Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. szeptember 19.

nemzetközi ügyvivő

ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Iroda

2017. szeptember 20.

épületgondnok

ELTE Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

2017. szeptember 25.

ügyvivő szakértő (nemzetközi és doktori ügyintéző)

ELTE Természettudományi Kar
Dékáni Hivatal

2017. szeptember 25.

nemzetközi koordinátor

ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Iroda

2017. szeptember 25.

könyvtáros, könyvtárostanár

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

2017. szeptember 26.

ügyvivő szakértő (intézeti ügyintéző)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. szeptember 27.

2 fő ügyvivő szakértő

ELTE Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

2017. szeptember 29.

nemzetközi és pályázati dékánhelyettes

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. szeptember 30.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Germanisztikai Intézet
Német Nyelvészeti Tanszék

2017. szeptember 30. intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Régészettudományi Intézet
Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék

2017. szeptember 30. intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Régészettudományi Intézet
Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék

2017. szeptember 30.

tanársegéd

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Távol-keleti Intézet
Japán Tanszék

2017. október 1.

hr-ügyintéző

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Gazdasági Hivatal

2017. október 2.

pszichológus

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2017. október 3.

könyvelő

ELTE Kancellária
Gazdasági Főigazgatóság
Pénzügyi Számviteli Igazgatóság
Számviteli Osztály

2017. október 10.

pedagógus (gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai feladattal)

ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

2017. október 10.

egyetemi docens

ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Európai Tanulmányok Tanszék

2017. október 15.

centrumvezető

ELTE Savaria Egyetemi Központ
Bölcsészettudományi Centrum

2017. október 15.

humán ügyintéző

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság

Egyéb álláspályázatok

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

 

korrektori, olvasószerkesztői, kiadói szerkesztői

ELTE Eötvös Kiadó Kft.