Tudománypolitikai Iroda

Az ELTE Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda feladata az Egyetem kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenységének fejlesztése, valamint eredményeinek terjesztése a kommunikációs területtel együttműködve. Feladatai közé tartozik a karok közötti, illetve inter- és multidiszciplináris kutatási tevékenységek kezdeményezése, kutatási együttműködések elősegítése, belső tudományos pályázatok szakmai kialakítása. Az Iroda statisztikai kimutatásokat, elemzéseket és beszámolókat készít az Egyetem tudománypolitikai tevékenységéről, és javaslatokat fogalmaz meg a stratégiaalkotás számára; adatokat szolgáltat az egyetemi rangsorok készítői számára. A Tudománypolitikai Iroda végzi a stratégiaalkotással és a pályázati munkával kapcsolatos szabályzatok és módosításuk szakmai előkészítésének elősegítését is. Az Iroda dolgozói részt vesznek az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP), az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) és a Kooperatív Doktori Program (KDP) adminisztrációjában, a Magyar Tudomány Ünnepe és a Kutatók Éjszakája egyetemi koordinációjában. A Tudománypolitikai Iroda látja el a Tudományos Tanács és az Egyetemi Kiválósági Alap titkársági feladatait.

Elérhetőségek

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 35. 
E-mail: tudomanypolitika@rk.elte.hu 

Dr. Teslár Ákos,  irodavezető

Telefon: (36-1) 411-6500/1396
E-mail: akos.teslar@rk.elte.hu

Dr. Dukay-Szabó Szilvia,  adatelemző, rankingek, Egyetemi Kiválósági Alap (EKA), Tudományos Tanács (TT)

Telefon: (36-1) 411-6500/4297
E-mail: szilvia.dukayszabo@rk.elte.hu

Kalocsay-Török Hajnalka,  ügyintéző, tudománykommunikáció, Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

Telefon: (36-1) 411-6500/4296 
E-mail: hajnalka.kalocsay@rk.elte.hu 

Magyar Beáta,  ügyintéző, Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP), Kooperatív Doktori Program (KDP)

Telefon: (36-30) 085-4380, (36-1) 411-6500/4284
E-mail: beata.magyar@rk.elte.hu

A Tudománypolitikai Iroda hírei