Beiratkozás

Beiratkozás

Tájékoztató a beiratkozásról

Beiratkozási napok 2020/2021

Állam- és Jogtudományi Kar         

Szak

Időpont

Jogász (nappali)

2020. augusztus 28. (péntek)
Vezetéknév alapján:
A-C: 09:00
D-F: 09:45
G-I: 10:30
J-L: 11:15

2020. szeptember 4. (péntek)
Vezetéknév alapján:
M-O: 09:00
P-S: 09:45
Sz-U: 10.30
V-Zs: 11:15

Jogász (levelező)

2020. szeptember 2. (szerda)
Vezetéknév alapján:
A-D: 09:00
E-H: 09:45
I-L: 10:30
M-P: 11:15
R-T: 12:45
U-Zs: 13:30

Politikatudományok BA

2020. augusztus 31. (hétfő)
Vezetéknév alapján:
A-F: 09:00
G-L: 09:45
M-S: 10:30
Sz-Zs: 11:15

Politikatudomány MA

2020. augusztus 31. (hétfő) 12:45

Kriminológia MA

2020. augusztus 31. (hétfő)
Vezetéknév alapján:
A-L: 14:15
M-Zs: 15:00

Igazságügyi igazgatási BA

2020. szeptember 1. (kedd)
Vezetéknév alapján:
A-H: 09:00
I-P: 09:45
R-Zs: 10:30

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás BA

2020. szeptember 1. (kedd)
Vezetéknév alapján:
A-H: 12:45
I-P: 13:30
R-Zs: 14:15

Helyszín minden szak esetében: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)
Letölthető tájékoztatók

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak

Időpont

Helyszín

alapképzés

nappali

gyógypedagógia

2020. szeptember 3.

1097 Bp., Ecseri út 3.

alapképzés

levelező (Budapest)

gyógypedagógia

2020. augusztus 26–27.

1097 Bp., Ecseri út 3.

alapképzés

levelező (Nyíregyháza)

gyógypedagógia

egyeztetés alatt

Nyíregyházi Egyetem

mesterképzés

levelező

gyógypedagógia

2020. szeptember 1.

1097 Bp., Ecseri út 3.

A beiratkozás személyre szabott pontos időpontját és az épületen belüli helyszínét július végéig megküldjük a felvételt nyert jelentkezők felvételi eljárásban megadott elektronikus levelezési címére.

A BA képzés nappali tagozatos, valamint az MA képzés levelező tagozatos tanterve Idegennyelvi szaknyelvi kurzusok – angol vagy német nyelvű – teljesítését írja elő. A képzés kiscsoportos szeminárium keretében zajlik. A szaknyelvi szeminárium csoportjai az első év elején megírt online szintfelmérő teszt alapján kerülnek kialakításra, a hallgatók nyelvtudásának megfelelően.

A kar tanévnyitó ünnepsége 2020. szeptember 2-án 10 órakor kezdődik, melyre a nappali tagozatos BA képzésre felvett hallgatókat várjuk. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

További információk a kari honlapon.

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

A szombathelyi képzési helyszínre felvételt nyert hallgatóknak szóló információk (tanévkezdés, beiratkozás, kollégium, Gólyafelkészítő Hét stb.) az ELTE SEK honlapján a „Gólyáknak" menüpontjában találhatóak. 

A Savaria Egyetemi Központban a beiratkozás kis csoportokban történik az előzetes beosztás szerint 2020. augusztus 24-e és szeptember 6-a között. A beosztásról információt személyre szólóan e-mailben küldünk. Egyéb információ a Tanulmányi Hivatalban kérhető.

Bölcsészettudományi Kar

A Bölcsészettudományi Kar 2020. augusztus 25–28. között szervezi meg a 2020/2021-es tanévre felvett hallgatók beiratkozását.

A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információk a kari honlapon érhetők el.

Gazdálkodástudományi Intézet

Képzési szint

Munkarend

Szak

Időpont

alapképzés

nappali

gazdálkodási és menedzsment (Budapest)

2020. augusztus 25–27.
(kedd–csütörtök)
08:00–15:00

2020. augusztus 28.
(péntek)
08:00–11:30

kereskedelem és marketing (Budapest)

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)

nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven)

pénzügy és számvitel (angol nyelven)

pénzügy és számvitel (magyar nyelven)

mesterképzés

nappali

marketing

2020. augusztus 25–27.
(kedd–csütörtök)
15:00–18:00

2020. augusztus 28.
(péntek)
11:30–18:00

2020. augusztus 29.
(szombat)
08:00–16:30

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

számvitel

vezetés és szervezés

levelező

Master of Business Administration (MBA)

marketing

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

számvitel

vezetés és szervezés

A táblázatban megadott beiratkozási idősávok kizárólag tájékoztató jellegűek, a személyre szóló pontos beiratkozási időpont lefoglalásának módjáról a felvételt követően elektronikus üzenetben (NEPTUN-üzenet) kapnak részletes tájékoztatást a hallgatók.

További részletes információk az intézet honlapján érhetők el.

Informatikai Kar

budapesti székhelyű képzésekre felvételt nyert hallgatókat  az Informatikai Kar 15 percenként beosztva, időpontra hívja be. A beiratkozás időpontjáról, a helyszínről és a szükséges okmányokról augusztus 15-ig küldenek részletes tájékoztatót a leendő elsőéveseknek. Az időpontok változhatnak a vírushelyzet alakulásától függően. A beiratkozás során maszk és kesztyű viselése kötelező. 

Tervezett időpontok: 

2020. augusztus 24–31. programtervező informatikus BSc nappali munkarend

2020. augusztus 31. műszaki menedzser BSc, programtervező informatikus BSc nappali munkarend (pótfelvételi eljárás keretében felvett hallgatóknak)

2020. szeptember 1. osztatlan és rövid ciklusú tanárképzés, programtervező informatikus (fejlesztő)

2020. szeptember 1–4. programtervező informatikus BSc esti munkarend, programtervező informatikus mesterképzés (nappali és esti munkarend), autonómrendszer-informatikus mesterképzés, térképész mesterképzés

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Egyes szakokon a személyes beiratkozást megelőzően, 2020. augusztus 16-ig a beiratkozóknak egyéb teendőik is vannak, pl. a Neptun tanulmányi rendszerben specializációt vagy képzési nyelvet kell/lehet választani. Ezek módjáról és feltételeiről a honlapon található bővebb tájékoztatás.

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

Beiratkozási információk a budapesti képzési helyen tanulóknak:

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

 a kar bármely budapesti képzésére (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, PhD-képzés) szakos beosztás szerint

2020. augusztus 25. – szeptember 4. szakos beosztás szerint

1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27., Aula

A személyes beiratkozás a távolságtartási szabályok figyelembevételével, a szakos beosztás szerinti napon, sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy az ő beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, és mivel az épületben várakozók száma limitált, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni – akár az épületen kívül –, ha egy időben nagyon sokan érkeznek. Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapon előzetesen tájékozódnak a tudnivalókról. Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adják ki, és függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még aznap beiratkozhat.

Beiratkozási információk a szombathelyi képzési helyen tanulóknak:

2020. szeptember 1.: edző BSc, sport- és rekreációszervezés BSc (rekreációszervezés és egészségfejlesztés) és (sportszervezés), emberi erőforrás tanácsadó MA

2020. szeptember 2.: közösségszervezés BA, pszichológia BA

A beiratkozás helyszíne mindkét esetben: 9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.

A személyes beiratkozás az adott szakos hallgatóknak érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a a saját beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy várni kell, ha egy időben többen érkeznek. Meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapon előzetesen tájékozódik a tudnivalókról. A beiratkozás pontos helyszínét is ott teszik közzé.

A fenti felsorolásában nem szereplő, szombathelyi pedagógusképzési szakok esetében (pl. osztatlan tanárképzés, pedagógus továbbképzések) a beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Berzsenyi Dániel Tanárképző Központ honlapján a „Gólyáknak” menüpontban találja meg.

Tanító- és Óvóképző Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

Beiratkozás nappali tagozaton óvodapedagógus (magyar nyelven), tanító, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésekre, valamint rajz- és vizuáliskultúra osztatlan tanári szakra, továbbá rajz- és vizuáliskultúra-tanár mesterképzésre:

A beiratkozásra a kijelölt két napon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget 9 és 15 óra között. A beiratkozás során az adminisztratív teendők elvégzése mellett kiemelt fontossággal bír az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvettek 10 perces időközönként négy külön irodában, a szociális távolság megtartásával, biztonságos körülmények között tehetik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület 2020. augusztus 4-től augusztus 23. éjfélig érhető el. A beiratkozáson egészségügyi maszk viselése kötelező!

2020. augusztus 25–26.
9:00–15:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 134–137. szobák

Beiratkozás az angol nyelvű óvodapedagógus képzésre:

A beiratkozás a kijelölt időpontban veszi kezdetét. A beiratkozás során az adminisztratív teendők elvégzése mellett kiemelt fontossággal bír az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása. A beiratkozáson egészségügyi maszk viselése kötelező!

2020. augusztus 27. 10:00 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
fszt.18. terem

Beiratkozás levelező tagozaton óvodapedagógus, tanító, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésekre, valamint a szakirányú továbbképzési szakokon:

A beiratkozásra a kijelölt két napon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget a feltüntetett intervallumokban. A beiratkozás során az adminisztratív teendők elvégzése mellett kiemelt fontossággal bír az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvettek 10 perces időközönként négy külön irodában, a szociális távolság megtartásával, biztonságos körülmények között tehetik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület 2020. augusztus 4-től augusztus 23. éjfélig érhető el. A beiratkozáson egészségügyi maszk viselése kötelező!

2020. augusztus 28.
10:00–14:00

2020. augusztus 29.
9:00–12:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 134–137. szobák

A beiratkozáson kívüli fontos időpontokról (műveltségterület-választáshoz és specializáció-választáshoz határidők és meghallgatások/vizsgák időpontjai, szintfelmérők napjai, gyakorlati tájékoztatók, csoportgyűlések) és tudnivalókról a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapjára feltöltött szakos és általános beiratkozási tájékoztatókban olvashat. Az óvodapedagógus szakos specializációkra, valamint a tanító szakos angol és német nyelvi műveltségterületekre jelentkezni kizárólag a Neptunban lehet 2020. július 27-től augusztus 16-ig! Kérjük, hogy a további információkról feltétlenül és mielőbb tájékozódjon a kari honlapon!

Társadalomtudományi Kar

Az első évfolyamosok beiratkozása a 2020/21-es tanév 1. félévére 2020. augusztus 31-től szeptember 4-ig történik. 

Beiratkozni személyesen vagy meghatalmazott által lehet, ehhez időpontot kell foglalni. Az ehhez tartozó felületet 2020. augusztus 20–30. között érik el a leendő elsőéves hallgatók. (Pontosítást 2020. augusztus 19-én küld az ELTE TáTK Tanulmányi Hivatala Neptun-üzenetben és e-mailen.)

Akik 2020. augusztus 17-ig kérvényezik egészségügyi veszélyezettség / beutazás ellehetetlenülése / egyéb elfogadható indok alapján a személyes beiratkozástól való távolmaradást – így a személyes oktatástól való távolmaradást is a 2020/21-es tanév 1. félévében –, azoknak online módon biztosítunk beiratkozási lehetőséget. Az ehhez szükséges kérvényt kizárólag a Neptunon keresztül lehet beadni.

További információk a kari honlapon.

Természettudományi Kar

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, mely két lépésből áll, a NEPTUN rendszerben rögzített elektronikus, illetve a személyes beiratkozásból. Ennek menetéről részletes információkat a kari honlapon olvashat. A személyes beiratkozás kizárólag a megjelölt időpontokban lehetséges, kizárólag előzetes időpont foglalással. A személyes beiratkozáson maszk viselése KÖTELEZŐ!

Időpontot 2020. július 27-től lehet foglalni a személyes beiratkozásra kiválasztott napot megelőző nap 12 óráig. (Időpontfoglalás a tájékoztató végén.) Pótbeiratkozásra a kar nem tud időpontot biztosítani. Akadályoztatás esetén meghatalmazott is eljárhat a beiratkozáson, amennyiben az alábbi oldalról letölthető meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte. 

Amennyiben tanulmányait nem 2020 szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

A beiratkozások helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Időpontfoglalás – Kérjük, a foglalt időpontnál 15 perccel előbb érkezzen meg!

szak

beiratkozás

tanulmányi előadó

szoba

Alapszakok

biológia 

2020. augusztus 24–28.

Szabóné Csomós Judit

1.79

2020. augusztus 28.

Varga Máté

1.81

Právicz Dóra

1.82

Balla Melinda

1.80

fizika 

2020. augusztus 24–27.

Balla Melinda

1.80

földrajz 

2020. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

földtudományi 

2020. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

kémia 

2020. augusztus 27–28.

Dobos Szilvia

1.78/A

Nagypál Emma

1.79

környezettan 

2020. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

matematika 

2020. augusztus 24–27.

Varga Máté

1.81

Mesterszakok

alkalmazott matematikus 

2020. augusztus 24–27.

Varga Máté

1.81

anyagtudomány

2020. augusztus 27–28.

Dobos Szilvia

1.78/A

Nagypál Emma

1.79

biológus 

2020. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

biotechnológia 

2020. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

biztosítási és pénzügyi matematika 

2020. augusztus 24–27.

Balla Melinda

1.80

csillagász 

2020. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

fizikus 

2020. augusztus 24–27.

Balla Melinda

1.80

geofizikus 

2020. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

geográfus 

2020. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

geológus 

2020. augusztus 27–28.

Dobos Szilvia

1.78/A

Nagypál Emma

1.79

környezettudomány

2020. augusztus 24–26.

Nagypál Emma

1.78

matematikus 

2020. augusztus 24–27.

Varga Máté

1.81

meteorológus 

2020. augusztus 24–27.

Právicz Dóra

1.82

vegyész 

2020. augusztus 27–28.

Dobos Szilvia

1.78/A

Nagypál Emma

1.79

Tanárképzés

osztatlan tanárszak

2020. augusztus 25–26.

Dobos Szilvia

1.78/A

rövid ciklusú tanárszak

 


Beiratkozási tájékoztató

A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges formában. A képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.

Egyetemünkön az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus beiratkozást követően karonként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek. Kérjük, hogy személyes jelenléttel történő beiratkozása során a járványügyi szabályokat szíveskedjék betartani. Beiratkozni digitálisan kizárólag akkor lehet, ha a távolléti oktatásban való részvétel iránti kérelmét augusztus 17. 16.00 óráig benyújtotta, és arra engedélyt kapott. A távolléti oktatásban való részvételi kérelemről bővebb információkat itt talál.

A beiratkozást a regisztrációs időszak végéig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontig kérheti a tanulmányai szüneteltetését (passziválás). Ha a beiratkozást követően ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül. A tanulmányi rendszerben elektronikusan kell nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció) vagy passziválásról.

A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén, a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányaihoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét, amelyet a Karok holnapjain talál meg.

A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumot magával kell vinnie, amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.

Digitális beiratkozás esetén ha Ön magyar állampolgár, vagy olyan külföldi állampolgár, aki rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, az adatellenőrzés után kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot – önköltséges képzés esetén a képzési szerződést is – AVDH hitelesítéssel kell ellátnia. A hitelesítést ingyenesen ezen a webhelyen szükséges megtenni. A hitelesítés során válassza a „Hiteles PDF” lehetőséget, fogadja el az ÁSZF-et, és töltse fel az aláírt dokumentumokat pdf-ként (max 20 MB). Ekkor átirányításra kerül az ügyfékapu azonosító felületére, ahol a saját ügyfélkapujához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával a hitelesítés megtörténik. A hitelesített pdf-eket az egyéb bemutatandó dokumentumokkal együtt elektronikusan kell a kari Tanulmányi Hivatalhoz eljuttatnia.

Ha Ön külföldi állampolgár és nem rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, a beiratkozási lapot és a szerződést nyomtassa ki, írja alá, és a képét az egyéb bemutatandó dokumentumokkal együtt elektronikusan kell a kari Tanulmányi Hivatalhoz eljuttatnia.

Digitális beiratkozás esetén a hallgatói jogviszonya akkor jön létre, amikor a Tanulmányi Hivatal is hitelesíti az Ön által megküldött beiratkozási lapot.

Az eredeti dokumentumait a jelenlétre való átálláskor külön felszólítás nélkül be kell mutatnia a Tanulmányi Hivatalban.

Figyelem, a beiratkozással kapcsolatos határidők a digitális beiratkozásra is vonatkoznak!