Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2019.04.22. 2019.05.07. tanszékvezető Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék
2019.04.22. 2019.05.07. tanszékvezető Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológia Tanszék
2019.04.22. 2019.05.07. nyilvántartási referens Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2019.04.21. 2019.05.21. tanszékvezető Informatikai Kar / Komputeralgebra Tanszék
2019.04.21. 2019.05.21. tanszékvezető Tanító- és Óvóképző Kar / Neveléstudományi Tanszék
2019.04.21. 2019.05.21. oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes Tanító- és Óvóképző Kar
2019.04.19. 2019.05.04. titkárnő Oktatási Igazgatóság / Titkárság
2019.04.19. 2019.05.04. gazdasági ügyintéző Tanító- és Óvóképző Kar / Gazdasági Hivatal
2019.04.18. 2019.05.18. dékán Természettudományi Kar
2019.04.17. 2019.05.02. gazdasági ügyintéző Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal
2019.04.16. 2019.05.31. tanársegéd / adjunktus (1) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.04.16. 2019.05.31. tanársegéd / adjunktus (2) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.04.16. 2019.05.01. tanársegéd Társadalomtudományi Kar / Társadalmi Kapcsolatok Intézete / Kulturális Antropológia Tanszék
2019.04.15. 2019.05.15. ügyféltámogató informatikus Kancellária / Műszaki és Informatikai Főigazgatóság / Informatikai Igazgatóság
2019.04.15. 2019.04.30. nemzetközi referens Bölcsészettudományi Kar / Dékáni HIvatal / Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
2019.04.15. 2019.04.30. nemzetközi ügyintéző Oktatási Igazgatóság / Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
2019.04.14. 2019.05.14. tanszékvezető Tanító- és Óvóképző Kar / Társadalomtudományi Tanszék
2019.04.14. 2019.04.29. intézeti adminisztrátor Bölcsészettudományi Kar / Néprajzi Intézet
2019.04.13. 2019.05.06. gimnáziumi tanár, történelem vezetőtanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2019.04.13. 2019.05.06. matematika szakos gimnáziumi tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2018.04.12. 2019.04.30. tanulmányi ügyintéző Állam- és Jogtudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2019.04.11. 2019.04.26. iskolatitkár Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
2019.04.10. 2019.05.10. egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar / Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar / Nemzetközi Jogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar / Büntetőjogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar / Alkotmányjogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar / Nemzetközi Jogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar / Közigazgatási Jogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar / Agrárjogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. tanársegéd (1) Állam- és Jogtudományi Kar / Polgári Eljárásjogi Tanszék
2019.04.10. 2019.05.10. tanársegéd (2) Állam- és Jogtudományi Kar / Polgári Eljárásjogi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. központvezető Bölcsészettudomány Kar / Szakmódszertani Központ
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudomány Kar / Könyvtár- és Információtudományi Intézet
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudomány Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudomány Kar / Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudomány Kar / Művészetközvetítő és Zenei Intézet
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudomány Kar / Nyelvi Közvetítés Intézete
2019.04.09. 2019.05.09. intézetigazgató Bölcsészettudomány Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / 18-19. századi Magyar Irodalom Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Filozófia Intézet / Általános Filozófia Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Anglisztika Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Angol Nyelvészeti Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Angol-Amerikai Intézet / Angol Nyelvpedagógia Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Régészettudományi Intézet / Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Ókortudományi Intézet / Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Ókortudományi Intézet / Egyiptológiai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet / Filmtudományi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet / Finnugor Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Néprajzi Intézet / Folklore Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Nyelvi közvetítés Intézete / Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Romanisztikai Intézet / Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Ókortudományi Intézet / Görög Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Könyvtár- és Információtudományi Intézet / Információtudományi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Orientalisztikai Intézet / Iranisztikai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Távol-keleti Intézet / Japán Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Távol-keleti Intézet / Kínai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Távol-keleti Intézet / Koreai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet / Lengyel Filológiai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Nyelvi Közvetítés Intézete / Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet / Mai Magyar Nyelvi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet / Média és Kommunikáció Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Távol-keleti Intézet / Mongol és Belső-ázsiai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Néderlandisztikai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány / Kar Germanisztikai Intézet / Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Filozófia Intézet / Ókori és Középkori Filozófia Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Romanisztikai Intézet / Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet / Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Romanisztikai Intézet / Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Orientalisztikai Intézet / Sémi Filológiai és Arab Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Romanisztikai Intézet / Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Szláv és Balti Filológiai Intézet / Szláv Filológiai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Néprajzi Intézet / Tárgyi Néprajzi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Orientalisztikai Intézet / Török Filológiai Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudomány Kar / Történeti Intézet / Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Filozófia Intézet / Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Ókortudományi Intézet / Vallástudományi Tanszék
2019.04.09. 2019.05.09. tanszékvezető Bölcsészettudományi Kar / Művészetközvetítő és Zenei Intézet / Zenei Interpretáció Tanszék
2019.04.09. 2019.04.30. matematika–fizika szakos gimnáziumi tanár Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2019.04.08. 2019.05.15. adjunktus Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ / Matematikai Tanszék
2019.04.08. 2019.05.15. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Társadalmi Kapcsolatok Intézete / Kulturális Antropológia Tanszék
2019.04.08. 2019.05.15. intézetigazgató Társadalomtudományi Kar Szociológia Intézet
2019.04.08. 2019.05.08. tanársegéd vagy adjunktus (1) Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Sporttudományi Intézet
2019.04.08. 2019.05.08. tanársegéd vagy adjunktus (2) Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Sporttudományi Intézet
2019.04.08. 2019.05.08. testnevelő tanár Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Sporttudományi Intézet
2019.04.08. 2019.04.30. egyetemi ombudsman ELTE
2019.04.08. 2019.04.28. ügyintéző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Dékáni Hivatal
2019.04.07. 2019.04.26. dajka / takarító Gyakorló Óvoda
2019.04.06. 2019.05.06. intézetigazgató-helyettes Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Sporttudományi Intézet
2019.04.06. 2019.04.30. könyvtári munkatárs Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Kari Könyvtár és Gyógypedagógiatörténeti Gyűjtemény
2019.04.05. 2019.05.02. karbantartó Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2019.04.01. 2019.04.30. konyhai kisegítő Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2019.04.01. 2019.05.01. pályázati pénzügyi referens Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Gazdasági Hivatal
2019.04.01. 2019.05.01. adjunktus / docens Pedagógiai ésPszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
2019.03.30. 2019.04.30. pszichológus tanársegéd / adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.03.30. 2019.04.30. pszichológus mestertanár Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.03.26. 2019.04.25. tanársegéd vagy mestertanár Tanító- és Óvóképző Kar / Vizuális Nevelési Tanszék
2019.03.26. 2019.04.25. adjunktus vagy tanársegéd vagy mestertanár Tanító- és Óvóképző Kar / Vizuális Nevelési Tanszék
2019.03.24. 2019.04.23. intézetigazgató Természettudományi Kar / Földrajz- és Földtudományi Intézet
2019.02.24. 2019.04.30. gondnok Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola