Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2016. december 6.

egyetemi tanár

Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Angol Nyelvpedagógia Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Amerikanisztika Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia Intézet
Ókori és Középkori Filozófia Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Bölcsészettudományi Kar
Művészettörténeti Intézet

2016. december 6.

egyetemi tanár

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Affektív Pszichológia Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet

2016. december 6.

egyetemi tanár

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet

2016. december 6.

egyetemi tanár

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet

2016. december 6.

egyetemi tanár

Természettudományi Kar
Biológiai Intézet
Anatómiai, Sejt és Fejlődésbiológiai Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Természettudományi Kar
Biológiai Intézet
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

2016. december 6.

egyetemi tanár

Természettudományi Kar
Fizikai Intézet
Atomfizikai Tanszék