Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2018.05.22. 2018.06.06. igazgató ELTE Gazdálkodástudományi Intézet
2018.05.22. 2018.06.06. igazgatóhelyettes (általános és oktatási ügyek) ELTE Gazdálkodástudományi Intézet
2018.05.22. 2018.06.06. igazgatóhelyettes (tudományos és nemzetközi ügyek) ELTE Gazdálkodástudományi Intézet
2018.05.22. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Érveléselméleti és Marketing Tanszék
2018.05.22. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Pénzügy és Számvitel Tanszék
2018.05.22. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
2018.05.22. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
2018.05.22. 2018.06.06. tudományos főmunkatárs ELTE Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
2018.05.22. 2018.06.06. tudományos főmunkatárs ELTE Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ, Bioinformatikai Kutatócsoport
2018.05.20. 2018.06.04. tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes ELTE Tanító- Óvóképző Kar
2018.05.20. 2018.06.04. leltározásért felelős munkatárs (ügyviteli munkatárs) ELTE Pedagógia és Pszichológiai, Kar Dékáni Hivatal
2018.05.20. 2018.06.04. iktatásért felelős munkatárs (ügyviteli munkatárs) ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal
2018.05.19. 2018.06.10. informatikus könyvtáros ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Informatikai és Fejlesztési Osztály
2018.05.19. 2018.06.30. levéltáros ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
2018.05.19. 2018.06.03. angol nyelv és irodalom szakos tanár ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2018.05.19. 2018.06.03. iskolapszichológus ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2018.05.18. 2018.06.02. adjunktus ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Iskolapszichológia Tanszék
2018.05.19. 2018.06.03. takarító ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
2018.05.18. 2018.06.11. tanító, fejlesztő pedagógus ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2018.05.18. 2018.06.11. tanító ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2018.05.16. 2018.06.15. pénzügyi ügyintéző ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdasági Hivatal
2018.05.15. 2018.06.15. tanársegéd / adjunktus ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet – értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány
2018.05.15. 2018.06.10. tanársegéd / adjunktus ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
2018.05.15. 2018.06.15. tanársegéd / adjunktus ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet – pszichopedagógia szakirány
2018.05.14. 2018.05.31. ügyintéző (toborzási asszisztens) ELTE Kancellária, Emberi Erőforrás Igazgatóság, Karriermenedzsment Osztály
2018.05.14. 2018.06.13. illetményszámfejtési ügyintéző ELTE Kancelláia, Emberi Erőforrás Igazgatóság, Illetményszámfejtési Osztály
2018.05.13. 2018.06.12. főigazgató-helyettes ELTE Tanárképző Központ
2018.05.13. 2018.06.12. főigazgató ELTE Tanárképző Központ
2018.05.12. 2018.05.31. humán ügyintéző ELTE Kancellária, Emberi Erőforrás Igazgatóság
2018.05.11. 2018.06.04. irodavezető ELTE Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda
2018.05.11. 2018.06.10. ügyféltámogató informatikus ELTE Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság
2018.05.11. 2018.06.10. recepciós / ügyintéző ELTE Konfuciusz Intézet
2018.05.10. 2018.06.09. egyetemi docens ELTE Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék
2018.05.10. 2018.06.09. tudományos segédmunkatárs ELTE Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
2018.05.07. 2018.05.25. pályázati referens ELTE Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
2018.05.07. 2018.06.06. tárgyi eszköz könyvelő ELTE Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság, Pénzügyi Számviteli Igazgatóság, Számviteli Osztály
2018.05.07. 2018.06.06. könyvtárvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Központi Olvasó
2018.05.07. 2018.06.06. központvezető ELTE Bölcsészettudomány Kar, Szakmódszertani Központ
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet, Logika Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Történeti Ruszisztikai Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet, Általános Filozófia Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Indológia Tanszék
2018.05.07. 2018.06.06. tanszékvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszék
2018.05.06. 2018.05.25. logopédus ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2018.05.06. 2018.05.25. gyógypedagógus tanár ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2018.05.01. 2018.06.03. gazdasági projektmenedzser ELTE Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság
2018.05.01. 2018.05.31. hivatalvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal
2018.05.01. 2018.05.31. irodavezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
2018.05.01. 2018.05.31. titkárságvezető ELTE Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Dékáni Titkárság
2018.05.01. 2018.05.31. tanszékvezető ELTE Informatikai Kar, Numerikus Analízis Tanszék
2018.05.01. 2018.05.31. tanszékvezető ELTE Informatikai Kar, Információs Rendszerek Tanszék
2018.05.01. 2018.05.31. tanszékvezető ELTE Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
2018.05.01. 2018.05.31. intézetigazgató ELTE Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet
2018.05.01. 2018.05.31. intézetigazgató ELTE Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet
2018.05.01. 2018.05.31. intézetigazgató ELTE Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet
2018.05.01. 2018.05.31. intézetigazgató ELTE Bölcsészettudományi Ka,r Orientalisztikai Intézet
2018.04.30. 2018.05.30. gazdasági ügyintéző ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Gazdasági Hivatal
2018.04.29. 2018.05.29. általános ügyek dékánhelyettese ELTE Bölcsészettudományi Kar
2018.04.29. 2018.05.29. oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese ELTE Bölcsészettudományi Kar
2018.04.29. 2018.05.29. tudományos ügyek dékánhelyettese ELTE Bölcsészettudományi Kar
2018.04.28. 2018.05.28. kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő) ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Kommunikációs Iroda
2018.04.28. 2018.05.31. kutatóprofesszor ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
2018.04.28. 2018.05.31. igazgató ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
2018.04.28. 2018.05.25. tanulmányi előadó ELTE Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
2018.04.27. 2018.05.27. hivatalvezető ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Dékáni Hivatal
2018.04.27. 2018.05.27. tanszékvezető ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék
2018.04.23. 2018.05.31. csoportvezető kollégiumi nevelőtanár ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2018.04.08. 2018.06.01. (gyógy)pedagógus/pszichológus ELTE Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat