Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2018.09.18. 2018.10.18. tanársegéd / adjunktus (biológus) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2018.09.18. 2018.10.18. tanársegéd / adjunktus (pszichológia) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2018.09.17. 2018.10.02. ügyvivő, tanárképzési referens Bölcsészettudományi Kar, Szakmódszertani Központ
2018.09.15. 2018.09.30. ügyvivő szakértő Oktatási Igazgatóság, Hallgatói Pénzügyek Osztálya
2018.09.15. 2018.09.30. tárgyi eszköz könyvelő Kancellária / Gazdasági Főigazgatóság / Pénzügyi Számviteli Igazgatóság / Számviteli Osztály
2018.09.15. 2018.10.15. intézeti ügyintéző (ügyvivő szakértő) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Titkársága
2018.09.14. 2018.09.29. közbeszerzési informatikus Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, Informatikai Igazgatóság
2018.09.11. 2018.09.26. műszaki menedzser / gondnok Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatóság
2018.09.11. 2018.09.26. nemzetközi koordinátor Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda
2018.09.10. 2018.09.25. mestertanár Bölcsészettudományi Kar, Művészettudományi és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
2018.09.10. 2018.09.25. stúdiótechnikus Bölcsészettudományi Kar, Művészettudományi és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék
2018.09.09. 2018.09.24. könyvtáros Társadalomtudományi Kar, Némedi Dénes Könyvtár
2018.09.09. 2018.09.24. tanulmányi informatikus Társadalomtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
2018.09.09. 2018.09.24. ügyvivő szakértő / Erasmus koordinátor Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja
2018.09.08. 2018.09.23. tanító (napközis feladatot ellátó) Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
2018.09.07. 2018.09.22. tudományos segédmunkatárs Állam-és Jogtudományi Kar, Kriminológia Tanszék
2018.09.05. 2018.09.20. nemzetközi koordinátor Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
2018.09.05. 2018.09.20. nemzetközi koordinátor, projektasszisztens Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
2018.09.04. 2018.10.04. tudományos munkatárs / tudományos főmunkatárs Pedagógiai és Pszichológiai Kat, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
2018.09.03. 2018.09.30. (gyógy)pedagógus / pszichológus Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat
2018.09.03. 2018.09.24. pénzügyi ügyintéző Kancellária, Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság, ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2018.09.03. 2018.09.18. gazdasági ügyintéző Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
2018.09.03. 2018.09.18. tantervi referens Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
2018.09.02. 2018.09.20. karbantartó Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
2018.08.28. 2018.09.23. gyógypedagógus tanár Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2018.08.21. 2018.09.20. takarító / konyhai dolgozó Gyakorló Óvoda
2018.08.21. 2018.09.20. udvaros / kertész Gyakorló Óvoda