Általános nyelvoktatás hallgatóinknak

Általános nyelvoktatás hallgatóinknak EN
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. nyelvvizsgáztatással és idegennyelv-oktatással foglalkozik. Akkreditált vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány.

Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, több mint 30 nyelven kínálnak vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét. 2010 szeptemberétől folyamatosan biztosítanak általános nyelvoktatást az ELTE diákjai számára. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum több évtizedes nyelvoktatási és nyelvtudásmérési tapasztalat birtokában, az esélyegyenlőség jegyében minél szélesebb körben kínálja változatos nyelvi programjait, melyek elsősorban nem a vizsgákra, hanem az interkulturális kommunikációra készítenek fel.

A 2015-ös vizsgaévben a Centrum munkatársai az írásbeli nyelvvizsgákat követően több alkalommal is felmérték a vizsgázók elégedettségét, hogy valós képet kapjanak arról, mennyire elégedettek a vizsgák kapcsán nyújtott szolgáltatásokkal, mennyire tartják megfelelőnek a tájékoztatási rendszert. A kérdéssort több mint 3000 vizsgázó töltötte ki (nevük megadása és vizsgaeredményük ismerete nélkül, tehát véleményüket nem befolyásolta az írásbelin elért pontszámuk. A kérdéssort kitöltők több mint fele a diplomája megszerzése miatt választotta a Centrum vizsgáit: a korábbi években a felvételire készülők aránya még jóval nagyobb volt. A változás mögött valószínűleg az emelt szintű érettségi megnövekedett szerepe és a Diplomamentő Program áll. A válaszadók több mint 90%-a másoknak is ajánlaná a központot, közel 75%-uk a felkészítő tanárok szerepét is nagyon fontosnak tartotta. A vizsgázók több mint 80%-a egy 1-től 10-ig tartó skálán a legmagasabb pontszámmal értékelte a Központ munkatársainak segítőkészségét.

Bővebb információ


Az általános nyelvoktatással foglalkozó szervezeti egység:
ELTE Origó Nyelvi Centrum