Kooperatív Doktori Program

Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj

2024-től a KDP program az Egyetemi Kiválósági Ösztöndíjprogram (EKÖP) alprogramjaként, EKÖP-KDP néven kerül meghirdetésre.
További részletek: https://www.elte.hu/ekop

A Kooperatív Doktori Program (KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

A hagyományos KDP felhívás mellett 2021 szeptemberében meghirdetésre került a Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP), amelynek célja, hogy a nemzetstratégiai ágazatra fókuszálva célzottan támogassa az tudományos életutakat és a hazai kutatói utánpótlást.

A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

Az elmúlt évek során négy felhívás keretében (KDP-2020, KDP-2021, NVKDP-2021 és KDP-2023) mindösszesen 104 ELTE hallgató nyert el KDP-ösztöndíjat; a programban résztvevő összes hazai doktorandusz közel egyharmada tanul és kutat az ELTE doktori iskoláiban (Biológia Doktori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Földtudományi Doktori Iskola, Hevesy György Kémia Doktori Iskola, Környezettudományi Doktori Iskola, Matematika Doktori Iskola, Informatika Doktori Iskola, Pszichológia Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola).

Dokumentumok

1/2022. (II. 4) rektori-kancellári együttes utasítás a Kooperatív Doktori Program intézményi szabályairól

ELTE SzMSz I. 15. Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat

Egyetem-KDP Munkáltató közötti együttműködési megállapodás tervezet

KDP-2023 pályázati kiírás
KDP-2023 intézményi döntési lista

NVKDP-2021 pályázati kiírás (Nemzetvédelmi Alprogram)
NVKDP-2021 intézményi döntési lista

KDP-2021 pályázati kiírás
KDP-2021 intézményi döntési lista

KDP-2020 pályázati kiírás
KDP-2020 intézményi döntési lista

Adatkezelési tájékoztató KDP ösztöndíjasoknak (2020-tól meghirdetett pályázati felhívásokra vonatkozóan)

KDP-NVKDP Havi konzultációs lap – sablon
KDP-NVKDP Úti beszámoló – sablon

Arculati elemek és hivatkozások feltüntetése a KDP programban

NKFI Alap: Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszer – arculati kézikönyv

Kapcsolat

Szöllősi Szilvia
kdp@rk.elte.hu

Magyar Beáta
(36-30) 085-4380, (36-1) 411-6500/4284
kdp@rk.elte.hu

Híreink