Élen a rangsorokban

Élen a rangsorokban
Az ELTE a nemzetközi és a hazai felsőoktatási rangsorokban általában a legmagasabban rangsorolt magyar intézmények egyike.

NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN

Az Academic Ranking of World Universities 2022-es összesített egyetemi világrangsorában Eötvös Loránd Tudományegyetem korábbi eredményét megőrizve a 601-700. kategóriába került, így a Semmelweis Egyetemmel holtversenyben Magyarország legjobb felsőoktatási intézményének számít.

Az ELTE az ARWU által készített részletesebb, szakterületi rangsorban idén már kilenc szakterületen került a világ legjobbjai közé. Az egy évvel korábbi hat tudományterület (fizika, matematika, pszichológia, légkörtudomány, biológia, ökológia) mellett helyet kapott a politikatudományi, a közegészségügyi és a neveléstudományi rangsorban is. Egyetemünk a fizika területén a 101–150., matematikában és pszichológiában a 201–300., biológiában, légkörtudományban, politikatudományokban a 301–400., míg közegészségügyben, neveléstudományban és ökológiában a 401–500. helyezést szerezte meg. A hazai mezőnyben az ELTE 9 helyezésével továbbra is vezet.

A Quacquarelli Symonds (QS) 2023-as világrangsorába 11 magyar felsőoktatási intézmény jutott be, az ELTE a Szegedi Tudományegyetem (551-560.) és a Debreceni Egyetem (651-700.) után a 701-750-es kategóriában szerepel, ezzel a harmadik helyen áll a hazai mezőnyben. A rangsorban helyet kapott még a Pécsi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetemet és az Óbudai Egyetem.

A Quacquarelli Symonds 2023-as szakterületi rangsora öt tágabb tudományágban, azon belül 54 szűkebb szakterületen értékelte 161 ország 1594 felsőoktatási intézményét. Az ELTE az öt tágabb tudományág közül háromban került be a világ legjobbjai közé: bölcsészettudományokban a 262., természettudományokban a 298., társadalomtudományokban pedig a 451-500. helyen szerepel, az 54 szűkebb szakterületből pedig 11-ben (nyelvészet, régészet, pszichológia, geofizika, geológia, angol nyelv és irodalom, modern nyelvek, jogtudomány, matematika, fizika és csillagászat, neveléstudomány) a vezető felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon.

A magyar egyetemek között továbbra is az ELTE áll a vezető helyen a QS 2022-es regionális rangsorában, amely összesen 450 felsőoktatási intézményt – köztük 16 magyart – értékelt a közép- és kelet-európai, illetve közép-ázsiai régióból (Emerging Europe and Central Asia / EECA). Egyetemünk az összesített lista 26. helyén végzett, ezzel ismét a legfelső 6 százalékba tartozik: a régiós átlagnál 193 százalékkal, a magyarországi átlagnál csaknem 97 százalékkal teljesített jobban.

A környezetvédelem növekvő jelentőségére reagálva a Times Higher Education után 2022 őszén a Quacquarelli Symonds is bemutatta saját, fenntarthatósági szempontok alapján összeállított egyetemi világranglistáját. Az értékelés során összesen nyolc, környezeti és társadalmi hatásokat vizsgáló indikátort vettek figyelembe. Egyetemünk az elmúlt években hozott fenntarthatósági intézkedéseknek köszönhetően kerülhetett fel a QS Sustainability listára, ahol egyelőre 601+ kategóriában szerepel.  

A QS a felsőoktatás világában fontos mérőszámokat külön is vizsgál, úgy mint a végzettek foglalkoztathatósági eredményeit és kilátásait. Az ELTE 2018-ban került be a diplomások munkaerőpiaci lehetőségei alapján készülő Graduate Employability Rankings listába, ahol azóta is őrzi pozícióját a 301-500-as kategóriában.

Egyetemünk hetedik éve őrzi pozícióját a THE World University Rankings értékelésében. A rangsorban a világ több mint száz országának 1500 felsőoktatási intézménye szerepel, az értékelés ezúttal is 13 indikátor alapján vizsgálta az oktatás és kutatás minőségét, a tudástranszfert, a nemzetköziséget és az iparági bevételeket az egyetemeken. Az ELTE a 2023-as világranglistán ismét a 601-800-as kategóriába került, ezzel Magyarországon a Semmelweis Egyetem után a második legjobb felsőoktatási intézménynek számít, világszinten pedig olyan versenytársakkal került egy kategóriába, mint az Åbo Akademi University, a University of Granada, a University of Graz vagy a Jagiellonian University.

Az ELTE 2021-ben a 147. helyet szerezte meg a Times Higher Education feltörekvő gazdaságú országok intézményeit vizsgáló listáján, ezzel a második legjobb felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon. Egyetemünk két helyet ugrott előre a THE „Emerging Economies” rangsorában, annak ellenére, hogy a teljes mezőny több mint 70 intézménnyel bővült az előző évihez képest.

Az ELTE lett Magyarország legjobb egyeteme a bölcsészettudomány, az informatika, az élettelen természettudomány, illetve a pszichológia tudományterületén a Times Higher Education 2021-es szakterületi rangsorában. Pszichológusképzésünk továbbra is a világ 300 legjobb intézménye közé tartozik, bölcsészettudományokban pedig Magyarországról kizárólag az ELTE jutott be az idei legjobbak közé.

A THE 2019-ben indította el „Impact Rankings” névre keresztelt rangsorát, amely az ENSZ tizenhét, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzése (Sustainable Development Goal / SDG) szempontjából vizsgálja a világ felsőoktatási intézményeit. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 112 ország 1591 egyetemét listázó 2023-as rangsorban megőrizte pozícióját a 401-600-as kategóriában. A 17 vizsgált SDG közül az ELTE hat területen szerepel: a minőségi oktatás, az egyenlő esélyek, illetve az igazságosság/erős intézmények szempontjai alapján a 101-200-as kategóriában, míg a nemek arányát vizsgálva a 201-300-as, a felelős gyártás és fogyasztás, illetve a partnerségi együttműködések szerint 401-600-as csoportba került. Egyetemünk a minőségi oktatás területén egy kategóriát javított egy évvel ezelőtti eredményéhez képest. 

Az ELTE 2014 óta a vezető magyar egyetemnek számít a Center for World University Rankings (CWUR) globális rangsorának értékelése szerint. A 2023-as felmérésben már több mint 20 ezer felsőoktatási intézményt értékeltek az oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a magasan jegyzett publikációk és az idézettség alapján. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ebben az évben is az 517. helyet szerezte meg, ezzel az eredményével a világ egyetemeinek felső 2,6%-ába tartozik.

A török METU (Middle East Technical University) Informatikai Intézete által 2009-ben létrehozott URAP-rangsor az akadémiai minőségre koncentrálva állítja sorrendbe a világ 3000 legjobb egyetemét. A 2022/23-as rangsorba 12 magyar felsőoktatási intézmény kerülhetett be, az ELTE magyar viszonylatban a 2., a világranglistán pedig a 657. helyen szerepelt.

Az ELTE lett a legjobb magyar felsőoktatási intézmény a U.S. News & World Report 2023-as rangsorában, amelybe hazánkból nyolc felsőoktatási intézmény került be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar viszonylatban megőrizte vezető pozícióját, ezzel az európai mezőnyben a 155., a világranglistán pedig – 66 helyet előre ugorva – a 368. helyen áll, így hasonló helyet foglal el a rangsorban, mint például a Theszaloniki Egyetem, a francia Université de Lille vagy a spanyol Navarrai Egyetem. A U.S. News & World Report módszertanában nagy szerep jut a tudományos teljesítménynek

A tudományos együttműködések és a nyílt hozzáférés indikátorai alapján is az ELTE lett a legjobb magyar intézmény az egyetemek és kutatóintézetek publikációs teljesítményét mérő CWTS Leiden Ranking 2020-as rangsorában. A nemzetközi kooperációban születő közlemények arányát tekintve az ELTE a 87. a világranglistán, míg a nyílt hozzáférésű publikációk arányát figyelembe véve a 102. helyen szerepel. Ebben az évben 65 ország 1176 egyeteme került fel a listára.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2008-ban került be a National Taiwan University Ranking (NTU) 1000 felsőoktatási intézményt tartalmazó világranglistájába, ahol 2019 óta (egy évet leszámítva) az 501-550-es kategóriában szerepel. Az NTU évente elkészíti a tágabb tudományterületek és szűkebb szakterületek rangsorát is, az előbbiben az ELTE a természettudományokban érte el a legjobb eredményt (301-350.), míg utóbbiban az űrtudományok területén a 110., fizikából a 237., pszichológiából a 267. helyen áll.

2015 júniusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem a nemzetközi és országos felsőoktatási rangsorok készítőit összefogó szervezet, az Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG) első teljes jogú magyar tagja lett. Az IREG egy nemzetközi non-profit egyesület, amely rangsorkészítéssel és a minőségi felsőoktatás népszerűsítésével foglalkozik. Teljes jogú tagságot olyan szervezeteknek biztosítanak, akik kiemelkedően aktívak az akadémiai rangsorkészítés kutatásában és elemzésében.


Az ábra az ELTE szereplését mutatja a három legfontosabb rangsor (ARWU, QS, THE) 2021-as szakterületi listáin. A függőleges tengelyen az átlagos helyezés található. A körök mérete azzal arányosan nő, hogy hány rangsorban szerepel az adott tudományterület. A piros szegélyű körökkel jelzett tudományterületeken az ELTE a legjobb hazai intézmény.

ITTHON

A HVG felsőoktatási rangsorát minden évben az oktatói és a hallgatói kiválóság alapján állítják össze, az oktatói rangsorban azok a felsőoktatási intézmények szerepelnek jól, ahol a legnagyobb számban és a legnagyobb arányban dolgoznak tudományos fokozatot szerzett oktatók. Az ELTE 2022-ben is első lett az összesített intézményi rangsorban, méghozzá úgy, hogy az oktatói és a hallgatói intézményi listát is vezeti. A karok összesített képzési rangsorában, a 148 rangsorolt kar közül az első újra az ELTE Bölcsészettudományi Kara lett, a második pedig az ELTE Természettudományi Kara. Az első húszban szerepel még a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (15.). A hallgatói kiválóság alapján összeállított országos kari rangsorban az első 10 helyezett közül 5 az ELTE kara. Az oktatói kiválóság szerinti kari rangsorban az ELTE TTK lett az első helyezett.

A HVG 2023-as középiskolai rangsorában újra a Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium áll az első helyen, az iskola diákjai kimagasló teljesítményt értek el mind a kompetenciamérésen, mind az érettségin és a felvételin. Az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium a tavalyi hatodikról feljött az ötödik helyre, míg a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium a tavalyi negyedik helyét a hatodikra cserélte. A szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az intézmények összesített listáján idén 15. lett, vagyis 11 hellyel előrébb került a tavalyi eredményéhez képest.

Az ELTE Kiss János altábornagy utcai gyakorlóiskolája 2020-ban is a TOP10-be került a magyarországi általános iskolák rangsorában. A legjobbiskola.hu az elmúlt 5 év országos kompetenciamérési eredményei alapján 2428 hazai intézményt vizsgált. Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tavalyi eredményét megőrizve a hetedik helyen végzett a rangsorban, egyúttal a lista élén levő „Legjobb általános iskolák”, valamint a "Kiemelkedő pedagógiai teljesítmény” csoportba került az értékelés szerint.

Rangsorokkal kapcsolatos hírek