Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2020.07.07. 2020.08.07. intézetigazgató Informatikai Kar / Informatikatudományi Intézet
2020.07.07. 2020.08.07. intézetigazgató Informatikai Kar / Savaria Műszaki Intézet
2020.07.07. 2020.08.07. intézetigazgató Informatikai Kar / Egyetemi-Vállalati Együttműködési Intézet
2020.07.07. 2020.08.07. intézetigazgató Informatikai Kar / Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet
2020.07.07. 2020.07.22. egyetemi docens (1) Informatikai Kar / Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
2020.07.07. 2020.07.22. egyetemi docens (2) Informatikai Kar / Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
2020.07.06. 2020.08.15. tanító Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.07.01. 2020.07.24. gyógypedagógiai tanár Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2020.07.01. 2020.07.16. oktatástechnikus Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2020.06.30. 2020.07.30. gyógypedagógus vagy (gyógy)pedagógus Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
2020.06.30. 2020.07.15. angol–francia szakos gimnáziumi tanár Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2020.06.29. 2020.07.26. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
2020.06.28. 2020.07.13. kollégiumvezető Szolgáltatási Igazgatóság / Kollégiumi Központ / Pável Ágoston Kollégiumok
2020.06.27. 2020.07.12. gimnáziumi tanár (biológia) Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely
2020.06.26. 2020.07.11. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet
2020.06.26. 2020.07.11. tudományos munkatárs Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet
2020.06.26. 2020.07.11. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet
2020.06.26. 2020.07.12. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Anglisztika Tanszék
2020.06.25. 2020.07.30. tanulmányi informatikus Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2020.06.25. 2020.07.10. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
2020.06.23. 2020.07.10. egyetemi tanársegéd (1) Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
2020.06.23. 2020.07.10. egyetemi tanársegéd (2) Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
2020.06.23. 2020.07.08. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
2020.06.23. 2020.07.08. doktori ügyintéző Társadalomtudományi Kar
2020.06.22. 2020.07.07. adjunktus (2) Bölcsészettudományi Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet / Szláv Filológiai Tanszék
2020.06.22. 2020.07.07. adjunktus (1) Bölcsészettudományi Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet / Szláv Filológiai Tanszék
2020.06.22. 2020.07.22. intézetigazgató Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
2020.06.10. 2020.07.10. oktatási dékánhelyettes Természettudományi Kar
2020.06.07. 2020.07.07. tanszékvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
2020.06.03. 2020.07.17. óvodapedagógus, gyakornok Gyakorló Óvoda