Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. január 19.

hivatalvezető-helyettes

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Gazdasági Hivatal

2017. január 20.

tanulmányi ügyintéző

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Tanulmányi Hivatal

2017. január 23.

rendszerüzemeltető

ELTE Kancellária
Oktatási Igazgatóság
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálya

2017. január 25.

személyügyi referens

ELTE Kancellária

2017. január 28.

egyetemi docens

ELTE Társadalomtudományi Kar
Szociológia Intézet
Történeti Szociológia Tanszék

2017. január 30.

bérszámfejtési ügyintéző

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrások Igazgatóság
Illetményszámfejtési Osztály

2017. január 31.

nemzetközi referens (ügyvivő szakértő)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. február 1.

intézeti tanszékvezető

ELTE Társadalomtudományi Kar
Szociológia Intézet
Szociológia Tanszék

2017. február 1.

intézeti tanszékvezető

ELTE Társadalomtudományi Kar
Empirikus Tanulmányok Intézete
Statisztika Tanszék

2017. február 1.

intézetigazgató

ELTE Társadalomtudományi Kar
Empirikus Tanulmányok Intézete

2017. február 4.

egyetemi docens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Angol NyelvpedagógiaTanszék

2017. február 4.

adjunktus

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

2017. február 4.

adjunktus

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Anglisztika Tanszék

2017. február 6.

igazgató

ELTE Márton Áron Szakkolégium

2017. február 7.

egyetemi docens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

2017. február 12.

 egyetemi tanár

ELTE Informatikai Kar
Numerikus Analízis Tanszék

2017. február 14.

irodavezető

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Dékáni Hivatal