Beiratkozási időpontok

Beiratkozás

Beiratkozás

Tájékoztató a beiratkozásról

Beiratkozási napok 2021/2022

Állam- és Jogtudományi Kar         

Szak

Időpont

Jogász (nappali)

2021. augusztus 27. (péntek)
Vezetéknév alapján:
A-C: 09:00
D-F: 09:45
G-I: 10:30
J-L: 11:15

2021. szeptember 3. (péntek)
Vezetéknév alapján:
M-O: 09:00
P-S: 09:45
Sz-U: 10.30
V-Zs 11:15

Jogász (levelező)

2021. szeptember 1. (szerda)
Vezetéknév alapján:
A-D: 09:00
E-H: 09:45
I-L: 10:30
M-P: 11:15
R-T: 12:45
U-Zs: 13:30

Politikatudományok BA

2021. augusztus 30. (hétfő)
Vezetéknév alapján:
A-F: 09:00
G-L: 09:45
M-S: 10:30
Sz-Zs: 11:15

Politikatudomány MA

2021. augusztus 30. (hétfő)
12:45

Kriminológia MA

2021. augusztus 30. (hétfő)
Vezetéknév alapján:
A-L: 14:15
M-Zs: 15:00

Igazságügyi igazgatási BA

2021. augusztus 31. (kedd)
Vezetéknév alapján:
A-H: 09:00
I-P: 09:45
R-Zs: 10:30

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA

2021. augusztus 31. (kedd)
Vezetéknév alapján:
A-H: 12:45
I-P: 13:30
R-Zs: 14:15

Helyszín minden szak esetében: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)
Letölthető tájékoztatók

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak

Időpont

Helyszín

alapképzés

nappali

gyógypedagógia

2021. augusztus 31.

1097 Bp., Ecseri út 3.

alapképzés

levelező

gyógypedagógia

2021. augusztus 27–28.

1097 Bp., Ecseri út 3.

mesterképzés

levelező

gyógypedagógia

2021. augusztus 28.

1097 Bp., Ecseri út 3.

A beiratkozás személyre szabott pontos időpontját és az épületen belüli helyszínét megküldjük a felvételt nyert jelentkezők felvételi eljárásban megadott elektronikus levelezési címére.

A kar tanévnyitó ünnepsége 2021. szeptember 1-jén lesz, amelyre minden nappali tagozatra felvételt nyert hallgatót várunk. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

További információk a kari honlapon.

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

A szombathelyi képzési helyszínre felvételt nyert hallgatóknak szóló információk (tanévkezdés, beiratkozás, kollégium, Gólyafelkészítő Hét stb.) az ELTE SEK honlapján a „Gólyáknak" menüpontjában találhatók. 

A Savaria Egyetemi Központban a beiratkozás kis csoportokban történik az előzetes beosztás szerint 2021. augusztus 23-a és szeptember 4-e között. A beosztásról információt személyre szólóan e-mailben küldünk. Egyéb információ a Tanulmányi Hivatalban kérhető.

Bölcsészettudományi Kar

A Bölcsészettudományi Kar 2021. augusztus 23–27. között szervezi meg a 2021/2022-es tanévre felvett hallgatók beiratkozását.

A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információk a kari honlapon érhetők el.

Gazdálkodástudományi Intézet / Gazdaságtudományi Kar

Az alábbi táblázatban megadott beiratkozási idősávokon belüli, személyre szóló pontos beiratkozási 15 perces idősáv lefoglalásának módjáról – a felvételt követően – elektronikus üzenetben (NEPTUN üzenet) kapnak részletes tájékoztatást a felvettek.

További részletes információk az intézet/kar honlapján érhetők el.

Képzési szint

Munkarend

Szak

Időpont / Helyszín

alapképzés

nappali

gazdálkodási és menedzsment (Budapest)

2021. augusztus 23.
(hétfő)
08:00–18:00

2021. augusztus 24–26.
(kedd–csütörtök)
10:00–12:30

2021. augusztus 30.
(hétfő)
08:00–18:00

H-1088
Budapest,
Rákóczi út 7.

kereskedelem és marketing (Budapest)

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)

nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven)

pénzügy és számvitel (angol nyelven)

pénzügy és számvitel (magyar nyelven)

mesterképzés

nappali

marketing

2021. augusztus 24–26.
(kedd–csütörtök)
15:00–17:30

2021. augusztus 27.
(péntek)
08:00–18:00

2021. augusztus 28.
(szombat)
08:00–18:00

H-1088
Budapest,
Rákóczi út 7.

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

számvitel

vezetés és szervezés

levelező

Master of Business Administration (MBA)

marketing

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

számvitel

Informatikai Kar

budapesti székhelyű képzésekre felvételt nyert hallgatókat  az Informatikai Kar 10 percenként beosztva, időpontra hívja be. A beiratkozás időpontjáról, a helyszínről és a szükséges okmányokról augusztus 15-ig küldenek részletes tájékoztatót a leendő elsőéveseknek. Az időpontok változhatnak a vírushelyzet alakulásától függően. A beiratkozás során maszk és kesztyű viselése kötelező. 

Tervezett időpontok: 

2021. augusztus 25–30. programtervező informatikus BSc nappali munkarend, programtervező informatikus (fejlesztő)

2021. augusztus 31. osztatlan és rövid ciklusú tanárképzés

2021. szeptember 1–4. programtervező informatikus BSc esti munkarend, programtervező informatikus mesterképzés (nappali és esti munkarend), autonómrendszer-informatikus mesterképzés, térképész mesterképzés

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Egyes szakokon a személyes beiratkozást megelőzően, 2021. augusztus 15-ig a beiratkozóknak egyéb teendőik is vannak, pl. a Neptun tanulmányi rendszerben specializációt vagy képzési nyelvet kell/lehet választani. Ezek módjáról és feltételeiről a honlapon található bővebb tájékoztatás.

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

Beiratkozási információk a budapesti képzési helyen tanulóknak:

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

 a kar bármely budapesti képzésére (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, PhD-képzés) szakos beosztás szerint

2021. augusztus 25. – szeptember 2. szakos beosztás szerint

Budapest VII., Kazinczy utca 23–27., Aula

A személyes beiratkozás a szakos beosztás szerinti napon, sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy az ő beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni – akár az épületen kívül –, ha egy időben nagyon sokan érkeznek. Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapon előzetesen tájékozódnak a tudnivalókról. Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adják ki, és függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még aznap beiratkozhat.

Beiratkozási információk a szombathelyi képzési helyen tanulóknak:

2021. szeptember 2.: edző BSc, rekreáció és életmód BSc, sportszervezés BSc, közösségszervezés BA MA

2021. szeptember 3.:  pszichológia BA, pszichológia MA, andragógia MA, emberi erőforrás tanácsadó MA

A beiratkozás helyszíne mindkét esetben: 9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.

A személyes beiratkozás az adott szakos hallgatóknak érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a saját beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy várni kell, ha egy időben többen érkeznek. Meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapon előzetesen tájékozódik a tudnivalókról. A beiratkozás pontos helyszínét is ott teszik közzé.

A fenti felsorolásában nem szereplő, szombathelyi pedagógusképzési szakok esetében (pl. osztatlan tanárképzés, pedagógus-továbbképzések) a beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Berzsenyi Dániel Tanárképző Központ honlapján a „Gólyáknak” menüpontban találja meg.

Tanító- és Óvóképző Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

Beiratkozás nappali tagozaton óvodapedagógus (magyar nyelven), tanító, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésekre, valamint rajz- és vizuáliskultúra osztatlan tanári szakra, továbbá rajz- és vizuáliskultúra-tanár mesterképzésre:

A beiratkozásra a kijelölt két napon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget 9 és 15 óra között. A beiratkozás során az adminisztratív teendők elvégzése mellett kiemelt fontossággal bír az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvettek 10 perces időközönként négy külön irodában, a szociális távolság megtartásával, biztonságos körülmények között tehetik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület 2021. augusztus 3-tól augusztus 22. éjfélig érhető el.

2021. augusztus 24–26.
(kedd–csütörtök)
9:00–15:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 134–137. szobák

Beiratkozás az angol nyelvű óvodapedagógus képzésre:

A beiratkozás a kijelölt időpontban veszi kezdetét. A beiratkozás során az adminisztratív teendők elvégzése mellett kiemelt fontossággal bír az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása.

2021. augusztus 26
(csütörtök)
10:00 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
fszt.18. terem

Beiratkozás levelező tagozaton óvodapedagógus, tanító, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésekre, valamint a szakirányú továbbképzési szakokon:

A beiratkozásra a kijelölt két napon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget a feltüntetett intervallumokban. A beiratkozás során az adminisztratív teendők elvégzése mellett kiemelt fontossággal bír az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvettek 10 perces időközönként négy külön irodában, a szociális távolság megtartásával, biztonságos körülmények között tehetik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület 2021. augusztus 3-tól augusztus 22. éjfélig érhető el.

2021. augusztus 27.
(péntek)
09:00–15:00

2021. augusztus 28.
(szombat)
9:00–12:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 134–137. szobák

A beiratkozáson kívüli fontos időpontokról (műveltségterület-választáshoz és specializáció-választáshoz határidők és meghallgatások/vizsgák időpontjai, szintfelmérők napjai, gyakorlati tájékoztatók, csoportgyűlések) és tudnivalókról a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapjára feltöltött szakos és általános beiratkozási tájékoztatókban olvashat. Az óvodapedagógus szakos specializációkra, valamint a tanító szakos angol és német nyelvi műveltségterületekre jelentkezni kizárólag a Neptunban lehet 2021. július 26-tól augusztus 15-ig! Kérjük, hogy a további információkról feltétlenül és mielőbb tájékozódjon a kari honlapon!

Társadalomtudományi Kar

Az első évfolyamosok beiratkozása a 2021/22-es tanév 1. félévére 2021. augusztus 30-tól szeptember 3-ig történik. 

Beiratkozni személyesen vagy meghatalmazott által lehet, ehhez időpontot kell foglalni. Az ehhez tartozó felületet 2021. augusztus 16–29. között érik el a leendő elsőéves hallgatók.

További információk a kari honlapon.

Természettudományi Kar

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, mely két lépésből áll, a NEPTUN rendszerben rögzített elektronikus, illetve a személyes beiratkozásból. Ennek menetéről részletes információkat a kari honlapon olvashat. A személyes beiratkozás kizárólag a megjelölt időpontokban lehetséges, kizárólag előzetes időpont foglalással.

Időpontot 2021. július 30-tól lehet foglalni a személyes beiratkozásra kiválasztott napot megelőző nap 12 óráig. (Időpontfoglalás a tájékoztató végén.) Pótbeiratkozásra a kar nem tud időpontot biztosítani. Akadályoztatás esetén meghatalmazott is eljárhat a beiratkozáson, amennyiben az alábbi oldalról letölthető meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte. 

Amennyiben tanulmányait nem 2021 szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

A beiratkozások helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Időpontfoglalás – Kérjük, a foglalt időpontnál 15 perccel előbb érkezzen meg!

szak

beiratkozás

tanulmányi előadó

szoba

Alapszakok
biológia 2021. augusztus 24–27.
2021. augusztus 30–31.
Szabóné Csomós Judit 1.79

fizika

2021. augusztus 24–26.

Balla Melinda

1.80

földrajz

2021. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

földtudományi

2021. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

kémia 2021. augusztus 24–26. Hardy Zsuzsa 1.80

környezettan

2021. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

matematika

2021. augusztus 24–27.

Varga Máté

1.81

Mesterszakok

alkalmazott matematikus 

2021. augusztus 24–27.

Varga Máté

1.81

anyagtudomány 2021. augusztus 24–26. Hardy Zsuzsa 1.80

biológus 

2021. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

biotechnológia 

2021. augusztus 23–24.

Nagypál Emma

1.78

csillagász 

2021. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

fizikus 

2021. augusztus 24–26.

Balla Melinda

1.80

geofizikus 

2021. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

geográfus 

2021. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

geológus 2021. augusztus 24–26. Hardy Zsuzsa 1.80

környezettudomány

2021. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

matematikus 

2021. augusztus 24–27.

Varga Máté

1.81

meteorológus 

2021. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

vegyész 2021. augusztus 24–26. Hardy Zsuzsa 1.80

Tanárképzés

osztatlan tanárszak

2021. augusztus 24–25.

Dobos Szilvia

1.78/A

rövid ciklusú tanárszak

 


Beiratkozási tájékoztató

A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges formában. A képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.

Egyetemünkön az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus beiratkozást követően karonként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek. Kérjük, hogy személyes jelenléttel történő beiratkozása során a járványügyi szabályokat szíveskedjék betartani. A távolléti oktatásban való részvételi kérelemről bővebb információkat itt talál.

A beiratkozást a regisztrációs időszak végéig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontig kérheti a tanulmányai szüneteltetését (passziválás). Ha a beiratkozást követően ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül. A tanulmányi rendszerben elektronikusan kell nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció) vagy passziválásról.

A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén, a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányaihoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét, amelyet a Karok holnapjain talál meg.

A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumot magával kell vinnie, amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.

Digitális beiratkozás esetén ha Ön magyar állampolgár, vagy olyan külföldi állampolgár, aki rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, az adatellenőrzés után kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot – önköltséges képzés esetén a képzési szerződést is – AVDH hitelesítéssel kell ellátnia. A hitelesítést ingyenesen ezen a webhelyen szükséges megtenni. A hitelesítés során válassza a „Hiteles PDF” lehetőséget, fogadja el az ÁSZF-et, és töltse fel az aláírt dokumentumokat pdf-ként (max 20 MB). Ekkor átirányításra kerül az ügyfékapu azonosító felületére, ahol a saját ügyfélkapujához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával a hitelesítés megtörténik. A hitelesített pdf-eket az egyéb bemutatandó dokumentumokkal együtt elektronikusan kell a kari Tanulmányi Hivatalhoz eljuttatnia.

Ha Ön külföldi állampolgár és nem rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, a beiratkozási lapot és a szerződést nyomtassa ki, írja alá, és a képét az egyéb bemutatandó dokumentumokkal együtt elektronikusan kell a kari Tanulmányi Hivatalhoz eljuttatnia.

Digitális beiratkozás esetén a hallgatói jogviszonya akkor jön létre, amikor a Tanulmányi Hivatal is hitelesíti az Ön által megküldött beiratkozási lapot.

Az eredeti dokumentumait a jelenlétre való átálláskor külön felszólítás nélkül be kell mutatnia a Tanulmányi Hivatalban.

Figyelem, a beiratkozással kapcsolatos határidők a digitális beiratkozásra is vonatkoznak!