Belső pályázatok

Belső pályázatok

Az ELTE intézményi és kari szinten is számos kezdeményezéssel támogatja az oktatók és kutatók innovációs teljesítményét.   

Egyetemi Kiválósági Alap (EKA) 

Az ELTE a nemzetközi mércével is mérhető kiválóság erősítése érdekében, a megfelelő egyeztetések és előkészítés után 2022-ben létrehozta az Egyetemi Kiválósági Alapot (EKA), amely külön kategóriában hirdet pályázatot innovációs célú projektek támogatására. A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek hozzájárulnak a kutatási eredmények és a hasznosítható produktum közötti „gap” áthidalásához, a találmányok vagy más szellemi alkotások hasznosíthatóságához, és amelyek finanszírozására más forrás nem áll rendelkezésre.  

Az Egyetemi Kiválósági Alap első évének tapasztalatai alapján a teljes EKA támogatási összeg több mint 7,5%-át (43 millió Ft) tette ki az innovációs arányú felhasználás. A 2022-ben nyertes projektek listája itt és itt elérhető.    

Tovább az Egyetemi Kiválósági Alap weboldalára 

Proof of Concept (POC) 

A POC (Proof of Concept) pályázati felhívás célja, hogy az ELTE-n létrejött szellemi alkotásokat, ötleteket és terveket magasabb érettségi szintre emelje, továbbá támogassa az egyetemi innovációs tevékenységet és előmozdítsa a kutatási eredmények üzleti hasznosítását. 2023-ban összesen 24 millió Ft keretösszeg állt rendelkezésre a program finanszírozásához, amelyet „Az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az ipari elvárásokkal összhangban” című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004 számú projekt biztosít. 

2022-ben összesen öt projekt részesült támogatásban összesen 25 millió Ft értékben, a nyertes projektek listája itt elérhető.  

Kari Innovációs Díj (ELTE Bölcsészettudományi Kar) 

A 2021-ben alapított díjra évente pályázatot ír ki a Kar. A pályázat meghirdetésével a Kar célja az innovációs kultúra terjesztése a munkatársai körében, másrészt olyan innovatív kutatási és oktatási projektek és módszerek támogatása, amelyek előmozdítják a társadalmi és gazdasági innovációban való közreműködést. Az ötlet célozhatja a társadalmi innovációt, de irányulhat természettudományos vagy mérnöki innovációs területre is, azaz integrálódhat ún. STEM projektekbe. A díj odaítélésében a Kari Vezetés mellett részt vesz az ELTE Innovációs Központ is.  

Tovább a 2023-as pályázati kiírásra 

Kari Ipari Kiválósági Pályázat (ELTE Informatikai Kar) 

A pályázaton a Kar alkalmazásban lévő azon oktatók és kutatók vehetnek részt, akik ipari K+F, vagy közös egyetemi-ipari K+F tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy rendszeresen tartanak tanfolyamokat kurrens technológiai területeken vállalkozásoknak, és vállalják, hogy ezen ismereteiket az egyetemi oktatásban hasznosítják.  

Tovább a pályázati kiírásra 

További pályázatok 

A fenti pályázati kiírásokon túl kari hatáskörben is számos program támogatja az egyetemi innovációs ökoszisztéma megerősítését.