Karok

Karok

Az Egyetemen működő karok EN

Az Egyetemen az oktatási és a szakképzési tevékenység, a tudományos munka elsősorban az Egyetem karain, illetve a karokon létrehozott szervezeti egységekben folyik. A kar egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés, oktatási, továbbá a tudományos kutatási tevékenység feladatait ellátó önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység. A kart dékán vezeti. A Kar döntési, valamint javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezetőtestülete a kari tanács.

A fenti menüpontokra kattintva az elérhetőségek mellett megismerkedhet az egyes karok oktatási profiljával, legfontosabb kutatásaival, nemzetközi kapcsolataival, hallgatói szolgáltatásaival és történetével is.