Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2020.05.26. 2020.06.10. egyetemi docens vagy adjunktus Társadalomtudományi Kar / Társadalmi Kapcsolatok Intézete / Szociálpszichológia Tanszék
2020.05.22. 2020.06.15. dajka, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájában Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2020.05.25. 2020.06.15. biológia–kémia szakos középiskolai tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.05.25. 2020.06.15. matematika–fizika szakos középiskolai tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.05.25. 2020.06.15. földrajz szakos középiskolai tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.05.25. 2020.06.15. tanító Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.05.25. 2020.06.15. történelem–matematika szakos tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.05.22. 2020.06.21. tanszékvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Affektív Pszichológia Tanszék
2020.05.22. 2020.06.21. tanszékvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
2020.05.22. 2020.06.21. tanszékvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Szociálpszichológia Tanszék
2020.05.20. 2020.06.04. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet
2020.05.20. 2020.06.20. tanszéki adminisztrátor Társadalomtudományi Kar / Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete / Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék
2020.05.19. 2020.06.03. egyetemi docens vagy adjunktus Társadalomtudományi Kar / Szociológia Intézet / Szociológia Tanszék
2020.05.19. 2020.06.03. egyetemi docens Társadalomtudományi Kar / Szociológia Intézet / Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
2020.05.16. 2020.06.15. intézetigazgató Társadalomtudományi Kar / Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2020.05.16. 2020.06.15. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete / Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
2020.05.13. 2020.05.28. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
2020.05.12. 2020.06.11. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Szociológia Intézet / Társadalomelmélet Tanszék
2020.05.12. 2020.06.11. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Empirikus Tanulmányok Intézete / Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
2020.05.12. 2020.05.27. egyetemi docens Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Genetika Tanszék
2020.05.12. 2020.05.27. egyetemi docens Természettudományi Kar / Biológiai Intézet, Növényrendszertani / Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Művészetközvetítő és Zenei Intézet
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Orientalisztikai Intézet / Indológia Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Német Nyelvészeti Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Ókortörténeti Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Művészettörténeti Intézet
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Angol Nyelvészet Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens (1) Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Anglisztika Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens (2) Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Anglisztika Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Ókortudományi Intézet / Egyiptológiai Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet / Filmtudomány Tanszék
2020.05.11. 2020.05.26. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Anglisztika Tanszék
2020.05.11. 2020.06.10. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Romanisztikai Intézet / Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék
2020.05.10. 2020.05.26. fizika–matematika szakos gimnáziumi tanár Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2020.04.28. 2020.05.30. tanszékvezető Tanító- és Óvóképző Kar / Ének-zenei Tanszék
2020.04.28. 2020.05.28. tanszékvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
2020.04.28. 2020.05.28. intézetigazgató Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Ember–Környezet Tranzakció Intézet
2020.04.11. 2020.06.02. intézetigazgató Bölcsészettudományi Kar / Művészettörténeti Intézet