Nemi Egyenlőségi Terv

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemi Egyenlőségi Terve (Keretterv)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemi Egyenlőségi Terve (Keretterv)

A Nemi Egyenlőségi Terv (NET) megalkotásával az Eötvös Loránd Tudományegyetem elkötelezte magát az egyenlőségközpontú Európai Unió nemi esélyegyenlőségi stratégiájának saját intézményrendszerében történő megvalósítása mellett. A Nemi Egyenlőségi Tervet, amelyet az ELTE rektori vezetésének kezdeményezésére az Esélyegyenlőségi Bizottság erre a célra létrehozott Nemi Egyenlőségi Munkacsoportja készített el az Egyetemi Stratégiai Iroda koordinálásával, az Egyetemvezetői Értekezlet hagyta jóvá. A széles körű egyetemi egyeztetések és adatszolgáltatás alapján végzett helyzetfelmérést követően megalkotott dokumentum célja, hogy a nemek közötti egyenlőséget, amely az EU egyik alapvető értéke, alapvető jog és a szociális jogok európai pillérének egyik legfontosabb elve, az Intézményfejlesztési Tervvel és az Esélyegyenlőségi Tervvel összhangban az intézmény hivatalos stratégiájává tegye.

A NET a részvételiség, a méltányosság, az együttműködés, a hitelesség, illetve a hazai és az európai uniós előírások betartásának alapelvei mentén születik meg.

A NET-ben megfogalmazott célkitűzések érvényesítése érdekében az ELTE a nemi egyenlőséget támogató intézményi struktúra kialakítását, az erőszaktól és sztereotípiáktól mentes szervezeti kultúra és képzési programok létrehozását, a nemi szempontból kiegyensúlyozott összetételű döntéshozó és képviseleti szervek kiépítését, a nemek egyenlőségét előmozdító, a magánélet, család és munka feltételeit kiegyensúlyozó foglalkoztatási viszonyok és előmeneteli rendszer megvalósítását, valamint a nemi dimenziónak a kutatásba és az innovációs tartalmakba való integrálását határozta el.

A NET elkészítése két fázisban történik. Az első fázisban elkészült NET Keretterv legfontosabb eleme a NET főbb területeinek és a kiinduláshoz szükséges intézkedések meghatározása. Emellett bemutatásra került a nemi egyenlőség megvalósulásának jelenlegi állapota, illetve az eddig elért eredmények és megtett intézkedések, valamint meghatározásra kerültek a végleges, részletesen kidolgozott NET elkészítéséhez szükséges munkafolyamatok. A második fázisban a Kerettervben rögzített munkafolyamatok eredményeként születik meg, és kerül szenátusi elfogadásra a végleges, részletesen kidolgozott NET.

A NET Keretterv a jelenleg rendelkezésre álló adatokra támaszkodva általános érvényű, de egy-egy esetben operacionalizált célokat is meg tud fogalmazni, amelyekhez intézkedéseket rendel, a megvalósítás intézményeit és megvalósulási formáit indikátorként kezelve. Az intézkedéseket rövid, közép és hosszú távú időmezőben helyezi el, felelősöket jelöl meg, és előírja a monitoring és az értékelés megvalósításának mibenlétét. Az általános érvényű célok körvonalazásán túl a tényleges szükségletekhez és feltételekhez igazodó intézkedések pontosabb meghatározását a második fázis mélyebb és minden releváns összefüggésre kitérő vizsgálatai teszik elérhetővé 

A NET Keretterv az ELTE Nemi Egyenlőségi Tervének tekintendő a végleges, részletesen kidolgozott Nemi Egyenlőségi Terv elfogadásának időpontjáig.

 NET Keretterv