Gólyatáborok, Orientációs napok

Gólyatáborok, Orientációs napok

Orientációs Napok – Állam- és Jogtudományi Kar
ÁJK ON

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 
2017. szeptember 4–6.
További információk

Gólyatábor – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Természettudományi Kar fizika-kémia-matematika szakterület (TermészetGyógyász)
Bükkszék, 2017. augusztus 1620. 
További információk
Gólyatábor – Bölcsészettudományi Kar 
Zánka, 2017. augusztus 28–31. 
További információk

Gólyatábor – Informatikai Kar
Titkos, 2017. augusztus 22–27. 
További információk

Gólyatábor – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Titkos, 2017. augusztus 28. – szeptember 1. 
 

Gólyatábor – Tanító- és Óvóképző Kar
Bodajk, 2017. augusztus 31. – szeptember 3. 
További információk

Gólyatábor – Társadalomtudományi Kar
Szolnok, 2017. szeptmber 1–4.

Tanári Napok
Szolnok, 2017. szeptember 7–10.
További információk

Gólyanapok – Savaria Egyetemi Központ
Szombathely, 2017. szeptember 5–8.
További információk

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy kizárólag a fenti listában szereplő rendezvények tartoznak az ELTE újonnan felvett hallgatóinak integrációját szolgáló programjai (gólyatáborok és orientációs napok) közé. Az érintett hallgatók számára esetlegesen meghirdetett egyéb események nem az ELTE rendezvényei, azok programját az Egyetem vezetése nem hagyta jóvá.

2015-ben megújultak az Eötvös Loránd Tudományegyetem gólyatáborai. Az Egyetem vezetése a Hallgatói Önkormányzattal közösen részletesen megvizsgálta a gólyatáborok korábbi szervezési gyakorlatát, majd hosszú távú erőszak-megelőzési, áldozatsegítési koncepciót dolgozott ki. A stratégiai lépéseket pszichológus, kriminológus, szociológus kollégák, civil szervezetek és a Hallgatói Önkormányzat aktív közreműködésével állították össze. Döntés született arról is, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar orientációs napokat tart.

A gólyatáborok és orientációs napok szervezésére már 2015-től szabályzat vonatkozik, amely részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési, lebonyolítási feladatokra. A szabályzat szerint fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testi épségének, egészségének megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására, a Hallgatói Önkormányzat ezért az idei évben is érzékenyítő tréninget szervez a gólyatáborok szervezői számára.

A gólyatábori program tartalmi elemeinek meghatározása és lebonyolítása a Hallgatói Önkormányzat feladata és felelőssége. A részletes programtervet és a közreműködő személyeket azonban a Kar vezetésének előzetesen jóvá kell hagynia, az ELTE etikai normáinak betartásáért és betartatásáért a Hallgatói Önkormányzat felel. A felsőoktatási törvény közeljövőben várható módosításának megfelelően a gólyatáborok szervezéséért és a biztonságért az Egyetem alkalmazásában álló főszervező személyesen felel majd.

Az egységes szabályozás szerint a gólyatábori programokban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek keretében a résztvevők alkoholt fogyasztanak, vagy amelyek szexualitásra vonatkozó utalást tartalmaznak. Az erőszak-megelőzési és áldozatsegítési koncepció, a kutatás, valamint a gólyatáborokra és orientációs napokra vonatkozó szabályzat is azt mutatja, hogy az ELTE az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns intézményi környezetet biztosít valamennyi hallgatója, oktatója és dolgozója számára.