Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Közigazgatási Állásportál honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) kerül sor. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag ezen a helyen jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához
Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázati kiírás „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:” pontjában kéri, az alábbi nyilatkozat kitöltésével Önnek mint pályázónak lehetősége van kérni személyes adatainak további 6 hónapig történő kezelését további álláshelyek betöltése céljából.

Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez

Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
Állás Megjelenés Benyújtás határideje Szervezeti egység
adjunktus 2023.06.01. 2023.06.16. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
adjunktus 2023.06.01. 2023.06.16. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
pályázati pénzügyi munkatárs 2023.06.01. 2023.06.30. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal
egyetemi adjunktus 2023.05.31. 2023.06.15. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
egyetemi adjunktus 2023.05.31. 2023.06.15. Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék
gyógypedagógiai asszisztens (gyógypedagógiai segítő munkatárs) 2023.05.31. 2023.06.22. Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
gyógypedagógus 2023.05.31. 2023.06.15. Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.15. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.15. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.15. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai Tanszék
egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.15. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék
pályázati ügyintéző 2023.05.30. 2023.06.13. Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal, Pályázati Iroda
egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.13. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
sajtókommunikációs munkatárs 2023.05.30. 2023.06.13. Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
egyetemi tanársegéd/ egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.15. Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Szociológia Tanszék
egyetemi tanársegéd 2023.05.30. 2023.06.15. Társadalomtudományi Kar, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociális Munka Tanszék
nemzetközi pályázatok ügyvivő szakértő 2023.05.30. 2023.06.30. Pályázati Központ
karbantartó 2023.05.30. 2023.06.16. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
tanító 2023.05.30. 2023.06.16. Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
tanársegéd/adjunktus/egyetemi docens 2023.05.30. 2023.06.28. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
intézetigazgató 2023.05.30. 2023.06.26. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
tanszéki ügyintéző 2023.05.30. 2023.06.12. Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
középiskolai tanár / kémiatanár 2023.05.30. 2023.06.12. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
takarító 2023.05.30. 2023.06.12. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
középiskolai tanár/ angol nyelv és kultúra tanár, német nyelv és kultúra tanár 2023.05.30. 2023.06.12. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
középiskolai tanár / informatika tanár – fizika tanár - kémiatanár 2023.05.30. 2023.06.12. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
egyetemi adjunktus 2023.05.30. 2023.06.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Affektív Pszichológia Tanszék
3 fő testnevelő tanár 2023.05.30. 2023.06.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
egyetemi docens 2023.05.26. 2023.06.11. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Szociálpszichológia Tanszék
egyetemi docens 2023.05.26. 2023.06.11. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
egyetemi adjunktus 2023.05.26. 2023.08.01. Természettudományi Kar, Kémiai Intézet
igazgató 2023.05.22. 2023.06.20. Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
nemzetközi hallgatói koordinátor 2023.05.22. 2023.06.05. Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
tájékoztató könyvtáros 2023.05.22. 2023.06.05. Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Közönségszolgálati Osztály
ének-bármely szakos általános iskolai tanár 2023.05.22. 2023.06.05. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
matematika-bármely szakos gimnáziumi tanár 2023.05.22. 2023.06.05. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
fizika szakos általános iskolai tanár 2023.05.22. 2023.06.05. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
egyetemi docens 2023.05.22. 2023.06.06. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
egyetemi docens 2023.05.22. 2023.06.06. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
pályázati pénzügyi ügyintéző 2023.05.22. 2023.06.06. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság ELTE Központi Gazdasági Hivatala
pénzügyi ügyintéző 2023.05.22. 2023.06.06. Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság ELTE Központi Gazdasági Hivatala
BSc programkoordinátor 2023.05.22. 2023.06.21. Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
egyetemi tanársegéd 2023.05.22. 2023.06.15. Informatikai Kar
tanszékvezető 2023.05.22. 2023.06.22. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség-és Egészségpszichológia Tanszék
matematika-bármely szakos gimnáziumi tanár 2023.05.22. 2023.06.08. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
e-learning szakértő (ügyvivő szakértő) 2023.05.22. 2023.06.12. Oktatási Igazgatóság, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztálya
műszaki gondnok 2023.05.19. 2023.06.04. Kancellária, Műszaki Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatósága
középiskolai tanár 2023.05.19. 2023.06.04. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
egyetemi docens 2023.05.19. 2023.06.04. Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék
egyetemi docens 2023.05.19. 2023.06.04. Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
egyetemi docens 2023.05.19. 2023.06.04. Természettudományi Kar, Fizikai és Csillagászati Intézet, Atomfizikai Tanszék
egyetemi docens 2023.05.19. 2023.06.04. Természettudományi Kar, Fizikai és Csillagászati Intézet, Csillagászati Tanszék
egyetemi docens 2023.05.19. 2023.06.04. Természettudományi Kar, Fizikai és Csillagászati Intézet, Anyagfizikai Tanszék
social média szakértő 2023.05.19. 2023.06.04. Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár 2023.05.19. 2023.06.04. Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
junior IT koordinátor nemzetközi együttműködésekhez 2023.05.19. 2023.06.04. Informatikai Igazgatóság
informatika szakos gimnáziumi tanár 2023.05.19. 2023.06.04. Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
egyetemi adjunktus 2023.05.17. 2023.06.17. Informatikai Kar
egyetemi docens 2023.05.17. 2023.06.17. Informatikai Kar
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi Közvetítés Intézete, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01 Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatatási Intézet, Esztétika Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Török Filológiai Tanszék
egyetemi docens 2023.05.16. 2023.06.01. Bölcsészettudományi Kar, Távol-Keleti Intézet, Japán Tanszék
tanszéki adminisztrátor 2023.05.16. 2023.06.02. Társadalomtudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete
egyetemi docens (habitusvizsgálattal) 2023.05.16. 2023.06.02. Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
tanársegéd 2023.05.16. 2023.06.02. Társadalomtudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Szociálpszichológiai Tanszék
tanársegéd 2023.05.16. 2023.06.02. Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Statisztika Tanszék
hivatalvezető 2023.05.15. 2023.06.13. Tanító- és Óvóképző Kar, Dékáni Hivatal
egyetemi adjunktus 2023.05.12. 2023.06.12. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
tanszékvezető 2023.05.08. 2023.06.06. Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
tanársegéd vagy adjunktus 2023.05.08. 2023.06.08. Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
tanszékvezető 2023.05.08. 2023.06.07. Informatikai Kar, Információs Rendszerek Tanszék
tűz- és munkavédelmi főelőadó 2023.05.03. 2023.06.01. Kancellária, Műszaki Főigazgatóság
intézetigazgató-helyettes 2023.05.02. 2023.05.31. Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézet
tanszékvezető 2023.05.02. 2023.06.01. Társadalomtudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Szociálpszichológiai Tanszék
adjunktus vagy egyetemi docens 2023.04.26. 2023.06.01. Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Közgazdaságtudományi Tanszék
gyógypedagógus – pszichológus 2023.04.20. 2023.07.01. ELTE Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat
gyógypedagógus 2023.04.20. 2023.07.01. ELTE Gyakorló Országos Pedagógia Szakszolgálat