Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. július 20.

tanulmányi ügyintéző

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Tanulmányi Hivatal

2017. július 23.

nemzetközi referens (ügyvivő szakértő)

ELTE Pedagógiai és Psziczhológiai Kar
Dékáni Hivatal

2017. július 23.

adjunktus

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet

2017. július 24.

tudományos segédmunkatárs

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Történeti Intézet
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

2017. július 24.

épületgondnok

ELTE Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

2017. július 24.

ügyvivő szakértő

ELTE Informatikai Kar
Dékáni Hivatal
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoport

2017. július 24.

hivatalvezető-helyettes

ELTE Kancellária
Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság
Központi Gazdasági Hivatal

2017. július 24.

2 fő pénzügyi ügyintéző

ELTE Kancellária
Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság
Központi Gazdasági Hivatal

2017. július 25.

tanulmányi referens

ELTE Informatikai Kar
Tanulmányi Hivatal

2017. július 25.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Fizikai Tanszék

2017. július 25.

nemzetközi koordinátor (határozatlan idejű)

ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Iroda

2017. július 25.

nemzetközi koordinátor (határozott idejű)

ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Iroda

2017. július 28.

dékánhelyettes (oktatási és képzési ügyek)

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2017. július 28. dékánhelyettes (tudományos és nemzetközi ügyek) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2017. július 28.

intézetigazgató

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Általános Gyógypedagógiai Intézet

2017. július 28.

intézetigazgató

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

2017. július 30.

általános igazgatóhelyettes

ELTE Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

2017. július 30.

oktatási igazgatóhelyettes

ELTE Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

2017. július 30.

szervezési igazgatóhelyettes

ELTE Természettudományi Kar
Matematikai Intézet

2017. július 30.

oktatási igazgatóhelyettes

ELTE Természettudományi Kar
Matematikai Intézet

2017. július 30.

oktatási igazgatóhelyettes

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

2017. július 30.

kutatási és stratégiai igazgatóhelyettes

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

2017. július 30.

vezető

ELTE Természettudományi Kar
Természettudományi Centrum – Szombathely

2017. július 31.

HR asszisztens

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság

2017. július 31.

gyógypedagógus (logopédia – hallássérültek pedagógiája szakirányú)

ELTE Szolgáltató Központ
Fogyatékosügyi Központ

2017. július 31.

konyhai kisegítő

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

2017. július 31.

levéltárvezető

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

2017. július 31.

ügyintéző (humán területre)

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság

2017. augusztus 5.

pályázati referens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Gazdasági Hivatal
Pályázati Iroda

2017. augusztus 7.

egyetemi docens

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Matematika Tanszék

2017. augusztus 7.

egyetemi docens

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Digitális Pedagógiai Tanszék

2017. augusztus 8.

docens

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Sporttudományi Intézet (Szombathely)

2017. augusztus 8.

adjunktus

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Sporttudományi Intézet (Szombathely)

2017. augusztus 8.

adjunktus (határozott idejű)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (Szombathely)

2017. augusztus 8. adjunktus (határozatlan idejű) ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (Szombathely)

2017. augusztus 10.

docens (1)

ELTE Társadalomtudományi Kar
Közgazdaságtudományi Intézet
Közgazdaságtudományi Tanszéki Csoport (Szombathely)

2017. augusztus 10. docens (2) ELTE Társadalomtudományi Kar
Közgazdaságtudományi Intézet
Közgazdaságtudományi Tanszéki Csoport (Szombathely)

2017. augusztus 10.

alumni munkatárs

ELTE Kancellária
Szolgáltató Központ

2017. augusztus 14.

4 fő ügyintéző

ELTE Kancellária
Oktatási Igazgatóság
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztály

2017. augusztus 15.

gyógypedagógiai asszisztens

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2017. augusztus 15.

tájékoztató könyvtáros (gyakornok)

ELTE Egyetemi Könyvtár

2017. augusztus 18.

igazgatási ügyintéző (programszervező)

ELTE Konfuciusz Intézet

2017. augusztus 20.

tanulmányi ügyintéző

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Tanulmányi Hivatal

2017. augusztus 31.

tudományos főmunkatárs

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet
Immunológiai Tanszék

2017. augusztus 31.

kontrolling referens

ELTE Kancellária
Gazdasági Főigazgatóság
Kontrolling és Költségvetési Igazgatóság

2017. szeptember 15.

docens (1)

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

2017. szeptember 15. docens (2) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
2017. szeptember 15. docens

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Általános Gyógypedagógiai Intézet