Hírek

Események

Videók

Az ELTE Arcai: Nagy Marianna jogász

Nagy Marianna az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a közigazgatási jogi szankciótan, a szabálysértési és büntetőjog kapcsolata, valamint az objektív felelősség. A kognitív idegtudományok és az evolúciós pszichológia segítségével azt vizsgálja, hogy milyen folyamatok játszódnak le az agyban, amikor döntünk a jogkövető vagy jogellenes magatartás folytatása mellett. A folyamat feltérképezésével megtalálható az a pont, ahol a szankciókkal még lehet hatni a jogsértő cselekmények elkövetőire. Interjúnkban kifejti, hogy érdemes különbséget kell tenni a szankciókban aszerint, hogy a cselekményt valaki nyereségvágyból, esetleg indulatból vagy értékválasztás alapján követi el.

Az ÚNKP ELTE-s zárókonferenciája 2019

Az Új Nemzeti Kiválóság Program a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. A 2018/2019-es tanévben összesen 317 graduális, posztgraduális hallgató, doktorjelölt és fiatal oktató/kutató közalkalmazott nyerte el az ELTE-n ezt a támogatást. A program zárásaként az Egyetem konferenciát szervezett, hogy az ösztöndíjasok ismertessék a kutatási tervükben vállalt feladatok megvalósítását, a kutatás eredményeit.

Az ELTE a médiában