Szabályzatok, dokumentumok

Szabályzatok, dokumentumok

Fenntartható fejlődés stratégia

PDF

Esélyegyenlőségi Terv

PDF

Tehetséggondozási Koncepció

PDF

Egészségfejlesztési stratégia PDF
Sportstratégia PDF
Nemzetköziesítési startégia 2021–2025 PDF
Szakkollégiumi stratégia PDF
Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtári stratégiája 2018–2023 PDF

Munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó rektori és kancellári utasítások

KIVONAT a Kancellária ügyrendjéről szóló 10/2018. (VI.11.) számú kancellári utasításból

PDF

KIVONAT a Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ ügyrendjéről szóló 4/2018. (IV.16.) számú rektori-kancellári együttes utasításból

PDF

4/2018. (I. 31.) számú kancellári utasítás a közös rektori és kancellári irányítású szervezeti egységekben a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről

PDF

15/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről

PDF

5/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás az egyetemi szintű önálló szolgáltató szervezeti egységek és a rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti egységek feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről

PDF

2/2015. (IV. 15.) számú rektori utasítás a kari szervezeten kívüli oktatási-kutatási egységek közalkalmazottai feletti, rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről

PDF

1/2015. (IV. 15.) számú rektori utasítás a kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek közalkalmazottai feletti, rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről

PDF

Egyéb szabályzatok és dokumentumok

Etikai Kódex
Code of Conduct for Members of the Eötvös Loránd University Community

magyar

PDF

2017.06.27.

english

PDF

2014.07.01.
Szabályzat az egyetemi ombudsmanról PDF 2018.11.13.

Az ELTE Képzési Programja

URL

 

Hallgatói Juttatási Kézikönyv

PDF

2018.08.30.

Közalkalmazotti Szabályzat

PDF

2017.11.29.

Az ELTE Kollektív Szerződése

PDF

2014.11.24.

Tűzvédelmi Szabályzat

Szabályzat

PDF

2003.11.03.

Mellékletek

ZIP

Munkavédelmi Szabályzat

PDF

2017.05.23.

Minőségfejlesztési Program 2021–2024

PDF

2021.09.29.

Minőségirányítási Kézikönyv

PDF

2020.05.18.

Informatikai Szabályzat

PDF

2007.05.07.

Információbiztonsági Szabályzat

PDF

2012.02.13.

Belső Ellenőrzési Kézikönyv

PDF

2024.02.15.

Alumni Koncepció

PDF

2016.10.25.

Alumni Szabályzat

PDF

2016.10.25.

Az ELTE EHÖK Alapszabálya

PDF

2022.05.28.

Az ELTE EDÖK Alapszabálya

PDF

2021.12.13.

Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai 
Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzata

PDF

2021.09.01.

Korábbi (hatályon kívüli) szabályzatok

EN