Nemzetköziesítés

Nemzetköziesítés

Nemzetköziesítés EN

Az ELTE életének integráns része a nemzetköziesítés, az oktatás, kutatás és a szervezet fejlesztését is a nemzetköziesítés mint szemlélet és stratégiai irány hatja át.

A képzés hatékonyabb, fókuszáltabb nemzetköziesítésére a célok és prioritások: magyar hallgatók idegen nyelvi kompetenciájának (szaknyelvi ismeretek) fejlesztése; magyar nyelvű kurzusok „nemzetköziesítése”: a csak angol nyelven folyó kurzusok számának, oktatásba bevont külföldi állampolgárságú ELTE alkalmazásban álló oktatók, külföldi vendégprofesszorok számának növelése; csak angol nyelven folytatott mesterképzések számának növelése; személyi feltételek erősítése: az oktatók nemzetközi tapasztalatszerzésének, kapcsolatépítésének elősegítése; hallgatók mobilitási programokban való részvételének hatékonyabb ösztönzése; közös/kettős diplomát adó képzések számának a növelése; külföldi hallgatók számának a növelése.

A kutatási téren célok: kutatási tevékenység nemzetközi mércével mérve is jelentős legyen; kutatási portfólió megfeleljen a nemzeti és az európai ajánlásoknak; ELTE megerősítse kutatási potenciálját; sikeresen vegyen részt a nemzetközi kutatási fejlesztési piacon; jelentősen részesedjen nemzetközi kutatási forrásokból; támogassa kutatóit nemzetközi szintű eredmények elérésében, azok nemzetközi disszeminációjában.

Ezeknek a céloknak a megvalósításához az ELTE tudatosan építi nemzetközi partnerkapcsolat-rendszerét s ezáltal támogatja az oktatási és kutatási projekteket és fejlesztéseket az intézményben. A nemzetköziesítési törekvések a hallgatók számára szélesebb szemléletet és a munkaerőpiacon jobb elhelyezkedési lehetőségeket hoznak, az ELTE kutatói számára a tudományos munkát támogató és inspiráló szakmai közeget teremthetnek.

Nemzetközi hírek