Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Tájékoztató adatkezeléssel kapcsolatban

Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
Megjelenés Benyújtás határideje Állás Szervezeti egység
2019.11.15. 2019.11.30. egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
2019.11.15. 2019.12.13. tűz- és munkavédelmi főelőadó Kancellária / Műszaki és Informatikai Főigazgatóság
2019.11.14. 2019.11.30. iskolai kisegítő Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
2019.11.14. 2019.11.29. gazdasági ügyintéző Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Savaria Egyetemi Központ
2019.11.13. 2019.11.28. dajka / takarító Gyakorló Óvoda
2019.11.12. 2019.11.27. adjunktus Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék
2019.11.12. 2019.11.27. adjunktus Természettudományi Kar / Biológiai Intézet / Növényszervezettani Tanszék
2019.11.12. 2019.11.27. adjunktus Természettudományi Kar / Matematikai Intézet / Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
2019.11.11. 2019.12.11. tanulmányi ügyintéző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Tanulmányi Hivatal
2019.11.11. 2019.11.26. nemzetközi koordinátor (nyári egyetemi és nyelvtanfolyam-koordináció) Rektori Kabinet / Nemzetközi Stratégiai Iroda
2019.11.09. 2019.11.24. pénzügyi ügyintéző Kancellária / Gazdasági Főigazgatóság / Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság / ELTE Központi Gazdasági Hivatala
2019.11.08. 2019.12.05. egyetemi tanársegéd (1) Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Történelem Segédtudományai Tanszék
2019.11.08. 2019.12.05. egyetemi tanársegéd (2) Bölcsészettudományi Kar / Történeti Intézet / Történelem Segédtudományai Tanszék
2019.11.08. 2019.11.23. egyetemi tanársegéd Bölcsészettudományi Kar / Germanisztikai Intézet / Néderlandisztika Tanszék
2019.11.08. 2019.11.23. főigazgató-helyettes Egyetemi Könyvtár és Levéltár
2019.11.08. 2019.11.23. osztályvezető Egyetemi Könyvtár és Levéltár / Informatikai és Fejlesztési Osztály
2019.11.08. 2019.11.23. tantervi referens Bölcsészettudományi Kar / Tanulmányi Hivatal
2019.11.04. 2019.12.03. humán ügyintéző Kancellária / Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság / Emberi Erőforrás Igazgatóság / Személyügyi Osztály
2019.11.04. 2019.11.25. gyógypedagógiai tanár Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
2019.11.02. 2019.12.02. nemzetközi koordinátor Bölcsészettudományi Kar / Dékáni Hivatal / Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
2019.11.02. 2019.11.17. tanulmányi referens (angol nyelvű képzés hallgatóinak) Informatikai Kar / Dékáni Hivatal
2019.11.01. 2019.12.01. projektmenedzser Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Dékáni Hivatal / EFOP projektiroda
2019.11.01. 2019.12.01. egyetemi tanár Informatikai Kar / Komputeralgebra Tanszék
2019.11.01. 2019.11.16. adjunktus Bölcsészettudományi Kar / Nyelvi Közvetítés Intézete / Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
2019.10.31. 2019.11.30. egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Intézet / Érveléselmélet és Marketing Tanszék
2019.10.29. 2019.11.28. intézetigazgató Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet
2019.10.25. 2019.11.24. könyvtárvezető Társadalomtudományi Kar / Némedi Dénes könyvtár
2019.10.24. 2019.11.23. testnevelő tanár Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
2019.10.22. 2019.11.15. intézetigazgató-helyettes Állam- és Jogtudományi Kar / Politikatudományi Intézet
2019.10.22. 2019.11.15. adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar / Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Pszichológiai Intézet / Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Sporttudományi Intézet – Szombathely
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Földrajz- és Földtudományi Intézet / Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Fizikai Intézet / Biológiai Fizika Tanszék
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Fizikai Intézet / Elméleti Fizika Tanszék
2019.10.21. 2019.11.20. egyetemi tanár Természettudományi Kar / Kémiai Intézet / Szerves Kémiai Tanszék
2019.10.20. 2019.11.20. általános és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes Társadalomtudományi Kar
2019.10.20. 2019.11.20. oktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes Társadalomtudományi Kar
2019.10.19. 2019.11.18. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
2019.10.18. 2019.11.15. pályázati referens Természettudományi Kar / Pályázati Iroda
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Agrárjogi Tanszék
2019.10.19. 2019.11.18. egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar / Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet / Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Közigazgatási Jogi Tanszék
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar / Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
2019.10.16. 2019.11.15. egyetemi tanár Tanító- és Óvóképző Kar / Ének-zenei Tanszék