Beiratkozás

Beiratkozás

 

Beiratkozási napok 2019/2020

Állam- és Jogtudományi Kar         

Szak

Időpont, helyszín

Jogász (nappali)

Ideje: 2019. szeptember 4. (szerda)

Vezetéknév alapján: A-K: 14.00 / L-Zs 16:00

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Jogász (levelező)

Ideje: 2019. szeptember 3. (kedd)

Vezetéknév alapján: A-K: 8.30 / L-Zs 10:30

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Politikatudományok BA

Ideje: 2019. szeptember 3. (kedd) 14:00

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Politikatudomány MA

Ideje: 2019. szeptember 2. (hétfő) 15:00

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Kriminológia MA        

Ideje: 2019. szeptember 4. (szerda) 8:30

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Igazságügyi igazgatási BA

Ideje: 2019. szeptember 2. (hétfő) 8:30

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás BA

Ideje: 2019. szeptember 2. (hétfő) 10:30

Helye: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)

Letölthető tájékoztatók

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak

Időpont

Óra

Helyszín

alapképzés nappali gyógypedagógia 2019. szeptember 4. (szerda) 9.00-14.00 1097 Bp., Ecseri út 3. C. ép. 107.
alapképzés levelező (Budapest) gyógypedagógia 2019. augusztus 29. (csütörtök) vezetéknév szerint: A-K 10.00 1097 Bp., Ecseri út 3. C. ép. 105.
alapképzés levelező (Budapest) gyógypedagógia 2019. augusztus 30. (péntek) vezetéknév szerint: L-Zs 10.00 1097 Bp., Ecseri út 3. C.ép. 105.
alapképzés levelező (Nyíregyháza) gyógypedagógia 2019. augusztus 23. (péntek) 10.00 Nyíregyházi Egyetem, pontos helyszín egyeztetés alatt
mesterképzés nappali gyógypedagógia 2019. szeptember 5. (csütörtök) 10.00 1097 Bp., Ecseri út 3. C.ép. 105.
mesterképzés levelező gyógypedagógia 2019. szeptember 5. (csütörtök) 10.00 1097 Bp., Ecseri út 3. C.ép. 105.

További információk a kari honlapon. A BA képzés nappali tagozatos, valamint az MA képzés nappali és levelező tagozatos tanterve Idegennyelvi szaknyelvi kurzusok – angol vagy német nyelvű – teljesítését írja elő. A képzés kiscsoportos szeminárium keretében zajlik. A szaknyelvi szeminárium csoportjai az első év elején megírt online szintfelmérő teszt alapján kerülnek kialakításra, a hallgatók nyelvtudásának megfelelően. A szintfelmérő teszt kitöltésével kapcsolatos információkat az augusztus 21-i héten a felvételi eljárásban megadott e-mail címre fogjuk megküldeni.

A kar tanévnyitó ünnepsége 2018. szeptember 3-án 10 órakor kezdődik, melyre a nappali tagozatos BA képzésre felvett hallgatókat várjuk. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Bölcsészettudományi Kar

KÉPZÉSI FORMA

TAGOZAT

SZAK, SZAKPÁR

IDŐPONT

HELYSZÍN

alap

 nappali

anglisztika

2019. augusztus 22.,

csütörtök délelőtt

ELTE BTK „A” épület (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

alap

 nappali

újlatin nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

alap

 nappali

szabad bölcsészet

2019. augusztus 22.,

csütörtök délután

alap

 nappali

kommunikáció- és médiatudomány

alap

 nappali

magyar

alap

 nappali

történelem

2019. augusztus 23., péntek délelőtt

alap

 nappali

régészet

alap

 nappali

néprajz

alap

 nappali

ókori nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

alap

 nappali

szlavisztika (minden szakirány)

2019. augusztus 23., péntek délután

alap

 nappali

germanisztika (minden szakirány)

alap

 nappali és levelező

zenekultúra

alap

 nappali

keleti nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

2019. augusztus 26., hétfő délelőtt

alap

 nappali és levelező

informatikus könyvtáros

osztatlan tanári, tanári mester

 nappali és levelező

osztatlan tanárképzés, tanári mesterképzés (rövid ciklusú tanári mesterképzések)

2019. augusztus 26., hétfő délután

mester (nem tanári)

nappali és levelező

diszciplináris és interdiszciplináris (nem tanári) mesterképzési szakok

2019. augusztus 27., kedd délelőtt

Sorszámhúzás: érkezési sorrendben (délelőtt: 8:00-tól 10:00-ig, délután: 13:00-tól 15:00-ig) a bejáratnál kihelyezett automatánál. A sorszámhúzás után előzetes tájékoztatást tartunk a Gombocz Zoltán teremben (fszt. 47.). Ezt követően a beiratkozás a Kari Tanácsteremben lesz. A bejáratnál elhelyezett kijelzőn tudja nyomon követni a sorszámokat. Kérjük, számítson hosszabb várakozási időre! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információk a kari honlapon lesznek elérhetőek.

Gazdálkodástudományi Intézet

Képzési forma

Munkarend

Szak

Időpont

Helyszín

BSc

nappali

gazdálkodási és menedzsment (Budapest)

2019. augusztus 27-29.

08:00-18:00

1053 Budapest,

Szép u. 2., földszint

kereskedelem és marketing (Budapest)

nemzetközi gazdálkodás

pénzügy és számvitel

MSc

nappali

pénzügy

2019. augusztus 30.

08:00-18:00

számvitel

vezetés és szervezés

levelező

MBA (Master of Business Administration)

2019. augusztus 31.

08:00-18:00

pénzügy

számvitel

vezetés és szervezés

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, melynek első lépése az elektronikus beiratkozás a NEPTUN tanulmányi rendszerben, második lépése pedig a személyes beiratkozás. A fenti táblázatban megadott beiratkozási idősávok kizárólag tájékoztató jellegűek, a személyre szóló pontos beiratkozási időpontot a felvételt követően névre szóló elektronikus üzenetben (NEPTUN üzenet és/vagy e-mail) kapják meg a hallgatók.

További részletes információk az intézet honlapján érhetők el.

Informatikai Kar

Képzési
forma

Tagozat

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

Alap

Nappali

Programtervező informatikus
(A–K betűvel kezdődő vezetéknevűek)

2019. szeptember 2. (hétfő)

8:30

Pázmány Péter sétány 1/C.  0.821 Bolyai János terem

Alap

Nappali

Műszaki menedzser

2019. szeptember 2. (hétfő)

12:30

Pázmány Péter sétány 1/C 2.502 számú terem

Alap

Nappali

Programtervező informatikus
(L–ZS betűvel kezdődő
vezetéknevűek)

2019. szeptember 2. (hétfő)

14:00

Pázmány Péter sétány 1/C.

0.821 Bolyai János terem

Osztatlan tanárszakok

Nappali

informatika-matematika, informatika-bölcsész, informatikatanár -fizika

2019. szeptember 3. (kedd)

13:30

Pázmány Péter sétány 1/C 2.712 számú terem

Mester

Nappali

Programtervező informatikus

2019. szeptember 3. (kedd)

16:00

Pázmány Péter sétány 1/C 0.822. számú Mogyoródi József terem

Mester

Esti

Programtervező informatikus

2019. szeptember 3. (kedd)

16:00

Felsőoktatási szakképzés

Nappali

Programtervező informatikus (fejlesztő)

2019. szeptember 4. (szerda)

13:00

Mester

Nappali

Térképész MSc

2019. szeptember 5. (csütörtök)

10:00

Pázmány Péter sétány 1/C 2.502 számú terem

Mester

Nappali

Autonóm rendszer-informatikus MSc

2019. szeptember 5. (csütörtök)

11:00

Pázmány Péter sétány 1/C 2.712 számú terem

Mester

Levelező

Informatikatanár

2019. szeptember 5. (csütörtök)

13:00

Pázmány Péter sétány 1/C  PC3 labor

Alap

Esti

Programtervező informatikus BSc

2019. szeptember 5. (csütörtök)

16:00

Pázmány Péter sétány 1/C 0.822. számú Mogyoródi József terem

Az I. éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2019. szeptember 3-án 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, földszint). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Egyes szakokon a személyes beiratkozást megelőzően, augusztus 18-ig a beiratkozóknak egyéb teendőik is vannak, pl. a Neptun tanulmányi rendszerben specializációt vagy képzési nyelvet kell/lehet választani, illetve a sporttudományi képzési területhez tartozó szakokon nyilatkozni az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban. Ezek módjáról és feltételeiről a honlapunkon adunk bővebb tájékoztatást.

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

Beiratkozási információk a budapesti képzési helyen tanulóknak:

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

a kar bármely budapesti képzésére (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, PhD-képzés) felvettek számára, függetlenül a képzés nyelvétől és munkarendjétől (tagozatától)

2019. augusztus 30. (péntek) 9:00–16:00

2019. augusztus 31. (szombat) 9:00–15:00

2019. szeptember 2–4. (hétfő–szerda) 9:00–16:00

1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27., Aula

A személyes beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a megadott időszakban mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni, ha egy időben nagyon sokan érkeznek. Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapunkon előzetesen tájékozódnak a tudnivalókról. Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adjuk ki, és függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még aznap beiratkozhat.

Beiratkozási információk a szombathelyi képzési helyen tanulóknak:

Képzési forma Munkarend Szak, szakpár Időpont Helyszín
a kar szombathelyi andragógia MA, edző BSc, közösségszervezés BA, rekreáció MSc, sport- és rekreációszervezés BSc képzéseire fölvettek számára, függetlenül a képzés munkarendjétől (tagozatától)

2019. augusztus 29. (csütörtök) 9:00–16:00

2019. augusztus 30. (péntek) 9:00–16:00

2019. szeptember 2–4. (hétfő–szerda) 9:00–16:00

9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.

A személyes beiratkozás érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a megadott időszakban mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy várni kell, ha egy időben többen érkeznek. Meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapunkon előzetesen tájékozódik a tudnivalókról. A beiratkozás pontos helyszínét is ott tesszük közzé.

A fenti táblázat felsorolásában nem szereplő pedagógusképzési szakok esetében (pl. osztatlan tanárképzés, pedagógus továbbképzések) a beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Savaria Egyetemi Központ honlapján a „Gólyáknak” menüpontban találja meg.

Tanító- és Óvóképző Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

Beiratkozás nappali tagozaton óvodapedagógus (magyar nyelven), tanító, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésekre, valamint rajz- és vizuáliskultúra osztatlan tanári szakra, továbbá rajz- és vizuáliskultúra-tanár mesterképzésre:

Nappali tagozaton, magyar nyelvű képzéseken a beiratkozásra a kijelölt három napon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget 9 és 15 óra között. A beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik.

2019. augusztus 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda) 9:00-15:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
II.em. 200. terem

alap

nappali

óvodapedagógus, angol nyelven

2019. szeptember 5. (csütörtök) 9:00 óra

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
fszt.18. terem

alap

levelező

tanító

2019. augusztus 30. (péntek) 14:00 óra 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I.em. 100. terem

alap

levelező

óvodapedagógus

2019. augusztus 30. (péntek) 12:00 óra

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
II.em. 200. terem

alap levelező csecsemő- és kisgyerkmeknevelő 2019. augusztus 31. (szombat) 9:00 óra 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
II.em. 200. terem

Beiratkozás esti tagozaton a szakirányú továbbképzési szakokon

2019. augusztus 30. (péntek) 15:30 óra 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
fszt.18. terem

A beiratkozáson kívüli fontos időpontokról (műveltségterület-választáshoz és specializáció-választáshoz határidők és meghallgatások/vizsgák időpontjai, szintfelmérők napjai, gyakorlati tájékoztatók, csoportgyűlések) és tudnivalókról a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapjára feltöltött szakos és általános beiratkozási tájékoztatókban olvashat. Az óvodapedagógus specializációk és a tanító szakos műveltségterületek neptunbeli kiválasztása 2019. július 29-től augusztus 18-ig tart! Kérjük, hogy a további információkról feltétlenül tájékozódjon a kari honlapon!

Társadalomtudományi Kar

Szak

Időpont

Helyszín

nemzetközi tanulmányok ALAPKÉPZÉS angol nyelven (csak külföldi jelentkezőknek, akik Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok lesznek, vagy devizás képzésre nyertek felvételt)

2019. szeptember 2. (hétfő) 10:00 óra

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.71 Pócza Jenő terem

nemzetközi tanulmányok mesterképzés – angol nyelven

2019. szeptember 2. (hétfő) 14:00 óra

kulturális antropológia mesterképzés – angol nyelven

2019. szeptember 3. (kedd) 14:00 óra

alkalmazott közgazdaságtan alapképzés – angol nyelven

2019. szeptember 3. (kedd) 10:00 óra

szociális munka alapképzés

2019. szeptember 3. (kedd) 14:00 óra

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.14-es terem

szociológia alapképzés – angol nyelven

2019. szeptember 4. (szerda) 9:00 óra

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Konferencia terem
(-1.75)

szociológia alapképzés – magyar nyelven

2019. szeptember 4. (szerda) 10:00 óra

nemzetközi tanulmányok alapképzés (a felvi.hu-n keresztül angol és magyar nyelvű képzésre jelentkezetteknek)

2019. szeptember 5. (csütörtök) 10:00 óra

MINDEN MAGYAR NYELVŰ NAPPALI TAGOZATOS MESTERKÉPZÉS

2019. szeptember 5. (csütörtök) 14:00 óra

levelező tagozatos mesterképzések (közösségi és civil tanulmányok, szociális munka és szociálpolitika)

2019. szeptember 6. (péntek) 14:00 óra

A kar tanévnyitó ünnepsége 2019. szeptember 4-én (szerda) 12:30 órakor lesz.

További információk a kari honlapon

Természettudományi Kar

Képzési forma

Szak

Időpontok

Tanulmányi előadó

Szobaszám

Helyszín

alapképzés

Biológia

2019. aug. 27- szept. 3.

Szabóné Csomós Judit

1.79

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány, 1/A

Fizika

2019. augusztus 27-28.

Balla Melinda

1.80

Földrajz

2019. augusztus 29-30.

Právicz Dóra

1.82

Földtudomány

2019. augusztus 27-28.

Právicz Dóra

1.82

Kémia

2019. augusztus 27-28.

Naszvadi-Illés Bernadett

1.79

Környezettan

2019. augusztus 27. (9-11h)

Nagypál Emma

1.78

Matematika

2019. augusztus 27-29.

Varga Máté

1.81

A személyre szóló beiratkozási időpontot a felvételt követően minden hallgatónak névre szóló NEPTUN üzenetben küldjük el, így a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek. Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben a letölthető, meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte.

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2019. szeptember 4-én lesz a Gömb aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük. A pontos kezdési időpontot az alábbi oldalon tesszük közzé.

Részletes beiratkozási információk alapképzésre felvett hallgatóknak

Képzési forma

Szak

időpont

Tanulmányi előadó

Szobaszám

Helyszín

mesterképzés

Alkalmazott matematikus

2019. augusztus 29., 13:00-15:00

Varga Máté

1.81

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Anyagtudomány

2019. augusztus 29., 13:00-15:00

Naszvadi-Illés Bernadett

1.79

Biológus (angol és magyar)*

2019. augusztus 28-29.*

Nagypál Emma

1.78

Biotechnológia

2019. augusztus 22., 09:00-12:00

Nagypál Emma

1.78

Csillagász

2019. augusztus 27., 13:00-15:00

Nagypál Emma

1.78

Fizikus (angol és magyar)

2019. augusztus 29., 09:00-12:00

Balla Melinda

1.80

Geofizikus

2019. augusztus 27., 13:00-15:00

Nagypál Emma

1.78

Geográfus

2019. szeptember 2., 09:00-12:00

Právicz Dóra

1.82

Geológus

2019. augusztus 29., 09:00-12:00

Naszvadi-Illés Bernadett

1.79

Környezettudomány

2019. augusztus 27., 09:00-11:00

Nagypál Emma

1.78

Matematikus

2019. augusztus 29., 13:00-15:00

Varga Máté

1.81

Meteorológus

2019. szeptember 2., 09:00-12:00

Právicz Dóra

1.82

Vegyész (magyar és angol)

2019. augusztus 29., 13:00-15:00

Naszvadi-Illés Bernadett

1.79

*A biológus mesterképzésre felvettek személyre szóló beiratkozási időpontját a felvételt követően névre szóló NEPTUN üzenetben küldjük el, így esetükben a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek, megjelenniük a NEPTUN üzenetben megadott időpontban kell.

Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben a letölthető, meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte.

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2019. szeptember 4-én lesz a Gömb aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük. A pontos kezdési időpontot az alábbi oldalon tesszük közzé.

Részletes beiratkozási információk mesterképzésre felvett hallgatóknak

KÉPZÉSI FORMA SZAK IDŐPONT TANULMÁNYI ELŐADÓ SZABSZÁM HELYSZÍN
Rövid ciklusú tanári mesterképzés Tanári mesterszak

2019. augusztus 29., 13:00-15:00

Dobos Szilvia 1.78A  1117 Budapest, Pázmány Péter. sétány 1/A.

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2019. szeptember 4-én lesz a Gömb aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük. A pontos kezdési időpontot az alábbi oldalon tesszük közzé.

Részletes beiratkozási információk rövid ciklusú tanári mesterképzésre felvett hallgatóknak

KÉPZÉSI FORMA SZAK IDŐPONT TANULMÁNYI ELŐADÓ SZOBASZÁM HELYSZÍN
Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárszak 2019. augusztus 27-29. Dobos Szilvia 1.78A  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2019. szeptember 4-én lesz a Gömb aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük. A pontos kezdési időpontot az alábbi oldalon tesszük közzé.

Részletes beiratkozási információk osztatlan tanárképzésre felvett hallgatóknak

Savaria Egyetemi Központ

A szombathelyi képzési helyszínre felvételt nyert hallgatóknak szóló információk (tanévkezdés, beiratkozás, kollégium, Gólyahét stb.) az ELTE SEK honlapján a "Gólyáknak" menpüpontban találhatóak. 

A Savaria Egyetemi Központban a tanévnyitó ünnepség 2019. szeptember 4-én (szerda) 11 órakor kezdődik, melyre a nappali tagozatos képzésre felvett hallgatókat várjuk. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. (Helyszín: AGORA Savaria Mozi, Szombathely, Mártírok tere 1.)

Beiratkozási tájékoztató

A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésében, ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.

Egyetemünkön az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus beiratkozást követően karonként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek.A beiratkozást a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül.

A 2016/2017-es tanév tavaszi félévtől kezdődően a tanulmányi rendszerben elektronikusan kell nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció) vagy passziválásról. A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén, a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányaihoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét, amelyet a Karok holnapjain talál meg.

A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumokt magával kell vinnie, amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.