Gólyatáborok, Orientációs napok

Gólyatáborok, Orientációs napok

Orientációs Napok – Állam- és Jogtudományi Kar
ÁJK ON

Budapest, Egyetem tér 1–3. 
2018. szeptember 3-5.
További információk

Gólyafesztivál – BTK-BGGyK-GTI
Zánka
2018. szeptember 5-8.

GTI Gólyatábor
Zánka
2018. szeptember 5-7.
Facebook

Programozó Gólyatábor – Informatikai Kar
Meglepetés
2018. augusztus 22–27. 
Honlap
Facebook

Gólyatábor – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Meglepetés
2018. augusztus 28. – szeptember 1. 
 

Gólyatábor – Tanító- és Óvóképző Kar
Pusztafalu
2018. augusztus 29. – szeptember 2. 

Gólyatábor – Társadalomtudományi Kar
Szolnok
2018. szeptmber 1–4.
Facebook

TéTéKás Gólyatábor
Bódvarákó
2018. augusztus 21-27.

Honlap
Facebook
Jelentkezés

Gólyanapok – Savaria Egyetemi Központ
Szombathely
2018. szeptember 3–5.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy kizárólag a fenti listában szereplő rendezvények tartoznak az ELTE újonnan felvett hallgatóinak integrációját szolgáló programjai (gólyatáborok és orientációs napok) közé. Az érintett hallgatók számára esetlegesen meghirdetett egyéb események nem az ELTE rendezvényei, azok programját az Egyetem vezetése nem hagyta jóvá.

2015-ben megújultak az Eötvös Loránd Tudományegyetem gólyatáborai. Az Egyetem vezetése a Hallgatói Önkormányzattal közösen részletesen megvizsgálta a gólyatáborok korábbi szervezési gyakorlatát, majd hosszú távú erőszak-megelőzési, áldozatsegítési koncepciót dolgozott ki. A stratégiai lépéseket pszichológus, kriminológus, szociológus kollégák, civil szervezetek és a Hallgatói Önkormányzat aktív közreműködésével állították össze. Döntés született arról is, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar orientációs napokat tart.

A gólyatáborok és orientációs napok szervezésére már 2015-től szabályzat vonatkozik, amely részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési, lebonyolítási feladatokra. A szabályzat szerint fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testi épségének, egészségének megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására, a Hallgatói Önkormányzat ezért az idei évben is érzékenyítő tréninget szervez a gólyatáborok szervezői számára.

A gólyatábori program tartalmi elemeinek meghatározása és lebonyolítása a Hallgatói Önkormányzat feladata és felelőssége. A részletes programtervet és a közreműködő személyeket azonban a Kar vezetésének előzetesen jóvá kell hagynia, az ELTE etikai normáinak betartásáért és betartatásáért a Hallgatói Önkormányzat felel. A felsőoktatási törvény közeljövőben várható módosításának megfelelően a gólyatáborok szervezéséért és a biztonságért az Egyetem alkalmazásában álló főszervező személyesen felel majd.

Az egységes szabályozás szerint a gólyatábori programokban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek keretében a résztvevők alkoholt fogyasztanak, vagy amelyek szexualitásra vonatkozó utalást tartalmaznak. Az erőszak-megelőzési és áldozatsegítési koncepció, a kutatás, valamint a gólyatáborokra és orientációs napokra vonatkozó szabályzat is azt mutatja, hogy az ELTE az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns intézményi környezetet biztosít valamennyi hallgatója, oktatója és dolgozója számára.