Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság

A Bizottság elnöke

Domboróczky Balázs (EHÖK) (ehszob@elte.hu)

A Bizottság tagjai

az EHÖK által delegált 2 fő
az EDÖK által delegált 1 fő, valamint
az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő személyek közül a rektor és a kancellár által közösen delegált 3 fő

A Bizottság feladata

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) az intézményi szinten elbírálandó hallgatói ösztöndíjpályázatok elbírálását végző testület.

Dokumentumok

A Bizottság Ügyrendje

A Bizottság Ügyrendje szerint a határozatok az EHÖK honlapján kerülnek közzétételre.