Közérdekű, nyilvános adatok

Adatvédelem, adatbiztonság és adatkezelés
Közzéteendő adatok
Közérdekű információk

Adatvédelem, adatbiztonság és adatkezelés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata (hatályos: 2018.05.28.)

PDF

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

URL

Tájékoztatás a közérdekűadat-igénylőt, valamint az adatkezeléssel érintett személyt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, illetve az Egyetem adatkezelői minőségéből fakadó egyes jogviszonyairól és eljárásairól

URL

Adatvédelemmel, adatbiztonsággal és adatkezeléssel összefüggő formanyomtatványok

URL

Data Protection, Data Safety and Data Control (in English)

URL

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Rigó Kinga
Telefon: (36-1) 411-6500/2855
E-mail: kinga.rigo@rk.elte.hu

Közzéteendő adatok

Az általános közzétételi lista szerint nyilvánosan közzéteendő adatok

URL

Az egyedi közzétételi lista szerint nyilvánosan közzéteendő adatok

URL

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okirata

PDF

Szervezeti felépítés (organogram)

PDF

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem azonosító adatai

URL

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem költségvetési alapokmánya

2007: PDF

2006: PDF

2004: PDF

Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok (2018. IV. negyedév)

PDF

Hallgatói létszám adatok (2019. február)

XLSX

Tájékoztató a költséghatékonyság-javító intézkedésekről

2005: PDF

2004: PDF

Szerződéslisták

URL

Közbeszerzés

URL

Zártkörű pályázat (2018. július 20.) URL

Közérdekű információk

A tanév rendje

URL

Sportolási lehetőségek az Egyetemen

URL

Orvosi rendelők

URL

ELTE intézményi tájékoztató

PDF