Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség az ELTE-n EN
Kedves Hallgatók,
bizonyára értesültek az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) rendelkezéseiről, amelyek alapján ma és holnap (március 12–13-án) rektori szünet van érvényben, jövő héten pedig előrehozott tavaszi szünet lép életbe. Ezt követően, március 23-tól az ELTE távoktatási rendszerre fog átállni.
A hallgatók a JOKT ellenkező rendelkezéséig nem látogathatják az Egyetem épületeit, azaz a SHÜTI-irodát sem. Tekintettel erre az intézkedésre, az egyéni fejlesztések, eseti / konzultációs jellegű találkozások, terápiás találkozások, csoportos foglalkozások sajnos nem tarthatók meg.
A fentiektől függetlenül, online rendszerben, e-mailben, telefonon továbbra is szívesen állunk rendelkezésükre, amiben tudjuk, támogatjuk Önöket a távoktatási időszakban is.
Kérjük, kövessék figyelemmel az ELTE JOKT folyamatosan frissülő honlapját, a kari honlapokat, a Neptunt és a SHÜTI Facebook-oldalát.
Üdvözlettel,
a SHÜTI csapata
A SHÜTI új címe: Uniqa Plaza Irodaház, 1053 Budapest, Szép u. 2. földszint. Bejárat a Kossuth Lajos utca felől.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELTE-N TANULÓ SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ (FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉS/VAGY KRÓNIKUS BETEGSÉGGEL ÉLŐ) HALLGATÓK SZÁMÁRA

A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (továbbiakban SHÜTI) a Kancellári kezdeményezésre, 2015. szeptemberében alakult Fogyatékosügyi Központ utódjaként, az Egyetemi Szolgáltató Központ önálló osztályaként ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének feladatait. A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez; az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Célunk az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása.  A SHÜTI szolgáltatásai az egész Egyetemet átfogóan, minden ELTE polgár számára elérhetőek. https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

Munkatársaink:

 • 4 fő különböző szakirányokon végzett gyógypedagógus
 • 1 fő informatikus
 • 2 fő szociális gondozó

A SHÜTI-n kívül  kari fogyatékosügyi koordinátorok is segítik a hallgatók esélyegyenlőségének biztosítását,  regisztrálják a speciális szükségletű hallgatókat és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák. A kari koordinátorok és a SHÜTI tehát közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését.

A SHÜTI feladatai:

 • Az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása az Egyetem bármely tevékenysége során (tanítási-tanulási folyamatok; tananyag; szociális kapcsolatok és hallgatói élet; sport és rekreáció)
 • Gyógypedagógiai, szociális és informatikai segítségnyújtás a hallgatók számára egyéni és kiscsoportos formában
 • Fogyatékosügyi kérdésekben tanácsadás az Egyetem bármely polgára számára
 • Az Egyetem bármely szervezeti egységének dolgozói és az oktatók számára érzékenyítő tréning szervezése és tartása
 • A speciális szükségletű hallgatók integrációját elősegítő rendezvények és programok szervezése
 • Javaslattétel az Egyetem fizikai és info-kommunikációs akadálymentességének megteremtésére
 • Kari fogyatékosügyi koordinátorok munkájának szakmai irányítása, koordinálása

A kari fogyatékosügyi koordinátorok feladatai:

A SHÜTI megalakulása előtt, 2004 óta működik a kari fogyatékosügyi koordinátori rendszer. A kari koordinátorok regisztrálják a speciális szükségletű hallgatókat, felmérik az igényeiket és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden regisztrált fogyatékossággal élő hallgató kap egy igazolást a speciális szükségleteiről, amelyet mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban érvényesíthet az adott tárgy oktatójánál. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal.

MIT JELENT A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

SZOLGÁLTATÁSOK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKNAK

1.) A kari fogyatékosügyi koordinátorok által adható megsegítés formái:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Oktatókkal történő egyeztetés a hallgató kérésére;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);

2.) A SHÜTI által biztosított szolgáltatások:

Bármely fogyatékosság/speciális szükséglet esetén:

 • Zárt levelezőlista működtetése
 • Személyi segítő biztosítása
 • Informatikai tanácsadás
 • Neptun használat segítése
 • Könyvtárhasználat segítése
 • Kurzusfelvétel segítése
 • Vizsgára jelentkezés segítése
 • Kollégiumi elhelyezés segítése
 • Információnyújtás pályázatokról
 • Pályázatírás segítése
 • Információnyújtás a vizsgán kapható kedvezményekről
 • Segítség az oktatókkal történő kommunikációban
 • Eszközkölcsönzés
 • Idegen nyelvtanulás támogatása
 • Erasmus mobilitás segítése
 • Relaxációs technikák tanítása
 • Tanulásmódszertani tanácsadás

Autizmus/Asperger szindróma esetén:

 • Egyéni készségfejlesztés
 • Egyéni tanácsadás
 • Segítség ügyintézésben
 • Csoportos szociális-kommunikációs készségfejlesztés 

Beszédsérülés esetén:

 • Logopédiai terápia

Hallássérülés esetén:

 • Jelnyelvi tolmácsolás/feliratozás/orális tolmácsolás
 • Szurdo-logopédiai terápia
 • Hallásjavító eszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Beszédfejlesztés
 • Szövegértelmezés/szövegalkotás segítése
 • Nyelvi korrektúra

Látássérülés esetén:

 • Útvonaltanítás
 • Mindennapos tevékenységek tanítása
 • Kísérés
 • Képernyőolvasó programok tanítása
 • Akadálymentes kérdőív készítése
 • Hangostérkép, vagy útvonalleírás
 • Gyakorló tanítás segítése
 • Tananyag-digitalizálás és adaptáció
 • Domború ábrák
 • Beadandó munkák, záródolgozatok formázása

Mozgássérülés esetén:

 •  Szociális gondozói feladatok (személyi higiénia és napi életvitel)
 • Tananyag digitalizálás

Pszichés fejlődési zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás, magatartásszabályozási zavar) esetén:

 • Egyéni tanulási tanácsadás
 • Nyelvi korrektúra

Csoportos foglalkozások:

 • Speciális karriermenedzsment kurzus
 • Angol beszélgető klub
 • Játékklub
 • Önismeret mozgáson és drámán keresztül
 • Tanulás-módszertan tréning
 • Irodalmi klub
 • Asperger csoport
 • Filmklub

Sporttevékenységek:

 • Csörgőlabda kurzus
 • Paraúszás kurzus
 • Hallatlan Salsa tánckurzus
 • Inkluzív Sportnap

A HALLGATÓ MEGSEGÍTÉSÉNEK FELTÉTELE: A REGISZTRÁCIÓ

A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást nekik, vagy a Tanulmányi Hivatalban leadják. A regisztráció augusztus 21. és szeptember 3. között történik abban az esetben, ha a hallgató kurzusfelvételi előnyhöz kíván jutni.  Ha erre nem tart igényt, akkor szeptember 3. után is regisztrálhat a kari fogyatékosügyi koordinátornál. A személyes találkozáshoz időpont kérhető a kari fogyatékosügyi koordinátortól e-mailben (ld.: fogyatékosügyi koordinátorok listája c. táblázat).

A https://www.elte.hu/eselyegyenloseg linkre kattintva, a Dokumentumok/Nyomtatványok menüpont alatt az Adatlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és személyes megbeszélés során a kari koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit.

A Nyilatkozat a kurzusfelvétel során adható többletpont iránti igényről ( 2. sz. melléklet) c. nyomtatvány aláírásával a hallgató a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkozik arról is, hogy igénybe kívánja-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 60.§). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül.

A Nyilatkozat az adaptált tananyagokhoz való hozzáférésről (3. sz. melléklet) c. nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha Ön a nyomtatott információszerzésben akadályozott és   a speciálisan adaptált, digitális tananyaghoz az Egyetemi Könyvtár által működtetett EDIT-ből (ELTE Digitális Intézményi Tudástár) szeretne hozzáférni. Ebben az esetben meg kell adnia az un. IIG azonosítót a fenti nyilatkozaton. A tananyag adaptációját a SHÜTI munkatársai végzik.

AZ IGAZOLÁS MÓDJA

Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.

Fogyatékosság esetében: ha a fogyatékosság, a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkeznek a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor  a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye;

Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).

Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya, illetve a III. Kerületi Hivatala, vagy a Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni (Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem fogadható el!)

FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOROK LISTÁJA:

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI)

Kovács Krisztina, intézményi fogyatékosügyi koordinátor
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület alagsor 125.
Tel.: 36-1-483-8000/2256; 06/30-244-4983
E-mail: kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

Állam- és Jogtudományi Kar

Hoffman István
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. 113.
Tel.: 36-1-411-6500/2715
E-mail: hoffman.istvan@ajk.elte.hu

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Fazekas Ágnes Sarolta
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/23.
Tel.: 36-1-358-5500/5579; 5552
E-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu

Bölcsészettudományi Kar

Fülöpné Cserhalmi Edina és Senkei-Kis Zoltán
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 24.
Tel.:36-1-411-6500/5463
E-mail: specialis@btk.elte.hu

Gazdálkodástudományi Intézet

Dr. Hlédik Erika
1053 Budapest, Szép u. 2.
E-mail: hledik.erika@gti.elte.hu

Informatikai Kar

Helfenbein Henrik és Pásztor-Nagy Anett
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2-405
Tel.: 36-1-209-0555/8467
E-mail: eselyegyenloseg@inf.elte.hu

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Solymosi Katalin
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 426.
Tel.: 36-1-461-4500/3855
E-mail: eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

Társadalomtudományi Kar

Tánczos Éva
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.101A
Tel.:36-1-372-2500/6736
E-mail: tanczos.eva@gmail.com

Tanító- és Óvóképző Kar

Svraka Bettina
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. II/229-es szoba
Tel.: 36-1-487-8100/6987
E-mail: svraka.bettina@tok.elte.hu

Természettudományi Kar

Török Gabriella
1117 Budapest, Pázmány P. s. 1/A, 1.87
Tel: 36-1-372-2559
E-mail: torok.gabriella@ttk.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ természettudományi és informatikai képzési területek

Baranyai Gábor
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.C/206.
Tel: 36-94-504-443
E-mail: baranyai.gabor@sek.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ bölcsészettudományi képzési területek

Pólay Veronika
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A épület
Tel: 36-94-519-656
E-mail: polay.veronika@sek.elte.hu 

Kollégiumok (akadálymentes szoba igénylése)

Orosz Bernadett
1071 Budapest, Damjanich 41–43.
Tel.: 36 1 461-3758
E-mail: orosz.bernadett@duk.elte.hu

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre! Kérdés esetén várjuk jelentkezését! Kérjük, olvassa el és ha tudja, önállóan, ha nem, a kari koordinátora segítségével töltse ki az adatlapot és a nyilatkozatokat!