Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2019.02.19. 2019.03.13. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / XVIII-XIX. századi Magyar Irodalom Tanszék
2019.02.19. 2019.03.21. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet / Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék
2019.02.18. 2019.03.05. HR-ügyintéző Tanító- és Óvóképző Kar / Gazdasági Hivatal
2019.02.18. 2019.03.20. adjunktus Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Neveléstudományi Intézet
2019.02.17. 2019.03.19. igazgató Innovációs Központ
2019.02.17. 2019.03.19. igazgató Eötvös József Collegium
2019.02.16. 2019.03.03. főigazgató Műszaki és Informatikai Főigazgatóság
2019.02.16. 2019.03.03. pénzügyi ügyintéző Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság / Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság / ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2019.02.16. 2019.03.18. tanársegéd vagy mestertanár Tanító- és Óvóképző Kar / Természettudományi Tanszék
2019.02.15. 2019.03.17. igazgató Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
2019.02.11. 2019.02.26. egyetemi docens Tanító- és Óvóképző Kar / Neveléstudományi Tanszék
2019.02.11. 2019.02.26. egyetemi docens Tanító- és Óvóképző Kar / Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék
2019.02.11. 2019.02.26. egyetemi docens Tanító- és Óvóképző Kar / Matematika Tanszék
2019.02.10. 2019.20.25. pszichológus (ügyvivő szakértő) Informatikai Kar / Dékáni Hivatal
2019.02.09. 2019.02.24. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Romanisztikai Intézet / Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
2019.02.09. 2019.02.24. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Ókortudományi Intézet / Vallástudományi Tanszék
2019.02.06. 2019.02.21. pályázati referens (1) Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal / Pályázati Iroda
2019.02.06. 2019.02.21. pályázati referens (2) Természettudományi Kar / Gazdasági Hivatal / Pályázati Iroda
2019.02.04. 2019.02.24. humán ügyintéző Kancellária / Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság / Emberi Erőforrás Igazgatóság / Személyügyi Osztály
2019.02.04. 2019.02.19. dékáni titkár Társadalomtudományi Kar / Dékáni Hivatal
2019.02.04. 2019.03.10. tanszékvezető Társadalomtudományi Kar / Közgazdaságtudományi Intézet / Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
2019.02.04. 2019.02.19. tanszéki adminisztrátor Társadalomtudományi Kar / Közgazdaságtudományi Intézet / Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
2019.02.01. 2019.02.20. kézbesítő Állam- és Jogtudományi Kar / Gazdasági Hivatal
2019.01.29. 2019.02.28. projekt pénzügyi asszisztens Informatikai Kar / Dékáni Hivatal / Dékáni Titkárság
2019.01.29. 2019.02.27. humánpolitikai referens Informatikai Kar / Gazdasági Hivatal / Humánpolitikai Csoport
2019.01.29. 2019.02.27. humánpolitikai csoportvezető (humánpolitikai referens) Informatikai Kar / Gazdasági Hivatal / Humánpolitikai Csoport
2019.01.27. 2019.02.26. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Földrajz- és Földtudományi Intézet / Őslénytani Tanszék
2019.01.27. 2019.02.26. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Növényszervezettani Tanszék
2019.01.27. 2019.02.26. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Földrajz- és Földtudományi Intézet / Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
2019.01.27. 2019.02.26. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Immunológiai Tanszék
2019.01.26. 2019.02.22. takarító Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium