Kollégiumi jelentkezés

Kollégiumi jelentkezés – 2024 nyár

Kollégiumi jelentkezés – 2024 nyár
Az ELTE Kollégiumi Központ az idei évben is meghirdeti a nyári kollégiumi jelentkezést.

A jelentkezés az ELTE jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára a Neptunban történik, a jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, a Nyári jelentkezési időszakot kiválasztva.

A jelentkezési felület 2024. május 27-én, 18:00-kor nyílik meg.

Az idei, 2024-es évben az alábbi táblázatban megjelölt díj ellenében vehető igénybe a nyári kollégiumi szolgáltatás:

Kollégium

ELTE kedvezményes

ELTE

Nem ELTE

Ajtósi Dürer sori Kollégium

11 650 Ft

30 640 Ft

70 000 Ft

Damjanich utcai Kollégium

9 320 Ft

26 640 Ft

65 000 Ft

Erdős Pál Kollégium 2 ágyas

17 475 Ft

36 640 Ft

70 000 Ft

Erdős Pál Kollégium 3 ágyas

15 320 Ft

34 640 Ft

55 000 Ft

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium

15 320 Ft

36 640 Ft

70 000 Ft

Nándorfejérvári úti Kollégium

11 650 Ft

30 640 Ft

42 000 Ft

Vezér úti Kollégium

9 320 Ft

24 640 Ft

60 000 Ft

SEK Pável Ágoston Kollégium 

9 320 Ft

28 000 Ft

60 000 Ft

Budapesti Márton Áron Kollégium

17 475 Ft

36 640 Ft

70 000 Ft

ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

 • a doktoranduszok (finanszírozott, nappali);
 • az államközi egyezményes ELTE külföldi hallgatók, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória);
 • az árva és volt állami gondozott hallgatók;
 • valamint, külön igazolás benyújtásával
  • a tanulmányi, illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát);
  • és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékánhelyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

A kedvezményre jogosult hallgatók ezt 2024. június 14-ig jelezhetik a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.


ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

 • azok a tavaszi félévben (végzősöket illetően tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a szolgáltatási igazgató engedélyezi,
 • azok a külhoni magyar hallgatók (MÁSZ hallgatók), akik az ELTE Budapesti Márton Áron Kollégiumában nyertek elhelyezést a 2023/24/2. félévben (csak a Márton Áron Kollégiumban!).

Nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2024. július 8. hétfő és augusztus 30. péntek között van lehetőség. 

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A külhoni magyar hallgatók, akik más felsőoktatási intézmény hallgatói, nem laknak a Márton Áron Kollégiumban, szintén a Budapesti Márton Áron Kollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.


Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Mindemelett felhívjuk a figyelmét a következőkre:

 1. Az a hallgató, akinek 2024. július 1-én még kollégiumi díjtartozása van, július 5-től nem lakhat bent az ELTE Kollégiumi Központ kollégiumaiban (nem maradhat a kollégiumban, nem költözhet be, illetve át más kollégiumba).
 2. A nem ELTE hallgatók számára is igénybe vehető a nyári kollégiumi férőhely, erről az adott kollégium vezetőjétől e-mailben kérhet tájékoztatást.
 3. Nem ELTE felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók ELTE hallgatói térítési díj mellett a Budapesti Márton Áron Kollégiumba adhatják be a jelentkezésüket. Azonban a kollégiumban a nyári rendezvények miatt korlátozott férőhely számot tudunk biztosítani. A jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy a hallgatókat más ELTE kollégiumba irányítjuk át.
 4. A külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók jelentkezése is az ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Regisztrációval kapcsolatban ld. http://regisztracio.martonaron.elte.hu/).

Elutasításra kerül annak a hallgatónak a jelentkezése, akinek lejárt határidejű ELTE kollégiumi díjtartozása van!

Amennyiben további kérdése van a nyári kollégiumi férőhely igénybevételéről, forduljon bizalommal az adott kollégium vezetőjéhez és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőihez!


A kollégiumi elhelyezés mellett a Kollégiumi Központ a Housing Office-on keresztül a nem kollégiumi szálláshelyek közvetítésében is közreműködik.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kollégiumairól ezen az oldalon talál bővebb információt.