Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2021.04.16. 2021.05.01. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék
2021.04.16. 2021.05.01. ügyféltámogató informatikus Kancellária, Informatikai Igazgatóság
2021.04.15. 2021.05.15. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociális Munka Tanszék
2021.04.15. 2021.05.15. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és EurópaiTanulmányok Tanszék
2021.04.15. 2021.05.15. intézetigazgató-helyettes Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2021.04.15. 2021.05.15. hivatalvezető Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal
2021.04.15. 2021.04.30. egyetemi tanársegéd vagy adjunktus Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Társadalomelmélet Tanszék
2021.04.15. 2021.05.05. tudományos asszisztens Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2021.04.13. 2021.04.28. pályázati pénzügyi referens Pályázati Központ
2021.04.13. 2021.04.28. pályázati monitoring referens Pályázati Központ
2021.04.12. 2021.04.30. egyetemi tanársegéd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2021.04.11. 2021.04.26. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék
2021.04.10. 2021.05.10. hivatalvezető-helyettes Gazdálkodástudományi Intézet, Tanulmányi Hivatal
2021.04.10. 2021.05.10. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
2021.04.10. 2021.05.10. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet
2021.04.10. 2021.05.10. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet
2021.04.10. 2021.05.10. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember-Környezet Tranzakció Intézet
2021.04.10. 2021.05.10. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet
2021.04.09. 2021.05.31. fizika szakos középiskolai tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.04.09. 2021.05.31. matematika szakos középiskolai tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.04.06. 2021.05.06. egyetemi docens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet – Szombathely
2021.03.26. 2021.04.25. adjunktus Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés- kutatási és TudásmenedzsmentIntézet
2021.03.21. 2021.04.20. hivatalvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal
2021.03.20. 2021.04.19. igazgató Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium
2021.03.20. 2021.04.19. igazgató Természetrajzi Múzeum
2021.03.18. 2021.04.25. gyógypedagógus Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat
2021.03.16. 2021.04.16. matematika szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.16. 2021.04.16. tanító, napközis feladatot ellátó Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.16. 2021.04.16. pedagógiai asszisztens Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.15. 2021.05.31. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet,Filmtudomány Tanszék
2021.03.07. 2021.04.16. kémia–bármely szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.07. 2021.04.16. fizika–bármely szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.07. 2021.04.16. fizika–kémia szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.01. 2021.04.30. egyetemi docens Gazdálkodástudományi Intézet, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
2021.01.25. 2021.05.30. lektor Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet