Élen a rangsorokban

Élen a rangsorokban
Az ELTE a nemzetközi és a hazai felsőoktatási rangsorokban általában a legmagasabban rangsorolt magyar intézmények egyike.

NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN

Az Academic Ranking of World Universtities (ARWU) 2020-as rangsorában az Eötvös Loránd Tudományegyetem az 601–700. helyre került, ezzel a magyar egyetemek között a legelőkelőbb helyet szerezte meg a világ ezer legjobb felsőoktatási intézményét bemutató összesítésben. Az eredménnyel egyébként olyan neves intézményekkel került egy kategóriába, mint a walesi Swansea Egyetem, a németországi Konstanzi Egyetem és a Luxemburgi Egyetem. Az ELTE a tavalyihoz hasonlóan 2021-ben is hat szakterületen került be a világ legjobbjai közé, az eredmények alapján egyetemünk a fizika, matematika, pszichológia, meteorológia, biológia és ökológia területen a legjobb magyar felsőoktatási intézménynek számít. Az ELTE a fizika területén ismét egy kategóriával előrébb ugorva a világranglista 101-150. kategóriájában végzett. Az ARWU ranglistát a felsőoktatási szakma évek óta a legmegbízhatóbb értékelések között tartja számon.

2020. június 10-én hozták nyilvánosságra a Quacquarelli Symonds (QS) 2021-es egyetemi ranglistáját (World University Rankings), amely a világ legjobb 1000 egyetemét rangsorolja. Az összesített eredmények alapján egyetemünk ismét javított egy kategóriát a tavalyi pozíciójához képest, és a 601–650 helyen végzett. A QS hat vizsgált indikátora közül az ELTE a tudományos hírnévben érte el a legjobb eredményt (361.).

A Quacquarelli Symonds 2021-es szakterületi rangsorában egyetemünk hazai viszonylatban az első helyre került az élettelen természettudományok, régészet, nyelvészet, biológia, pszichológia, matematika, illetve fizika és csillagászat területén. A lista szerkesztői 157 országban 1453 felsőoktatási intézményt rangsoroltak, az értékelés során csaknem 14 millió publikációt vettek figyelembe. Az öt tágabb tudományterületen (bölcsészettudomány, mérnöki-technológiai tudományok, élet- és egészségtudományok, természettudományok, társadalomtudományok) belül 51 szűkebb tudományágban rangsorolták a világ egyetemeit. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az öt tágabb területből háromban szerepel, élettelen természettudományokban a világranglista 309., bölcsészettudományokból a 377. helyén, társadalomtudományokból pedig a 451–500-as kategóriában.

A magyar egyetemek között továbbra is az ELTE áll a vezető helyen a QS 2022-es regionális rangsorában, amely összesen 450 felsőoktatási intézményt – köztük 16 magyart – értékelt a közép- és kelet-európai, illetve közép-ázsiai régióból (Emerging Europe and Central Asia / EECA). Egyetemünk az összesített lista 26. helyén végzett, ezzel ismét a legfelső 6 százalékba tartozik: a régiós átlagnál 193 százalékkal, a magyarországi átlagnál csaknem 97 százalékkal teljesített jobban. 

A QS a felsőoktatás világában fontos mérőszámokat külön is vizsgál, úgy mint a végzettek foglalkoztathatósági eredményeit és kilátásait. A diplomások munkaerőpiaci keresettségének eredményei alapján 2018 szeptemberében a világ első 500 egyeteme közé került az Eötvös Loránd Tudományegyetem (301–500. hely). 

Egyetemünk hatodik éve őrzi pozícióját a THE World University Rankings értékelésében. A rangsorban a világ csaknem száz országának 1600 felsőoktatási intézménye szerepel, az értékelés ezúttal is 13 indikátor alapján vizsgálta az oktatás és kutatás minőségét, a tudástranszfert, a nemzetköziséget és az iparági bevételeket az egyetemeken. Az ELTE a 2022-as világranglistán ismét a 601-800-as kategóriába került, ezzel Magyarországon a Semmelweis Egyetem után a második legjobb felsőoktatási intézménynek számít, világszinten pedig olyan versenytársakkal került egy kategóriába, mint a grazi, a linzi és regensburgi egyetem, a velencei Ca’ Foscari vagy a spanyol Rovira i Virgili Egyetem.

Az ELTE 2021-ben a 147. helyet szerezte meg a Times Higher Education feltörekvő gazdaságú országok intézményeit vizsgáló listáján, ezzel a második legjobb felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon. Egyetemünk két helyet ugrott előre a THE „Emerging Economies” rangsorában, annak ellenére, hogy a teljes mezőny több mint 70 intézménnyel bővült az előző évihez képest.

Az ELTE lett Magyarország legjobb egyeteme a bölcsészettudomány, az informatika, az élettelen természettudomány, illetve a pszichológia tudományterületén a Times Higher Education 2021-es szakterületi rangsorában. Pszichológusképzésünk továbbra is a világ 300 legjobb intézménye közé tartozik, bölcsészettudományokban pedig Magyarországról kizárólag az ELTE jutott be az idei legjobbak közé.

Egyetemünk 2021-ben a világranglista 601-800. kategóriájában végzett a THE Impact rangsorában, amely az ENSZ tizenhét, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzése (SDG – Sustainable Development Goal) alapján vizsgálja a világ egyetemeit. Az ELTE a legjobb helyezést a Reduced Inequalities (Egyenlőtlenségek csökkentése) című SDG-ben érte el, itt a 101-200. helyen szerepel. A rangsorban az összesített helyezést a 17-es számú „Partnerség a célok eléréséért” című szempontrendszer mellett arra a három célkitűzésre adott pontszám határozza meg, amelyekben az adott egyetem a legjobban teljesít.

Az ELTE magyar viszonylatban 2014 óta őrzi vezető pozícióját a CWUR-rangsorban. Egyetemünk a 2021/2022-es vizsgálatban a kétezer legjobb intézményt tartalmazó világranglista 588. helyén szerepel, megelőzve ezzel a szintén listázott Szegedi Tudományegyetemet (678.), a Semmelweis Egyetemet (683.), a Debreceni Egyetemet (695.), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet (887.), a Pécsi Tudományegyetemet (1090.), a Central European University-t (1669.) és a veszprémi Pannon Egyetemet (1949.). A Center for World University Rankings 2012 óta rangsorolja a felsőoktatási intézményeket az oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a kutatási eredmények, a magasan jegyzett publikációk és az idézettség alapján. (Az értékelés módszertanáról bővebben itt olvashat.) 

Magyarországon az első, a világon a 608. helyre rangsorolta tudományos teljesítménye alapján az ELTE-t 2018 tavaszán a University Ranking by Academic Performance (URAP). A török METU (Middle East Technical University) Informatikai Intézete által 2009-ben létrehozott URAP-rangsor az akadémiai minőségre fókuszálva négyezer felsőoktatási intézmény közül állítja sorrendbe a legjobb 2500-at. A kutatók hat mutatót alapul véve alkotják meg a listát, egyebek mellett a publikációk mennyisége és minősége, a kutatás produktivitása és a nemzetközi láthatóság alapján. 

A U.S. News & World Report 2022-es felsőoktatási rangsorában az ELTE az űrtudományi, fizikai és pszichológiai területen bekerült a világ 200 legjobb egyeteme közé, az összesített rangsorban pedig továbbra is a legjobb magyar felsőoktatási intézményként értékelték. Egyetemünk az európai mezőnyben a 182. lett, a világranglistán pedig a 434. helyet szerezte meg. A U.S. News & World Report módszertanában nagy szerep jut a tudományos teljesítménynek, a 13 indikátor között szerepel például a publikációk és könyvek száma, a hivatkozások száma, a nemzetközi együttműködések és az intézmény hírneve is.

A tudományos együttműködések és a nyílt hozzáférés indikátorai alapján is az ELTE lett a legjobb magyar intézmény az egyetemek és kutatóintézetek publikációs teljesítményét mérő CWTS Leiden Ranking 2020-as rangsorában. A nemzetközi kooperációban születő közlemények arányát tekintve az ELTE a 87. a világranglistán, míg a nyílt hozzáférésű publikációk arányát figyelembe véve a 102. helyen szerepel. Ebben az évben 65 ország 1176 egyeteme került fel a listára..

A National Taiwan University Ranking (NTU) minden év októberében hat szakterületen és tizennégy képzésben rangsorolja a felsőoktatási intézményeket. Egyetemünk fizika képzése 2017-ben az előkelő 293. helyen áll, megelőzve többek között a jénai Friedrich Schiller Egyetemet, a Northern Illinois Egyetemet és a Shanghai Egyetemet. Szerepel még az összesítésben az ELTE matematika (301-350. hely) és kémia (451-500. hely) képzése is. 

2015 júniusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem a nemzetközi és országos felsőoktatási rangsorok készítőit összefogó szervezet, az Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG) első teljes jogú magyar tagja lett. Az IREG egy nemzetközi non-profit egyesület, amely rangsorkészítéssel és a minőségi felsőoktatás népszerűsítésével foglalkozik. Teljes jogú tagságot olyan szervezeteknek biztosítanak, akik kiemelkedően aktívak az akadémiai rangsorkészítés kutatásában és elemzésében.


Az ábra az ELTE szereplését mutatja a három legfontosabb rangsor (ARWU, QS, THE) 2021-as szakterületi listáin. A függőleges tengelyen az átlagos helyezés található. A körök mérete azzal arányosan nő, hogy hány rangsorban szerepel az adott tudományterület. A piros szegélyű körökkel jelzett tudományterületeken az ELTE a legjobb hazai intézmény.

ITTHON

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem megőrizte vezető pozícióját a HVG 2021-es felsőoktatási rangsora alapján, és újra az oktatói és a hallgatói kiválósági lista élén végzett. A karok országos rangsorát az ELTE Bölcsészettudományi Kara vezeti holtversenyben a Semmelweis Egyetem orvostudományi karával, az ELTE Természettudományi Kara pedig a dobogó harmadik helyén áll. A karok oktatói kiválóságát vizsgáló alrangsorban a Természettudományi Kar áll az élen, ahol a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 94%, az akadémikusok aránya pedig 21%. Országosan az ELTE hét kara – az ÁJK, a BTK, az IK, a PPK, a GTI, a TáTK és a BGGyK tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát.

A Radnóti, a Trefort és az Apáczai továbbra is a legjobb tíz magyar középiskola között szerepel a HVG 2022-es középiskolai rangsorában. Az idén élen álló Eötvös József Gimnáziumot és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumot az ELTE két iskolája, a Radnóti és a Trefort követi az élbolyban, míg az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium a 6. helyen végzett. A szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 26. helyet szerezte meg. A HVG külön listán értékeli a felsőoktatási intézmények által működtetett gyakorlóiskolákat, amelyek az oktatás és tehetséggondozás mellett a tanárképzések gyakorlati helyszíneiként is funkcionálnak. Ezen a top-listán az első négy helyet az ELTE intézményei (Radnóti, Trefort, Apáczai, Bolyai) szerezték meg.

Az ELTE Kiss János altábornagy utcai gyakorlóiskolája 2020-ban is a TOP10-be került a magyarországi általános iskolák rangsorában. A legjobbiskola.hu az elmúlt 5 év országos kompetenciamérési eredményei alapján 2428 hazai intézményt vizsgált. Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tavalyi eredményét megőrizve a hetedik helyen végzett a rangsorban, egyúttal a lista élén levő „Legjobb általános iskolák”, valamint a "Kiemelkedő pedagógiai teljesítmény” csoportba került az értékelés szerint.

Rangsorokkal kapcsolatos hírek