Az Eötvös Loránd Tudományegyetem minőségpolitikája

2016.10.25.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem minőségpolitikája

Az ELTE vezetése és minden munkatársa elkötelezett a minőségközpontú oktatás-képzés és hallgatói szolgáltatások megvalósításában. Az ELTE széles értelemben vett minőségpolitikája – az Egyetem küldetéséből kiindulva – az oktatás-kutatás, hallgatói szolgáltatások és a nemzetközi szerepvállalás eredményességének a növelését jelenti. Az Egyetem vezetésének célja, hogy az ELTE Közép-Európa egyik vezető kutatóegyetemévé váljon, amely széles körű kapcsolatokkal rendelkezik az európai és a globális felsőoktatási térségen belül. Az alaptevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások minőségi fejlesztése szintén ezeket a célokat szolgálja.

A szűkebb értelemben vett minőségpolitika a fenti célok elérését a minőségügyi tevékenység sajátos eszközeivel szolgálja. A minőségügyi tevékenység fő célja olyan szabályozott folyamatok kialakítása, amelyek bevonják, érdekeltté teszik az Egyetem polgárait az oktatás-kutatás és szolgáltatások minőségének fejlesztésében, védik az Egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott értékeket, átláthatóvá teszik az Egyetem működését, rendszeresen értékelik a tevékenységét, továbbá védik az Egyetem polgárait az intolerancia és diszkrimináció minden formájával szemben.

Mindezen célok elérése érdekében az ELTE az alapvető folyamatait olyan (a TQM elveit alkalmazó) módon szabályozza, ami lehetővé teszi a folyamatos fejlődést.

Az Egyetem rendszeresen méri partnereinek elégedettségét és igényeit és a mérések eredményeit szabályozott módon felhasználja az oktatás, kutatás és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésében, ily módon törekszik partnerei elégedettségének folyamatos növelésére.

Az ELTE folyamatosan aktualizálja intézményi minőségpolitikáját az Európai Unió felsőoktatás-politikája és a felsőoktatás ágazati minőségpolitikája figyelembe vételével.


Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a CCXXIV/2016. (X. 24.) Szen. sz. határozatával.