Hírek

Események

Videók

Lőrincz Péter | Az ELTE ígeretes kutatója 2021

A Tudományos Tanács idén 9 negyvenévesnél fiatalabb kutatónak ítélte oda a kitüntető címet, az élő természettudomány kategóriájában Lőrincz Péternek (Természettudományi Kar, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék). Kutatásai fókuszában az endoszóma, autofagoszóma és lizoszóma érésben szerepet játszó faktorok azonosítása és karakterizálása áll. Felismerte, hogy az ecetmuslica lárvális nefrocita ideális modellsejtje ezeknek a folyamatoknak, és ennek segítségével alapvető sejtbiológiai felfedezésekhez jutott. 2020-tól saját csoportot vezet, amely az endolizoszómális rendszer működését tárja fel.

Sulyok Katalin | Az ELTE ígéretes kutatója 2021

A jogtudomány területén 2021-ben Sulyok Katalin (Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék) munkáját értékelte az ELTE Tudományos Tanácsa. Kutatásai a természettudomány és a jogtudomány interdiszciplináris kérdéseire fókuszálnak. Doktori disszertációja az MTA Jogtudományi Intézet és a genfi Henry Wheaton Prize díját is megkapta, 2021-ben megjelent a Cambridge University Pressnél. Az utóbbi két évben az uniós környezetjog területén vizsgálta, hogy a természettudomány valószínűségekkel terhelt mivolta hogyan befolyásolja az Európai Unió Bírósága kauzalitási gyakorlatát a környezeti károkért való felelősség terén. Elemezte a nemzetközi klímaperek gyakorlatát, illetve nemzetközi felkérésre a természettudománynak a környezeti ítélkezésben betöltött szerepével foglalkozott.

Az ELTE a médiában