Innováció

Innováció

Innováció EN
Az ELTE Innovációs Központ (InnoK) az egyetem innovációval, vállalati együttműködéssel és technológiatranszferrel kapcsolatos feladatainak ellátására létrehozott dinamikusan fejlődő szervezeti egysége. Célja, hogy hidat képezzen az Egyetem és az ipar között, ezáltal elősegítve az Egyetemen keletkezett kutatási eredmények ipari hasznosulását.

Ennek érdekében

  • fenntartja és fejleszti az Egyetem nagyvállalatokkal, kis- és középvállalkozásokkal, valamint állami és más, nem profitorientált szervezetekkel kialakított stratégiai partnerkapcsolatait,
  • előkészíti és gondozza a nagyvállalkozásokkal kialakított stratégia partnerkapcsolatokat,
  • részt vesz – a jogi és a gazdasági-pénzügyi szervezeti egységekkel együttműködve – az innovációs tevékenységek megvalósításához szükséges jogi, gazdasági és szervezeti feltételek megteremtésében,
  • segíti az Egyetem innovációs pályázatainak és projektjeinek (pl. RET, NAP, KKK) megvalósítását, segíti és ösztönzi a spin-off cégek és tudástranszfer vállalkozások létrehozását,
  • működteti a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos központi titkárságot (Találmányi Testület titkársága),
  • az Egyetem innovációs potenciáljának javítása érdekében megvizsgálja az Egyetemen (akár természettudományos, informatikai vagy humán területen) keletkező kutatási eredmények gazdasági hasznosíthatóságát, a kutatóknak a hasznosításhoz segítséget nyújt, illetve igény esetén ipari partnert keres számukra,
  • segíti a kis- és középvállalkozásokkal, valamint állami és más, nem profitorientált felhasználókkal való együttműködést,
  • ellátja az inkubációval kapcsolatos feladatokat,
  • kapcsolatot tart hazai és nemzetközi innovációs irodákkal és szervezetekkel (MISZ, ASTP-Proton, ISPIM).