ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár EN

ELTE Egyetemi Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, nyilvános szakkönyvtár. A könyvtár az Egyetemen működő könyvtárak hálózati központja. Az Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárát 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek alapította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben, a Pázmány Péter esztergomi érsek nevéhez köthető nagyszombati egyetem alapítási évében vált. A könyvtár történetéről további információkat itt talál.

Szolgáltatások

 • Hétköznapokon 9–20 óráig várják az olvasókat. A könyvtár állománya kölcsönözhető és helyben is használható, továbbá könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárba beiratkozott olvasók is használhatják.
 • Az ELTE polgárok számára a beiratkozás ingyenes. Más egyetemek hallgatói számára 50%-os kedvezményt biztosítanak a beiratkozási díjból.
 • Kiemelkedő kölcsönzési feltételek: az ELTE oktatóinak egyszerre 20, beiratkozott olvasóink számára 10 dokumentum kölcsönözhető 3 hétre. Hosszabbítani személyesen, telefonon és online is lehet. A megadott e-mail címre a kölcsönzési határidő lejárta előtt 2 nappal emlékeztetőt kapnak az olvasók.
 • Online könyvkikérés: a katalógus felületéről elektronikus kérőlap segítségével a világ bármely pontjáról és bármely eszközről indítható könyvkikérés.
 • Multikeresők és adatbázisok: a tanuláshoz, kutatáshoz nélkülözhetetlen multikeresők és adatbázisok minden beiratkozott olvasó számára hozzáférhetők.
 • Elektronikus könyvek: a hagyományos dokumentumokon kívül az EK állományában 157 elektronikus könyv is található (229 kötet – főként enciklopédia, lexikon, kézikönyv és monográfia) a Gale és a Wiley-Blackwell tudományos kiadók kínálatából.
 • Szabadpolcos kölcsönözhető szak- és szépirodalom: az első emelet szabadpolcain a legfrissebb könyvek között lehet válogatni, ahol a szakirodalom mellett bőséges szépirodalmi választék is várja a használókat.
 • Reprográfiai szolgáltatások: megrendelésre a könyvtár állományáról a szerzői jog, az állományvédelmi és más szempontok figyelembevételével hagyományos vagy digitális másolatot készítünk. Emellett önkiszolgáló módon fénymásolásra is van lehetőség, továbbá, térítés ellenében, saját digitális fényképezőgép használatára.
 • Igény szerint témafigyelést és irodalomkutatást végeznek.
 • Könyvcsere: a szabadon elvihető könyvek polca minden kedves látogatónk számára könyvcsere lehetőségét biztosítja.
 • Képzéseink: az ELTE oktatói, doktoranduszai és hallgatói számára rendszeresen szerveznek adatbázis-használati és -kezelési tanfolyamot (pl.: MTMT-tanfolyam, EDIT adminisztrációs tréning), melyeken keresztül publikációs adataik feltöltéséhez és hivatkozásfigyeléshez kaphatnak gyakorlati tanácsokat, útmutatást.
 • Soá Alapítvány: a könyvtár épületében működő USC Soá Alapítvány (Dél-kaliforniai Egyetem) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködése révén létrejött Vizuális Történelmi Archívum új oktatóhelyszínén az ELTE oktatói számára teremhasználati lehetőséget biztosítunk szemináriumok tartására.
 • Kiállítás, konferencia: a könyvtár kiállításokat, előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat rendez, illetve kérésre – meghatározott feltételekkel és díj ellenében – teret ad kiállításoknak, konferenciáknak.
 • Látássérültek számára számítógép-használatot és Braille-írásos nyomtatási lehetőséget biztosítunk.
 • Web, közösségi média: az Egyetemi Könyvtár honlapján hasznos információk, Facebook és YouTube oldalán számos érdekesség található.

Elérhetőségek

Főigazgató: Kálóczi Katalin
Cím:1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Telefon:(+36 1) 411-6500/3415
E-mail: foigazgato@lib.elte.hu
Honlap: www.konyvtar.elte.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 9–20 óráig

Titkárság: titkarsag@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3415
Kölcsönzés: kolcsonzo@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3411, 3417
Könyvtárközi kölcsönzés: kk@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3411, 3417
Tájékoztató szolgálat: info@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3411, 3417

ELTE Egyetemi Levéltár

Az egyetem levéltára begyűjti, feldolgozza és megőrzi az Eötvös Loránd Tudományegyetem történeti értékű iratanyagát és tárgyi emlékeit, valamint az egyetemen működő professzorok hagyatékát. Állandó kutatószolgálatot és ügyfélszolgálatot tart fenn, amelynek során az általa őrzött iratanyagot a történeti kutatás, valamint az egyetemen folyó történész és levéltáros képzés rendelkezésére bocsátja, ugyanakkor a közigazgatás munkáját is segíti tanulmányi igazolások kibocsátásával magánszemélyek és hivatalos szervek részére. Tudományos kutatómunkát végez az egyetem, a felsőoktatás, a tudomány történetére vonatkozóan, eredményeit tanulmányokban, monográfiákban, forráskiadványokban, valamint adatbázisokban teszi közzé.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, az ország első, legrégebbi egyetemi archívuma, 1958. július 11-én alapították. Felállítása sajnálatosan megkésett intézkedés volt. Az egyetemi iratanyag nagyobb károsodás nélkül vészelte át a második világháborút. A kommunista diktatúra első éveiben felmerült az iratanyag elhelyezésének és rendezésének kérdése, de az akkori tudománypolitikai vezetés koncepciója szerint az egyetemnek a Magyar Országos Levéltárba kellett beszolgáltatnia dokumentumait. Ennek megfelelően 1951-ben és 1953-ban az egyetem a rektorátus, a jogi és a bölcsészeti kar irataiból álló forrásanyagot adott át az Országos Levéltárnak, ahol ezt rendezték és kutatásra alkalmassá tették. A sors fintora, hogy az így egybegyűjtött, rendezett körülmények közé került értékes forrásanyagot pont az Országos Levéltárban érte pótolhatatlan veszteség: 1956-ban a Levéltárat ért orosz tüzérségi találat következtében keletkezett tűzben megsemmisültek az egyetem 18-19. századi irat- és anyakönyvsorozatai. A hatalmas veszteség után hozták létre az Egyetemi Levéltárat.

1983-ban az ELTE Levéltára szaklevéltárrá alakult, önálló szakmai irányítással és költségvetéssel, szervezetileg közvetlenül a Rektori Hivatal felügyelete alatt. 1988-ban a Levéltár megjelentette első repertóriumát, amely részletes tájékoztatást adott az egyetem akkor összegyűjthető legrégibb forrásairól.

Miután a Levéltár 40 évig az ELTE Ludovika téri épületében működött, az épület eladása után 2007-ben kiköltözött a Maglódi útra a volt nyomda épületébe, ahol fennállása során először jutott egy teljesen önálló, saját épülethez. Az épület mintegy 800 m2-en öt nagy raktárhelyiséggel (plusz két később felújított raktárépülettel), kutatóteremmel, több irodával, szociális helyiségekkel rendelkezik.

A Levéltár az egyetem valamennyi karának, intézetének, és karokon kívüli szervezeti egységeinek iratait őrzi, (kivétel a még fiatal Informatikai Kar), mostanra 1890 fm iratot. Az éves munkaterv szerinti iratbegyűjtés után az iratokat feldolgozza, rendezi, és savmentes dobozokban időtálló módon archiválja. A rendezett iratanyagot a kutatás rendelkezésére bocsátja: egyetemi tanárok, diákok, történészek, magánszemélyek az adatvédelmi törvény betartásával szabadon kutathatnak ebben.

A Levéltár felügyeli az iratkezelést az egyetemen (ellenőrzi az iratkezelési szabályzat és irattári terv betartását) és egy új iratkezelési szabályzat kidolgozása esetén felhívja a figyelmet a levéltári szempontokra, elősegítve az egyetem történeti értékű iratainak megőrzését.

Az ELTE Levéltára tudományos műhelymunkájában elsősorban az egyetem történetével kapcsolatos kutatásokat végez és adatbázisokat épít (hallgatói névsor rekonstrukciója), de az egész magyar felsőoktatás történetével kapcsolatos kutatások eredményeit is megjelenteti. A Levéltárnak négy kiadványsorozata van: 1. „Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből”, 2. „Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban”, 3. „Magyarországi diákok egyetemjárása a középkori egyetemeken” és a 4. „Felsőoktatástörténeti kiadványok – Űj sorozat”, amelyek a nagy könyvtárak szabadpolcain megtalálhatók. Szorosan együttműködik a Levéltárba telepített MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoporttal.

A Levéltár egy kisebb muzeális gyűjteménynek is helyet ad. A gyűjteményben éremtár, fényképtár, egyetemi díszruhák és az egyetemi jubileummal kapcsolatos emléktárgyak, oklevelek kaptak helyet.

ELÉRHETŐSÉG

Vezető: Dr. Tóth Krisztina mb. levéltárvezető
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. 
Telefon: 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu
Honlap: https://konyvtar.elte.hu/hu/konyvtarak/egyetemi-konyvtar-es-leveltar-egyetemi-leveltar

Nyitvatartás: kedd–szerda–csütörtök 9:00–16:00

ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (ELTE EKSZ)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által fenntartott könyvtári hálózat mintegy 3,6 millió dokumentummal rendelkezik. Az ELTE több mint 50 kari, intézeti, tanszéki, kollégiumi és középiskolai könyvtárának hálózata az EKSZ, amely 2009-ben jött létre. Az EKSZ szakmai irányítását a Könyvtári Tanács látja el. A könyvtárak gyűjteménye az integrált számítógépes katalógusból érhető el. A könyvtárak saját szabályzataik alapján működnek, így nyitvatartási idejük, szolgáltatásaik különbözhetnek. Egyetemünk könyvtárairól, azok gyűjteményeiről, elérhetőségeikről, szolgáltatásaikról a https://www.konyvtar.elte.hu/ weboldalon találhatnak részletes információt.

Online katalógus: http://katalogus.elte.hu
Online adatbázisok: http://www.konyvtar.elte.hu/szolgaltatasok/e_szolg/online_db.html