Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2020.12.04. 2021.01.03. hivatalvezető Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gazdasági Hivatal
2020.12.04. 2020.12.19. adjunktus Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
2020.12.04. 2020.12.19. adjunktus / egyetemi docens Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
2020.12.04. 2020.12.19. adjunktus / tanársegéd Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék
2020.12.04. 2020.12.19. adjunktus / tanársegéd Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék
2020.12.04. 2021.01.03. hivatalvezető Természettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
2020.12.04. 2020.12.31. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék
2020.12.04. 2020.12.31. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
2020.12.04. 2020.12.31. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézet
2020.12.04. 2020.12.31. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
2020.11.29. 2020.12.14. ügyvivő szakértő (nemzetközi pályázatok) Pályázati Központ
2020.11.28. 2020.12.13. adjunktus Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Egyiptológiai Tanszék
2020.11.28. 2020.12.28. igazgatóhelyettes Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
2020.11.27. 2020.12.27. igazgatóhelyettes Oktatási Igazgatóság
2020.11.27. 2020.12.27. főosztályvezető Oktatási Igazgatóság, Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztály
2020.11.27. 2020.12.27. osztályvezető-helyettes Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
2020.11.27. 2020.12.27. osztályvezető Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
2020.11.27. 2020.12.27. osztályvezető Oktatási Igazgatóság, Oktatási Ügyek Osztálya
2020.11.27. 2020.12.27. osztályvezető Oktatási Igazgatóság, Hallgatói Pénzügyek Osztálya
2020.11.27. 2020.12.27. osztályvezető Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya
2020.11.25. 2020.12.18. adjunktus Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Matematikai Tanszék
2020.11.24. 2020.12.14. pszichológus (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Életvezetési Tanácsadó
2020.11.24. 2020.12.24. hivatalvezető Tanító- és Óvóképző Kar, Gazdasági Hivatal
2020.11.23. 2021.01.03. irodavezető Természettudományi Kar, Pályázati Iroda
2020.11.22. 2020.12.21. pénzügyi ügyintéző Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2020.11.22. 2020.12.09. centrummenedzser Természettudományi Kar, Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum
2020.11.22. 2020.12.07. gondnok-oktatástechnikus Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2020.11.21. 2020.12.06. hr-ügyintéző Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
2020.11.21. 2020.12.15. irodavezetői asszisztens Rektori Kabinet, Harmadik Misszió Stratégiai Iroda
2020.11.20. 2020.12.05. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
2020.11.17. 2020.12.04. nemzetközi projektkoordinátor Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda
2020.11.15. 2020.12.15. adjunktus Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet
2020.11.14. 2020.12.14. hivatalvezető Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Dékáni Hivatal
2020.11.13. 2020.12.13. igazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény
2020.11.13. 2020.12.13. ügyintéző / laborasszisztens Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal
2020.11.09. 2020.11.30. irodavezetői asszisztens Rektori Kabinet, Kabinetiroda
2020.11.09. 2020.12.09. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet
2020.11.09. 2020.12.09. intézetigazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani ésRehabilitációs Intézet
2020.11.09. 2020.12.09. szakmai igazgató Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Továbbképző Központ
2020.11.09. 2020.12.09. hivatalvezető Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
2020.11.06. 2020.12.05. adjunktus Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Affektív PszichológiaTanszék