Képzési program

Képzési program

Az ELTE Képzési Programja

Letöltés

Frissítve

I/A. kötet: Felsőoktatási szakképzés (tanulmányaikat a 2017/2018-as tanévben, illetve azt követően első évfolyamon megkezdő hallgatók számára)

PDF

2017.10.05.

I/B. kötet: Felsőoktatási szakképzés (legkésőbb a 2016/2017-es tanévbenmegkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára) PDF 2017.09.05.

II. kötet: Alapképzés

szerkesztés alatt

 

III. kötet: Mesterképzés

szerkesztés alatt

 

IV. kötet: Szakirányú továbbképzés

PDF

2017.10.09.

V/A. kötet: Doktori képzés (tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben, illetve azt követően megkezdő doktorandusz hallgatók számára)

PDF

2017.09.05.

V/B. kötet: Doktori képzés (Legkésőbb a 2015/2016-os tanévben megkezdett tanulmányokat végző doktorandusz hallgatók számára)

PDF

2017.09.05.

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett képzések listája 2017/2018. szeptember

PDF 2017.09.05.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzései számos összehasonlítás alapján az ország legjobbjai. Az alábbiakban a HVG Diploma különszámának legfrissebb, 2016-os eredményeit mutatjuk be. Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi rangsorokban is évről-évre megjelenik intézményünk: a brit Quacquarelli Symonds (QS) legfrissebb, 2016-ban közzétett tematikus rangsorain a világ legjobb 151–500 intézménye között Egyetemünk hét képzése szerepel.

2017. február 1-től megvalósul az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi szervezeti egységeinek integrációja: a Szombathelyre felvételizők még a Nyugat-magyarországi Egyetemre jelentkeznek, de már az Eötvös Loránd Tudományegyetemre iratkozhatnak be, és ott létesíthetnek hallgatói jogviszonyt.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi képzésterület 

A HVG rangsora élén a hallgatói kiválóság szerint – 2015-höz, 2014-hez, 2013-hoz és 2012-höz hasonlóan – két ELTE-s kar áll: a rangsort idén az ELTE Bölcsészettudományi Kar és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar vezeti. Országosan az ELTE négy kara – az ÁJK, a BTK, a PPK és a TTK – tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát. A bölcsészkar második helyen végzett a középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi arányában, a BTK-n é a PPK-n a nyelvvizsgával érkezők aránya 90% felett van. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és összes oktatón belüli aránya alapján a BTK kiemelkedik a mezőnyből. Az alapszakok közül pedig a legjobbnak választották az anglisztika, pszichológia és a történelem szakokat.

Jogi képzésterület

A terület hallgatói listájának élén idén is az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara áll. Csaknem minden jogi kari gólya rendelkezik nyelvvizsgával (96,2%), ez a legmagasabb arány az országban, a középiskolai versenyen helyezett diákok is szinte csak ide pályáztak. A jogász osztatlan képzés minden mutatójában az ELTE-re felvettek vezetnek.

Pedagógiai képzésterület 

A hallgatói kiválósági listát 2016-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és az ELTE Tanárképző Központja vezeti. A jelentkezők szemében messze legvonzóbb volt a Bárczi, a Tanító- és Óvóképző Kar és a TKK, az e képzési területen oktató negyven kar közül az első helyen jelentkezők közel egyharmada Egyetemünkre adta be felvételi papírjait. A felvettek pontátlaga a Bárczin volt a legmagasabb (421), de 400 pont fölé kerültek a Tanárképző Központ gólyái is, a középiskolai versenyen helyezett legtöbb felvételiző Egyetemünk tanárképzését választotta. Az összeállításban figyelembe vett gyógypedagógia alapszakos rangsort a Bárczi vezeti, az óvodapedagógus és tanító szakoknál pedig a TÓK áll az élen.

Társadalomtudományi képzésterület 

A hallgatói kiválósági rangsor első három helyén két ELTE-s kart találunk: a BCE Társadalomtudományi Karát az ELTE TáTK és az ELTE ÁJK követi, a képzésterület gólyáinak pontátlaga az ÁJK esetében 426,1 pont, de a TáTK (399,3 pont) esetében is kevéssel marad el a 400 ponttól. Egyetemünk kommunikáció- és médiatudomány, szociális munka és szociológia alapképzései a második legjobbak az országban, míg a Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakja a szakterületi listája harmadik helyén áll.

Természettudományi képzésterület

Az ELTE Természettudományi Kara vezeti a hallgatói és az oktatói kiválósági listát is, az ELTE-re jelentkezett a természettudományi jelentkezők több mint kétötöde. A TTK-n dolgozik a legtöbb minősített oktató, az összes oktatóhoz viszonyított arányuk több mint 90 százalékos. A biológia, a fizika, a földrajz és a matematika alapszakos rangsort Egyetemünk képzései vezetik, szinte az összes mutatóban az élen állnak.

Informatikai képzésterület

Az ELTE Informatikai Kara a második helyen áll a hallgatók kiválósága alapján. A felvettek pontátlaga 398,1 pont volt. Egyetemünk képzésénél a harmadik legmagasabb a nyelvvizsgával felvettek aránya (81,6%) és második a középiskolai versenyen helyezettek száma. 

Forrás: HVG Diploma 2017

ELTE Savaria Egyetemi Központ

Műszaki szakterület

A gépészmérnök karrier kitűzése jó döntés. A 2015-ben indított duális képzés a régió munkaerőhiányára reagált. A hallgatók 11 partnercégnél tölthetik a szakmai gyakorlatukat. Az intézmény tervezi a mérnökinformatikus szak beindítását, illetve további cégekkel együttműködve kívánja bővíteni a gyakorlatorientált duális képzések számát.

Sporttudomány- és egészségfejlesztés

Az itt végezett hallgatók a sport, a rekreáció vagy az egészségfejlesztés területén helyezkedhetnek el. Dolgozhatnak mások mellett általános vagy középiskolai testnevelő tanárként, sportszervezőként, edzőként, sportegyesületnél, sportcentrumban, önkormányzatnál, szabadidő központban, művelődési házban, szállodában, gyógyfürdőben. Egészségfejlesztő, egészségpromóciós szakértői feladatokat láthatnak el intézményekben, cégeknél. A SEK jövőképe az egészségiparba való bekapcsolódás.

Pedagógusképzés

Az országosan is elismert, Nyugat-Dunántúlon meghatározó szombathelyi tanító- és tanárképzés több mint ötvenéves hagyományokra épül. A hallgatók megszerezhetik a pályához szükséges széleskörű műveltséget, és azokat a megújuló módszertani eszközöket, amelyekkel hatékonyan taníthatják a digitális kor gyermekeit.