Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2021.03.08. 2021.03.23. tudományszervező (ügyvivő szakértő) Informatikai Kar
2021.03.07. 2021.04.16. kémia–bármely szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.07. 2021.04.16. fizika–bármely szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.07. 2021.04.16. fizika–kémia szakos tanár Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.03.07. 2021.03.22. gazdasági ügyintéző Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
2021.03.06. 2021.03.21. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
2021.03.06. 2021.03.21. tanulmányi referens Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
2021.03.06. 2021.03.21. karbantartó Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.03.02. 2021.03.17. pályázati referens Természettudományi Kar, Pályázati Iroda
2021.02.27. 2021.03.16. grafikus Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
2021.03.01. 2021.04.30. egyetemi docens Gazdálkodástudományi Intézet, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
2021.02.26. 2021.03.28. stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes Tanító- és Óvóképző Kar
2021.02.19. 2021.03.21. tanszékvezető Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
2021.02.12. 2021.03.10. egyetemi docens Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani ésRehabilitációs Intézet
2021.02.12. 2021.03.14. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2021.02.07. 2021.03.08. műszaki karbantartó (gépész) Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatóság
2021.02.07. 2021.03.08. műszaki karbantartó (elektromos) Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatóság
2021.02.07. 2021.03.08. műszaki gondnok Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatóság
2021.01.25. 2021.05.30. lektor Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet