Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
tantervi referens 2021.11.23. 2021.12.08. Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
nyelvtanár 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
nyelvtanár 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
nyelvtanár 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
mestertanár 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Biológiai Tanszék
adjunktus 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
nyelvtanár 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
nyelvtanár 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
ügyvivő szakértő 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Igazgatói Hivatal
ügyintéző 2021.11.22. 2021.12.11. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Igazgatói Hivatal
ügyintéző 2021.11.22. 2021.12.20. Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal
hivatalvezető 2021.11.21. 2021.12.21. Informatikai Kar, Gazdasági Hivatal
irodavezető 2021.11.21. 2021.12.21. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal, Pályázati Iroda
adjunktus 2021.11.21. 2021.12.15. Informatikai Kar
egyetemi docens 2021.11.21. 2021.12.15. Informatikai Kar
irodavezetői asszisztens 2021.11.21. 2021.12.15. Rektori Kabinet, Kabinetiroda
hivatalvezető-helyettes 2021.11.20. 2021.12.20. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
IT koordinátor nemzetközi együttműködésekhez 2021.11.17. 2021.12.15. Kancellária, Informatikai Igazgatóság
pályázati pénzügyi ügyintéző 2021.11.16. 2021.12.01. Kancellária, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
kiemelt pénzügyi ügyintéző 2021.11.16. 2021.12.02. Kancellária, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
hálózati rendszergazda 2021.11.16. 2021.12.01. Kancellária, Informatikai Igazgatóság
szenior nemzetköziesítési referens / nyelvi lektor 2021.11.15. 2021.12.03. Gazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal
pedagógiai asszisztens 2021.11.15. 2021.11.30. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
gazdasági ügyintéző 2021.11.14. 2021.11.29. Informatikai Kar, Gazdasági Hivatal
takarító 2021.11.14. 2021.11.30. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
intézetigazgató 2021.11.14. 2021.12.14. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet
2 fő egyetemi docens habitusvizsgálattal 2021.11.13. 2021.11.28. Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
pénzügyi ügyintéző 2021.11.13. 2021.11.28. Kancellária, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
ügyintéző 2021.11.12. 2021.11.27. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
egyetemi tanársegéd 2021.11.12. 2021.12.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
adjunktus 2021.11.12. 2021.12.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
humánpolitikai referens 2021.11.12. 2021.11.27. Informatikai Kar, Gazdasági Hivatal
tanszékvezető 2021.11.12. 2021.12.12. Társadalomtudományi Kar, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociálpolitika Tanszék
könyvelő / számviteli ügyintéző 2021.11.12. 2021.11.29. Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság, Számviteli Osztály
egyetemi tanár 2021.11.06. 2021.12.06. Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes 2021.11.06. 2021.12.06. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
gazdasági hivatalvezető 2021.11.08. 2021.12.08. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
nemzetközi felvételi koordinátor 2021.11.08. 2021.11.23. Bölcsészettudományi Kar, Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
nemzetközi pályázatok ügyvivő szakértő 2021.11.03. 2021.12.01. Pályázati Központ
könyvtárigazgató 2021.11.02. 2021.11.29. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Kari Könyvtár és Gyógypedagógiatörténeti Gyűjtemény
intézetigazgató 2021.11.02. 2021.11.29. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
intézetigazgató 2021.11.02. 2021.11.29. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, Analízis Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02. 2021.11.30. Természettudományi Kar, Földrajz-és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Szociálpszichológia Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Statisztika Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Informatikai Kar, Informatikatudományi Intézet, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Román Filológiai Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Média és Kommunikáció Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30 Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék
egyetemi tanár 2021.11.02 2021.11.30. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
szakmai gyakorlatért felelős oktató 2021.11.02 2021.11.24 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
általános épület karbantartó 2021.11.02 2021.11.30 ELTE Márton Áron Kollégium és Szakkollégium, Debrecen
hivatalvezető 2021.10.29. 2021.11.28. Kancellária, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
hivatalvezető-helyettes 2021.10.29. 2021.11.28. Kancellária, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
intézetigazgató 2021.10.29. 2021.11.28. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés- kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
gyógypedagógus 2021.10.28. 2021.12.31. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
IT diszpécser 2021.10.26. 2021.11.23. Kancellária, Informatikai Igazgatóság
belső ellenőrzési vezető 2021.10.25. 2021.11.24. ELTE
egyetemi tanársegéd / adjunktus 2021.11.25. 2021.11.30. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
tanszékvezető 2021.10.24. 2021.11.23. Bölcsészettudományi Kar, Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék