Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. április 24.

ügyvivő szakértő (hallgatói ügyek koordinátora)

ELTE Informatikai Kar
EIT Digital Budapest Co-Location Centre

2017. április 25.

pályázati pénzügyi ügyintéző

ELTE Innovációs Központ

2017. április 26.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Fizikai Tanszék

2017. április 26.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Földrajzi Tanszék

2017. április 26.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Kémiai Tanszék

2017. április 29.

adjunktus

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Szláv és Balti Filológiai Intézet
Szláv Filológiai Tanszék

2017. április 29. docens ELTE Bölcsészettudományi Kar
Szláv és Balti Filológiai Intézet
Szláv Filológiai Tanszék
2017. április 29. docens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Történeti Intézet
Középkori és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék

2017. április 29. docens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Zenei Tanszék

2017. április 30.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Savaria Matematikai Tanszék

2017. április 30.

nemzetközi kapcsolatok referens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Dékáni Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Irodája

2017. április 30.

takarító

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

2017. április 30.

3 fő pénzügyi referens

ELTE Természettudományi Kar
Gazdasági Hivatal

2017. május 1.

igazgató (magasabb vezető)

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

2017. május 4.

igazgató (magasabb vezető)

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2017. május 4.

tanársegéd

ELTE Informatikai Kar
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

2017. május 7.

tanszékvezető

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2017. május 7. tanszékvezető ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszék
2017. május 7. tanszékvezető ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
2017. május 7. tanszékvezető ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

2017. május 8.

2 fő pénzügyi ügyintéző

ELTE Kancellária
Központi Gazdasági Hivatal

2017. május 9.

intézeti tanszékvezető

ELTE Társadalomtudományi Kar
Empirikus Tanulmányok Intézete
Társadalomkutatások Módszertana Tanszék

2017. május 10.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Filozófia Intézet
Általános Filozófia Tanszék

2017. május 10.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Amerikanisztika Tanszék

2017. május 10.

intézeti tanszékvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Történeti Intézet
Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék

2017. május 10.

intézetigazgató

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Germanisztikai Intézet

2017. május 10.

intézetigazgató

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Romanisztikai Intézet

2017. május 10.

egyetemi docens

ELTE Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
Szerves Kémiai Tanszék

2017. május 10.

levéltáros

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Savaria Könyvtár és Levéltár

2017. május 15.

műszaki gondnok

ELTE Kancellária
Műszaki Főigazgatóság
(Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

2017. május 15. műszaki gondnok ELTE Kancellária
Műszaki Főigazgatóság
(Tanító- és Óvóképző Kar)

2017. május 15.

tanszékvezető

ELTE Informatikai Kar
Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

2017. május 16.

kollégiumvezető, osztályvezető

ELTE Kancellária
Kollégiumi Szolgáltató Központ

2017. június 30.

tanszékvezető

ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék