Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2016. október 26.

egyetemi tanársegéd

Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék

2016. október 26.

képzésszervező

Kancellária
Szolgáltató Központ

2016. október 26.

kommunikációs és ügyviteli munkatárs

Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

2016. október 26.

műszaki menedzser

Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

2016. október 29.

takarító

Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

2016. október 30.

gyógypedagógus (logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirányú)

Kancellária
Szolgáltató Központ, Fogyatékosügyi Központ

2016. október 30.

szociális gondozó

Kancellária
Szolgáltató Központ, Fogyatékosügyi Központ

2016. november 2.

docens

Természettudományi Kar
Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék

2016. november 3.

műszaki menedzser

Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

2016. november 5.

nemzetközi ügyek dékánhelyettese

Társadalomtudományi Kar

2016. november 5.

oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

Társadalomtudományi Kar

2016. november 5.

pályázati- és projekttanácsadó munkatárs

Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

2016. november 15.

könyvtárvezetői

Társadalomtudományi Kar
Némedi Dénes Könyvtárába

2016. november 18.

üzemeltetési igazgató

Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

2016. november 18.

üzemeltetési igazgatóhelyettes

Kancellária
Műszaki Főigazgatóság