Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. november 21.

ranking manager (ügyvivő szakértő)

ELTE Rektori Kabinet
Tudománypolitikai Iroda

2017. november 22.

osztályvezető ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Közönségszolgálati Osztály

2017. november 22.

logopédus (tanár-terapeuta)

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2017. november 27.

logopédus

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

2017. november 28.

HR ügyintéző

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Gazdasági Hivatal

2017. november 30.

könyvelő

ELTE Kancellária
Gazdasági Főigazgatóság
Pénzügyi Számviteli Igazgatóság
Számviteli Osztály

2017. november 30.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Régi Magyar Irodalom Tanszék

2017. november 30.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Savaria Magyar Irodalomtudományi Tanszék

2017. november 30.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Romanisztikai Intézet
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

2017. december 4.

tanulmányi ügyintéző

ELTE Állam-és Jogtudományi Kar
Tanulmányi Hivatal

2017. december 4.

ügyvivő szakértő (projekt pénzügyi vezető)

ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar
Gazdasági Hivatal

2017. december 5.

hivatalvezető-helyettes

ELTE Kancellária
Gazdasági Főigazgatóság
Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság
Központi Gazdasági Hivatal

2017. december 5.

ügyintéző

ELTE Rektori Kabinet
Tudománypolitikai Iroda

2017. december 6.

nemzetközi referens (ügyintéző)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. december 6.

titkársági munkatárs (ügyintéző)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Dékáni Hivatal

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár (1)

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék

2017. december 8. egyetemi tanár (1) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Zenei Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Filozófia Intézet
Logika Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intéze
Könyvtártudományi Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Romanisztikai Intézet
Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Történeti Intézet
Atelier Európai Társadalomtudományi Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Felnőttképzés-Kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Kognitív Pszichológia Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Iskolapszichológia Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet
Biokémiai Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet
Élettani és Neurobiológiai Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Fizikai Intézet
Anyagfizikai Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Fizikai Intézet
Biológiai Fizikai Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
Analitikai Kémiai Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
Szervetlen Kémiai Tanszék

2017. december 8.

egyetemi tanár

ELTE Természettudományi Kar
Matematikai Intézet
Algebra és Számelméleti Tanszék

2017. december 12.

tudományos munkatárs

ELTE Informatikai Kar
Savaria Műszaki Intézet

2017. december 12.

tudományos segédmunkatárs

ELTE Informatikai Kar
Savaria Műszaki Intézet

2017. december 12.

kari könyvtárvezető

ELTE Informatikai Kar

2017. december 18.

egyetemi docens

ELTE Informatikai Kar
CLC (Akadémiai-ipari Együttműködési Központ)

2017. december 18.

egyetemi tanársegéd (1)

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Germanisztikai Intézet

2017. december 18. egyetemi tanársegéd (2) ELTE Bölcsészettudományi Kar
Germanisztikai Intézet

2017. december 21.

oktatási intézetigazgató-helyettes

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet

2018. január 4.

dékán

ELTE Bölcsészettudományi Kar