Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

A Bizottság elnöke

dr. Matyasovszky-Németh Márton egyetemi tanársegéd (hjb@kancellaria.elte.hu)

Telefon: 06-1-411-6500 / 1371-es mellék (kedd, szerda: 9:00–12:00)
Személyes konzultációra elektronikus levelezés útján előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

A Bizottság Általános Tanácsának tagjai

Oktatói tag: dr. Fábián Áron kollégiumi nevelőtanár (ELTE BISZK)
Hallgatói tag: Fábián Fanni (EHÖK)
Doktorandusz tag:  (EDÖK)
Elnök: dr. Matyasovszky-Németh Márton

Hallgatói póttag: Bérczes Luca (EHÖK)
Oktatói tag: Dr. Körmendi Tamás egyetemi docens (ELTE BTK)
Oktatói póttag: Koósné Sinkó Judit mestertanár (ELTE TÓK)
Oktatói póttag: Dr. Lőw Péter egyetemi docens (ELTE TTK)

A Bizottság Fegyelmi Tanácsának tagjai

Oktatói tag: dr. Nikovits Tibor műszaki tanár (ELTE IK)
Hallgatói tag: Fábián Fanni (EHÖK)
Doktorandusz tag: (EDÖK)
Elnök: dr. Matyasovszky-Németh Márton

Hallgatói póttag: Bérczes Luca (EHÖK)
Oktatói póttag: Vargáné Dr. Molnár Márta adjunktus (ELTE BGGyK)
Oktatói póttag: Prof. Dr. Varga Katalin egyetemi tanár (ELTE PPK)
Oktatói póttag: Dr. Majtényi Balázs habil. egyetemi docens (ELTE TáTK)

A Bizottság feladata

A Bizottság működésének részletes rendjét a HKR IX. fejezete tartalmazza.