Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához | Permission to data processing job application
Adatkezelési tájékoztató | Privacy notice

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez
Permission to data processing closure of job application

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
igazgató 2024.02.26. 2024.03.25. Eötvös József Collegium
igazgató 2024.02.26. 2024.03.25. Innovációs Központ
igazgató 2024.02.26. 2024.03.25. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
back office munkatárs 2024.02.26. 2024.03.31. Gazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
tanulmányi előadó 2024.02.26. 2024.03.31. Gazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Számvitel Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Számvitel Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Számvitel Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.03.14. Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Érveléselmélet Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.06.15. Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Érveléselmélet Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
egyetemi adjunktus 2024.02.26. 2024.04.30. Gazdaságtudományi Kar, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
nemzetköziesítési referens 2024.02.26. 2024.03.20. Gazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal
könyvtárvezető 2024.02.26. 2024.03.28. Természettudományi Kar, Kari Könyvtár
nemzetközi hallgatói koordinátor 2024.02.23. 2024.03.14. Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
humán ügyintéző 2024.02.20. 2024.03.06. Emberi Erőforrás Igazgatóság
egyetemi tanársegéd 2024.02.20. 2024.03.19. Informatikai Kar
egyetemi adjunktus 2024.02.20. 2024.03.19. Informatikai Kar
egyetemi docens 2024.02.20. 2024.03.19. Informatikai Kar
takarító 2024.02.20. 2024.03.06. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
oktatástechnikus 2024.02.20. 2024.03.06. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
pénzügyi ügyintéző 2024.02.19. 2024.03.02. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
pályázati pénzügyi ügyintéző 2024.02.19. 2024.03.02. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
nemzetközi pályázati menedzser 2024.02.19. 2024.03.03. Természettudományi Kar, Pályázati Iroda
irodavezető 2024.02.19. 2024.03.18. Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal, Oktatás- és Képzéstámogató Iroda
gyógypedagógus 2024.02.19. 2024.03.03. Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
tanulmányi ügyintéző 2024.02.19. 2024.03.05. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal
kiemelt pályázati pénzügyi ügyintéző 2024.02.19. 2024.03.21. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
kiemelt pénzügyi ügyintéző 2024.02.19. 2024.03.18. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
óvodapedagógus, vezetőtanár 2024.02.19. 2024.03.24. Gyakorló Óvoda
óvodai takarító 2024.02.19. 2024.03.05. Gyakorló Óvoda
junior/senior IT projektmenedzser 2024.02.13. 2024.03.15. Alkalmazott Mesterséges Intelligencia és Folyamatszervezési Központ
könyvtáros, informatikus könyvtáros 2024.02.13. 2024.02.28. Tanító- és Óvóképző Kar, Könyvtár
ügyvivő szakértő 2024.02.12. 2024.03.11. Oktatási Igazgatóság, Hallgatói Pénzügyek Osztálya
tanszéki ügyintéző 2024.02.12. 2024.03.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Pszichológiai Intézet Titkársága
tanársegéd/adjunktus/egyetemi docens 2024.02.12. 2024.03.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
ügyintéző 2024.02.09. 2024.02.24. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Igazgatói Hivatal
hivatalvezető 2024.02.06. 2024.03.07. Tanárképző Központ
nemzetközi pályázatelőkészítés-támogatómunkatárs 2024.02.05. 2024.03.07. Rektori Kabinet Egyetemi Stratégiai Iroda (a Pályázati Központ delegáltmunkatársaként)
intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) 2024.02.05. 2024.03.04. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Titkársága
gazdálkodási referens 2024.02.05. 2024.02.29. Informatikai Kar
HR referens 2024.02.05. 2024.02.29. Informatikai Kar
tanszékvezető 2024.02.02. 2024.03.05. Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Szociológia Tanszék
hivatalvezető-helyettes 2024.02.02. 2024.03.03. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
gazdasági hivatalvezető 2024.02.02. 2024.03.03. Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdasági Hivatal
pályázati pénzügyi vezető 2024.01.30. 2024.02.29. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal
tanársegéd 2024.01.30. 2024.03.01. Társadalomtudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete,Szociálpszichológiai Tanszék
projektmenedzser 2024.01.30 2024.02.27 Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Főigazgatói Kabinet
dékán 2024.01.29. 2024.02.29. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar