Hallgatói Önkormányzat

Hallgatói Önkormányzat
Egyetemünk valamennyi alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben résztvevő hallgatója automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak. A hallgatói önkormányzatok elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látják el különféle (tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi stb.) ügyekben.

A képviselők részt vesznek a hallgatók számára nyújtott különböző szolgáltatások és rendezvények szervezésében is. 2015 óta a nyolc karon egyszerre rendezik meg az önkormányzati választásokat. Egyetemünkön a hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: hallgatóink saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket, míg a karokról való delegálások révén jön létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, az EHÖK.

Az EHÖK a kari önkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt a kari önkormányzatok teszik meg), illetve szakmailag is segíti a kari önkormányzatok működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében. Az ELTE-n az egyetemi, illetve a kari döntéshozó testületekben, a Szenátusban és a kari tanácsokban is egynegyedes, illetve egyharmados részvétellel bírnak a hallgatói képviselők, részt vesznek minden fontosabb döntés meghozatalában.

ELTE EHÖK

Elnök: Horváth Mihály

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -160 
Telefon: (36-1) 411-6500/8256
Fax: (36-1) 483-8000/8256
E-mail: elnok@ehok.elte.hu
Honlap: ehok.elte.hu 
Facebook

ÁJK HÖK

Elnök: Pásztor Csaba

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12. 
Telefon: (36-1) 483-8009, (36-1) 483-8010, (36-1) 266-4556/4642, 4643 
Fax: (36-1) 483-8010 
E-mail: elnok@ajkhok.elte.hu 
Honlap: ajkhok.elte.hu 
Facebook

BGGyK HÖK

Elnök: Kup Katica

Cím: 1097, Budapest Ecseri út 3. 
Telefon: (36-1) 358-5581 
Fax: (36-1) 280-9688 
E-mail: elnok@barczihok.elte.hu 
Honlap: barczihok.elte.hu
Facebook

BTK HÖK

Elnök: Jancsó Dorottya

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/H 
Telefon: (36-1) 485-5234, (36-1) 485-5200/5470 
Fax: (36-1) 485-5234 
E-mail: elnok@btkhok.elte.hu 
Honlap: btkhok.elte.hu
Facebook

GTI HÖK

Elnök: Kutasi Botond

Cím: 1053 Budapest, Szép u. 2.
Telefon: (36-30) 243 7119 (Tanulmányi Hivatal)
E-mail: elnok@gtihok.elte.hu
Honlap: még nincs
Facebook

IK HÖK

Elnök: Bárdosi Bence

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Telefon: (36-1) 209-0555/6134, (36-1) 372-2534 
E-mail: elnok@ikhok.elte.hu 
Honlap: ikhok.elte.hu 
Facebook

PPK HÖK

Elnök: Korinek Janka

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. 
Telefon: (36-1) 352-8981 
Fax: (36-1) 352-8974 
E-mail: elnok@ppkhok.elte.hu 
Honlap: ppkhok.elte.hu 
Facebook

TÓK HÖK

Elnök: Zentai Dorottya

Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. 
Telefon: (36-1) 487-8137, (36-1) 487-8135 
Fax: (36-1) 487-8196 
E-mail: elnok@tokhok.elte.hu 
Honlap: tokhok.elte.hu 
Facebook

TáTK HÖK

Elnök: Trencsányi Vivien

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Telefon: (36-1) 372-2500/6878 
Fax: (36-1) 372-2769 
E-mail: elnok@tatkhok.elte.hu 
Honlap: tatkhok.elte.hu 
Facebook

TTK HÖK

Elnök: Jeges Viktor Péter

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Telefon: (36-1) 372 2500/6054 
Fax: (36-1) 372 2654 
E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 
Honlap: ttkhok.elte.hu 
Facebook

KolHÖK

Elnök: Vitovszki Marcell

Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4. 
E-mail: elnok@kolhok.elte.hu 
Honlap: uj.kolhok.elte.hu 
Facebook

Az ELTE HÖK Alapszabálya

PDF