Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Agrárjogi Tanszék
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Közigazgatási Jogi Tanszék
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Tanító- és Óvóképző Kar / Ének-zenei Tanszék
2019.10.16. 2019.11.03. doktori ügyintéző Társadalomtudományi Kar
2019.10.15. 2019.11.10. intézeti adminisztrátor Bölcsészettudományi Kar / Romanisztikai Intézet / Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék
2019.10.13. 2019.10.28. tudományszervezési referens Bölcsészettudományi Kar / Dékáni Hivatal / Doktori és Tudományszervezési Iroda
2019.10.13. 2019.11.12. projekt asszisztens Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Dékáni Hivatal / EFOP Projektiroda
2019.10.13. 2019.10.28. műszaki szolgáltató / oktatástechnikus Természettudományi Kar / Dékáni Hivatal
2019.10.12. 2019.11.11. intézeti adminisztrátor Bölcsészettudományi Kar / Néprajzi Intézet
2019.10.12. 2019.10.31. vegyésztechnikus / laboráns Természettudományi Kar / Kémiai Intézet / Katalízis és Szerves Szintézisek Laboratóriuma
2019.10.12. 2019.10.27. takarító Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
2019.10.10. 2019.10.25. gazdasági ügyintéző Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal
2019.10.09. 2019.10.25. dajka / takarító Gyakorló Óvoda
2019.10.08. 2019.11.07. tanszékvezető Tanító- és Óvóképző Kar / Vizuális Nevelési Tanszék
2019.10.07. 2019.10.23. tűz- és munkavédelmi főelőadó Műszaki és Informatikai Főigazgatóság
2019.10.07. 2019.11.05. ügyféltámogató informatikus Műszaki és Informatikai Főigazgatóság / Informatikai Igazgatóság
2019.10.06. 2019.10.21. nemzetközi koordinátor (nemzetközi hallgatótoborzást támogató online tevékenységek) Rektori Kabinet / Nemzetközi Stratégiai Iroda
2019.10.05. 2019.10.20. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
2019.10.04. 2019.11.03. intézeti tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet / Finnugor Tanszék
2019.10.04. 2019.11.03. intézetigazgató Bölcsészettudományi Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet
2019.10.04. 2019.10.19. kézbesítő, ügyintéző Állam- és Jogtudományi Kar / Gazdasági Hivatal
2019.10.03. 2019.10.18. portás Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2019.10.01. 2019.10.16. pénzügyi ügyintéző Kancellária / Gazdasági Főigazgatóság / Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság / ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2019.10.01. 2019.10.16. intézeti ügyintéző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Dékáni Hivatal / Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
2019.10.01. 2019.10.16. adjunktus Természettudományi Kar / Kémiai Intézet
2019.09.30. 2019.10.30. konyhai kisegítő Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2019.09.24. 2019.10.23. tudományos munkatárs Természettudományi Kar / Biológiai Intézet
2019.09.20. 2019.10.20. tanulmányi ügyintéző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Tanulmányi Hivatal