Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2020.01.28. 2020.02.12. gyógypedagógus vagy (gyógy)pedagógus / pszichológus Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat
2020.01.28. 2020.02.20. tanulmányi informatikus Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2020.01.27. 2020.02.26. hivatalvezető-helyettes Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Gazdasági Hivatal
2020.01.27. 2020.02.12. ügyvivő szakértő Bölcsészettudományi Kar / Dékáni Hivatal / Doktori és Tudományszervezési Iroda
2020.01.26. 2020.02.10. tanulmányi ügyintéző (2 fő magyar és 2 fő angol nyelvű képzések ügyintézője) Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Tanulmányi Hivatal
2020.01.26. 2020.02.10. pénzügyi ügyintéző Állam- és Jogtudományi Kar / Gazdasági Hivatal
2020.01.25. 2020.02.09. ügyvivő szakértő / ügyintéző Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Dékáni Hivatal
2020.01.25. 2020.02.09. ügyintéző / laborasszisztens Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Dékáni Hivatal
2020.01.25. 2020.02.26. egyetemi docens Társadalomtudományi Kar / Közgazdaságtudományi Intézet / Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
2020.01.25. 2020.02.09. iskolapszichológus Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2020.01.21. 2020.02.05. egyetemi docens Természettudományi Kar / Matematikai Intézet / Algebra és Számelmélet Tanszék
2020.01.21. 2020.02.05. pályázati referens Oktatási Igazgatóság / Külhoni Pályázatok Osztálya
2020.01.21. 2020.02.05. tanszékvezető Tanító- és Óvóképző Kar, Testnevelési Tanszék
2020.01.20. 2020.02.04. titkárságvezető Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Dékáni Hivatal / Doktori Iskolák Titkársága
2020.02.19. 2020.02.03. nemzetközi tanulmányi koordinátor Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2020.01.18. 2020.02.02. takarító Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2020.01.18. 2020.02.02. konyhai kisegítő Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2020.01.18. 2020.02.02. pénzügyi ügyintéző Kancellária / Gazdasági Főigazgatóság / Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság / ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2020.01.17. 2020.02.10. titkársági asszisztens Oktatási Igazgatóság
2020.01.17. 2020.02.03. dajka / takarító Gyakorló Óvoda
2020.01.14. 2020.01.29. nemzetközi koordinátor (nemzetközi alumni) Rektori Kabinet / Nemzetközi Stratégiai Iroda
2020.01.13. 2020.01.28. HR ügyintéző Állam- és Jogtudományi Kar / Gazdasági Hivatal
2020.01.13. 2020.02.12. tanszékvezető Informatikai Kar / Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék
2020.01.10. 2020.02.09. intézetigazgató Társadalomtudományi Kar / Empirikus Tanulmányok Intézete
2020.01.10. 2020.02.09. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Empirikus Tanulmányok Intézete / Statisztika Tanszék
2020.01.06. 2020.01.31. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar / Polgári Jogi Tanszék
2019.12.18. 2020.01.31. gondnok Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium