Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) – 2016/2017-es tanév

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) – 2016/2017-es tanév
Az ösztöndíjas hallgatók vállalják, hogy a megvalósult program, projekttevékenységeik során, kommunikációjukban, kapcsolódó kiadványaikban az Új Nemzeti Kiválóság Program nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevét és hivatalos grafikai logóját megjelenítik. Ennek megfelelően a csatolt dokumentumban található logó és szöveg használatát szeretnénk kérni. Az idegen nyelvű anyagokon az angol nyelvű változat kérjük megjeleníteni. Más idegen nyelven írt anyagon az angol nyelvű változat mellett az adott nyelven is megjeleníthető a szöveg (ez opcionális).

Logó és szöveg
EMMI-logó


Tájékoztató a dologi keret elköltésére vonatkozóan:
„A” keret: tájékoztató
„B” keret: keressék a kari gazdasági hivatalok munkatársait


A 2016/2017-es tanévben támogatottak listája, bíráló bizottságok – „A” keret
A 2016/2017-es tanévben támogatottak listája – „B” keret


Kapcsolat graduális hallgatók részére („A” keret):
Fábián Laura
Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda
E-mail: unkp.gradualis@rk.elte.hu
Telefon: 411-6500/2806

Kapcsolat posztgraduális pályázók részére („B” keret):
Kövecses László
Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda
E-mail: unkp.posztgradualis@rk.elte.hu
Telefon: 411-6500/1396