Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
könyvtáros, informatikus könyvtáros 2023.10.02. 2023.10.16. Tanító- és Óvóképző Kar, Könyvtár
ügyintéző 2023.10.02. 2023.10.17. Kancellária, Szolgáltatási Igazgatóság, Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda
üzemeltetési igazgató 2023.10.02. 2023.11.02. Kancellária, Műszaki Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatóság
tanszékvezető 2023.10.02. 2023.11.01. Tanító- és Óvóképző Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
takarító 2023.10.02. 2023.10.17. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
testnevelés szakos tanár 2023.10.02. 2023.10.27. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
szaktájékoztató könyvtáros 2023.09.29. 2023.10.14 Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára
oktatásszervező 2023.09.29. 2023.10.16. Tanító- és Óvóképző Kar, Dékáni Hivatal
oktatási asszisztens 2023.09.29. 2023.10.27. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal
ügyvivő szakértő 2023.09.25. 2023.10.10. Természettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
adminisztrációs munkatárs 2023.09.25. 2023.10.08. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság ELTE Központi Gazdasági Hivatala
raktáros 2023.09.22. 2023.10.07. Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Közönségszolgálati Osztály
beruházás-lebonyolító műszaki menedzser 2023.09.22. 2023.10.09. Műszaki Főigazgatóság, Beruházási Igazgatóság
titkársági referens 2023.09.20, 2023.10.05. Informatikai Kar, Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
pedagógiai szakértő/előadó 2023.09.20. 2023.10.25. Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
gazdálkodási-beszerzési referens 2023.09.20. 2023.10.18. Természettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
egyetemi docens 2023.09.19. 2023.10.13. Informatikai Kar
egyetemi adjunktus 2023.09.19 2023.10.13. Informatikai Kar
pályázati irodavezető 2023.09.19. 2023.10.19. Természettudományi Kar, Pályázati Iroda
pályázati asszisztens 2023.09.18. 2023.10.03. Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal
gazdasági ügyintéző 2023.09.18. 2023.10.18. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) 2023.09.18. 2023.10.03. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Neveléstudományi IntézetTitkársága
irodavezető asszisztens 2023.09.15. 2023.10.15. Rektori Kabinet, Egyetemi Stratégiai Iroda
egyetemi docens 2023.09.15. 2023.10.15. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
diáktanácsadó pszichológus (angol és magyar nyelven) 2023.09.13. 2023.10.06. Informatikai Kar
igazgató 2023.09.12. 2023.10.12. Egyetemközi Francia Központ
tanulmányi ügyintéző 2023.09.12. 2023.10.12. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulmányi Hivatal
tanársegéd/adjunktus/egyetemi docens 2023.09.05. 2023.10.05. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
intézetigazgató 2023.09.04. 2023.10.03. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet