Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2016–2020

Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2016–2020

A 2016 és 2020 közötti stratégiai célokat rögzítő Intézményfejlesztési Terv elkészítését széles körű egyetemi párbeszéd előzte meg: a tervezetet tárgyalta a Rektori Vezetői Értekezlet, az Egyetemvezetői Értekezlet, a kari vezetők és a Kari Tanácsok, javaslataikat a Konzisztórium tagjai is megfogalmazták. Az átfogó stratégiai dokumentum elkészítésében az Egyetem központi szervezeti egységei, a Rektori Kabinet, a Kancellária és a Karok vettek részt. A terv a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” felsőoktatási stratégia irányaival összhangban jött létre.

Az egyetem a 2016-tól 2020-ig terjedő időszakban – az új Intézményfejlesztési Tervben meghatározott célok kiegyensúlyozott megvalósítására törekedve – elsősorban az alábbi stratégiai célok teljesítésére összpontosítja humán és anyagi erőforrásait: új, átfogó kiválósági program kidolgozása és elindítása a szakkollégiumok bázisán; a kiválóság erősítése a kutatás terén és a K+F+I lánc hiányzó elemeinek fejlesztése; a képzés hatékonyabb, fókuszáltabb nemzetköziesítése; az egyetem teljesítményének szisztematikus monitorozása, továbbá az oktatók teljesítményelvű értékelésének megvalósítása.

További célkitűzések, amelyekről az alábbi dokumentumban részletesen olvashatnak: az ELTE meghatározó szerepének megőrzése a pedagógusképzésben; a képzési kínálat bővítése a munkaerőpiaci és társadalmi igények figyelembe vételével; a kutatási infrastruktúra, a kutatásszervezés és -menedzsment fejlesztése; a kiválósági követelmények erősítése; a nemzetközi egyetemi hálózatokban és regionális együttműködésekben való aktivitás fokozása; a magyar nyelv és kultúra határon túli oktatásának támogatása.

Letölthető dokumentumok
Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2016–2020
Függelék
1–19. mellékletek
20. melléklet
21. melléklet
22. melléklet
23. melléklet

Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2012–2015

A terv előkészítését a stratégiai rektorhelyettes gondozta, az operatív tevékenység segítésére a rektor a stratégiai és kommunikációs rektorhelyettesek, a gazdasági főigazgató, a jogász dékán, a tudományos tanács társelnöke, a gazdasági tanács képviselője és a Rektori Titkárság vezetője által alkotott bizottságot kért fel, kik egyben a fenntartói munkabizottsággal folytatott többfordulós tárgyaláson is képviselték az egyetemet. A fenntartói munkabizottság tagjaival folyamatos konzultáció zajlott. A fenntartói munkabizottsággal az egyetem tárgyalóbizottsága három alkalommal (2012. május 25-én, 2012. június 8-án és 2012. június 22-én) vitatta meg a terv előkészítésének stádiumait tükröző matériát és egyeztetett a teendőkről.

Az Intézményfejlesztési Terv alapját a karoktól bekért javaslatok, a rektor által felkért szakértők készítette szakmai tervezetek, az egyetemi igazgatási szervek (Pályázati és Innovációs Központ, Oktatási Igazgatóság, Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály) tervezetei, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság véleményei, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat indítványai és a széles értelemben vett egyetemvezetés közös tanácskozásán kialakított álláspontok képezték. A terv tartalmi formálódása során annak különféle változatait megtárgyalta az egyetem tudós kutatóinak értekezlete, a Rektori Tanácsadó Testület, a Tudományos Tanács, a Gazdasági Tanács s természetesen folyamatosan foglalkozott vele az Egyetemvezetői Értekezlet. Végül a végleges változatot 2012. június 25-én az egyetem Szenátusa is megvitatta és jóváhagyta.

Letölthető dokumentumok

Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2012–2015 (teljes dokumentum)

PDF

Intézményfejlesztési Terv 2012–2015 – Vezetői összefoglaló

PDF

Intézményfejlesztési Terv 2012–2015 – Helyzetelemzés

PDF

Intézményfejlesztési Terv 2012–2015 – Stratégiai dokumentum

PDF

Intézményfejlesztési Terv 2012–2015 – Pályázat a kiválósági minősítésre

PDF

Intézményfejlesztési Terv 2012–2015 – Az ELTE K+F+I tevékenységének tartalmi stratégiája

PDF

Intézményfejlesztési Terv 2012–2015 – Vagyonkezelési koncepció

PDF