Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához | Permission to data processing job application
Adatkezelési tájékoztató | Privacy notice

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez
Permission to data processing closure of job application

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Olasz nyelvi és Irodalmi Tanszék
nemzetközi koordinátor 2024.05.21. 2024.06.05. Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal, Nemzetközi Iroda
egyetemi tanár 2024.05.21. 2024.06.04. Természettudományi Kar, Fizikai és Csillagászati Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
művésztanár 2024.05.21. 2024.06.04. Bölcsészettudományi Kar, Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Zenei Interpretáció Tanszék
pénzügyi ügyintéző 2024.05.21. 2024.06.05. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
dajka 2024.05.21. 2024.06.15. Gyakorló Óvoda
gazdasági hivatalvezető 2024.05.21. 2024.06.19. Tanító- és Óvóképző Kar, Gazdasági Hivatal
tanszéki adminisztrátor 2024.05.21. 2024.06.05. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
egyetemi tanársegéd 2024.05.21. 2024.06.05. Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
egyetemi tanársegéd 2024.05.21. 2024.06.05. Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.09. Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet, Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21 2024.06.02 Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Sémi Filológiai és Arab Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Indológia Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék
back office munkatárs 2024.05.21. 2024.07.31. Gazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
tanulmányi előadó 2024.05.21. 2024.07.31. Gazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
nemzetközi koordinátor 2024.05.21. 2024.06.02. Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
illetményszámfejtési osztályvezető 2024.05.21. 2024.06.21. Emberi Erőforrás Igazgatóság, Illetményszámfejtési Osztály
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék
egyetemi tanársegéd 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék
hivatalvezető (ügyvivő szakértő) 2024.05.21. 2024.06.17. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal
pedagógiai asszisztens 2024.05.21. 2024.06.02. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
egyetemi docens 2024.05.21. 2024.06.02. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Médiatudomány és Kommunikáció Tanszék
adjunktus 2024.05.17. 2024.06.10. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Matematikai Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.17. 2024.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Egyiptológiai Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.17. 2024.06.14. Informatikai Kar
egyetemi docens 2024.05.17. 2024.06.14. Informatikai Kar
egyetemi tanársegéd 2024.05.17. 2024.06.28. Informatikai Kar
titkársági referens 2024.05.15. 2024.06.14. Informatikai Kar, Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
beruházási menedzser 2024.05.15. 2024.06.15. Kancellária, Műszaki Főigazgatóság, Beruházási Igazgatóság
adjunktus 2024.05.15. 2024.05.30. Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék
doktori iskola titkár 2024.05.14. 2024.06.13. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
egyetemi docens 2024.05.14. 2024.05.29. Bölcsészettudományi Kar, Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Zenei Interpretáció Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.14. 2024.05.29. Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
egyetemi docens 2024.05.14. 2024.05.29. Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti Intézet, Középkori, Reneszánsz és Barokk Művészettörténeti Tanszék
adjunktus 2024.05.14. 2024.05.29. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
egyetemi docens 2024.05.14. 2024.05.29. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
testnevelő tanár 2024.05.13. 2024.05.28. Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
gyógypedagógus 2024.05.13. 2024.05.28. Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
egyetemi adjunktus 2024.05.13. 2024.05.26. Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.13. 2024.05.26. Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
általános dékánhelyettes 2024.05.13. 2024.06.11. Pedagógiai és Pszichológiai Kar
egyetemi adjunktus 2024.05.10. 2024.05.31. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szlavisztika Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.10. 2024.05.31. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Vizuális Művészeti Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.10. 2024.05.31. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Vizuális Művészeti Tanszék
mestertanár 2024.05.10. 2024.05.31. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Zenepedagógiai Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.05.10. 2024.05.31. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Zenepedagógiai Tanszék
tanszékvezető 2024.05.10. 2024.06.09. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
óvodapedagógus 2024.05.10. 2024.05.31. Gyakorló Óvoda
tanító (napközis feladatot ellátó) 2024.05.10. 2024.05.25. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
pályázati pénzügyi ügyintéző 2024.05.07. 2024.05.22. Természettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
intézetigazgató 2024.05.07. 2024.06.06. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (Szombathely)
ügyféltámogató informatikus 2024.05.06. 2024.06.03. Informatikai Igazgatóság
kutatástámogató könyvtáros 2024.05.06. 2024.05.19. Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály
egyetemi adjunktus 2024.05.06. 2024.05.21. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvészet Tanszék
egyetemi docens 2024.05.06. 2024.06.06. Informatikai Kar
tanszékvezető 2024.05.06. 2024.06.06. Informatikai Kar, Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
intézetigazgató-helyettes 2024.05.06. 2024.06.06. Informatikai Kar, Informatikatudományi Intézet
intézetigazgató 2024.05.06. 2024.06.06. Informatikai Kar, Informatikatudományi Intézet
adjunktus 2024.05.03. 2024.05.31. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
egyetemi tanársegéd/adjunktus 2024.05.03. 2024.06.15. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
tanszékvezető 2024.04.30. 2024.05.30. Állam-és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
tanszékvezető 2024.04.30. 2024.05.30. Állam-és Jogtudományi Kar, Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék
tanszékvezető 2024.04.30. 2024.05.30. Állam-és Jogtudományi Kar, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
beszerzési és eszközgazdálkodási ügyintéző 2024.04.29. 2024.05.28. Informatikai Kar, Gazdasági Hivatal
igazgató 2024.04.29. 2024.05.28. Illyés Sándor Szakkollégium
tanszéki ügyintéző (ügyvivő szakértő) 2024.04.29. 2024.05.27. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Pszichológiai Intézet Titkársága
hallgatói koordinátor – tanulmányi ügyintéző 2024.04.29. 2024.05.28. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
tanszékvezető 2024.04.29. 2024.05.29. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Matematikai Tanszék
tanszékvezető 2024.04.29. 2024.05.29. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Magyar Irodalomtudományi Tanszék
tanszékvezető 2024.04.29. 2024.05.29. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Földrajzi Tanszék
tanszékvezető 2024.04.29. 2024.05.29. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Biológiai Tanszék
tanszékvezető 2024.04.29. 2024.05.29. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
tanszékvezető 2024.04.29. 2024.05.29. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Történelem Tanszék
projektmenedzser 2024.04.26. 2024.05.26. Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Főigazgatói Kabinet
intézeti tanszékvezető 2024.04.22. 2024.05.22. Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék
intézeti tanszékvezető 2024.04.22. 2024.05.22. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Digitális Bölcsészet Tanszék
intézeti tanszékvezető 2024.04.22 2024.05.22 Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti Intézet, Középkori, Reneszánsz és Barokk Művészettörténeti Tanszék
intézeti tanszékvezető 2024.04.22. 2024.05.22. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék
intézeti tanszékvezető 2024.04.22. 2024.05.22. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
intézetigazgató 2024.04.22. 2024.05.22. Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet
intézetigazgató 2024.04.22. 2024.05.22. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
egyetemi tanársegéd vagy adjunktus 2024.04.22 2024.05.22 Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
tanszékvezető 2024.04.22. 2024.05.22. Informatikai Kar, Komputeralgebra Tanszék
tanársegéd/adjunktus/egyetemi docens 2024.04.22. 2024.05.23. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
hivatalvezető 2024.04.22. 2024.05.22. Tanárképző Központ
egyetemi adjunktus (ökonometria területen) 2024.04.18. 2024.05.31. Gazdaságtudományi Kar, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
egyetemi tanársegéd (ökonometria területen) 2024.04.18. 2024.05.31. Gazdaságtudományi Kar, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.06.15. Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Érveléselmélet Tanszék