Esélyegyenlőség – Regisztráció

Esélyegyenlőség – Regisztráció EN
Azok a hallgatók, akik a fogyatékosságuk miatt többletpontokat kaptak a felvételi eljárás során és azok, akik ezekkel nem éltek, de speciális szükségletűek, csak akkor tudják az egyetemi élet és a tanulmányaik során adható kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni, ha regisztrálnak.

A regisztráltak köre:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy  beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

A regisztrációt annak a karnak a fogyatékosügyi koordinátoránál tehetik meg, ahová felvételt nyertek.

Az ELTE kari fogyatékosügyi koordinátorainak elérhetőségei:

Intézmény

Koordinátor

Cím

Telefon

                 E-mail

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI)

Kovács Krisztina

1088 Bp., Múzeum krt. 4. A épület alagsor 125.

483-8000/2256
06/30-244-4983

kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

Állam- és
Jogtudományi Kar

Hoffman István

ELTE ÁJK
1053 Bp., Egyetem tér 1-3.
I. 113.

411-6500/2715

hoffman.istvan@ajk.elte.hu

 

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Fazekas Ágnes Sarolta

ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23

358-5579

karikoordinator.barczi@gmail.com

 

Bölcsészettudományi Kar

Fülöpné Cserhalmi Edina és
Senkei-Kis Zoltán

ELTE BTK
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

(36-1) 411-6500/5004

specialis@btk.elte.hu

Gazdálkodástudományi Intézet Hlédik Erika

ELTE GTI
1088 Bp., Rákóczi út 7. 

  hledik.erika@gti.elte.hu

Informatikai Kar

Helfenbein Henrik és Pásztor-Nagy Anett

ELTE IK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/C,
2-405

209-0555/8467

eselyegyenloseg@inf.elte.hu

Pedagógiai és
Pszichológiai Kar

Solymosi Katalin 

ELTE PPK
1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 426..

461-4500/3855

eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

solymosi.katalin@ppk.elte.hu

 

Társadalomtudományi Kar

Tánczos Éva

ELTE TáTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A
(Északi épület) 2.73

372-2500/6736

tanczos.eva@tatk.elte.hu

Tanító- és
Óvóképző Kar

Svraka Tamásné

ELTE TÓK
1126 Bp., Kiss János altb. u. 40. 2/220.

487-8100/6986

svraka.tamasne@tok.elte.hu

Természettudományi Kar

Török Gabriella

ELTE TTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A, 1.87

372-2559

torok.gabriella@ttk.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ
Természettudományi és Informatikai képzési területek

Baranyai Gábor

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület 206.

 

(94)504-443

baranyai.gabor@sek.elte.hu

 

Savaria Egyetemi Központ
Bölcsészettudományi képzési területek

Pólay Veronika

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A épület

(94) 519-656

polay.veronika@sek.elte.hu

Kollégiumok (akadálymentes szoba igénylése) Orosz Bernadett 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. 461-3758 orosz.bernadett@duk.elte.hu

A regisztráció menete:

  1. A speciális szükségletű hallgatók e-mail-ben időpontot egyeztetnek a kari fogyatékosügyi koordinátorral
  2. A szombathelyi képzésre felvételt nyert hallgatók a képzési területüknek megfelelő SEK koordinátort keresik fel és velük egyeztetnek időpontot
  3. A regisztrációhoz magukkal viszik a fogyatékosságot, krónikus betegséget igazoló szakvéleményt és ezt bemutatják a fogyatékosügyi kooridnátornak, aki fénymásolatot készít és a továbbiakban zárható helyen megőrzi a dokumentumokat
  4. A regisztrációt megelőzően a Nyomtatványok menüből letölthető Adatlapot kitöltik és magukkal viszik a megbeszélt időpontra. Amennyiben a hallgató nem tudja önállóan kitölteni, az adatlap kitöltésére a regisztráció alkalmával is sor kerülhet a fogyatékosügyi koordinátor segítségével.
  5. A regisztráció ideje alatt a hallgató adatlapján és a beszélgetés során jelzett speciális igényekről a kari fogyatékosügyi kooridnátor igazolást állít ki, amelyet a hallgató bemutathat az oktatóknak.
  6. Amennyiben a hallgató a nyomtatott információszerzésben akadályozott és szüksége van a Fogyatékosügyi Központ által digitalizált adaptált tananyagra, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot ki kell töltenie és alá kell írnia. Ezzel biztosítható számára, hogy az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) tárolt adaptált könyveket elérhesse.
  7.  Amennyiben a hallgató a kurzusfelvétel során igénybe kívánja venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot, amivel biztosítható számára, hogy az általa választott kurzusra biztosan bekerülhessen, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot ki kell töltenie és alá kell írnia.
  8. A kari sajátosságokról a Kari Szolgáltatások menüpontban tájékozódhat.