Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2018.11.13. 2018.11.30. gyógypedagógus tanár Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2018.11.12. 2018.11.27. tudományos segédmunkatárs Állam-és Jogtudományi Kar / Alkotmányjogi Tanszék
2018.11.11. 2018.11.26. tudományos főmunkatárs Természettudományi Kar / Földrajz- és Földtudományi Intézet / Természetföldrajzi Tanszék
2018.11.03. 2018.12.03. intézetigazgató Társadalomtudományi Kar / Társadalmi Kapcsolatok Intézete
2018.10.31. 2018.11.30. egyetemi tanár (1) Gazdálkodástudományi Intézet / Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
2018.10.31. 2018.11.30. egyetemi tanár (2) Gazdálkodástudományi Intézet / Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék
2018.10.31. 2018.11.30. egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Intézet / Pénzügy és Számvitel Tanszék
2018.10.31. 2018.11.30. egyetemi tanár (teljes munkaidő) Gazdálkodástudományi Intézet / Érveléselmélet és Marketing Tanszék
2018.10.31. 2018.11.30. egyetemi tanár (részmunkaidő) Gazdálkodástudományi Intézet / Érveléselmélet és Marketing Tanszék
2018.10.25. 2018.11.24. intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Dékáni Hivatal / Neveléstudományi Intézet Titkársága
2018.10.22. 2018.11.21. egyetemi tanár Társadalomtudományi Kar / Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete / Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
2018.10.22. 2018.11.21. egyetemi tanár Társadalomtudományi Kar / Szociológia Intézet / Szociológia Tanszék
2018.10.20. 2018.11.19. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék
2018.10.20. 2018.11.19. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
2018.10.20. 2018.11.19. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Kelet-Európa Története Tanszék
2018.10.20. 2018.11.19. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar / Régészettudományi Intézet / Népvándorlás Kori és Középkori Régészeti Tanszék
2018.10.19. 2018.11.19. tanulmányi ügyintéző Állam- és Jogtudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2018.10.16. 2018.11.15. egyetemi tanár (1) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2018.10.16. 2018.11.15. egyetemi tanár (2) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2018.10.16. 2018.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Polgári Jogi Tanszék
2018.10.16. 2018.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Közigazgatási Jogi Tanszék
2018.10.16. 2018.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
2018.10.15. 2018.11.15. tantervi referens (1) Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2018.09.24. 2019.01.15. lektor Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Általános Gyógypedagógiai Intézet