Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. március 27.

egyetemi docens

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

2017. március 27.

egyetemi docens

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet

2017. március 27.

intézetigazgató

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet

2017. március 27.

általános dékánhelyettes

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. március 27.

igazgatási ügyintéző

ELTE Konfuciusz Intézet

2017. március 27.

pénzügyi pályázati referens

ELTE Természettudományi Kar
Gazdasági Hivatal
Pályázati Iroda

2017. március 27.

2 fő pénzügyi pályázati referens

ELTE Természettudományi Kar
Gazdasági Hivatal
Pályázati Iroda

2017. március 28.

2 fő pénzügyi ügyintéző

ELTE Kancellária
Kollégiumi Szolgáltató Központ

2017. március 28.

gazdasági ügyintéző

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Gazdasági Hivatal

2017. március 29.

tanulmányi előadó

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

2017. március 29.

pénzügyi pályázati referens

ELTE Természettudományi Kar
Gazdasági Hivatal
Pályázati Iroda

2017. március 29.

ügyvivő szakértő

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Dékáni Hivatal
Doktori és Tudományszervezési Hivatal

2017. április 2.

gazdasági főigazgató (gazdasági vezető)

ELTE Kancellária

2017. április 5.

igazgató

ELTE Egyetemközi Francia Központ

2017. április 5.

igazgató

ELTE Tatai Geológus Kert, Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális Közgyűjtemény

2017. április 8.

épületgondnok/iskolagondnok

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

2017. április 11.

vezető melletti kommunikációs és ügyviteli munkatárs

ELTE Kancellária

2017. április 13.

egyetemi docens

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Ének-zenei Tanszék

2017. április 13.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék

2017. április 13.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Természetföldrajzi Tanszék

2017. április 13.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Matematikai Intézet
Geometriai Tanszék

2017. április 13.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet
Mikrobiológia Tanszék

2017. április 13.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Biológiai Tanszék

2017. április 13.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

2017. április 13.

intézetigazgató

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

2017. április 13.

intézetigazgató ELTE Természettudományi Kar
Fizikai Intézet
2017. április 13. intézetigazgató ELTE Természettudományi Kar
Matematikai Intézet

2017. április 14.

informatikus könyvtáros

ELTE Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár

2017. április 16.

tanszéki adminisztrátor

ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai Tudományok Tanszéke

2017. április 18.

igazgató

ELTE Márton Áron Szakkolégium

2017. április 26.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Fizikai Tanszék

2017. április 26.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Földrajzi Tanszék

2017. április 26.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Kémiai Tanszék

2017. április 30.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Matematikai Tanszék

2017. május 1.

igazgató (magasabb vezető)

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

2017. június 30.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék