Egyetemi Kiválósági Alap

Egyetemi Kiválósági Alap
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elkötelezett a nemzetközi mércével is mérhető kiválóság és a sokszínű tudományegyetemi működés mellett, amelyben kiemelt szerepet játszik a kutatóegyetemi célok megvalósítása és a nemzetközi egyetemi versenyben való szereplés erősítése. Az ELTE vezetése és szenátusa ennek érdekében amellett döntött, hogy létrehozza az Egyetemi Kiválósági Alapot, amelyről ez az utasítás rendelkezett részletesen:

1/2022. (01.31.) rektori utasítás az Egyetemi Kiválósági Alap 2021-2022. évi felhasználásának szabályairól

Az Egyetemi Kiválósági Alap (EKA) felhasználásának követendő céljai:

 1. Globális és tematikus rangsorokban történő jelentős előrelépés
 2. Az Egyetem nemzetközi tudományos beágyazottságának jelentős növelése
 3. Az Egyetem tudományos és innovációs reputációjának jelentős növelése
 4. Az EU-s közvetlen fejlesztési forrásokhoz való közvetlen hozzáférés megerősítése

Pályázható kategóriák

 1. Kiemelkedő presztízsű tudományos publikáció díjazása
 2. Európai uniós (Horizon Europe) pályázatok beadásának honorálása
 3. ELTE kutatócsoport pályázat (fiatal/junior)
 4. Külföldi oktató/kutató alkalmazása
 5. Nemzetközi mesterszak képzési tervének elkészítése és a szak elindítása
 6. Nemzetközi konferenciaszervezési pályázat
 7. Innovációs célú felhasználás

A pályázatokat az Egyetemi Kiválósági Alap Operatív Bizottság (EKA OB) bírálja el.

Az EKA OB tagjai:

 • Dr. Darázs Lénárd általános rektorhelyettes (elnök)
 • Dr. Sziklai Péter tudományos rektorhelyettes
 • Dr. Gintli Tibor habilitált egyetemi docens, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet igazgatója (rektori delegált)
 • Magyar Dániel, az Innovációs Központ igazgatója
 • Gácser József, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság vezetője (kancellári delegált)

Az EKA OB titkára: Papp Gergő, RK Tudománypolitikai Iroda

A pályázat benyújtásának helye: eka@elte.hu.

A pályázatokat 2022. március 1-től folyamatosan lehet elektronikusan benyújtani. A 2022. március 29. és szeptember 30. között benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig elbírálásra kerülnek. Az EKA-ról szóló rektori utasítás a 2022. év tapasztalatai alapján felülvizsgálatra kerül 2023. januárban, ezért a szeptember 30-i határidő után legközelebb a felülvizsgált rektori utasítás megjelenése után, az abban foglaltak szerint lehet majd pályázni.

Kérjük, hogy beadáskor ne változtassa meg a lent található letölthető dokumentumok fájlnevét!

Amennyiben nem rendelkezik elektronikus aláírással, az EPER adatlapot ügyfélkapus (ún. AVDH-s) hitelesítéssel szükséges aláírnia. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat.

Az egyes pályázati kiírásokat és a hozzájuk szükséges dokumentumokat megtalálja az alábbi címekre kattintva.

1. Kiemelkedő presztízsű tudományos publikáció díjazása

2. Európai uniós (Horizon Europe) pályázatok beadásának honorálása

3. ELTE kutatócsoport pályázat (fiatal/junior)

4. Külföldi oktató/kutató alkalmazása

5. Nemzetközi mesterszak képzési tervének elkészítése és a szak elindítása

6. Nemzetközi konferenciaszervezési pályázat

7. Innovációs célú felhasználás

Az Egyetemi Kiválósági Alap Operatív Bizottság (EKA OB) dokumentumai