Bejövő oktatói mobilitás

Erasmus+ bejövő oktatói mobilitás

Az ELTE karain alkalmazásban lévő külföldi oktatók/kutatók száma folyamatosan nő, jelenleg évente 80-100 fő. A különféle mobilitási programok keretein belül - beleértve az Erasmus+ projektet is - szemeszterenként további közel 100 vendégoktató érkezik az Egyetemre.

Az Egyetem nemzetköziesítési stratégiai célkitűzéseinek kiemelt részét képezi az egyetemre érkező magasan képzett, nemzetközileg is elismert vendégoktatók számának növelése. Meggyőződésünk, hogy a vendégoktatók száma és kiválósága szoros összefüggést mutat a nemzetközi kapcsolatok minőségének fenntartásával és továbbfejlesztésével.

Az Egyetem kiváló külföldi vendégoktatói mutatkoznak be.