Innováció

Innováció

Az ELTE a magyar felsőoktatás, a tudomány és az egyetemi bázisú innováció zászlóshajó-intézménye: olyan nemzeti érték, amely a generációról generációra növekvő minőségi tudásvagyon megőrzése mellett képes a folyamatos fejlődésre, és a nemzetközi versenyben is helytáll.  Az ELTE rendkívül összetett intézmény, így a tudományos és innovációs eredmények is komplex rendszerben keletkeznek. Megjelennek egyéni kutatási programokban, kutatócsoportokban, az egyes karok fejlesztési prioritásaiban, Kiválósági és Kompetencia Központokban, Nemzeti Laboratóriumokban, vállalati együttműködésekben, nemzetközi kooperációkban, intézményközi pályázatokban, iparági programokban és intézményen belüli együttműködésekben.  

A fenti menüpontokban az ELTE innovációs tevékenységének kiemelkedő példáit mutatjuk be, legörgetve a kapcsolódó szervezeti egységek listáját, valamint az innovációs aktualitásokat találja. 

Az ELTE kutatás-fejlesztési, innovációs (K+F+I) stratégiája (az Intézményfejlesztési Terv részeként) innen érhető el.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem innovációval foglalkozó szervezeti egységei

Innovációs Központ  

Az ELTE Innovációs Központ az egyetem innovációval, vállalati együttműködéssel és technológiatranszferrel kapcsolatos feladatainak ellátására létrehozott szervezeti egysége. Célja, hogy hidat képezzen az Egyetem és az ipar között, ezáltal elősegítve az Egyetemen keletkezett kutatási eredmények ipari hasznosulását.  

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12., 2,5. emelet 
E-mail: innovacio@innovacio.elte.hu  
Telefon:(36-1) 411-6747 
Igazgató: Magyar Dániel 
Tovább az Innovációs Központ aloldalára 

Pályázati Központ  

A Pályázati Központ a hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési és innovációs, illetve az ELTE oktatási, képzési tevékenységével kapcsolatos pályázatok előkészítését, a projektek szerződéskötési, pénzügyi nyilvántartási és végrehajtási, valamint beszámolási folyamatát támogató szervezeti egység. Célja a pályázati források szabályos és hatékony felhasználásának biztosítása, a pályázatot benyújtani szándékozó oktatók, kutatók felé támasztott belső követelményrendszer egységessé tétele, illetve magas színvonalú pályázattámogató szolgáltatás nyújtásával a pályázati kedv és sikeresség növelése.

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.91–0.98 
E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu 
Telefon: (36-1) 411-6500 / 4560 
Igazgató: Plesoczki Mihály 
Tovább a Pályázati Központ aloldalára 

Egyetemi Stratégiai Iroda 

Az Egyetemi Stratégiai Iroda elősegíti az Egyetem társadalmi és gazdasági beágyazottságának megteremtését, illetve a hazai és Európai Uniós társadalmi-gazdasági célokhoz való aktív hozzájárulását. Kiemelt területei többek közt a harmadik misszió, az innováció, a fenntarthatóság, a digitális transzformáció és az új technológiák.  

1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7. fsz. 4–6. 
E-mail: strategia@rk.elte.hu  
Telefon: (36-1) 411-6500 / 4459 
Irodavezető: Szöllősi Szilvia 
Tovább az Egyetemi Stratégiai Iroda aloldalára 

Tudománypolitikai Iroda  

A Tudománypolitikai Iroda feladata az Egyetem kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenységének fejlesztése, eredményeinek disszeminációja, belső tudományos pályázatok (kiemelten az Egyetemi Kiválósági Alap) szakmai adminisztrációja. Részt vesznek az ELTE Tudástérkép fejlesztésében. 

1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 35.  
E-mail: tudomanypolitika@rk.elte.hu  
Telefon: (36-1) 411-6500 / 4296 
Irodavezető: Dr. Teslár Ákos 
Tovább a Tudománypolitikai Iroda aloldalára 

Természettudományi Kar Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum 

A "Tudásból haszon" mottóhoz igazodva, a Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum Közép-Európában egyedülálló kutatási- és technológiai infrastruktúrán keresztül nyújt szolgáltatásokat a vállalkozások innovációs igényeinek mentén:

  • természettudományos kutatások széles körére alapozott üzleti elképzelések megvalósítása,
  • innovációs támogatás és tanácsadás egyedülálló szakmai kompetenciánkkal,
  • versenyképesség erősítése a legkiválóbb szakmai, kutatói támogatással és
  • professzionális jogi, pénzügyi, intézményi, innovációs, projektmenedzsment támogatás az együttműködések hatékony kezeléséhez

1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1 / A, Dékáni Hivatal
E-mail: kkic@ttk.elte.hu
Telefon: +36 1 411 6500 / 8075
IgazgatóDr. Szabó István 
Tovább a TTK KKIC aloldalára

Informatikai Kar Innovációs Labor 

A Laborban hallgatók és oktatók vállalkozási ötleteinek kidolgozását támogatják, valamint fejlesztik a a hallgatók és oktatók széles értelemben vett vállalkozói készségeit és tudását. A résztvevők elindíthatják saját startup (-ként értelmezett) projektjüket, vagy csatlakozhatnak a program más résztvevői által indított projektekhez: mindkét esetben a későbbi – akár kutatói, akár vállalkozói, akár vállalati – karrierjük szempontjából kulcsfontosságú gyakorlati tapasztalatokat szereznek a lehető legélesebb és legtanulságosabb környezetben, a saját közreműködésükkel indított vállalkozási projekt (társ-) alapítójaként. Az Innovációs Labor nem kutatás-fejlesztést, hanem innovációt, azaz piacra vitelt, termékesítést, kommercializációt, vállalkozói készségfejlesztést támogat.  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
E-mail: bmalnay@inf.ele.hu
Programfelelős: Málnay Barnabás
Tovább az Innovációs Labor aloldalára  

Innováció aktualitások