Az Egyetemi Kiválósági Alap második éve

2024.05.07.
Az Egyetemi Kiválósági Alap második éve
2023-ban 325 millió forint támogatást ítélt oda az EKA Operatív Bizottsága (OB) 89 nyertes pályázónak. Az összeg közel 40%-át a fiatal kutatócsoportok 3 év alatt lehívható támogatása teszi ki, jelentősen növekedett az innovációs célú felhasználás részaránya.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a nemzetközi mércével is mérhető kiválóság erősítése érdekében 2022-ben létrehozta az Egyetemi Kiválósági Alapot (EKA). 2023-ban az első év tapasztalatait beépítve, néhány módosítással ismét kiírásra került mind a hét kategória, később kiegészülve a kurzusdizájn-szakértővé válást ösztönző, nyolcadik felhívással.

Az EKA 2023-as pályázati kategóriái:
1.         Kiemelkedő presztizsű tudományos publikáció díjazása (PUB)
2.         Európai uniós (Horizon Europe) pályázatok beadásának honorálása (EUP)
3.         ELTE kutatócsoport pályázat (fiatal/junior) (KCS)
4.         Külföldi oktató/kutató alkalmazása (KUL)
5.         Nemzetközi mesterszak képzési tervének elkészítése és a szak elindítása (MES)
6.         Nemzetközi konferenciaszervezési pályázat (KON)
7.         Innovációs célú felhasználás (INN)
8.         Kurzusdizájn-szakértővé válás ösztönzése (KDSZ)

A két elbírálási forduló során az első hét kategóriában összesen 86 érvényes pályázatot nyújtottak be, amelyek közül végül 77 nyertes pályázat került ki, azaz a beérkezett érvényes pályázatok döntő hányada (89,5%-a) támogatást kapott. A 8. kategóriában 52 jelentkező pályázott a 12 képzési helyre, amelynek nyertesei a részvétel lehetősége mellett ösztöndíjban is részesülnek (támogatottak aránya 23,1%). 

2023-ban 295,1 millió forintot ítélt oda az EKA OB a beérkezett pályázatok támogatására az 1-7. kategóriákban, továbbá a 8. kategóriában a rendelkezésre álló forrásból a következő évre 30 millió forintnyi ösztöndíj kifizetéséről döntöttek.

2022-höz képest a publikációs pályázatra és a kutatócsoportokra fordított támogatási összeg jelentősen lecsökkent, ugyanakkor – a kisebb támogatási keretösszeg ellenére – az EU-s pályázatok benyújtásának honorálására, a külföldi előadó meghívására, a konferencia szervezés támogatására, valamint az innovációs célú felhasználásra fordított támogatás nem csak arányaiban, hanem összegszerűen is megnőtt.

Az EKA innovációs célú felhasználásának részaránya jelentősen emelkedett 2022-höz képest, 7,5%-ról 23%-ra. 2022-höz képest jelentősen csökkent, de még így is a legnagyobb részt képviseli a kutatócsoportok támogatására fordított 124,8 millió forint, ami a teljes támogatási összeg 38,4%-a – igaz, ez a támogatás három év alatt használható majd fel, amennyiben a csoportok folyamatosan elérik a vállalt célokat. (Idén két új fiatal kutatócsoport indítását tudta támogatni az EKA: Kovács Tibor (TTK) ELTE Drosophila Ageing and Neurodegeneration Group pályázatát, valamint Nagy Tamás (PPK) ELTE Stress and Emotions Lab pályázatát.) A kiemelkedő presztízsű publikációk támogatására 2023-ban fordított 28,4 millió forint a teljes támogatási összeg 8,8%-át teszi ki.

Az összes díjazott listája itt megtalálható.
Összefoglaló az EKA 2022-es évéről.
További információk az EKA oldalán.