Induló képzések

2024 szeptemberében induló képzések

2024 szeptemberében induló képzések
A 2024 szeptemberében induló, alap-, egységes osztatlan, valamint mesterképzésekre vonatkozó információkat a Felvételi Tájékoztató tartalmazza. Az oldalon a képzések listája karonként és képzési szintenként érhető el, az adott képzésre vonatkozó információk a képzés nevére kattintva jeleníthetők meg.

A szombathelyi képzési helyszínre vonatkozó információk a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, illetve az Informatikai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Társadalomtudományi Kar meghirdetési között találhatók, utóbbiak esetében a telephely oszlopban „Szombathely” megjelöléssel.

A tanárképzés szakjai a budapesti képzési helyszínen a Tanárképző Központ, a szombathelyi képzési helyszínen a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ meghirdetései között találhatók.

Az osztatlan tanárképzés szakmai, tartalmi, tudományos és adminisztratív feladatainak összehangolását, megszervezését az Egyetemen a Tanárképző Központ végzi. A Központ koordinálja ily módon az alkalmassági vizsgát, a felvételt, átvételt, kreditelismerést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri az iskolai gyakorlatokat. Legfontosabb feladata a tanárképzésben érintettek segítése, támogatása. A Központ ezért szoros együttműködésben dolgozik a tanárképzésben érintett karok tanárképzési referenseivel (a tanulmányi és adminisztrációs ügyekben) és szakmódszertani központjaival (a szakmai, tartalmi és tudományos területeken).