Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2019.06.18. 2019.07.14. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Művészetelméleti és Médiakutatási Intéze / Média és Kommunikáció Tanszék
2019.06.18. 2019.07.05. tanárképzési referens Tanárképző Központ
2019.06.18. 2019.07.03. adjunktus Társadalomtudományi Kar / Közgazdaságtudományi Intézet / Közgazdaságtudományi Tanszék
2019.06.18. 2019.07.03. kollégiumi adminisztrátor Kancellária / Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság / Szolgáltatási Igazgatóság / Kollégiumi Központ
2019.06.17. 2019.08.28. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2019.06.17. 2019.08.28. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.06.17. 2019.08.28. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Általános Gyógypedagógiai Intézet
2019.06.17. 2019.08.26. egyetemi docens Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
2019.06.17. 2019.08.26. egyetemi docens Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Általános Gyógypedagógiai Intézet
2019.06.17. 2019.08.26. egyetemi docens Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.06.17. 2019.07.05. egyetemi docens (1) Informatikai Kar / Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
2019.06.17. 2019.07.05. egyetemi docens (2) Informatikai Kar / Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
2019.06.17. 2019.07.05. egyetemi docens Informatikai Kar / Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
2019.06.17. 2019.07.05. egyetemi docens Informatikai Kar / Savaria Műszaki Intézet
2019.06.17. 2019.07.05. marketingkommunikációs munkatárs Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
2019.06.17. 2019.07.17. tanszéki ügyintéző Informatikai Kar / Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
2019.06.16. 2019.07.01. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar / Orientalisztikai Intézet / Török Filológiai Tanszék
2019.06.16. 2019.07.14. doktori ügyintéző Társadalomtudományi Kar
2019.06.15. 2019.07.15. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Nyelvi Közvetítés Intézete / Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
2019.06.14. 2019.07.15. pályázati adminisztrátor Oktatási Igazgatóság / Külhoni Pályázatok Osztálya
2019.06.13. 2019.07.13. pszichológus Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Életvezetési Tanácsadó
2019.06.13. 2019.06.28. egyetemi docens Gazdálkodástudományi Intézet / Pénzügy és Számvitel Tanszék
2019.06.13. 2019.06.30. angol szakos gimnáziumi tanár Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2019.06.13. 2019.06.30. biológia–bármely szakos gimnáziumi tanár Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2019.06.13. 2019.06.30. könyvtáros Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2019.06.13. 2019.06.30. testnevelés–bármely szakos gimnáziumi tanár Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2019.06.13. 2019.06.30. történelem–bármely szakos gimnáziumi tanár Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2019.06.11. 2019.07.11. könyvtáros Bölcsészettudományi Kar / Régészettudományi Intézet
2019.06.08. 2019.06.23. tudományos főmunkatárs Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Biokémiai Tanszék
2019.06.08. 2019.06.23. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Fizikai Intézet / Elméleti Fizikai Tanszék
2019.06.07. 2019.06.23. illetményszámfejtési ügyintéző Kancellária / Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság / Emberi Erőforrás Igazgatóság / Illetményszámfejtési Osztály
2019.06.07. 2019.06.28. iskolapszichológus Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2019.06.07. 2019.06.22. magyar nyelv és irodalom szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2019.06.07. 2019.06.22. pedagógiai asszisztens Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2019.06.07. 2019.06.30. pszichológus Informatikai Kar / Dékáni Hivatal
2019.06.07. 2019.06.22. tudományos segédmunkatárs Állam- és Jogtudományi Kar / Alkotmányjogi Tanszék
2019.06.04. 2019.06.19. nemzetközi projekt koordinátor Kancellária / Pályázati Központ / TTK Pályázati csoport
2019.06.03. 2019.06.18. ügyintéző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
2019.06.03. 2019.06.18. tanulmányi ügyintéző Pedagógiai és Pszichológiai Kar szombathelyi telephelye / Tanulmányi Hivatal
2019.06.02. 2019.06.21. tantervi referens Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2019.06.02. 2019.06.21. tanulmányi referens Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2019.05.25. 2019.06.20. gyógytornász korai fejlesztés területén Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2019.05.23. 2019.06.30. nemzetközi és pályázati ügyek dékánhelyettese Informatikai Kar
2019.05.20. 2019.06.19. gazdasági ügyintéző Tanító- és Óvóképző Kar / Gazdasági Hivatal
2019.05.20. 2019.06.20. projekt koordinátor Kancellária / Pályázati Központ
2019.05.20. 2019.06.30. (gyógy)pedagógus / pszichológus Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat
2019.05.14. 2019.06.20. karbantartó Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2019.05.14. 2019.06.20. konyhai kisegítő Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium