Tanulmányi kedvezmények

Tanulmányi és szociális kedvezmények

Tanulmányi és szociális kedvezmények

Ezen az oldalon olvashatsz azokról a kedvezményekről, amelyek az egyetemi tanulmányok és a vizsgák során megilletnek téged mint regisztrált, speciális szükségletű hallgatót. 

Milyen kötelessége van az Egyetemnek?

Teljes körű, pontos és hozzáférhető információt kell nyújtania számodra a tanulmányaid folytatásához, és személyes adottságaidnak, egészségi állapotodnak és speciális szükségleteidnek megfelelő ellátást kell biztosítania számodra.

Iránymutatások a hozzáférhető információért (pdf)

Az oktatónak biztosítaniuk kell a speciális szükségleteidhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtaniuk ahhoz, hogy teljesíthesd a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeidet. Indokolt esetben mentesíteniük kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól, azonban vigyázat: ez a mentesítés a kötelező tárgyak esetében nem érvényesíthető, mivel ezek a képzettségedhez szükséges kompetenciákat jelentő, fontos ismereteket tartalmazó kurzusok. Ha pl. diszkalkulia a speciális szükségleted és szociológiai, természettudományi vagy gazdaságtudományi képzésre szeretnél jelentkezni, nem kérhetsz majd mentességet a matematikai, statisztikai témájú tárgyak alól. Ha tanári pályára jelentkezel, akkor a diszlexia, diszgráfia miatt sem kérhető mentesítés a magyar nyelv és nyelvhelyesség témájú tárgyak alól.


Hány kreditet kell teljesítenem?

Összességében és a diploma megszerzéséhez ugyanannyit, mint az adott képzési szinten és szakon bárki másnak, azonban a két félév átlagában kötelezően előírt minimum 18 kredit teljesítése alól kapsz kedvezményt. Ha a hallgató ugyanis két félév alatt ezt a kreditszámot nem teljesíti, az állami ösztöndíjas képzésről átsorolják az önköltséges képzési formára. Amennyiben regisztráltál, akkor ez rád nem vonatkozik, és nem kell külön kérvényezni, automatikusan mentesülsz az átsorolás alól. Ha azonban szeretnél tanulmányi ösztöndíjban részesülni, akkor gondosan tanulmányozd a Hallgatói Követelményrendszert (HKR), annak is a karokra vonatkozó un. Különös részét, mivel karonként eltérő annak a szabályozása, hogy a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltétele-e bizonyos számú kredit teljesítése, és ha igen, akkor mennyi kreditet kellett megszerezned az előző félévben.


Mennyi ideig tanulhatok állami ösztöndíjas képzésben?

Bármely személy felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Azonban, ha regisztráltál, mint speciális szükségletű hallgató, akkor a támogatási idődet a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. Összesen tehát 16 félévet tanulhatsz állami ösztöndíjas képzésben.


Milyen tanulmányi kedvezményeket kaphatok?

Ezt a kérdést a Hallgatói Követelményrendszer, különösen annak XIII. fejezete szabályozza. 

 • Ha a kurzusfelvételnél rangsorolás történik, és regisztráltál, mint speciális szükségletű hallgató, valamint kitöltötted és aláírtad az erről szóló nyilatkozatot, akkor kaphatsz 1000 többletpontot, amivel biztosan bekerülsz az általad választott kurzusra.  Azért kell írásban nyilatkoznod a többletpont igényedről, mert a kurzusra felvett hallgatók látják a listában a nevedet és a magas pontszámod alapján kikövetkeztethetik, hogy speciális szükségletű vagy.  
 • Amennyiben mozgáskorlátozott vagy látássérült vagy hallássérült hallgató vagy, mentesülhetsz egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása alól. Ezt a mentességet kari speciális bizottság javaslata alapján a kurzus oktatója adhatja meg, illetve határozhatja meg a helyettesítő követelményeket. A mentességet tehát kérvényezni kell. Hogy ez a kérvény milyen formában íródjon és kihez szóljon, az karonként eltér, ezért minden esetben fordulj a kari fogyatékosügyi koordinátorodhoz!
 • A Kar dékánjának engedélyével mentesülhetsz a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. Ezt is írásban kell kérvényezned, melynek megírásában kérheted a kari koordinátorod segítségét.
 • A tréning jellegű foglalkozások kivételével a kurzusokon hangfelvételt készíthetsz, azt azonban csak saját tanulmányaid során és azokkal összefüggésben használhatod fel – nem oszthatod meg másokkal, és közösségi felületekre sem töltheted fel. Az oktató és a kurzus résztvevői részére a hangfelvétel készítését előre be kell jelentened.
 • Mint regisztrált, speciális szükségletű hallgatónak, a vizsga előtt legalább négy munkanappal jelezned kell kérésedet a vizsgáztatónak, aki ennek alapján köteles
  •  lehetővé tenni szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, illetve az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga letételét, 
  • engedélyezni az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatát 
  • a felkészülési, illetőleg a teljesítési időt – a nem speciális szükségletű hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest – legalább 30%-kal meghosszabbítani.
 •  A vizsgára kari fogyatékosügyi koordinátorodnak kell biztosítani a speciális eszközöket, illetve, ha szükséged van rá, a jelnyelvi tolmácsot. Ezért az igényedet a koordinátorodnak is jelezned kell, legalább négy munkanappal a vizsga előtt. 

Milyen előnyben részesülök a szociális jelegű támogatások terén?

Mint regisztrált, speciális szükségletű hallgató, alapvetően kétféle módon részesülhetsz pozitív diszkriminációban a szociális támogatások terén:

 1. Kollégiumi férőhely iránti igény: a kollégiumi jelentkezés feltételeit a HKR rögzíti. A jelentkezést pályázat útján valósítja meg a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat minden szemeszterben. A speciális szükségletű hallgatók többletpontot kapnak a jelentkezésnél, így nagyobb eséllyel juthatnak kollégiumi férőhelyhez. A látássérült hallgatóknak lehetőségük van olyan kollégiumot megjelölni, ahonnan a legkönnyebben eljutnak a karra, ahol tanulnak. A mozgáskorlátozott hallgatóknak lehetőségük van akadálymentes szobát igényelni. Az autizmus-spektrum zavarban érintett hallgatók speciális szükségleteit is igyekeznek figyelembe venni: kérhetnek kétágyas, vagy egyágyas szobát; kérhetik, hogy a szoba ne legyen a zajos, utcai fronton, stb. Ezen igények kielégítése nem automatikus, a kollégiumok telítettségétől függ. Minden esetben forduljatok kérdéseitekkel a Kollégiumi fogyatékosügyi koordinátorhoz.
 2. Rendszeres szociális támogatás (gyakori néven: szoc.tám.): A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik és a Hallgatói Önkormányzat végzi, amelyben a speciális szükségletért többletpont jár.