Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2021.07.27. 2021.08.31. pszichológus Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
2021.07.27. 2021.08.31. gyógypedagógus Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
2021.07.27. 2021.08.31. gyógypedagógus Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
2021.07.26. 2021.08.20. egyetemi tanársegéd Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
2021.07.26. 2021.08.10. pályázati pénzügyi kontrolling referens Pályázati Központ
2021.07.25. 2021.09.15. egyetemi tanársegéd / adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2021.07.25. 2021.09.15. egyetemi tanársegéd / adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2021.07.24. 2021.08.23. intézetigazgató Természettudományi Kar, Kémiai Intézet
2021.07.24. 2021.08.20. adjunktus Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
2021.07.24. 2021.08.23. intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Interkulturális Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Titkársága
2021.07.23. 2021.08.22. grafikus munkatárs Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Kommunikációs Iroda
2021.07.23. 2021.08.22. rendezvénytámogató munkatárs Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Kommunikációs Iroda
2021.07.23. 2021.08.22. social média szakértő Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
2021.07.20. 2021.08.04. munkaerőpiaci kapcsolattartó Kancellária, Szolgáltatási Igazgatóság, Karrierközpont
2021.07.20. 2021.08.15. hallgatói koordinátor Informatikai Kar, Egyetemi-Vállalati Együttműködési Intézet, Akadémiai-ipari Együttműködési K
2021.07.20. 2021.08.04. oktatási munkatárs az ELTE CHARM-EU mesterképzésében Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda, CHARM-EU Projektiroda
2021.07.20. 2021.08.04. pályázati pénzügyi ügyintéző Társadalomtudományi Kar
2021.07.19. 2021.08.18. intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Neveléstudományi Intézet Titkársága
2021.07.18. 2021.08.02. képzési koordinátor Kancellária, Szolgáltatási Igazgatóság, Karrierközpont
2021.07.17. 2021.08.31. mestertanár Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2021.07.17. 2021.08.01. szállás specialista (ügyvivő szakértő) Informatikai Kar
2021.07.16. 2021.08.15. adjunktus Informatikai Kar
2021.07.16. 2021.08.15. egyetemi docens Informatikai Kar
2021.07.16. 2021.08.15. pályázati asszisztens Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal
2021.07.16. 2021.08.15. tanszéki asszisztens Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék
2021.07.15. 2021.07.30. műszaki szolgáltató / oktatástechnikus Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal
2021.07.13. 2021.08.31. ügyintéző (gyakorlatszervező) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Dékáni Hivatal
2021.07.12. 2021.08.12. hivatalvezető Természettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
2021.07.09. 2021.07.31. karbantartó Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.07.03. 2021.08.02. osztályvezető Kancellária, Emberi Erőforrás Igazgatóság, Karriermenedzsment Osztály
2021.06.28. 2021.07.28. oktatási dékánhelyettes Gazdaságtudományi Kar
2021.06.28. 2021.07.28. kommunikációs dékánhelyettes Gazdaságtudományi Kar
2021.06.28. 2021.07.28. nemzetközi dékánhelyettes Gazdaságtudományi Kar
2021.06.27. 2021.07.27. informatikus könyvtáros, vezetői megbízatással Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Főigazgatói Kabinet
2021.06.26. 2021.08.31. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
2021.06.22. 2021.08.05. egyetemi tanársegéd Tanító- és Óvóképző Kar, Testnevelési Tanszék