Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtási határidő

Állás

Szervezeti egység

2016. július 29.

tudományos főmunkatárs

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont

2016. augusztus 4.

4 fő osztályvezető

ELTE Kancellária

2016. augusztus 7.

tehetséggondozási referens

ELTE Rektori Kabinet
Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda

2016. augusztus 7.

oktatásfejlesztési ügyvivő

ELTE Rektori Kabinet
Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda

2016. augusztus 7.

ÚNKP ügyintéző

ELTE Rektori Kabinet
Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda