GYIK

Gyakran ismételt kérdések

2020.12.11.
Gyakran ismételt kérdések

Hallottam, hogy változtak az eddigi tanulmányi, vizsgaszabályok. Hol érem el ezeket?

Az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályok itt érhetők el. Kérjük, figyelje honlapunkat, mivel a tapasztalatok gyarapodásával változhatnak a szabályok.

Mikor mehetek be a Tanulmányi Hivatalba?

A tanulmányi ügyintézés továbbra is online történik, a beiratkozás kivételével. Minden egyéb ügyet elektronikusan intézhet.

A távolléti oktatásban költségtérítéssel kapcsolatban mi a helyzet? Ki kell fizetniük a hallgatóknak a teljes tandíjat?

Igen, az oktatási tevékenység ugyanis folyamatos.

Eltolódik-e a félév?

A tanév rendje nem változik, a vizsgaidőszak is lezajlik a tervezett időszakban.

Mi a helyzet a friss matrica nélküli diákigazolványokkal?

A 2019/2020-as tanév I. vagy II. félévére érvényesített diákigazolványokkal az utazási kedvezmények a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetők igénybe.

Nem használtam eddig Canvast, ki tud segíteni?

Javasoljuk ezt a dokumentumot áttekinteni.

Csatlakozni szeretnék egy Teams-meetinghez, ki tud segíteni?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Csatlakozni szeretnék egy Webex-meetinghez, ki tud segíteni?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Mit tegyek, hogy hozzáférjek a Teams-hez?

A Teams-ben hallgatóként csak az jelenik meg, akinek van IIG/Caesar-azonosítója. Ezt a hallgatók a http://ugykezelo.elte.hu oldalon igényelhetik. Számukra a bejelentkezés minden esetben a felhasznalonev@student.elte.hu azonosítóval történik.

Szeretnék hatékonyabban tanulni, van módszertani javaslatuk?

Javasoljuk, hogy vegye igénybe az ingyenes, magyar nyelven is elérhető tanulásmódszertani kurzust a világ legnagyobb oktatási portálján, a Courserán.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett hallgatói Erasmus mobilitásokkal?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói Erasmus mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó.
Erasmus ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére és a kötelező karantén időszakára kapható. Ha virtuális mobilitási időszakra is sor kerül, azt külön kell jelezni.
Amennyiben a minimális fizikai mobilitási időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ.
A hallgató fizikai és virtuális mobilitási időszak alatt végzett tanulmányi tevékenysége is elfogadásra kerül az ELTE-n. Az Erasmusszal kapcsolatos bővebb információ itt található.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett CEEPUS program keretében tervezett hallgatói mobilitásokkal? Mire kell figyelnem?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, rövid tanulmányút esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Indokolt esetben - az esetleges kötelező karantén időszak miatt, vagy a kinti tanév rendjéhez igazodva - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető.
Mivel CEEPUS-os hallgatók tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi, mobilitásuk esetleges megszakítását, halasztását, lemondását minden esetben egyeztetni kell a fogadó intézménnyel és a fogadó nemzeti irodával. A CEEPUS-szal kapcsolatos bővebb információ itt található.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében tervezett hallgatói mobilitásokkal? Mire kell figyelnem?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Indokolt esetben - az esetleges kötelező karantén időszak miatt, vagy a kinti tanév rendjéhez igazodva - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető. A kint töltött, a fogadó intézmény által igazolt időszakra Campus Mundi ösztöndíjukat is megkapják, a szerzett kreditek beszámításra kerülnek. A Campus Mundival kapcsolatos bővebb információ itt található.

Campus Mundi mobilitásra szeretnék pályázni. Hogyan tudom beszerezni a szükséges dokumentumokat?

A Campus Mundi pályázathoz szükséges „képzési adatok igazolása” és a „szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” dokumentumokat visszavonásig az alábbiak szerint lehet beszerezni:

  • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás): A Tanulmányi ügyek menete oldalon, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrend alapján kérhető.
  • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás: A formanyomtatvány csatolásával, e-mailben kérhető. Az oktató hivatalos, @...elte.hu végződésű e-mail-címéről megírt e-mailben nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra, illetve az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az erasmus@elte.hu címről hagyja jóvá a pályázatot. További információ és részletes útmutató itt olvasható.

Mi lesz a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett svájci Erasmus program (SEMP) keretében tervezett hallgatói mobilitásokkal?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Mivel az SEMP keretében kiutazó hallgatók tartózkodási költségeit és ösztöndíját a svájci állam fedezi, mobilitásuk esetleges megszakítását, halasztását, lemondását minden esetben javasoljuk egyeztetni a svájci fogadó intézménnyel, valamint a küldő kari nemzetközi irodával.

Lehet-e most utazási pályázatot benyújtani a Tehetséggondozási Tanácshoz?

Sajnos nem, a pályázatot a járvány miatt határozatlan időre felfüggesztették. A változásokat ezen az oldalon tesszük majd közzé, kérdés esetén pedig a tehetseggondozasitanacs@elte.hu címre várjuk az üzeneteket.

Hogy tudom teljesíteni a szakmai gyakorlatomat, terepgyakorlatomat?

A hallgatók szakmai gyakorlatot és duális képzésben vállalati szakaszt folytathatnak, ha a gyakorlóhely, ill. a vállalat fogadja őket. A gyakorlatok során is betartandók a járványügyi szabályok (maszkviselés, távolságtartás, kézmosás).

Meddig tart a szemeszter, és hogyan alakul a vizsgaidőszak?

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete jelen állás szerint nem tervez változtatni a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterének beosztásán, azaz a szorgalmi időszak 2020. december 11-én ér véget, a vizsgaidőszak pedig 2020. december 14-tól 2021. január 30-ig tart (vö. a 2020/2021-es tanév rendje). Az esetleges változásról az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete haladéktalanul tájékoztatást fog adni.

Utolsó éves tanárszakos vagyok, az összefüggő tanári gyakorlatot hogyan tudom befejezni?

A gyakorlatokkal kapcsolatban a Tanárképző Központ ad tájékoztatást.

Mi a szakdolgozatok leadásának módja?

A szakdolgozatokat a Neptunban elektronikusan kell leadnia. A leadásról itt talál tájékoztatót.

Jogviszony-igazolást szeretnék kérni, mi a módja?

Az igazolások igényelhetők:

  • jogviszony-igazolás esetén a Q-téren ügyet indítva. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri az igazolást, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy az igazolás a Q-téren indított ügyhöz kerül feltöltésre, ahonnan letölthető. A jogviszony-igazolás postai úton történő továbbítása díjköteles (1.000 Ft);
  • lakhatási igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a kollégiumvezető e-mail-címére írva;
  • teljesítés- és egyéb igazolás esetén a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére írva.

Hogyan nyújthatok be kérvényt?

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában kérelem az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a kérelem benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük azok használatát.

Hogyan nyújthatok be pályázatot?

Ha van Neptun-kérvény, akkor azzal, ennek hiányában az illetékes szervezeti egység felé a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kezdeményezhető, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával. Ha a kar a pályázat benyújtására sablont, meghatározott tartalmú űrlapot alkalmaz, kérjük ezek használatát.

Hatósági igazolást (árvasági ellátás stb.) szeretnék hitelesíteni, mit tegyek?

A kitöltendő igazolást a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell elküldeni a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu) elektronikusan vagy postai úton eljuttatni az iroda levelezési címére (1364 Budapest Pf. 109.), feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás. A postai küldemények továbbítása díjköteles (1.000 Ft).

Hibás utalást hogyan jelezhetek?

Utalással kapcsolatos ügyintézés indítható

Hogyan igényelhetek ideiglenes diákigazolványt?

Igazolást a Q-téren ügyet indítva igényelhet. Kérjük, tüntesse fel, hogy elektronikusan vagy postai úton kéri-e ezt, ennek hiányában az igazolás postázásra kerül. Ha elektronikusan igényli, úgy az igazolás a Q-téren indított ügyhöz kerül feltöltésre, ahonnan letölthető. A postai úton történő továbbítás díjköteles (1.000 Ft).

Hogyan tudom a nyelvvizsgámat igazolni?

A nyelvvizsga-bizonyítvány szkennelt képét a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről kell eljuttatni a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére. A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatóknak a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlapot is csatolniuk kell a nyelvvizsgához. Ebben az esetben a kéreleműrlapon megadott címre történik az oklevél postázása.

Lesz doktori avatás?

Az Egyetemi Doktori Tanács fokozat odaítéléséről hozott határozatát a Tanács döntését követően, a NEPTUN-ban nyilvántartott értesítési címére, valamint csatolt fájlként e-mail címére is megküldjük.  Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. november 12-i TÁJÉKOZTATÓJA c. dokumentumban rögzítettek alapján Egyetemünk – ellenkező rendelkezésig – nem szervez személyi jelenléttel történő doktori avatást.

Doktori védés előtt állok, megtartják a védésemet?

Az átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályozásnak a távolléti oktatásra és számonkérésre vonatkozó szabályai fennmaradnak. A védések nem maradnak el, a vitát hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz igénybevételével is meg lehet tartani. A doktori védés mikéntjéről annak időpontjával egyidejűleg kap tájékoztatást.

DOI igényléshez hova fordulhatok?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adminisztrációt hol intézhetek?

Javasoljuk ezt az oldalt áttekinteni.

Speciális igényű (fogyatékos, tartós beteg) hallgató vagyok, segítségre van szükségem. Mit tegyek?

A kari koordinátor e-mailes vagy telefonos elérhetőségén kezdeményezhető segítségkérés.
A jelenléti és távolléti oktatáshoz szükséges tananyagok adaptálásához és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez itt talál segítséget. A vizsgához segítő kérése esetén az igényt a koordinátor felé legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik munkanapig kell jelezni.

Önköltségemet más fizeti, számlát szeretnék igényelni, mit tegyek?

Számla igényelhető az eredeti aláírt nyilatkozat másolatának a Tanulmányi/Doktori Hivatal e-mail-címére megküldésével. A veszélyhelyzetet követően az eredeti példányt le kell adni. A számlakérő nyilatkozat beérkezése után a számla kiállításra kerül a Neptun-rendszerben, majd postával továbbítjuk a Neptun-rendszerben tárolt címre.

Állami ösztöndíjas formában tanulok, a járványügyi helyzet miatt változtak a kötelezettségeim?

A járványügyi helyzetre tekintettel változtak a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek, részletes tájékoztatást itt talál.

Alá kell írnom a diákhitel szerződést, mit tegyek?

Az Egyetemen keresztül ez nem lehetséges; a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján a Neptunból indítható elektronikus aláírás ügyfélkapu segítségével. Ügyfélkapus regisztráció hiányában a szerződést a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia a kinyomtatott hiteligénylést. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.
Diákhitel Központ Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 999 99 44 (helyi tarifával hívható, külföldről és belföldön is) Hívható: hétfő–péntek 8.00–16.00

Fellebbezést hogyan küldhetek?

Az Egyetem döntései ellen fellebbezést a Neptun-rendszerben tárolt hallgatói e-mail-címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail-címére (hjb@kancellaria.elte.hu) kell megküldeni. Figyelem, a máshova küldött fellebbezéssel a Bizottság érdemben nem foglalkozik, az formai hibára hivatkozva elutasításra kerül. A fellebbezésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a hallgató neve, Neptun-kódja, lakcíme, alapkarának megnevezése, azon határozat azonosítója, amely ellen jogorvoslattal kíván élni, a jogorvoslatkérés indokai, célja. Három munkanapon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság visszajelzi a fellebbezés megérkezését. Személyes meghallgatás nélküli döntéshozatalt követően a döntést a Neptunban vagy e-maliben küldik meg.

Lehet-e és hogyan könyvet kölcsönözni?

Az Egyetemi Könyvtár állományából érvényes tagsággal rendelkező olvasók e-mailben (kolcsonzo@lib.elte.hu), telefonon (+36-1-411-6500/3417 vagy 3411-es melléken), vagy személyesen az Információs pultnál kezdeményezhetnek kölcsönzési kérelmet. Az online katalógusba való bejelentkezés után elektronikus kérőlap segítségével is indítható raktári kérés. A könyvtár az átvétel feltételeiről email-ben értesítést küld. Az összekészített könyvek átvételére 2 munkanap áll rendelkezésre.

Az EKSZ tagkönyvtárainak kölcsönzési feltételeiről a Könyvtárak, levéltárak menüpont alatt a megfelelő intézmény kiválasztása után lehet tájékozódni.

Egészségügyi szempontból biztonságos-e a könyvek kölcsönzése?

A könyvek kölcsönzésére vonatkozó eljárásrendet az Egyetemi Könyvtár a járványügyi előírásokkal és ajánlásokkal összhangban alakította ki. Ennek megfelelően a könyvek kölcsönzése biztonságos: minden visszahozott könyv 72 órás karantén alá kerül, ennek letelte után válnak újra kölcsönözhetővé.

Mikor és milyen feltételekkel lehet helyben használni az olvasótermeket?

Jelenleg az Egyetemi Könyvtár olvasótermei zárva tartanak. A járványhelyzet alakulásával és az egyetem vonatkozó utasításaival összhangban, az egészségügyi előírások betartása mellett, folyamatos helyzetértékelés során alakul majd az újranyitás mértéke. A Nagyolvasó megnyitásának tervezett ideje: 2020. szeptember 7.

A többi ELTE könyvtár újranyitására is remélhetőleg szeptember folyamán sor kerül.

Hol tájékozódhatom az elérhető adatbázisokról, és hogyan érhetem el azokat távolról?

Az elérhető és előfizetett adatbázisok a könyvtár honlapján érhetők el.

Az adatbázisok távoli eléréséhez caesar-azonosító szükséges, amelyet az ELTE IIG Ügyfélkapun keresztül a NEPTUN-azonosító (Neptun-kód és jelszó) megadásával lehet igényelni. Az ezzel kapcsolatos részeletes információk itt olvashatók.

Angol nyelvű tájékoztatás itt érhető el.