhatják Magyarország területét, ám az országba jelenleg meg nem határozott ideig nem térhetnek vissza. Kérjük a külhoni hallgatókat, különös figyelemmel kövessék nyomon az ELTE és a magyar hatóságok tájékoztatását a koronavírus-járvánnyal összefüggő határrendészeti kérdésekkel kapcsolatban. 

17. Mi lesz a tavaszi szünet eredeti időpontjára tervezett külföldi utakkal? Megvalósíthatóak?
Felhívjuk minden hallgatónkat, hogy a Kormány és magyar hatóságok útmutatásának megfelelően lehetőség szerint halasszák el a következő hónapokra tervezett külföldi útjaikat, hiszen könnyen lehet, hogy a célországban karanténba kerülnek, ennek a lehetősége pedig hazatérésük esetén is fennáll. A tavaszi szünet eredeti időpontjában az ELTE-n távolléti oktatás fog folyni. 

18. A szeptemberben induló Erasmus-programokkal mi lesz?
Jelenleg nem lehet megbecsülni a járvány globális hatását, így azt sem, hogyan érinti a nemzetközi utazásokat, illetve a felsőoktatást. A szeptemberben kezdődő Erasmus-programok a tervek szerint megvalósulhatnak, azonban kérjük, kísérjék figyelemmel az ELTE Erasmus-oldalát!

19. Kollégiumi kérdések
A koronavírus miatti kiköltözéssel kapcsolatos kérdések/válaszok itt olvashatók.

20. Mit tegyek, hogy hozzáférjek a Teams-hez?
A Teams-ben hallgatóként csak az jelenik meg, akinek van IIG/Caesar-azonosítója. Ezt a hallgatók a http://ugykezelo.elte.hu oldalon igényelhetik. Számukra a bejelentkezés minden esetben a felhasznalonev@student.elte.hu azonosítóval történik.

21. Hogyan igényelhetek ideiglenes diákigazolványt?
Igazolást a Q-téren ügyet indítva igényelhet. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri-e ezt, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli az igazolást, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A postai úton történő továbbítás díjköteles (650 Ft). A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegye figyelembe a postázás kérésekor.

22. Hogyan nyújthatok be kérvényt?
Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában kérelem az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük azok használatát.

23. Hogyan nyújthatok be pályázatot?
Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

24. Utolsó éves tanárszakos vagyok, az összefüggő tanári gyakorlatot hogyan tudom befejezni?
A gyakorlatokkal kapcsolatban a Tanárképző Központ ad tájékoztatást.

25. Hogyan kapom meg az oklevelemet?
A 2019/2020-as tanév II. félévében végzők esetén ezt nem szükséges kezdeményezni; aki oklevélre jogosult, annak a Tanulmányi Hivatal a Neptun-rendszerben tárolt lakcímére kipostázza az oklevelet. Fontos, hogy az oklevelet átvegye a postán, különben azt visszaküldik az Egyetemre, ahol a veszélyhelyzetet követően lehet csak átvenni. Ha külföldi cím van megadva lakóhelyként a Neptunban, érdemes ellenőrizni, mert egyes országok nem fogadnak be postai küldeményt. Ha teheti, akkor keressen egy magyarországi lakóhellyel rendelkező rokont vagy meghatalmazottat, akinek a címére postázható az oklevél. Figyeljen rá, hogy a címváltozást a Neptun-rendszerben is rögzítse! 
A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatók a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlap és nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának megküldésével kezdeményezhetik az oklevél kiadását. Ebben az esetben a kéreleműrlapon megadott címre történik az oklevél postázása.

26. Doktori oklevelemet hogyan kapom meg?
Doktori képzésben az avatás és oklevélkibocsátás szünetel, a doktori oklevél kiállítására a veszélyhelyzet alatt nem kerül sor.

27. Hogyan tudom a nyelvvizsgámat igazolni?
A nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt képét a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatóknak a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlapot is csatolniuk kell a nyelvvizsgához. Ebben az esetben a kéreleműrlapon megadott címre történik az oklevél postázása.

28. Doktori védés előtt állok, megtartják a védésemet?
A védések nem maradnak el, de előfordulhat, hogy az eredetileg kitűzött időpont változik. Erről a doktori iskola tájékoztatni fogja. Felhívjuk a figyelmét, hogy doktori avatás nem tartható, így bár az doktori tanács fokozatszerzésről hozott határozatát postai úton továbbítjuk Önnek, doktori oklevelét csak a veszélyhelyzetet követően, az avatásakor állítjuk ki, annak hamarabb való megküldésére nincs mód.

29. Speciális igényű (fogyatékos, tartós beteg) hallgató vagyok, segítségre van szükségem. Mit tegyek?
A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén kezdeményezhető segítségkérés. 
A távolléti oktatáshoz a tananyagok digitalizálásában itt talál segítséget.
A vizsgához segítő kérése esetén az igényt a koordinátor felé legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.

30. Szakdolgozatomat milyen módon kell benyújtani?
A szakdolgozatokat kötelező elektronikusan feltölteni a Neptun-rendszerbe, de ezen kívül más benyújtási módot is előírhat a kar. Ezekről a kari honlapon vagy a Tanulmányi Hivatalnál érdeklődhet.

31. Meg lesz hosszabbítva a félév?
Jelenleg nem tervezi az Egyetem a tanév meghosszabbítását. A HKR 81. §-a lehetőséget ad a dékánnak, hogy a záróvizsga-időszakot (de csak azt) meghosszabbítsa. Erről a kar Tanulmányi Hivatala tud tájékoztatást adni.

32. Korábban felvett kurzusomat nem tartják meg. Mikor teljesíthetem? A kurzusra többedik kurzusfelvételi díjat vetettek ki, visszakapom?
Azon kurzusok, amelyek távolléti formában nem megtarthatók, a félév végén törlésre kerülnek. A törölt kurzus olyan, mintha a hallgató fel sem vette volna, így nem számít bele a felvett, de nem teljesített kreditkeretbe. Ha ezen kurzusra volt díjfizetés, azt visszautalják.

33. Általános testnevelés kurzusom nem teljesíthető online módon. Mit tegyek?
A Canvas-rendszerben biztosítunk többféle mozgásformát nyújtó és többféle nehézségi fokú, folyamatosan frissített, otthoni körülmények között teljesíthető edzésprogramot, egyes kurzusok esetében közvetlen videokapcsolatot is. Annak azonban. aki ezzel nem kíván vagy nem tud élni, lehetősége van a kurzus indoklás nélküli leadására. A Neptunban a Kitölthető kérvények között megjelenő „Utólagos tárgyleadási kérelem - 2019/20/2” nevű kérvénnyel 2020. április 15-ig kezdeményezhető a VTN-099 kódú kurzusok törlése.

34. Jogviszony-igazolást szeretnék kérni, mi a módja?
Az igazolások igényelhetők:

 • jogviszony-igazolás esetén a Q-téren ügyet indítva. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (650 Ft); 
 • lakhatási igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kollégiumvezető e-mail-címére írva;
 • teljesítés- és egyéb igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére írva.

35. Önköltségemet más fizeti, számlát szeretnék igényelni, mit tegyek?
Számla igényelhető az eredeti aláírt nyilatkozat másolatának a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére megküldésével. A veszélyhelyzetet követően az eredeti példányt le kell adni. A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával továbbítjuk a Neptun-rendszerben tárolt címre.

36. Hatósági igazolást (árvasági ellátás stb.) szeretnék hitelesíteni, mit tegyek?
A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, így annak igazolása nem szükséges. Minden egyéb igazolást a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell elküldeni a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu), feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás. A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegye figyelembe a postázás kérésekor.

37. Alá kell írnom a diákhitel szerződést, mit tegyek?
Az Egyetemen keresztül ez nem lehetséges; a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján a Neptunból indítható elektronikus aláírás ügyfélkapu segítségével. Ügyfélkapus regisztráció hiányában a szerződést a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia a kinyomtatott hiteligénylést. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.
Diákhitel Központ Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 999 99 44 (helyi tarifával hívható, külföldről és belföldön is) Hívható: hétfő–péntek 8.00–16.00

38. Hallottam, hogy változtak az eddigi tanulmányi, vizsgaszabályok. Hol érem el ezeket?
Az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályok itt érhetők el. Kérjük, figyelje honlapunkat, mivel a tapasztalatok gyarapodásával változhatnak a szabályok.

39. Honnan fogom tudni, hogy hogyan vizsgázom?
Az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályok alapján a távolléti oktatásra tekintettel a számonkérés típusa, a teljesítés módja megváltoztatható, de a követelmények nem lehetnek terhesebbek a hallgatóra, mint az eredeti számonkérés esetére meghirdetett követelmények. Ha az oktató új teljesítési formát határoz meg a hallgatók számára, azt mielőbb, de legkésőbb április 30-ig kell közölnie.

40. Alá kell írnom a képzési szerződést, mit tegyek?
A Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mailen megküldi a hallgatónak az Egyetem részéről aláírt szerződést, a hallgató ezt kinyomtatja és aláírja, majd a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címéről visszaküldi a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. Az eredeti példányt a hallgatónak a veszélyhelyzetet követően le kell adni.

41. Hibás utalást hogyan jelezhetek?
Utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

42. Fellebbezést hogyan küldhetek?
Az Egyetem döntései ellen fellebbezést a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu) kell megküldeni. Figyelem, a máshova küldött fellebbezéssel a Bizottság érdemben nem foglalkozik, az formai hibára hivatkozva elutasításra kerül. A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja. Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntést a Neptunban vagy e-maliben küldik meg.

43. Szeretnék hatékonyabban tanulni, van módszertani javaslatuk?
Javasoljuk, hogy vegye igénybe az ingyenes, magyar nyelven is elérhető tanulásmódszertani kurzust a világ legnagyobb oktatási portálján, a Courserán

44. Nem használtam eddig Canvast, ki tud segíteni?
Javasoljuk ezt a dokumentumot áttekinteni.

45. Csatlakozni szeretnék egy Teams-meetinghez, ki tud segíteni?
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

46. Csatlakozni szeretnék egy Webex-meetinghez, ki tud segíteni?
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

47. Bezártak a könyvtárak, de nekem szükségem lenne könyvtári könyvre, folyóiratra. 
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

48. Hogyan érem el az ELTE e-könyveit?
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni. Online forrásokról még itt tájékozódhat.

49. DOI igényléshez hova fordulhatok?
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

50. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adminisztrációt hol intézhetek?
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

51. Hogyan tudom a nálam lévő könyvtári könyv kölcsönzését meghosszabbítani?
Az ELTE könyvtárai ellenkező rendelkezésig zárva tartanak. A könyvtári kölcsönzések automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet idejéig, az ebben az időszakban lejáró kölcsönzések esetén késedelmi díj nem kerül felszámításra. Ha szeretné a hosszabbítást bejelenteni, kérjük ezen az oldalon intézni. 

52. Hol tudom megnézni, hogy a könyvtárban mit érek el digitálisan?
Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

53. Elhalasztották a nyelvvizsga-időpontomat. Mit tegyek?
Sajnos a veszélyhelyzet miatt néhány ponton kivédhetetlen a kényelmetlenség, a nyelvvizsga-időpont elhalasztása miatt le nem tett nyelvvizsga esetén meg kell várni azt a lehetőséget, amikor az újra letehetővé válik. A nyelvvizsga ezen ok miatti hiányát figyelembe venni nem tudjuk sem a felvételi eljárásban, sem az oklevélre jogosultság megállapítása során.

54. Lehet-e most utazási pályázatot benyújtani a Tehetséggondozási Tanácshoz? 
Sajnos nem, a pályázatot a járvány miatt határozatlan időre felfüggesztették. A változásokat ezen az oldalon tesszük majd közzé, kérdés esetén pedig a tehetseggondozasitanacs@elte.hu címre várjuk az üzeneteket. 

55. Hol érem el a tanulmányi hivatalt?
Az elérhetőségekről itt tájékozódhat.

56. Megvisel az otthonlét. Mit javasolnak?
Az otthoni lét sokszor okozhat szorongást, felszültséget, amelyekhez hozzájárul a bezártság mellett az összeszűkült magánszféra, a társak távolléte, a nagyobb alkalmazkodási szükséglet, a magány, a bizonytalanság, a létfeltételek változása és mindemellett a tanulás, felkészülés nehézségei. Ennek átvészeléséhez javasoljuk, olvasson bele Egyetemünk szakértőinek tanácsaiba.
Szellemi kihívásra vágyik? Javasoljuk, látogassa meg az egyetemi könyvajánlót, és válogasson kedvére az olvasmányok között.
A mentális egészség megőrzése mellett kiemelt fontosságú a testi, fizikai erőnlét megőrzése, sőt növelése. ami segíti immunrendszer ellenállóképességének fenntartását is. Ehhez adnak segítséget a BEAC online sportolási lehetőségei, így a sport az otthonába költözik annak érdekében, hogy a testmozgás stabil pontot jelentsen a megváltozott mindennapokban. A kollégiumi sport sem áll meg, immár az online térben folytatódnak az ELTE kollégiumi edzések a BEAC szervezésében. A kollégiumi sportos Facebook-csoportokban a klub edzői online, élő edzéseken mozgatnak meg minden kollégistát, a jól megszokott időpontokban.

57. CEEPUS mobilitáson vagyok / hamarosan kiutaznék. Mire kell figyelnem?
A Tempus Közalapítvány és az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól nem kezdhető meg mobilitás mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan.
A koronavírus miatt sok, a programban résztvevő egyetem bezárt, a mobilitásokat felfüggesztéették, de a pontos szabályok országonként / fogadó intézményenként eltérhetnek. Ezért javasoljuk felvenni a kapcsolatot a fogadó intézménnyel és a fogadó nemzeti irodával. A program központi kezelői javasolják a mobilitások későbbi időpontra halasztását (legkésőbb 2020. augusztus 31-ig). A jelenleg külföldön tartózkodó hallgatók a fogadó egyetem távolléti oktatásába bekapcsolódva teljesíteni tudják az általuk felvett tárgyakat és krediteket, így ha lakhatásuk biztosított, nem kötelesek hazajönni. A szerzett krediteket beszámítják. Mivel CEEPUS-os hallgatók tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi, mobilitásuk esetleges megszakítását, halasztását, lemondását minden esetben egyeztetni kell a fogadó intézménnyel és a fogadó nemzeti irodával. A CEEPUS-szal kapcsolatos bővebb információ itt található.

58. Jelenleg Campus Mundi pályázat keretében tartózkodom külföldön / Campus Mundi pályázat keretében utaznék ki hamarosan. Rám milyen szabályok vonatkoznak?
A Tempus Közalapítvány és az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól nem kezdhető meg mobilitás mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. A jelenleg külföldön tartózkodó hallgatók a fogadó egyetem távolléti oktatásába bekapcsolódva teljesíteni tudják az általuk felvett tárgyakat és krediteket, így ha lakhatásuk biztosított, nem kötelesek hazajönni. A kint töltött, a fogadó intézmény által igazolt időszakra Campus Mundi ösztöndíjukat is megkapják, a szerzett kreditek beszámításra kerülnek. A Campus Mundival kapcsolatos bővebb információ itt található.

59. Campus Mundi mobilitásra szeretnék pályázni. Hogyan tudom beszerezni a szükséges dokumentumokat?
A Campus Mundi pályázathoz szükséges „képzési adatok igazolása” és a „szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” dokumentumokat az alábbiak szerint lehet beszerezni:    

 • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás): A Tanulmányi ügyek menete oldalon, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrend alapján kérhető. 
 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás: A formanyomtatvány csatolásával, e-mailben kérhető. Az oktató hivatalos, @...elte.hu végződésű e-mail-címéről megírt e-mailben nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra, illetve az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az erasmus@elte.hu címről hagyja jóvá a pályázatot. További információ és részletes útmutató itt olvasható.

60. Jelenleg a svájci Erasmus program (SEMP) keretében tartózkodom külföldön. Rám milyen szabályok vonatkoznak?
A jelenleg külföldön tartózkodó hallgatók a fogadó egyetem távolléti oktatásába bekapcsolódva teljesíteni tudják az általuk felvett tárgyakat és krediteket, így ha lakhatásuk biztosított, nem kötelesek hazajönni. A fogadó intézményben szerzett kreditek beszámításra kerülnek. Mivel az SEMP keretében kiutazó hallgatók tartózkodási költségeit és ösztöndíját a svájci állam fedezi, mobilitásuk esetleges megszakítását, halasztását, lemondását minden esetben javasoljuk egyeztetni a svájci fogadó intézménnyel, valamint a küldő kari nemzetközi irodával

61. Állami ösztöndíjas formában tanulok, a veszélyhelyzet miatt változnak a kötelezettségeim?
A veszélyhelyzetre tekintettel változtak a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek, részletes tájékoztatást itt talál.

62. Záróvizsgára készülök, de van nálam könyvtári könyv. Hogyan tudom visszaadni, hogy megkezdhessem a záróvizsgámat?
A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen könyvtári tartozása, se kölcsönzött könyv, se pénztartozás formájában. Kikölcsönzött könyveit az alábbiak szerint tudja ellenőrizni: 

 • Nyissa meg online katalógusunkat (OPAC), majd a felső menüsor Bejelentkezés opcióra kattintva nyitja meg az azonosításához szolgáló ablakot. 
 • Az Azonosító / Vonalkód részhez írja be az olvasójegyének számát (pl. ELTE-olvasójegy esetén: 30000000XXXXXX, ahol az X-ek az Ön olvasójegyén lévő számok) vagy a diákigazolvány számát, a jelszóhoz a születési idejét ÉÉÉÉHHNN formátumban (pl. 19960123).
 • Ezt a regisztrációkor kapott alapértelmezett jelszót biztonsága érdekében érdemes megváltoztatnia. 
 • Sikeres bejelentkezés után automatikusan az „Olvasójegyem” oldalra kerül, ahol a legfontosabb adatait, így a kölcsönzéseit is megtekintheti. A kölcsönzések után található számra kattintva listázott formában kapja meg az Ön által kikölcsönzött könyvek adatait, a lejárati időt stb. 

A könyveket fizikailag az Egyetemi Könyvtárba kell eljuttatnia, függetlenül attól, hogy melyik ELTE-könyvtárból kölcsönözték azokat. Kétféle módon juttathatja vissza a könyvtári könyveket:

 1. Személyesen: hétköznapokon 9 és 16 óra között teheti meg az Egyetemi Könyvtárban. A visszahozott könyveket az információs pultnál elhelyezett könyvbedobóba tegye, vagy az Információs pulton lévő és fertőtlenített könyvtári kosarak egyikébe helyezze és hagyja a pulton. A könyvek visszavétele egy munkanapon belül megtörténik.
 2. Postai úton: a postaköltség Önt terheli. Kérjük, vegye figyelembe a postai küldemény megérkezéséhez és feldolgozásához szükséges időigényt. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár nevét és címét adja meg címzettként a küldeményen: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Az ELTE-könyvtárak a járványhelyzetre tekintettel idén rendhagyó módon tudják kiadni a záróvizsga felvételéhez szükséges könyvtári igazolásokat. A kari tanulmányi hivatalok által összeállított végzős hallgatói listák alapján az Egyetemi Könyvtár fogja ellenőrizni és a hivatalokat arról értesíteni, hogy a hallgatónak van-e tartozása. Kérjük, időben gondoskodjon könyvtári tartozásának rendezéséről, hogy záróvizsgáját zavartalanul megkezdhesse!