Regisztráció

Esélyegyenlőség – Regisztráció

Esélyegyenlőség – Regisztráció EN

Azok a hallgatók, akik a fogyatékosságuk miatt többletpontokat kaptak a felvételi eljárás során és azok is, akik ezzel nem éltek, de speciális szükségletűek, csak akkor tudják az egyetemi élet és a tanulmányaik során adható kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni, ha regisztrálnak. A kari koordinátorok (lásd lejjebb a Fogyatékosügyi koordinátorok listáját) regisztrálják a speciális szükségletű hallgatókat, felmérik az igényeiket és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden regisztrált fogyatékossággal élő hallgató kap egy igazolást a speciális szükségleteiről, amelyet mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban érvényesíthet az adott tárgy oktatójánál. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A kollégiumi jelentkezésnél a speciális szükségletek okán járó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételéhez a kollégiumi koordinátorhoz kell fordulnod.

MI A REGISZTRÁCIÓ MENETE? 

 1. Egyeztess E-mail-ben időpontot a kari fogyatékosügyi koordinátoroddal
 2. A regisztrációhoz vidd magaddal a fogyatékosságot, krónikus betegséget igazoló szakvéleményt és ezt mutasd be a fogyatékosügyi kooridnátornak, aki fénymásolatot készít és a továbbiakban zárható helyen megőrzi a dokumentumokat
 3. A regisztrációt megelőzően a Nyomtatványok menüből letölthető Adatlapot töltsd ki és vidd magaddal a megbeszélt időpontra! 
 4. A regisztráció ideje alatt az adatlapon és a beszélgetés során jelzett speciális igényeidről a kari fogyatékosügyi koordinátor igazolást állít ki, amelyet bemutathatsz, elküldhetsz az oktatóknak.
 5. Amennyiben nyomtatott információszerzésben akadályozott vagy és szükséged van a SHÜTI által digitalizált adaptált tananyagra, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot ki kell töltened és alá kell írnod. Ezzel biztosítható számodra, hogy az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) tárolt adaptált könyveket elérhesd.
 6. A kari sajátosságokról a kari honlapokon tájékozódhatsz (lsd. a kari koordinátorok elérhetőségei mellett szereplő web címeket).
 7. Megjegyzés: Amennyiben nem tudod önállóan kitölteni, az adatlap kitöltésére a regisztráció alkalmával is sor kerülhet a fogyatékosügyi koordinátor segítségével.

MIT JELENT A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény fogyatékosság fogalmat használ, mi jobban szeretjük a speciális szükséglet megnevezést. Eszerint az a hallgató (jelentkező) kaphat többlettámogatást, aki 

 • mozgássérült
 • látássérült
 • hallássérült
 • beszédfogyatékos 
 • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 
 • autizmus spektrumzavarral él
 • egyéb pszichés fejlődési zavarban (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarban) érintett. 
 • bár a törvény nem írja elő, egyetemünk megsegíti a tartósan vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

MIVEL IGAZOLHATOM A SPCIÁLIS SZÜKSÉGLETEMET? 

 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleményével, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében: 
  • ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye szükséges hozzá (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság)
  • Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezel a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor 2020. szeptember 1. előtt a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (és jogelődjeik) szakvéleménye; 2020. szeptember 1. után az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménye szükséges.

FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOROK LISTÁJA:

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI)

Kovács Krisztina, intézményi fogyatékosügyi koordinátor
1088 Bp., Múzeum krt. 4. A épület alagsor 125.
Tel.: 36-1-483-8000/2256; 06/30-315-7820
E-mail: kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu
Weboldal

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Bencsik András
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. 107.
E-mail: bencsik.andras@ajk.elte.hu
Weboldal

BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

Tóth Krisztina és Fazekas Ágnes Sarolta
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/23.
Tel.: 36-1-358-5500/5579; 5552
E-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu
Weboldal

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Fülöpné Cserhalmi Edina és Senkei-Kis Zoltán
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 15.
Tel.:36-1-411-6500/5004
E-mail: specialis@btk.elte.hu
Weboldal

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Dr. Hlédik Erika
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
E-mail: hledik.erika@gtk.elte.hu
Weboldal

INFORMATIKAI KAR

Pásztor-Nagy Anett (2022. augusztus 31-ig tartós betegállomány) 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, Szoba: 0-203
Tel.: 36-1-209-0555/8301; mobil: 36-30/132-7161
Törley Gábor
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, Szoba: 4-726
Mobil: 36-30/139-7601
E-mail: eselyegyenloseg@inf.elte.hu
Weboldal

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

Solymosi Katalin
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 426.
Tel.: 36-1-461-4500/3855
E-mail: eselyegyenloseg@ppk.elte.hu
Weboldal

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Bulyáki Tünde
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.103
Tel.: 36-1-372-2500/6710
E-mail: bulyaki.tunde@tatk.elte.hu
Weboldal

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

Svraka Tamásné
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. II/229-es szoba
Tel.: 36-1-487-8100/6987
E-mail: svraka.bernadett@tok.elte.hu
Weboldal

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Nagypál Emma
1117 Budapest, Pázmány P. s. 1/A, 1.78
Tel: 36-1-372-2564
E-mail: nagypal.emma@ttk.elte.hu

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT 

Pólay Veronika
Szombathely, Berzsenyi tér 2. D épület 205.
Tel: 36-94-519-656
E-mail: polay.veronika@sek.elte.hu 
Weboldal

KOLLÉGIUMOK (AKADÁLYMENTES SZOBA IGÉNYLÉSE)

Kassa Gabriella
1051 Budapest, Egyetem tér 5.
Tel.: 36 30 215 8522
Email: kassa.gabriella@kancellaria.elte.hu