Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. május 30.

kommunikációs asszisztens

ELTE Kancellária
Szolgáltató Központ

2017. május 30.

adjunktus

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék

2017. május 31.

egyetemi docens

ELTE Informatikai Kar
Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék

2017. május 31.

kémia–biológia szakos gimnáziumi tanár

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2017. május 31. magyar–történelem szakos gimnáziumi tanár ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2017. május 31. napközis tanító ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2017. május 31. tanító ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2017. június 1.

egyetemi docens

ELTE Társadalomtudományi Kar
Szociológia Intézet
Történeti Szociológia Tanszék

2017. június 1.

intézeti tanszékvezető

ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Politikai Tudományok Tanszék

2017. június 1.

intézetigazgató

ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

2017. június 1.

egyetemi docens

ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Európai Tanulmányok Tanszék

2017. június 1. egyetemi docens

ELTE Társadalomtudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézet
Szociálpszichológia Tanszék

2017. június 3.

ügyvivő szakértő

ELTE Bolyai Kollégium

2017. június 4.

projekt pénzügyi ügyintéző

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Gazdasági Hivatal

2017. június 4.

gazdasági referens (ügyvivő szakértő)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Gazdasági Hivatal

2017. június 4.

projekt pénzügyi vezető ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Gazdasági Hivatal

2017. június 5.

angol és német nyelv szakos középiskolai tanár

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

2017. június 5.

matematika szakos középiskolai tanár

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2017. június 5.

tanító, fejlesztőpedagógus

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2017. június 5.

testnevelés szakos tanár

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

2017. június 6.

egyetemi docens

ELTE Informatikai Kar
Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék
Savaria Műszaki Intézet

2017. június 6. egyetemi docens

ELTE Informatikai Kar
Komputeralgebra Tanszék
Savaria Műszaki Intézet

2017. június 6. egyetemi docens ELTE Informatikai Kar
Savaria Műszaki Intézet
2017. június 6. egyetemi docens

ELTE Informatikai Kar
Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszéke

2017. június 6.

HR ügyintéző

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Gazdasági Hivatal

2017. június 6.

továbbképzési referens (ügyvivő szakértő)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. június 7.

könyvtáros

ELTE Egyetemi Könyvtár
Gyűjteményszervezési Osztály

2017. június 8.

pályázati pénzügyi ügyintéző

ELTE Innovációs Központ

2017. június 9.

magyar–bármely szakos gimnáziumi tanár

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2017. június 10.

tanszéki adminisztrátor

ELTE Társadalomtudományi Kar
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Politikai Tudományok Tanszéke

2017. június 13.

oktatásszervező informatikus

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Jogi Továbbképző Intézet

2017. június 13.

grafikus-fotós

ELTE Rektori Kabinet
Kommunikációs Iroda

2017. június 15.

humán ügyintéző

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság

2017. június 15.

tanársegéd

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Filmtudomány Tanszék

2017. június 16.

doktori ügyintéző (ügyvivő szakértő)

ELTE Természettudományi Kar
Dékáni Hivatal

2017. június 22.

nemzetközi rektorhelyettes

ELTE Rektori Kabinet
2017. június 22.

oktatási és tanulmányi rektorhelyettes

ELTE Rektori Kabinet

2017. június 22.

szombathelyi koordinációs rektorhelyettes

ELTE Rektori Kabinet

2017. június 22.

tudományos rektorhelyettes

ELTE Rektori Kabinet

2017. június 22.

tanszékvezető

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Affektív Pszichológia Tanszék

2017. június 22.

tanszékvezető

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Iskolapszichológia Tanszék

2017. június 22.

tanszékvezető

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Szociálpszichológia Tanszék

2017. június 22.

tanszékvezető ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék

2017. június 25.

kontrolling referens

ELTE Kancellária
Gazdasági Főigazgatóság
Kontrolling és Költségvetési Igazgatóság

2017. június 26.

logopédus

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

2017. június 26.

gyógypedagógus tanár

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

2017. június 30.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

2017. június 30.

könyvtáros

ELTE Természettudományi Kar
Kari Könyvtár