Szervezet

Szervezet

Az Egyetemen oktatási és kutatási feladatot ellátó, szolgáltató, működést támogató szervezeti egységek és köznevelési intézmények is működnek. Az Egyetemen az oktatási és a szakképzési tevékenység, a tudományos munka elsősorban a karokon folyik (ezekről itt található bővebb információ), valamint működnek kari szervezeten kívüli sajátos oktatási-kutatási tevékenységet ellátó egységek is.

A Rektori Kabinet az oktatási és kutatási alaptevékenység rektori irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási hatásköreiben működik közre. A Rektori Koordinációs Központ a kari szervezeten kívüli oktatási-kutatási, az egyetemi szintű szolgáltató egységek és a köznevelési intézmények irányítása és felügyelete körében segíti a rektort. Az Egyetem működtetési feladatainak ellátására, különösen a belső ellenőrzési, gazdasági, műszaki, üzemeltetési, műszaki és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltató, jogi, igazgatási és szervezési feladatok ellátására kancellári szervezet működik, amely a központilag megszervezett feladatellátásról gondoskodó Kancelláriából, valamint a karokon kialakított működést támogató szervezeti egységekből áll. Szolgáltató egységek működnek a kari szervezeten belül (pl. Kari Könyvtár, Természetrajzi Múzeum) és önállóan is (pl. Egyetemi Könyvtár, ELTE Tanárképző Központ). Az oktatásszervezési, minőségbiztosítási és kommunikációs, rekrutációs és marketing feladatok ellátására közös rektori-kancellári irányítású egységek működnek.

A szervezet áttekintésében a fenti linken található organogram nyújt segítséget. Az egyes részterületekről a fenti menüpontokra kattintva érhető el részletesebb információ.