Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata (ELTE SzMSz)

I. kötet: Szervezeti és Működési Rend 

Szervezeti és Működési Rend (SzMR)

Szervezeti és Működési Rend

PDF

2017.10.08.

Függelék

PDF

2017.06.27.

Mellékletek

1. Az Egyetem szervezeti egységei

PDF

2017.11.14.

2. Szerződés, illetve pályázat alapján működő oktatási-kutatási egységek

PDF

2015.03.23.

2/a. Gazdálkodó szervezetek, amelyek felett az ELTE alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol

PDF

2016.02.11.

3. A karok szervezeti és működési szabályzatai

3/a. az Állam- és Jogtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.11.13.

3/b. a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.11.14.

3/c. az Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.06.27.

3/d. a Pedagógiai- és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.04.24.

3/e. a Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.06.27.

3/f. a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

A kari SzMSz Szervezeti és Működési Rendje

PDF

2017.03.14.

A kari SzMSz Foglakoztatási Követelményrendszere

PDF

2017.03.14.

3/g. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.06.27.

3/h. a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.04.25.

4. Egyes kari szervezetbe nem tartozó központi egységek szervezeti és működési szabályzatai:

4/a. hatályon kívül

 

 

4/b. a Füvészkert Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2010.12.06.

4/c. a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2012.05.22.

4/d. az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.06.27.

4/e. hatályon kívül

 

 

4/f. a Márton Áron Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.06.27.

4/g. az Eötvös Collegium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.12.13.

4/h. a Bolyai Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.12.13.

4/i. a Bibó István Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.12.13.

4/j. az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.12.13.

4/k. az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2001.01.08.

4/l. az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlógimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2012.02.13.

4/m. az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2013.03.11.

4/n. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

 

4/o. az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2004.01.24.

4/p. az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2014.01.01.

4/q. az ELTE Gyakorló Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2014.10.01.

4/r. a Gazdálkodástudományi Intézet (ideiglenes) Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2017.06.27.

4/s. a Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.01.01.

4/t. az ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális Közgyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2013.07.02.

4/u. az Illyés Sándor Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.12.13.

4/v. az ELTE Konfuciusz Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2011.11.07.

4/w. hatályon kívül

 

 

4/x. hatályon kívül

 

 

4/y. hatályon kívül

 

 

4/z. hatályon kívül

 

 

5. Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzat

PDF

2017.02.01.

6. Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési Szabályzat

PDF

2016.07.01.

7. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat

Szabályzat

PDF

2012.02.13.

Mellékletek

PDF

8. Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabályzat

PDF

2016.05.24.

Függelékek

ZIP

2014.12.16.

9. Iratkezelési Szabályzat

Szabályzat

PDF

2017.01.01.

Függelék: Irattári Terv

PDF

2017.01.01.

10. Képzési Szabályzat

PDF

2014.09.23.

11. Köznevelési Szabályzat

PDF

2015.12.15.

12. Doktori Szabályzat
Hatályon kívül helyezve 2016. szeptember 1. napjától. A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra azonban ezt a szabályzatot kell alkalmazni! A 2016. szeptember 1. napjától hatályos új szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer mellékleteként érhető el.

PDF

 

13. Szabályzat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egyes döntéseivel szembeni jogorvoslat rendjéről

PDF

2015.03.23.

14. Pályázati Szabályzat
A 2017. március 29. napját megelőzően beadott, folyamatban levő pályázatokra alkalmazandó abban az esetben, ha az aktuális pályázati szakasz és ahhoz kapcsolódó feladatok tekintetében a 2017. március 29. napjától hatályos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatai kezelésének eljárásrendjéről szóló 1/2017. (III. 17.) rektori-kancellári együttes utasítás egyes szabályai előremenően nem alkalmazhatók.

PDF

2011.12.12.

II. kötet: Hallgatói követelményrendszer 

Hallgatói követelményrendszer (HKR)

Hallgatói követelményrendszer

PDF

2017.10.03.

Mellékletek

1. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet szakirányú továbbképzéseire vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályzat

hatályon kívül

2014.07.01.

2. A szociális helyzet meghatározása

PDF

2009.09.30.

3. Az átsoroláshoz kialakított hallgatói csoportok Alapképzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben

PDF

2009.06.29.

4. Felvételi Szabályzat

PDF

2017.06.27.

5. Az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakok esetében az alapkar funkcióját ellátó karok

PDF

2017.06.27.

6. Doktori Szabályzat PDF 2017.06.26.

III. kötet: Foglalkoztatási követelményrendszer

Foglalkoztatási követelményrendszer (FKR)

Foglalkoztatási követelményrendszer

PDF

2017.09.30.

Mellékletek

Habilitációs szabályzat PDF 2017.04.25.

Értékelési lapok:
a) az egyetem oktató dolgozói részére
b) az egyetem nem oktató, kutató dolgozói részére
c) a rektor értékelési (minősítési) lapja
d) közgyűjteményi és közművelődési munkakörben foglalkoztatottak értékelési (minősítési) lapja

DOC

2015.03.23.

Az egyetemi kitüntetésekhez szükséges formanyomtatvány

DOC

2006.06.26.

Az egyetem által adományozott kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összege

PDF

2006.06.26.

Iratminták, formanyomtatványok

URL