Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2018.12.14. 2019.01.07. 2 fő pénzügyi ügyintéző Kancellária / Gazdasági Főigazgatóság / Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság / ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2018.12.10. 2018.12.28. portás Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2018.12.10. 2019.01.07. hazai pályázati referens Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal / Pályázati Iroda
2018.12.10. 2019.01.07. nemzetközi pályázati referens Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal / Pályázati Iroda
2018.12.10. 2019.01.31. tanársegéd/adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2018.12.10. 2019.01.31. pszichológus tanársegéd/adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2018.12.10. 2019.01.10. intézetigazgató Társadalomtudományi Kar / Szociális Tanulmányok Intézete
2018.12.10. 2019.01.10. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Szociális Tanulmányok Intézete / Szociálpolitika Tanszék
2018.12.08. 2018.12.31. tudományszervezési referens (ügyvivő szakértő) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Dékáni Hivatal
2018.12.08. 2019.01.04. szerves szintetikus vegyész kutató Természettudományi Kar / Kémiai Intézet / Katalízis és Szerves Szintézisek Laboratóriuma
2018.12.08. 2018.12.23. ügyvivő szakértő Oktatási Igazgatóság / Hallgatói Pénzügyek Osztálya
2018.12.07. 2019.01.06. gazdasági hivatalvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Gazdasági Hivatal
2018.12.03. 2018.12.18. tudományos főmunkatárs Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Biokémiai Tanszék
2018.12.02. 2019.01.01. igazgató Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
2018.12.01. 2018.12.16. gazdasági ügyintéző Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2018.12.01. 2018.12.16. záróvizsga és nyilvántartási referens Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2018.11.30. 2018.12.30. rendszergazda Informatikai Kar / Savaria Műszaki Intézet
2018.11.30. 2018.12.30. projektmenedzser Informatikai Kar / Dékáni Hivatal / Dékáni Titkárság
2018.11.30. 2018.12.30. projekt pénzügyi vezető Informatikai Kar / Dékáni Hivatal / Dékáni Titkárság
2018.11.30. 2018.12.30. egyetemi docens Informatikai Kar / Komputeralgebra Tanszék
2018.11.28. 2018.12.28. rendezvényszervező és kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő) Informatikai Kar / Dékáni Hivatal / Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
2018.11.23. 2018.12.15. műszaki ügyintéző/beszerző Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal / Gazdasági Iroda
2018.11.23. 2018.12.20. konyhai kisegítő Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2018.11.23. 2018.12.20. karbantartó Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2018.11.19. 2018.12.19. intézetigazgató-helyettes Informatikai Kar / Savaria Műszaki Intézet
2018.11.17. 2018.12.17. innovációs menedzser (ügyvivő szakértő) Innovációs Központ
2018.11.17. 2018.12.17. igazgatóhelyettes (ügyvivő szakértő) Innovációs Központ
2018.09.24. 2019.01.15. lektor Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Általános Gyógypedagógiai Intézet
2018.12.10. 2019.01.31. gyógypedagógus pszichológus tanársegéd/adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet