Felvettek!

Felvettek!

Felvettek

Kedves Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az ELTE közösségében, gratulálunk az elmúlt évek munkájához, melynek eredményeként felvételt nyert egyetemünkre! Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.

A fenti menüsorban találja mindazokat a fontos információkat, amelyek a beiratkozással, a gólyatáborokkal és orientációs napokkal, a kollégiumi jelentkezéssel, a pénzügyekkel és az egyetem egyedülálló szolgáltatásaival kapcsolatosak.

Kérjük, hogy minden anyagot alaposan olvasson át és figyeljen a határidőkre is! Az ELTE szervezeti felépítésével, karaival és szabályzataival kapcsolatos információkat megtalálja ebben a menüpontban.

Lépjen be a Neptun-rendszerbe, ahol a továbbiakban az egyetemmel és tanulmányaival kapcsolatos ügyeit intézni fogja! Ehhez kövesse a fenti menüsorban az Első lépések / Neptun pont alatt olvashatóakat. Reméljük, hogy izgalmas, élményekkel teli és eredményes éveket tölt el intézményünkben! Sok sikert kívánunk!


Gólyavonal: 06-1-381-2353, 06-1-411-6500/8253 (hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–14 óráig)   
Gólya-email: info@felvettek.elte.hu