Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2021.06.18. 2021.07.03. marketing koordinátor (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Nemzetközi Iroda
2021.06.18. 2021.07.18. intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Neveléstudományi Intézet Titkársága
2021.06.18. 2021.07.03. ügyvivő szakértő Természettudományi Kar, Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja
2021.06.18. 2021.07.03. tanító, napközis feladatot ellátó Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2021.06.18. 2021.07.04. egyetemi tanársegéd / adjunktus Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
2021.06.16. 2021.07.15. egyetemi docens Informatikai Kar
2021.06.16. 2021.07.15. adjunktus Informatikai Kar
2021.06.16. 2021.07.01. adjunktus Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék
2021.06.15. 2021.06.30. tanító Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.06.15. 2021.06.30. tanító Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.06.15. 2021.06.30. könyvtáros, informatikus könyvtáros Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai és Germanisztikai Szakkönyvtár
2021.06.15. 2021.07.15. egyetemi tanársegéd Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Matematikai Tanszék
2021.06.15. 2021.07.15. mestertanár Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
2021.06.15. 2021.07.15. osztályvezető Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság, Közbeszerzési Főosztály, Központi Beszerzési Osztály
2021.06.15. 2021.07.13. egyetemi tanársegéd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2021.06.14. 2021.07.13. élményközpont koordinátor Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatika Tanszék
2021.06.14. 2021.06.29. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Román Filológiai Tanszék
2021.06.14. 2021.06.29. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék
2021.06.14. 2021.07.06. adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
2021.06.14. 2021.07.14. gazdasági szakértő Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság
2021.06.14. 2021.06.29. óvodapedagógus, beszédfogyatékos gyermekek óvodai tagozatán Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2021.06.14. 2021.06.29. gyógytornász Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2021.06.14. 2021.06.29. gyógypedagógiai asszisztens (gyógypedagógiai segítő munkatárs) Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2021.06.13. 2021.07.13. igazgató Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság, Emberi Erőforrás Igazgatóság
2021.06.13. 2021.07.13. osztályvezető Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság, Emberi Erőforrás Igazgatóság, Személyügyi Osztály
2021.06.13. 2021.06.28. történelem szakos középiskolai tanár Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2021.06.12. 2021.06.27. 2 fő egyetemi tanársegéd / adjunktus (2 év) Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2021.06.12. 2021.06.27. 2 fő egyetemi tanársegéd / adjunktus (1 év) Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2021.06.12. 2021.06.27. 2 fő egyetemi tanársegéd / adjunktus (határozatlan) Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2021.06.12. 2021.06.27. egyetemi docens / egyetemi tanár Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2021.06.12. 2021.06.28. pénzügyi ügyintéző Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság, Pénzügyi Osztály
2021.06.11. 2021.06.26. adjunktus / egyetemi docens Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
2021.06.10. 2021.06.25. adjunktus Tanító- és Óvóképző Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
2021.06.10. 2021.06.25. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
2021.06.10. 2021.06.25. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék
2021.06.10. 2021.06.25. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
2021.06.10. 2021.06.25. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
2021.06.09. 2021.06.24. tanszéki ügyintéző Tanító- és Óvóképző Kar
2021.06.09. 2021.06.24. titkársági ügyintéző Tanító- és Óvóképző Kar
2021.06.09. 2021.06.24. művésztanár Tanító- és Óvóképző Kar, Vizuális Nevelési Tanszék
2021.06.09. 2021.06.24. egyetemi tanársegéd Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék
2021.06.09. 2021.06.24. egyetemi tanársegéd Tanító- és Óvóképző Kar, Vizuális Nevelési Tanszék
2021.06.08. 2021.07.08. igazgató Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság, Szolgáltatási Igazgatóság
2021.06.08. 2021.06.23. 3 fő egyetemi docens Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
2021.06.08. 2021.06.30. egyetemi tanársegéd Informatikai Kar, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
2021.06.08. 2021.06.30. egyetemi tanársegéd Informatikai Kar, Információs Rendszerek Tanszék
2021.06.07. 2021.06.22. tudománykommunikátor Informatikai Kar
2021.06.07. 2021.06.23. kollégiumvezető Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság, Szolgáltatási Igazgatóság, Kollégiumi Központ, Pável Ágoston Kollégiumok
2021.06.07. 2021.06.22. gyógypedagógiai tanár, szakvezető tanár Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2021.06.07. 2021.06.22. gyógypedagógiai tanár Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2021.06.06. 2021.06.22. pénzügyi ügyintéző kiemelt feladatok ellátására Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Sémi Filológiai és Arab Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Média és Kommunikáció Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
2021.06.05. 2021.06.25. ügyintéző Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal
2021.06.05. 2021.06.20. szállás specialista Informatikai Kar
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
2021.06.05. 2021.06.21. adminisztrátor Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság, Szolgáltatási Igazgatóság, Kollégiumi Központ, Nándorfejérvári útiKollégium
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
2021.06.05. 2021.06.20. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
2021.06.04. 2021.06.21. kertész Füvészkert
2021.06.03. 2021.07.03. pszichológus (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Életvezetési Tanácsadó
2021.06.03. 2021.07.03. klinikai szakpszichológus (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Életvezetési Tanácsadó
2021.06.01. 2021.06.21. általános épület karbantartó Márton Áron Kollégium és Szakkollégium
2021.05.31. 2021.06.20. diáktanácsadó pszichológus (ügyvivő szakértő) Informatikai Kar
2021.05.30. 2021.07.15. egyetemi tanársegéd / adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2021.05.30. 2021.07.15. egyetemi tanársegéd / adjunktus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2021.05.30. 2021.06.29. tudományos kutató, vezetői megbízatással Egyetemi Könyvtár és Levéltár
2021.05.30. 2021.06.21. nemzetközi koordinátor Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
2021.05.25. 2021.06.24. igazgató Pályázati Központ
2021.05.24. 2021.06.23. főigazgató-helyettes Tanárképző Központ
2021.05.24. 2021.06.23. intézetigazgató-helyettes Informatikai Kar, Egyetemi-Vállalati Együttműködési Intézet, Mesterséges Intelligencia és Innovációs Ügyek
2021.05.23. 2021.06.23. tanszékvezető Informatikai Kar, Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
2021.05.22. 2021.06.21. általános rektorhelyettes (magasabb vezető) Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021.05.22. 2021.06.21. oktatási és tanulmányi rektorhelyettes (magasabb vezető) Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021.05.22. 2021.06.21. tudományos rektorhelyettes (magasabb vezető) Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021.05.22. 2021.06.21. nemzetközi rektorhelyettes (magasabb vezető) Eötvös Loránd Tudományegyetem