Az EKA kurzusdesign-szakértő pályázatának nyertesei

2024.01.23.
Az EKA kurzusdesign-szakértő pályázatának nyertesei
Az 56 jelentkező közül kiválasztott 12 oktató tandíjmentesen vesz részt az ELTE februárban induló, két féléves részismereti képzésén, és a képzés ideje alatt ösztöndíjban is részesül.

2023 novemberében jelent meg az Egyetemi Kiválósági Alap (EKA) új, 8. számú pályázata, amelynek célja kurzusdesign-szakértők (azaz digitális oktatásmódszertanban jártas szakértők) képzése, illetve a képzés elvégzésének ösztönzése. A 2 féléves kurzusdesign szakértői képzésben részt vevők olyan tudást, illetve kompetenciákat szereznek, amelyekkel képesek lesznek oktatótársaik oktatói munkájának szakmai támogatására, minőségbiztosított tananyagok fejlesztésére, más oktatók által végzett tananyagfejlesztések támogatására, illetve az egyetemen fejlesztett és használt tananyagok minőségbiztosítására.

A pályázati kiírás stratégiai célja egy olyan oktatói szakmai műhely (karközi szakértői hálózat) létrehozása volt, amely az Egyetem oktatásfejlesztési munkájába stratégiai tervezőként és megvalósítóként is egyaránt be tud kapcsolódni. A rendelkezésre álló keret alapján a legjobb tizenkét pályázó nyerhette el az ösztöndíjat. A felhívást nagy érdeklődés övezte, egy kivételével minden karról érkezett pályázat, összesen 56 pályázótól.

2024. január 19-én az EKA Operatív Bizottsága jóváhagyta a felkért szakmai bizottság által hozott döntést, amelynek értelmében a kiválasztott oktatók:

 • Bak Árpád egyetemi docens, IK (SEK) Savaria Műszaki Intézet
 • Bene Márton egyetemi adjunktus, ÁJK Politikatudományi Intézet*
 • Fekete Imre egyetemi adjunktus, TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
 • Gulyás Barnabás egyetemi tanársegéd, PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
 • György Szilvia egyetemi tanársegéd, IK Numerikus Analízis Tanszék
 • Ivanics Zsófia egyetemi adjunktus, ÁJK Kriminológia Tanszék
 • Murzsa Tímea egyetemi tanársegéd, BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
 • Pereszlényi Anna egyetemi tanársegéd, BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék
 • Tátrai Annamária egyetemi adjunktus, TáTK Statisztika Tanszék
 • Tóth Fruzsina Rozina egyetemi adjunktus, ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
 • Varga Dániel egyetemi adjunktus, IK Információs Rendszerek Tanszék
 • Vass Dorottea egyetemi adjunktus, BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet

A bírálóbizottság törekedett arra, hogy a karok és szervezeti egységek tekintetében minél sokszínűbb csapatot állítson össze: a támogatott pályázók az egyetem 7 különböző karáról kerültek ki. A legeredményesebben ezen a kiíráson az Állam- és Jogtudományi Kar és az Informatikai Kar oktatói pályáztak, a nyertesek több mint fele nő.

A pályázat keretében kiválasztott személyek tandíjmentesen vesznek részt az ELTE 2024 februárjában induló, két féléves kurzusdesign-szakértői részismereti képzésén, és a képzés ideje alatt (10 hónapon át) havi nettó 250 000 Ft ösztöndíjban részesülnek.

Az írásbeli és szóbeli részből álló kiválasztási folyamatban a bírálók értékelték többek között a jelentkezők motivációját, karrierterveit, oktatói munkásságát, leterheltségét. A bírálóbizottság nem a legnagyobb tapasztalattal, legtöbb szakmai elismeréssel rendelkező oktatókat kereste, hanem – a kiírással összhangban – olyan kollégákat, akik nem teljesen kezdők, de még nem is oktatásmódszertani szakértők, és a képzést követően a legalkalmasabbak lehetnek a kurzusdesign-szakértői szerep betöltésére. Előnyben részesítették az oktatói karrierjük kezdeti szakaszában levő, még nem vezető pozícióban lévő kollégákat, akiknek az egyetemen való megtartása sokszor kihívást jelent.

*Vilmos Eszter Judit visszalépése után megszavazott résztvevő.

Az Egyetemi Kiválósági Alappal kapcsolatban bővebben itt tájékozódhat.