Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
adjunktus 2022.11.29. 2022.12.14. Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék
tanársegéd 2022.11.28. 2022.12.11. Tanító- és Óvóképző Kar, Digitális Pedagógiai Tanszék
adjunktus 2022.11.28. 2022.12.11. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
irodavezető (ügyvivő-szakértő) 2022.11.28. 2022.12.26. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Kommunikációs Iroda
tanulmányi előadó 2022.11.28. 2022.12.26. Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
tanulmányi informatikus 2022.11.28. 2022.12.26. Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
felvételi referens 2022.11.28. 2022.12.26. Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
nemzetközi referens (ügyvivő-szakértő) 2022.11.28. 2022.12.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Nemzetközi Iroda
egyetemi tanársegéd 2022.11.28. 2022.12.11. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék
testnevelő tanár (gyógytestnevelői profillal) 2022.11.22. 2022.12.22. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
testnevelő tanár (úszás profillal) 2022.11.22. 2022.12.22. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
testnevelő tanár 2022.11.22. 2022.12.22. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
egyetemi tanársegéd 2022.11.22. 2022.12.07. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
gyógypedagógiai tanár 2022.11.22. 2022.12.09. Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
ügyviteli dolgozó / ügyintéző 2022.11.21. 2022.12.19. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal
adjunktus 2022.11.21. 2022.12.19. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
ügyintéző 2022.11.21. 2022.12.04. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet
mérnök (épülettechnikai terület) 2022.11.21. 2022.12.15. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal
egyetemi docens 2022.11.21. 2022.12.09. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Kognitív Pszichológia Tanszék
tanársegéd 2022.11.21. 2022.12.05. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés- kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
pénzügyi projektmenedzser (Charm EU projektek) 2022.11.21. 2022.12.05. Pályázati Központ / CHARM-EU Iroda
könyvtárigazgató 2022.11.21. 2022.12.21. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény
intézetigazgató 2022.11.21. 2022.12.21. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
intézetigazgató 2022.11.21. 2022.12.21. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet
üzemeltetési csoportvezető 2022.11.21. 2022.12.09. Kancellária, Műszaki Főigazgatóság Üzemeltetési Igazgatósága
tanító, napközis feladatot ellátó 2022.11.21. 2022.12.06. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
könyvtárvezető 2022.11.18. 2022.12.18. Informatikai Kar
Erasmus+ koordinátor 2022.11.18. 2022.12.03. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Dékáni Hivatal
egyetemi tanársegéd 2022.11.16. 2022.11.30. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.11.16. 2022.11.30. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
egyetemi docens 2022.11.16. 2022.12.15. Informatikai Kar
adjunktus 2022.11.16. 2022.12.15. Informatikai Kar
tanszékvezető 2022.11.16. 2022.12.15. Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, Geometriai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.15. 2022.12.15. Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Etológiai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.15. 2022.12.15. Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Mikrobiológiai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.15. 2022.12.15. Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.15. 2022.12.15. Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, Analízis Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.15. 2022.12.15. Természettudományi Kar, Földrajz-és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.14. 2022.12.22. Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.14. 2022.12.22. Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
tanársegéd 2022.11.14. 2022.11.29. Tanító és- Óvóképző Kar, Ének-zenei Tanszék
egyetemi docens 2022.11.11. 2022.12.11. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
egyetemi docens 2022.11.11. 2022.12.11. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
igazgatóhelyettes 2022.11.07. 2022.12.06. Oktatási Igazgatóság
projektmenedzser 2022.11.03. 2022.12.01. Innovációs Központ
épületvillamossági (gyengeáram) szakértő 2022.11.03. 2022.12.01. Kancellária, Műszaki Főigazgatóság
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Társadalomtudományi Kar, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociális Munka Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. TáTK, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Affektív Pszichológia Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. BTK, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet,Filmtudomány Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. BTK, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Sémi Filológiai és Arab Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Török Filológiai Tanszék
egyetemi tanár 2022.11.02. 2022.11.30. Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Számvitel Tanszék