Gólyatáborok, orientációs napok

Gólyatáborok, Orientációs Napok

Gólyatáborok, Orientációs Napok

Állam- és Jogtudományi Kar (Orientációs Napok)
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
2022. szeptember 5–7. 
Bővebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2022. augusztus 27–30.
Facebook-esemény

Bölcsészettudományi Kar
2022. augusztus 29. – szeptember 1. 
Facebook-esemény

Gazdaságtudományi Kar 
Gólyatábor: 2022. augusztus 27–30., Zánka
Gólyahét: 2022. szeptember 6–9.
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
Facebook-esemény

Informatikai Kar
2022. augusztus 22–27.
Facebook-esemény

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2022. augusztus 28. – szeptember 1.
Facebook-esemény

Tanító- és Óvóképző Kar (Orientációs Tábor)
2022. augusztus 28–31.
Facebook-esemény

Társadalomtudományi Kar
2022. augusztus 29. – szeptember 1.
Facebook-esemény

Természettudományi Kar
2022. augusztus 16–21.
Facebook-esemény
Jelentkezés

Savaria Egyetemi Központ (Gólyafelkészítő Hét)
2022. augusztus 29 – szeptember 1.
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Bővebben

Tájékoztató speciális szükségletű hallgatóknak és szüleiknek (SHÜTI Nulladik Nap)
Jelentkezés: 2022. augusztus 17-ig
Bővebben


Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy kizárólag a fenti listában szereplő rendezvények tartoznak az ELTE újonnan felvett hallgatóinak integrációját szolgáló programjai (gólyatáborok és orientációs napok) közé. Az érintett hallgatók számára esetlegesen meghirdetett egyéb események nem az ELTE rendezvényei, azok programját az Egyetem vezetése nem hagyta jóvá.

2015-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése és Hallgatói Önkormányzata új stratégiát dolgozott ki az Egyetem gólyatáborai és orientációs napjai számára. Az ekkor kialakított szabályzat részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési, lebonyolítási feladatokra. 

A gólyatábori program tartalmi elemeinek meghatározása és lebonyolítása a Hallgatói Önkormányzat feladata és felelőssége. A részletes programtervet és a közreműködő személyeket azonban a Kar vezetésének előzetesen jóvá kell hagynia, az ELTE etikai normáinak betartásáért és betartatásáért a Hallgatói Önkormányzat, a gólyatáborok szervezéséért és a biztonságért az Egyetem alkalmazásában álló főszervező felel.

Az egységes szabályozás szerint a gólyatábori programokban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek keretében a résztvevők alkoholt fogyasztanak, vagy amelyek szexualitásra vonatkozó utalást tartalmaznak. Az erőszak-megelőzési és áldozatsegítési koncepció, a kutatás, valamint a gólyatáborokra és orientációs napokra vonatkozó szabályzat is azt mutatja, hogy az ELTE az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns intézményi környezetet biztosít valamennyi hallgatója, oktatója és dolgozója számára. Az előkészületek során, valamint a rendezvények ideje alatt is kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi szabályok betartására és betartatására.