Kutatás

Kutatás

Kutatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzési és kutatási kapacitása, tudományos eredményei, kiterjedt nemzetközi kapcsolatai versenyképes minőséget garantálnak. Intézményünk Magyarország legnagyobb tudományos bázisa, amit jól érzékeltet az adat, hogy az összes akadémikus több mint 20%-a egyetemünkhöz kötődik.

A fenti menüpontokra kattintva 24 akadémiai kutatócsoportunk, 14 Lendület-kutatócsoportunk és 4 Horizon2020 kutatócsoportunk munkája mellett megismerkedhet a jövő legjobb kutatóival, kutatási portfóliónkkal és infrastruktúránkkal, valamint Egyetemünk innovációs tevékenységével is.

Az ELTE kutatás-fejlesztési, innovációs (K+F+I) stratégiája (az Intézményfejlesztési Terv részeként) innen érhető el.


A kutatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó szervezeti egység:
Rektori Kabinet, Tudománypolitikai Iroda

Kutatási hírek