PhD-képzés

PhD-képzés

PhD-képzés bevezető

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori vagy más néven PhD-képzés képviseli, amely a tudományos kutatás és a felsőfokú oktatás számára készíti fel a hallgatókat. Az ELTE-n - az országban egyedülálló módon - 16 doktori iskola 122 doktori programjából választhatnak a jelentkezők. A doktori képzés két fő szakaszra tagolódik: szervezett képzésre és fokozatszerzésre. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön elmélyült szakmai ismereteket szereznek, témavezetői irányítás alatt önálló kutatást végeznek. Az abszolutórium megszerzése után a doktorjelöltek a fokozatszerzés szakaszába lépnek, végül kutatási eredményeiket disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülés keretében bizottság előtt kell megvédeniük. A doktori képzés átfogó irányítását az Egyetemi Doktori Tanács látja el.

Az ELTE Képzési Programjának a Doktori Képzésre vonatkozó leírását itt olvashatja.

Az ELTE Doktori Szabályzata itt elérhető.


A doktori képzéssel foglalkozó szervezeti egység:
Kancellária, Oktatási Igazgatóság, Oktatási Ügyek Osztálya