Gólyatáborok, Orientációs Napok

Gólyatáborok, Orientációs Napok

Orientációs Napok – Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., Kecskeméti u. 10–12.
2020. szeptember 1–3.
Bővebben

Gólyahét – Gazdálkozástudományi Intézet 
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
2020. szeptember 2–4. 
Facebook

Orientációs Napok – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
2020. szeptember 2–4.
Bővebben

Gólyanapok – Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
2020. szeptember 2–4. 
Facebook

Gólyahónap – Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
2020. augusztus 31. – szeptember 26.
Bővebben

Gólyahét – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
2020. augusztus 31. – szeptember 3.
Honlap
Facebook

Orientációs Napok – Tanító- és Óvóképző Kar
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
2020. augusztus 26–28.
Bővebben

Orientációs Napok – Társadalomtudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
2020. szeptember 3–5.
Bővebben

Orientációs Napok – Természettudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
2020. szeptember 4–6.
Honlap
Facebook

Gólyafelkészítő Hét – Savaria Egyetemi Központ
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
2020. augusztus 31. – szeptember 4. 
Bővebben

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy kizárólag a fenti listában szereplő rendezvények tartoznak az ELTE újonnan felvett hallgatóinak integrációját szolgáló programjai (gólyatáborok és orientációs napok) közé. Az érintett hallgatók számára esetlegesen meghirdetett egyéb események nem az ELTE rendezvényei, azok programját az Egyetem vezetése nem hagyta jóvá.

2015-ben megújultak az Eötvös Loránd Tudományegyetem gólyatáborai. Az Egyetem vezetése a Hallgatói Önkormányzattal közösen részletesen megvizsgálta a gólyatáborok korábbi szervezési gyakorlatát, majd hosszú távú erőszak-megelőzési, áldozatsegítési koncepciót dolgozott ki. A stratégiai lépéseket pszichológus, kriminológus, szociológus kollégák, civil szervezetek és a Hallgatói Önkormányzat aktív közreműködésével állították össze. Döntés született arról is, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar orientációs napokat tart.

A gólyatáborok és orientációs napok szervezésére már 2015-től szabályzat vonatkozik, amely részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési, lebonyolítási feladatokra. A szabályzat szerint fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testi épségének, egészségének megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására, a Hallgatói Önkormányzat ezért az idei évben is érzékenyítő tréninget szervez a gólyatáborok szervezői számára.

A gólyatábori program tartalmi elemeinek meghatározása és lebonyolítása a Hallgatói Önkormányzat feladata és felelőssége. A részletes programtervet és a közreműködő személyeket azonban a Kar vezetésének előzetesen jóvá kell hagynia, az ELTE etikai normáinak betartásáért és betartatásáért a Hallgatói Önkormányzat felel. A felsőoktatási törvény közeljövőben várható módosításának megfelelően a gólyatáborok szervezéséért és a biztonságért az Egyetem alkalmazásában álló főszervező személyesen felel majd.

Az egységes szabályozás szerint a gólyatábori programokban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek keretében a résztvevők alkoholt fogyasztanak, vagy amelyek szexualitásra vonatkozó utalást tartalmaznak. Az erőszak-megelőzési és áldozatsegítési koncepció, a kutatás, valamint a gólyatáborokra és orientációs napokra vonatkozó szabályzat is azt mutatja, hogy az ELTE az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns intézményi környezetet biztosít valamennyi hallgatója, oktatója és dolgozója számára.