Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
HR-ügyintéző 2022.05.20. 2022.06.04. Állam- és Jogtudományi Kar
adjunktus 2022.05.20. 2022.06.30. Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék
adjunktus 2022.05.20. 2022.06.04. Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi Közvetítés Intézete, Fordító és Tolmácsképző Tanszék
adjunktus 2022.05.20. 2022.06.04. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
hivatalvezető 2022.05.20. 2022.06.20. Gazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
hivatalvezető-helyettes 2022.05.20. 2022.06.20. Gazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
napközis nevelő 2022.05.19. 2022.06.03. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
magyar nyelv és irodalom- bármely szakos gimnáziumi tanár 2022.05.19. 2022.06.03. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
matematika szakos gimnáziumi tanár 2022.05.19. 2022.06.03. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.07.15. Informatikai Kar, Numerikus Analízis Tanszék
gyógypedagógus 2022.05.16. 2022.05.29. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.05.31. Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.06.30. Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.05.31. Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.07.15. Informatikai Kar, Informatikatudományi Intézet, Média- és Oktatásinformatika Tanszék
egyetemi adjunktus 2022.05.16. 2022.06.16. Informatikai Kar
egyetemi docens 2022.05.16. 2022.05.29. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
általános igazgatóhelyettes, kollégiumvezető 2022.05.16. 2022.06.15. Kollégiumi Központ
pályázati pénzügyi referens 2022.05.16. 2022.05.31. Pályázati Központ
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.05.31. Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék
egyetemi docens 2022.05.16. 2022.06.16. Informatikai Kar
nemzetközi koordinátor és vízum koordinátor 2022.05.16. 2022.06.05. Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
Erasmus+ App ügyfélszolgálati munkatárs és projekt referens 2022.05.16. 2022.06.04. Oktatási Igazgatóság
Erasmus+ App projekt koordinátor 2022.05.16. 2022.06.04. Oktatási Igazgatóság
nemzetközi koordinátor 2022.05.16. 2022.06.05. Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.05.31. Tanító- és Óvóképző Kar, Matematika Tanszék
tanulmányi előadó 2022.05.16. 2022.05.31. Társadalomtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
pénzügyi koordinátor 2022.05.16. 2022.06.04. Oktatási Igazgatóság
kutatástámogató könyvtáros 2022.05.16. 2022.06.04. Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály
pályázati ügyintéző 2022.05.16. 2022.05.31. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal, Pályázati Iroda
ügyintéző 2022.05.13. 2022.05.28. Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Földrajz- Földtudományi Intézet
egyetemi tanársegéd vagy adjunktus 2022.05.13. 2022.05.28. Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Társadalomelmélet Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.16. 2022.05.31. Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
adjunktus 2022.05.10. 2022.05.31. Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.31. Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
adjunktus 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztika Intézet, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
adjunktus 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
tudományos főmunkatárs 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet, Ókori és Középkori Filozófiatörténet Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi Közvetítés Intézete, Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék
részmunkaidős egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Román Filológiai Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Görög Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
egyetemi docens 2022.05.10. 2022.05.25. Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
dajka / takarító 2022.05.10. 2022.05.31. Gyakorló Óvoda
irodavezető 2022.05.09. 2022.06.08. Természettudományi Kar, Pályázati Iroda
igazgató 2022.05.08. 2022.06.07. Állam- és Jogtudományi Kar, Jogi Továbbképző Intézet
angol szakos tanár 2022.05.08. 2022.05.24. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
angol–bármely szakos tanár 2022.05.08. 2022.05.24. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
matematika szakos tanár 2022.05.08. 2022.05.24. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
tanító (napközis feladatot ellátó) 2022.05.08. 2022.05.24. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
tanár (napközis feladatot ellátó) 2022.05.08. 2022.05.24. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
pedagógiai asszisztens 2022.05.08. 2022.05.24. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
illetményszámfejtési és társadalombiztosítási ügyintéző 2022.05.07. 2022.05.22. Kancellária, Emberi Erőforrás Igazgatóság, Illetményszámfejtési Osztály
egyetemi tanársegéd 2022.05.07. 2022.05.22. Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.07. 2022.05.22. Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék
térképtáros / térképtárvezető 2022.05.07. 2022.05.22. Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet
irodavezető 2022.05.07. 2022.06.06. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal, Pályázati Iroda
középiskolai tanár / angoltanár 2022.05.07. 2022.05.22. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes 2022.05.07. 2022.06.06. Állam- és Jogtudományi Kar
oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes 2022.05.07. 2022.06.06. Állam- és Jogtudományi Kar
tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes 2022.05.07. 2022.06.06. Állam- és Jogtudományi Kar
portás 2022.05.06. 2022.05.21. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
kommunikációs fejlesztési tanácsadó / szakértő (ügyvivő szakértő) 2022.05.06. 2022.05.21. Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Kommunikációs Csoport
pénzügyi ügyintéző 2022.05.06. 2022.06.03. Kancellária, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
adjunktus 2022.05.05. 2022.06.04. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
gyógypedagógiai tanár 2022.05.04. 2022.05.30. Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
adjunktus vagy tanársegéd vagy szakmódszertani oktató biológiabármely természettudományos szakokon 2022.05.02. 2022.05.31. Tanító- és Óvóképző Kar, Természettudományi Tanszék
tanszéki ügyintéző 2022.05.02. 2022.05.30. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
fizika szakos középiskolai tanár 2022.05.02. 2022.05.31. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
történelem szakos középiskolai tanár 2022.05.02. 2022.05.31. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
kémia-fizika szakos középiskolai tanár 2022.05.02. 2022.05.31. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
egyetemi tanársegéd 2022.05.02. 2022.06.01. Informatikai Kar, Informatikatudományi Intézet, Információs Rendszerek Tanszék
egyetemi tanársegéd 2022.05.02. 2022.06.01. Informatikai Kar, Informatikatudományi Intézet, Média- és Oktatásinformatika Tanszék
egyetemi docens 2022.05.02. 2022.05.31. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
egyetemi adjunktus 2022.05.02. 2022.05.31. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
orosz szakos tanár 2022.04.29. 2022.05.31. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
intézetigazgató 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet
intézetigazgató 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet
intézetigazgató 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet
intézetigazgató 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti Intézet
intézetigazgató 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Indológia Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet, Logika Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék
tanszékvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék
könyvtárvezető 2022.04.27. 2022.05.27. Bölcsészettudományi Kar, Központi Olvasó
osztályvezető 2022.04.25. 2022.05.25. Kancellária, Szolgáltatási Igazgatóság, Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda
hivatalvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék
intézetigazgató 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézet
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Agrárjogi Tanszék
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék
tanszékvezető 2022.04.23. 2022.05.23. Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
hivatalvezető 2022.04.20. 2022.05.20. Társadalomtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
pályázati asszisztens 2022.04.20. 2022.05.20. Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal
angol szakos tanár 2022.04.19. 2022.05.31. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium