EHÖK

Hallgatói Önkormányzat

Hallgatói Önkormányzat
Egyetemünk valamennyi alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben résztvevő hallgatója automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak. A hallgatói önkormányzatok elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látják el különféle (tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi stb.) ügyekben.

A képviselők részt vesznek a hallgatók számára nyújtott különböző szolgáltatások és rendezvények szervezésében is. 2015 óta a nyolc karon egyszerre rendezik meg az önkormányzati választásokat. Egyetemünkön a hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: hallgatóink saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket, míg a karokról való delegálások révén jön létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, az EHÖK.

Az EHÖK a kari önkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt a kari önkormányzatok teszik meg), illetve szakmailag is segíti a kari önkormányzatok működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében. Az ELTE-n az egyetemi, illetve a kari döntéshozó testületekben, a Szenátusban és a kari tanácsokban is egynegyedes, illetve egyharmados részvétellel bírnak a hallgatói képviselők, részt vesznek minden fontosabb döntés meghozatalában.

ELTE EHÖK

Elnök: Diczkó Dalma

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -160 
Telefon: (36-1) 411-6500/8256
E-mail: elnok@ehok.elte.hu
Honlap: ehok.elte.hu 
Facebook

ÁJK HÖK

Elnök: Szente Nóra Titanilla

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12. 
Telefon: (36-1) 483-8009, (36-1) 483-8010, (36-1) 266-4556/4642, 4643 
E-mail: elnok@ajkhok.elte.hu 
Honlap: ajkhok.elte.hu 
Facebook

BGGyK HÖK

Elnök: Kovács Viktória

Cím: 1097, Budapest Ecseri út 3. 
Telefon: (36-1) 358-5581 
E-mail: elnok@barczihok.elte.hu 
Honlap: barczihok.elte.hu
Facebook

BTK HÖK

Elnök: Virágh Eszter Enikő 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/H 
Telefon: (36-1) 485-5234, (36-1) 485-5200/5470 
E-mail: elnok@btkhok.elte.hu 
Honlap: btkhok.elte.hu
Facebook

GTK HÖK

Elnök: Nagy Anna Dorottya

Cím: 1053 Budapest, Szép u. 2.
Telefon: (36-30) 243 7119 (Tanulmányi Hivatal)
E-mail: elnok@gtihok.elte.hu
Facebook

IK HÖK

Elnök: Hősi Rezső Rudolf

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Telefon: (36-1) 209-0555/6134, (36-1) 372-2534 
E-mail: elnok@ikhok.elte.hu 
Honlap: ikhok.elte.hu 
Facebook

PPK HÖK

Ügyvivő elnök: Lillik Dóra 

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. 
Telefon: +36 1 461 4500 / 3470
E-mail: elnok@ppkhok.elte.hu 
Honlap: ppkhok.elte.hu 
Facebook

TÓK HÖK

Elnök: Takaró Milán

Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. 
Telefon: (36-1) 487-8137, (36-1) 487-8135 
E-mail: elnok@tokhok.elte.hu 
Honlap: tokhok.elte.hu 
Facebook

TáTK HÖK

Elnök: Kardos Gábor

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Telefon: (36-1) 372-2500/6878 
E-mail: elnok@tatkhok.elte.hu 
Honlap: tatkhok.elte.hu 
Facebook

TTK HÖK

Elnök: Mig András

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Telefon: (36-1) 372 2500/6054 
E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 
Honlap: ttkhok.elte.hu 
Facebook

KolHÖK

Elnök: Kis Virág Tamara

Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4. 
E-mail: elnok@kolhok.elte.hu 
Honlap: kolhok.elte.hu 
Facebook

Az ELTE HÖK Alapszabálya

PDF