Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Benyújtás határideje

Állás

Szervezeti egység

2017. február 20.

docens

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Szláv és Balti Filológiai Intézet
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

2017. február 21.

toborzási szakértő (recruiter/researcher)

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság
Karriermenedzsment Osztály

2017. február 22

tanulmányi ügyintéző

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Jogi Továbbképző Intézet

2017. február 26.

osztályvezető

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság
Karriermenedzsment Osztály

2017. február 26.

létszám és bérgazdálkodási osztályvezető

ELTE Kancellária
Emberi Erőforrás Igazgatóság
Létszám és bérgazdálkodási Osztály

2017. február 28.

docens

ELTE Természettudományi Kar
Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ

2017. február 28.

docens

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet (szakmódszertanos)

2017. február 28.

NEPTUN-adminisztrátor

ELTE Kancellária
Oktatási Igazgatóság
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztály

2017. február 28.

docens

ELTE Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

2017. február 28.

gazdasági főigazgató (gazdasági vezető)

ELTE Kancellária

2017. március 3.

nemzetközi koordinátor

ELTE Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

2017. március 4.

osztályvezető

ELTE Kancellária
Kollégiumi Szolgáltató Központ

2017. március 4.

nemzetközi koordinátor

ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Iroda

2017. március 4.

kisegítő szakalkalmazott

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Gazdasági Hivatal

2017. március 7.

képzésszervező

ELTE Kancellária
Szolgáltató Központ

2017. március 7.

koordinátor

ELTE Kancellária
Szolgáltató Központ

2017. március 7.

pénzügyi ellenőrzési referens

ELTE Kancellária
Pályázati Központ

2017. március 9.

tanársegéd (részmunkaidős)

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Alkotmányjogi Tanszék

2017. március 12.

kommunikációs és ügyviteli munkatárs

ELTE Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

2017. március 15.

laboráns

ELTE Természettudományi Kar
Kémiai Intézet

2017. március 19.

dékán

ELTE Informatikai Kar

2017. március 20.

pénzügyi pályázati referens (ügyvivő szakértő)

ELTE Informatikai Kar
Gazdasági Hivatal, Pályázati Csoport