Gyakran ismételt kérdések

2020.08.27.
Gyakran ismételt kérdések

Hogyan indul az oktatás a 2020/2021-es tanévben?

Az egyetemen hibrid oktatás kerül bevezetésre, ami azt jelenti, hogy az alábbi kurzusformák lehetségesek:
a) kurzusok fizikai jelenléttel,
b) online kurzusok vagy
c) fizikai és online eszközök együttes alkalmazásával megtartott kurzusok.
Az adott kurzus formáját a Neptunban rögzítik.
A fizikai jelenléti alkalmak során a maszkviselés és a távolságtartás kötelező az egyetem épületeiben.

Hallottam, hogy változtak az eddigi tanulmányi, vizsgaszabályok. Hol érem el ezeket?

Az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályok itt érhetők el. Kérjük, figyelje honlapunkat, mivel a tapasztalatok gyarapodásával változhatnak a szabályok.

Veszélyeztettnek számítok, hogyan vehetek részt az oktatásban?

Ha Ön nem tud Magyarországra időben beutazni vagy betegsége miatt a jelenléti oktatás kockázatos, vagy veszélyeztetett korú, vagy beteggel, veszélyeztetett korú személlyel él közös háztartásban, a Neptunban távolléti oktatási kérelmet nyújthat be. Ha engedélyt kap a távolléti oktatásra, akkor tanulmányait online végezheti.

Mikor mehetek be a Tanulmányi Hivatalba?

A tanulmányi ügyintézés továbbra is online történik, a beiratkozás kivételével. Minden egyéb ügyet elektronikusan intézhet.

A hibrid oktatásban költségtérítéssel kapcsolatban mi a helyzet? Ki kell fizetniük a hallgatóknak a teljes tandíjat?

Igen, az oktatási tevékenység ugyanis folyamatos.

Eltolódik-e a félév?

A tanév rendje nem változik, a vizsgaidőszak is lezajlik a tervezett időszakban.

Mi a helyzet a friss matrica nélküli diákigazolványokkal?

A 2019/2020-as tanév 1. és 2. félévben érvényesített igazolványok érvényesek a veszélyhelyzet végét követő 180 napig (2020. december 15-ig).

Nem használtam eddig Canvast, ki tud segíteni?

Javasoljuk ezt a dokumentumot áttekinteni.

Csatlakozni szeretnék egy Teams-meetinghez, ki tud segíteni?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Csatlakozni szeretnék egy Webex-meetinghez, ki tud segíteni?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Mit tegyek, hogy hozzáférjek a Teams-hez?

A Teams-ben hallgatóként csak az jelenik meg, akinek van IIG/Caesar-azonosítója. Ezt a hallgatók a http://ugykezelo.elte.hu oldalon igényelhetik. Számukra a bejelentkezés minden esetben a felhasznalonev@student.elte.hu azonosítóval történik.

Szeretnék hatékonyabban tanulni, van módszertani javaslatuk?

Javasoljuk, hogy vegye igénybe az ingyenes, magyar nyelven is elérhető tanulásmódszertani kurzust a világ legnagyobb oktatási portálján, a Courserán.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett hallgatói Erasmus mobilitásokkal?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói Erasmus mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó.
Erasmus ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére és a kötelező karantén időszakára kapható. Ha virtuális mobilitási időszakra is sor kerül, azt külön kell jelezni.
Amennyiben a minimális fizikai mobilitási időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ.
A hallgató fizikai és virtuális mobilitási időszak alatt végzett tanulmányi tevékenysége is elfogadásra kerül az ELTE-n. Az Erasmusszal kapcsolatos bővebb információ itt található.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett CEEPUS program keretében tervezett hallgatói mobilitásokkal? Mire kell figyelnem?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, rövid tanulmányút esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Indokolt esetben - az esetleges kötelező karantén időszak miatt, vagy a kinti tanév rendjéhez igazodva - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető.
Mivel CEEPUS-os hallgatók tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi, mobilitásuk esetleges megszakítását, halasztását, lemondását minden esetben egyeztetni kell a fogadó intézménnyel és a fogadó nemzeti irodával. A CEEPUS-szal kapcsolatos bővebb információ itt található.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében tervezett hallgatói mobilitásokkal? Mire kell figyelnem?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Indokolt esetben - az esetleges kötelező karantén időszak miatt, vagy a kinti tanév rendjéhez igazodva - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető. A kint töltött, a fogadó intézmény által igazolt időszakra Campus Mundi ösztöndíjukat is megkapják, a szerzett kreditek beszámításra kerülnek. A Campus Mundival kapcsolatos bővebb információ itt található.

Campus Mundi mobilitásra szeretnék pályázni. Hogyan tudom beszerezni a szükséges dokumentumokat?

A Campus Mundi pályázathoz szükséges „képzési adatok igazolása” és a „szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” dokumentumokat visszavonásig az alábbiak szerint lehet beszerezni:

  • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás): A Tanulmányi ügyek menete oldalon, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrend alapján kérhető.
  • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás: A formanyomtatvány csatolásával, e-mailben kérhető. Az oktató hivatalos, @...elte.hu végződésű e-mail-címéről megírt e-mailben nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra, illetve az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az erasmus@elte.hu címről hagyja jóvá a pályázatot. További információ és részletes útmutató itt olvasható.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett svájci Erasmus program (SEMP) keretében tervezett hallgatói mobilitásokkal?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Mivel az SEMP keretében kiutazó hallgatók tartózkodási költségeit és ösztöndíját a svájci állam fedezi, mobilitásuk esetleges megszakítását, halasztását, lemondását minden esetben javasoljuk egyeztetni a svájci fogadó intézménnyel, valamint a küldő kari nemzetközi irodával.

Lehet-e most utazási pályázatot benyújtani a Tehetséggondozási Tanácshoz?

Sajnos nem, a pályázatot a járvány miatt határozatlan időre felfüggesztették. A változásokat ezen az oldalon tesszük majd közzé, kérdés esetén pedig a tehetseggondozasitanacs@elte.hu címre várjuk az üzeneteket.

Hogy tudom teljesíteni a szakmai gyakorlatomat, terepgyakorlatomat?

A hallgatók szakmai gyakorlatot és duális képzésben vállalati szakaszt folytathatnak, ha a gyakorlóhely, ill. a vállalat fogadja őket. A gyakorlatok során is betartandók a járványügyi szabályok (maszkviselés, távolságtartás, kézmosás).

Meddig tart a szemeszter, és hogyan alakul a vizsgaidőszak?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete jelen állás szerint nem tervez változtatni a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterének beosztásán, azaz a szorgalmi időszak 2020. december 11-én ér véget, a vizsgaidőszak pedig 2020. december 14-tól 2021. január 30-ig tart (vö. a 2020/2021-es tanév rendje). Az esetleges változásról az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete haladéktalanul tájékoztatást fog adni.

Utolsó éves tanárszakos vagyok, az összefüggő tanári gyakorlatot hogyan tudom befejezni?

A gyakorlatokkal kapcsolatban a Tanárképző Központ ad tájékoztatást.

Mi a szakdolgozatok leadásának módja?

A szakdolgozatokat a Neptunban elektronikusan kell leadnia. A leadásról itt talál tájékoztatót.

Jogviszony-igazolást szeretnék kérni, mi a módja?

Az igazolások igényelhetők:

  • jogviszony-igazolás esetén a Q-téren ügyet indítva. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (1000 Ft);
  • lakhatási igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kollégiumvezető e-mail-címére írva;
  • teljesítés- és egyéb igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére írva.

Hogyan nyújthatok be kérvényt?

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában kérelem az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük azok használatát.

Hogyan nyújthatok be pályázatot?

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

Hatósági igazolást (árvasági ellátás stb.) szeretnék hitelesíteni, mit tegyek?

A Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell elküldeni a kitöltendő dokumentumokat a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu), feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás. A postai küldemények továbbítáas díjköteles (1000 Ft).

Hibás utalást hogyan jelezhetek?

Utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

Hogyan igényelhetek ideiglenes diákigazolványt?

Igazolást a Q-téren ügyet indítva igényelhet. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri-e ezt, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli az igazolást, úgy a Neptunban megadott e-mail-címére küldjük. A postai úton történő továbbítás díjköteles (1000 Ft). A postai küldemények feladására legfeljebb hetente egy alkalommal kerül sor, kérjük, ezt vegye figyelembe a postázás kérésekor.

Hogyan tudom a nyelvvizsgámat igazolni?

A nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt képét a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatóknak a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlapot is csatolniuk kell a nyelvvizsgához. Ebben az esetben a kéreleműrlapon megadott címre történik az oklevél postázása.

Lesz doktori avatás?

A doktori avatásra az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő döntését követő fél éven belül kerül sor. A doktori avatáson az avatandóknak személyesen meg kell jelenni, és a doktori avatás részeként az EDSZ 3. sz. mellékletében meghatározott esküt kell letenni.
Az Egyetemi Doktori Tanács fokozatszerzésről hozott határozatát azonban a döntést követően, postai úton megküldjük Önnek.

Doktori védés előtt állok, megtartják a védésemet?

A védések nem maradnak el, a vitát hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz igénybevételével is meg lehet tartani. A doktori védés mikéntjéről annak időpontjával egyidejűleg kap tájékoztatást.

DOI igényléshez hova fordulhatok?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adminisztrációt hol intézhetek?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Speciális igényű (fogyatékos, tartós beteg) hallgató vagyok, segítségre van szükségem. Mit tegyek?

A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén kezdeményezhető segítségkérés.
A jelenléti és távolléti oktatáshoz szükséges tananyagok adaptálásához és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez itt talál segítséget. A vizsgához segítő kérése esetén az igényt a koordinátor felé legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.

Önköltségemet más fizeti, számlát szeretnék igényelni, mit tegyek?

Számla igényelhető az eredeti aláírt nyilatkozat másolatának a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére megküldésével. A veszélyhelyzetet követően az eredeti példányt le kell adni. A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával továbbítjuk a Neptun-rendszerben tárolt címre.

Állami ösztöndíjas formában tanulok, a járványügyi helyzet miatt változtak a kötelezettségeim?

A járványügyi helyzetre tekintettel változtak a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek, részletes tájékoztatást itt talál.

Alá kell írnom a diákhitel szerződést, mit tegyek?

Az Egyetemen keresztül ez nem lehetséges; a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján a Neptunból indítható elektronikus aláírás ügyfélkapu segítségével. Ügyfélkapus regisztráció hiányában a szerződést a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia a kinyomtatott hiteligénylést. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.
Diákhitel Központ Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 999 99 44 (helyi tarifával hívható, külföldről és belföldön is) Hívható: hétfő–péntek 8.00–16.00

Fellebbezést hogyan küldhetek?

Az Egyetem döntései ellen fellebbezést a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu) kell megküldeni. Figyelem, a máshova küldött fellebbezéssel a Bizottság érdemben nem foglalkozik, az formai hibára hivatkozva elutasításra kerül. A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja. Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntést a Neptunban vagy e-maliben küldik meg.

Hol tájékozódhatom az ELTE könyvtárak nyitvatartásáról, elérhetőségéről, a használat feltételeiről?

Az ELTE könyvtárainak nyitvatartásáról, elérhetőségéről, a használat feltételeiről az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) közös portálján a Könyvtárak, levéltárak menüpont alatt a megfelelő intézmény kiválasztása után lehet tájékozódni. A hálózat központi könyvtára az Egyetemi Könyvtár (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.), június 17-től elérhető szolgáltatásai itt találhatók.

Hogyan iratkozhatom be egy ELTE könyvtárba?

Online: 2020. augusztus 24-től már online beiratkozás is lehetséges ELTE könyvtárakba az Egyetemi Könyvtári Szolgálat mobil WebApp-ján (virtuális olvasójegy, részletek itt) keresztül, amely asztali böngészővel is elérhető a konyvtar.elte.hu/app címen. Az online beiratkozás csak egyetemi polgárok számára érhető el, Neptun hitelesítéshez kötött, jelenleg még nem minden ELTE könyvtár biztosítja. A könyvtárak listáját, ahol elérhető a lehetőség, a mobil WebApp „Gyakran Ismételt Kérdések” menüpontjában tekintheti meg, ahol további információt is talál az online beiratkozásra vonatkozóan.

Személyesen: Az EKSZ könyvtáraiba történő személyes regisztráció/beiratkozás, nyitvatartási időben lehetséges, a személyi okmányok bemutatásával (személyi igazolvány, lakcímkártya, egyetemi hallgatók, középiskolások esetén érvényes diákigazolvány), a beiratkozási lap kitöltésével és a belépési nyilatkozat aláírásával.

Mindegyik ELTE könyvtárba külön szükséges beiratkozni, de az olvasójegy közös (ez hallgatók esetében a diákigazolvány). A beiratkozás minden ELTE polgár számára ingyenes.

Honnan tudom, hogy érvényes-e a könyvtári tagságom? Hogyan tudom meghosszabbítani?

Az online katalógusba való bejelentkezéssel, az olvasói profilban ellenőrizhető a tagság érvényessége vagy határidejének lejárta.

A mobil WebApp (virtuális olvasójegy, részletek itt) „Tagságaim” menüpontja szintén tájékoztatást nyújt a könyvtári adatokról belépés után.

A tagság érvényességéről a könyvtárak elérhetőségeinek valamelyikén (telefon, email, skype, chat stb.) is lehet érdeklődni.

A tagság hosszabbítása az adott könyvtár nyitvatartási idejében személyesen lehetséges a személyi okmányok bemutatásával (lásd 2. pont), illetve azokban a könyvtárakban, ahol elérhető az online beiratkozás, ELTE polgárok számára a mobil WebApp-on keresztül online is lehetséges a tagság meghosszabbítása.

Visszavihetem a könyvtárba a kikölcsönzött könyveket?

Az Egyetemi Könyvtár (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) továbbra is vállalja az átvevőhely szerepét a kari könyvtárak hallgatói számára, amíg az EKSZ tagkönyvtárak zárva tartanak. A könyvek visszavétele személyesen az Információs pultnál, postai úton, vagy sorban állás nélkül az Aulában elhelyezett könyvbedobó segítségével lehetséges.

A tagkönyvtárak újranyitásával visszaáll a régi rend, abba a könyvtárba kell visszavinni a könyveket, ahonnan kölcsönözték őket.

Lehet-e és hogyan könyvet kölcsönözni?

Az Egyetemi Könyvtár állományából érvényes tagsággal rendelkező olvasók e-mailben (kolcsonzo@lib.elte.hu), telefonon (+36-1-411-6500/3417 vagy 3411-es melléken), vagy személyesen az Információs pultnál kezdeményezhetnek kölcsönzési kérelmet. Az online katalógusba való bejelentkezés után elektronikus kérőlap segítségével is indítható raktári kérés. A könyvtár az átvétel feltételeiről email-ben értesítést küld. Az összekészített könyvek átvételére 2 munkanap áll rendelkezésre.

Az EKSZ tagkönyvtárainak kölcsönzési feltételeiről a Könyvtárak, levéltárak menüpont alatt a megfelelő intézmény kiválasztása után lehet tájékozódni.

Egészségügyi szempontból biztonságos-e a könyvek kölcsönzése?

A könyvek kölcsönzésére vonatkozó eljárásrendet az Egyetemi Könyvtár a járványügyi előírásokkal és ajánlásokkal összhangban alakította ki. Ennek megfelelően a könyvek kölcsönzése biztonságos: minden visszahozott könyv 72 órás karantén alá kerül, ennek letelte után válnak újra kölcsönözhetővé.

Mikor és milyen feltételekkel lehet helyben használni az olvasótermeket?

Jelenleg az Egyetemi Könyvtár olvasótermei zárva tartanak. A járványhelyzet alakulásával és az egyetem vonatkozó utasításaival összhangban, az egészségügyi előírások betartása mellett, folyamatos helyzetértékelés során alakul majd az újranyitás mértéke. A Nagyolvasó megnyitásának tervezett ideje: 2020. szeptember 7.

A többi ELTE könyvtár újranyitására is remélhetőleg szeptember folyamán sor kerül.

Hol tájékozódhatom az elérhető adatbázisokról, és hogyan érhetem el azokat távolról?

Az elérhető és előfizetett adatbázisok a könyvtár honlapján érhetők el.

Az adatbázisok távoli eléréséhez caesar-azonosító szükséges, amelyet az ELTE IIG Ügyfélkapun keresztül a NEPTUN-azonosító (Neptun-kód és jelszó) megadásával lehet igényelni. Az ezzel kapcsolatos részeletes információk itt olvashatók.

Angol nyelvű tájékoztatás itt érhető el.