Utasítások

Utasítások

Hatályos utasítások

Cím Hatályos
Cím Hatályos
6/2024. (II. 15.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem leltárkészítési és leltározási szabályzatáról 2024.02.20.
5/2024. (II. 15.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem számviteli politikájáról 2024.02.20.
4/2024. (II. 15.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem számlarendjéről 2024.02.20.
3/2024. (II. 15.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem pénzkezelési szabályzatáról 2024.02.20.
2/2024. (II. 15.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzatáról 2024.02.20.
2/2024. (II. 01.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a hallgatók pénzügyi kötelezettségeinek kezeléséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2024.02.05.
1/2024. (II. 01.) számú rektori-kancellári együttes utasítás kollégiumi térítési és juttatási szabályzatról 2024.02.05.
8/2023. (XII. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem belső visszaélés-bejelentési rendszere működtetéséről 2023.12.15.
7/2023. (XII. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem integrált kockázatkezelési rendszeréről szóló szabályzatról 2023.12.14.
6/2023. (XII. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2023.12.15.
4/2023. (VII.10.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az egyetem által biztosított elektronikus postafiók és tárhely használatának szabályairól, valamint az elektronikus munkafolyamatokról 2023.08.01.
1/2023. (VII. 5.) számú kancellári utasítás az elektronikus utalványozási folyamat működtetéséről, valamint a kapcsolódó elektronikus dokumentumkezelés és -publikálás rendjéről 2023.07.06.
3/2023. (VI. 29.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Innovációs Központ ügyrendjéről 2023.06.30.
2/2023. (VI. 21.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új Nemzeti Kiválóság Program 2023/2024 Intézményi Működési Szabályzatáról 2023.06.21.
2/2023. (III. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem arculati kézikönyvének bevezetéséről 2023.03.15.
3/2022. (X. 3.) rektori-kancellári együttes utasítás az energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökről 2022.10.04.
4/2022. (VII. 25.) számú rektori utasítás a közös doktori képzés és doktori eljárás létrejötte érdekében kötendő együttműködési megállapodás mintájáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2022.09.01.
2/2022. (VI. 21.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Egyetemi Innovációs Testület ügyrendjéről 2022.06.21.
2/2022. (V. 20.) számú rektori utasítás az ELTE ÚNKP 2022/2023 intézményi működési szabályzatáról 2022.05.23.
2/2022. (IV. 1.) számú kancellári utasítás a hivatali gépjárművek és a saját gépkocsi hivatalos célú használatának, valamint a parkolás rendjéről 2022.04.01.
1/2022. (II. 4) rektori–kancellári együttes utasítás a Kooperatív Doktori Program intézményi szabályairól 2022.02.05.
4/2021. (IX.14.) számú rektori–kancellári együttes utasítás a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységek és egyéb szerződéses kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek végzésének szabályairól 2021.09.15.
4/2021. (IX. 13.) számú kancellári utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2021.10.01.
2/2021. (II. 16.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Információátadási Szabályzatáról 2021.03.03.
1/2021. (I. 26.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2020. évi Intézményi Kiválósági Alprogram és a Nemzeti Kihívások Alprogram támogatási kereteinek felhasználásáról, valamint a Lendület kutatócsoportok finanszírozásáról 2021.01.27.
8/2020 (XI. 20.) számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről és más pénzügyi jogkörök gyakorlásáról 2020.11.21.
8/2020. (XI. 12.) számú rektori utasítás a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hatáskörébe tartozó, egyetemi szinten koordinált mobilitási programok meghatározásáról 2020.11.21.
6/2020. (VI. 22.) sz. kancellári utasítás a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2020.06.23.
6/2020. (VI. 10.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a „Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások” Kompetencia Központ ügyrendjéről 2020.06.11.
3/2020. (II. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól 2020.03.01.
2/2020. (II. 27.) számú rektori utasítás a Rektori Kabinetről 2020.03.01.
1/2020. (I. 6.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanok használatának és hasznosításának részletes szabályairól 2020.01.10.
6/2019. (IX. 23.) számú kancellári utasítás a beszerzés rendjéről 2019.09.25.
5/2019. (IX. 23.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzatáról 2019.09.25.
3/2019. (II. 21.) számú kancellári utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól 2019.02.22.
12/2018. (X. 29.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem vevői követelései kezelésének rendjéről 2018.10.30.
12/2018. (X. 29.) számú kancellári utasítás melléklete: folyamatábra 2018.10.30.
1/2018. (IX.14.) számú Biotechnológia FIEK igazgatói utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a FIEK_16-1-2016-0005 számú, „Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében” c. projekt keretében végzett kutatási tevékenységgel kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről 2018.09.15.
10/2018. (VI. 11.) sz. kancellári utasítás a Kancellária ügyrendjéről 2022.03.08.
9/2018. (VI. 11.) számú kancellári utasítás az ELTE Gazdaságtudományi Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2021.10.21.
5/2018. (IV. 23.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az oktatói, illetve kutatói munkakör betöltése céljából külföldi oklevél hazai mesterfokozatként történő elismerése tárgyában 2018.05.07.
4/2018. (IV.16.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ ügyrendjéről 2018.04.25.
3/2018. (III. 1.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság ügyrendjéről 2018.03.01.
4/2018. (I. 31.) számú kancellári utasítás a közös rektori és kancellári irányítású szervezeti egységekben a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 2018.02.01.
2/2018. (I. 31.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a Minőségügyi Iroda ügyrendjéről 2018.02.01.
1/2018. (I. 31.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Oktatási Igazgatóság ügyrendjéről 2018.02.01.
9/2017. (VI. 6.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegium Tűzvédelmi Szabályzatáról és Tűzriadó tervéről 2017.06.06.
9/2017. (VI. 6.) számú kancellári utasítás melléklete: Tűzriadó terv 2017.06.06.
6/2017. (V. 23.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzatáról 2017.05.23.
5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett kutatási tevékenységgel kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről 2017.05.02.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatai kezelésének eljárásrendjéről 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 1. sz. melléklet: A keretgazda vezető jognyilatkozata a pályázatban igényelt támogatás megelőlegezéséről, nyilvántartásáról és a fedezet biztosításáról 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 2. sz. melléklet: A keretgazda vezető jognyilatkozata a pályázatban vállalt saját forrás nyilvántartásáról és a fedezet biztosításáról 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 3. sz. melléklet: A kancellár jognyilatkozata a pályázatban igényelt támogatás megelőlegezéséről, nyilvántartásáról és a fedezet biztosításáról 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 4. sz. melléklet: Munkaszám kérő adatlap 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 5. sz. melléklet: Utalványkód igénylő lap 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 6. sz. melléklet: A munkaszám zárásáról szóló nyilatkozat 2017.03.30.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 7. sz. melléklet: Kimutatás a projektben elszámolt rezsi költségek terület- és létszámarányos elszámolásához 2019.10.10.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 9. sz. melléklet: Az ELTE pályázati személyi költségtervezési ajánlása 2022.10.24.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 9. sz. melléklet függeléke: Az ELTE rektori-kancellári együttes ajánlása a Pályázati Szabályzat személyi kifizetéseire vonatkozó alkalmazásról 2022.10.24.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 9. sz. melléklet 1. sz. csatolmány: Költségvetés alapú metódus esetén alkalmazott személyi jellegű kifizetések táblázata 2022.10.24.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 9. sz. melléklet 2. sz. csatolmány: Ágazati szorzók (ELTE SZMSZ szerinti kari és nem kari szervezeti egységekre vonatkozó szorzók) 2022.10.24.
1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás 9. sz. melléklet 3. sz. csatolmány: Szakmai kritériumrendszert tartalmazó kalkuláló táblázat 2022.10.24.
2/2017. (II. 13.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának nyilvánításáról és eltemetéséről 2017.02.13.
11/2016. (XI. 2.) számú kancellári utasítás a bevételezendő dokumentumok körének meghatározásáról és a nyilvántartásuk rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2016.11.02.
5/2016. (IX. 5.) számú rektori-kancellári együttes utasítás „Az ELTE sport arca” elismerés adományozásáról 2016.09.06.
10/2016. (VII. 6.) számú kancellári utasítás az ingatlangazdák kijelöléséről 2016.07.06.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a szabadságolási rendről, valamint a jelenlét és a távollét nyilvántartásáról 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 1. sz. melléklet: Értesítés a foglalkoztatott szabadságáról 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 2. sz. melléklet: Szabadságnyilvántartó-lap 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 3. sz. melléklet: Megállapodás felhalmozódott szabadság ütemezett kiadásáról 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 4. sz. melléklet: Havi változásjelentés 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 5. sz. melléklet: Hóközi soron kívüli értesítés a tárgyhónapban tartós távollétről (pl. fiz. nélk., alkotói szabadságról, gyedről, gyesről) visszatérő, illetve távol maradó dolgozóról 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 6. sz. melléklet: Havi szabadságjelentés 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 7. sz. melléklet: Jelenléti ív 2016.04.21.
2/2016. (IV. 18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 8. sz. melléklet: Munkavégzési napló 2016.04.21.
4/2016. (II. 1.) számú kancellári utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem belső kontrollrendszerével kapcsolatos vezetői nyilatkozatról 2016.02.03.
7/2015. (XI. 4.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen hallgatói ügyekben történő eljárás során első- és másodfokon alkalmazandó határozatok, valamint a jogorvoslati kioktatás kötelező mintájáról 2015.11.11.
7/2015. (XI. 4.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 1–10. sz. mellékletek: iratminták 2015.11.11.
6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015.10.01.
6/2015. (VIII.18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen költségtérítéses, valamint önköltséges képzésben részt vevő hallgatókkal kötendő szerződésekről és az azokhoz kapcsolódó egyes szabályokról 2015.08.18.
6/2015. (VIII.18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 1. sz. melléklet: Képzési szerződés minta 2015.08.18.
6/2015. (VIII.18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 2. sz. melléklet: Felnőttképzési szerződés minta 2015.08.18.
5/2015. (VII. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a gólyatáborok és orientációs napok szervezéséről 2015.07.16.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a szerződéskötés rendjéről 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Átláthatósági nyilatkozat (belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek részére) 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Átláthatósági nyilatkozat (civil szervezet és a vízitársulat részére) 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Transparency declaration for domestic or foreign business organizations with or without legal personality 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Transparency declaration for Civil Society Organisations and Water Works Associations 2015.06.15.
17/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015.06.15.
17/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás 1. sz. melléklet: Igénylőlap körbélyegző igényléséhez, cseréjéhez, pótlásához 2015.06.15.
17/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás 2. sz. melléklet: Nyilvántartólap 2015.06.15.
17/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás 3. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a selejtezett bélyegző megsemmisítéséről 2015.06.15.
15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 2018.06.13.
14/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Természettudományi Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
13/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Társadalomtudományi Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
12/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Tanító és Óvóképző Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
11/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Pedagógiai és Pszichológiai Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
10/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Informatikai Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
9/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Bölcsészettudományi Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
8/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
7/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás az Állam- és Jogtudományi Kar működését támogató szervezeti egységeinek ügyrendjéről 2015.04.15.
5/2015. (IV. 15.) számú kancellári utasítás az egyetemi szintű önálló szolgáltató szervezeti egységek és a rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti egységek feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 2015.04.15.
4/2015. (IV. 15.) számú rektori utasítás a Rektori Koordinációs Központról 2015.04.15.
2/2015. (IV. 15.) számú rektori utasítás a kari szervezeten kívüli oktatási-kutatási egységek közalkalmazottai feletti, rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 2015.04.15.
1/2015. (IV. 15.) számú rektori utasítás a kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek közalkalmazottai feletti, rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 2015.04.15.
11/2014. (VI. 17.) számú rektori utasítás egyes gazdálkodással összefüggő kérdésekről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2014.06.18.
9/2014. (IV. 2.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő hallgatói önkormányzatok tisztségviselői személyében bekövetkező változás esetén szükséges átadás-átvétel tartalmi követelményeiről 2014.04.15.
2/2013. (IV. 12.) számú rektori utasítás a hallgatói kifizetések eljárásrendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2013.04.15.
2/2013. (IV. 12.) számú rektori utasítás melléklet: ösztöndíj kifizetési lista 2014.04.15.
6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról 2012.03.01.
6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás melléklet: tájékoztató segédlet az MTMT működéséhez
5/2012. (I. 25.) számú rektori utasítás az Egyetem által folytatott idegen nyelvű képzésekre jelentkezést szervező cégekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötésének rendjéről és azok mintáiról 2012.02.01.
10/2011. (X. 6.) sz. rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szervezett zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó engedélyezési eljárásról 2011.10.10.
4/2011. (III. 30.) számú rektori utasítás a karok közötti átoktatás feltételeiről 2011.04.01.
21/2010. (XII. 20.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Diplomás Pályakövetési Rendszerének eredményeit felhasználó vezetők köréről 2010.12.21.
2/2010. (II. 3.) számú rektori utasítás a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2010.02.15.
2/2010. (II. 3.) számú rektori utasítás csatolmánya: FEUVE kézikönyv 2010.02.15.
22/2009. (XII. 7.) számú rektori utasítás az egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátorról 2010.01.01.
19/2009. (XI. 10.) számú rektori utasítás a versenyeztetési eljárás szabályairól 2009.11.16.
19/2009. (XI. 10.) számú rektori utasítás melléklete: mintanyilatkozatok 2009.11.16.
18/2009. (XI. 2.) számú rektori utasítás a szerződésekkel összefüggő titoktartási kérdések biztosításáról és egyéb egyes, a szerződésekkel összefüggő kérdésekről 2009.11.10.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 1. sz. melléklet: Kiutazási engedély 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 3. sz. melléklet: Kiutazási megállapodás ösztöndíjas tanulmányút esetére 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 5. sz. melléklet: Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 5/a. sz. melléklet: Külföldi kiküldetés személygépkocsi elszámolása 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 6. sz. melléklet: Külföldi munkavállalás engedélyezése 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 7. sz. melléklet: Adatlap külföldi vendég fogadásához 2012.07.10.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 10. sz. melléklet: Közérdekű önkéntes szerződés székhelyen kívül végzett oktatási, kutatási, oktatást-kutatást segítő tevékenység ellátására 2014.04.15.
7/2009. (III. 17.) számú rektori utasítás melléklete: megállapodás minta 2009.03.20.
7/2009. (III. 17.) számú rektori utasítás melléklete: double-degree framework agreement 2009.03.20.
6/2009. (III. 10.) számú rektori utasítás a színlelt szerződések elkerülése érdekében szükséges szabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2009.03.15.
1/2009. (I. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottságáról 2009.02.01.
27/2008. (XII. 22.) számú rektori utasítás az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer bevezetéséről és alkalmazásáról 2009.01.15.
27/2008. (XII. 22.) számú rektori utasítás mellékletei: adatlapok
25/2008 (X. 20.) számú rektori utasítás a rektorhelyettesek, a dékánok, a kari főigazgatók és a rektori megbízottak kötelező óraterheléséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008.11.01.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezését megelőző meghallgatás kapcsán az Eötvös Loránd Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról 2008.06.12.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 1. melléklet: Vnyt. melléklete szerinti formanyomtatvány 2014.03.15.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 2. melléklet: Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 2008.06.12.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 3. melléklet: Vagyonnyilatkozat kitöltési útmutató 2014.07.08.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 4. melléklet: Vagyonnyilatkozat nyilvántartás minta 2008.06.12.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 5. melléklet: Átvételi elismervény minta 2008.06.24.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 6. melléklet: Meghatalmazás minta 2008.06.12.
14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás 7. melléklet: Felszólítás kötelezettség 8 napon belüli teljesítésére 2008.06.12.
13/2008. (V. 5.) számú rektori utasítás az ingatlangazda hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges alapfeltételekről 2008.05.09.
11/2008. (IV. 7.) számú rektori utasítás a sajtó felé az Egyetem nevében hivatalos nyilatkozattételre jogosultak köréről 2008.04.08.
15/2007. (XI. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem bíróság előtti részvételével kapcsolatos kötelezettségekről 2007.12.01.
10/2007. (VI. 4.) számú rektori utasítás a felsőoktatási információs rendszerbe (FIR) történő adatszolgáltatás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007.06.06.
3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007.03.05.
3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás 1. sz. melléklet: hallgatói munkaszerződés/doktorandusz-szerződés 2014.01.15.
3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás 2. sz. melléklet: adatlap a hallgatói munkaszerződéssel, vagy doktorandusz-szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóról 2011.11.01.
1/2007 (I. 25.) számú rektori utasítás a Socrates/Erasmus Mobilitási Program eljárásrendjéről 2007.01.25.
16/2006 (XII. 5.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus hallgatói és oktatói mobilitási programpanaszkezelésének eljárásrendjéről 2006.12.10.
7/2006. (VII. 11.) sz. rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem számviteli szakmai szabályainak ideiglenes megállapításáról 2006.07.11.
7/2006. (VII. 11.) sz. rektori utasítás 4. sz. melléklet: Önköltségszámítási Szabályzat 2006.07.15.
7/2006. (VII. 11.) sz. rektori utasítás 4. sz. melléklet: Önköltségszámítási Szabályzat melléklete: Önköltséges képzés, tanfolyam előkalkulációja 2006.07.15.
III/2002. (VI. 28.) számú rektori utasítás egyetemi szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről 2002.07.01.
II/2002. (I. 29.) számú rektori utasítás a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról 2002.02.01.
III/2001. (I. 20.) számú rektori utasítás a taxi-csekk használatáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2001.01.22.
IV/2000. (II. 7.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevének használatáról 2000.02.15.