Rektori Kabinet

Rektori Kabinet

A Rektori Kabinet az oktatási és kutatási alaptevékenység rektori irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási hatásköreiben működik közre, ennek keretében feladatkörébe tartozik

  • a tudománypolitika,
  • a nemzetközi kapcsolatok ápolása,
  • a stratégiai adatbázis és információkezelés,
  • a harmadik missziós tevékenység.

A Rektori Kabinet közreműködik továbbá a rektor feladatai ellátásának koordinációjában a rektori-kancellári közös irányítású szervezeti egységeket illetően, valamint ellátja a rektori vezetés feladatkörébe tartozó ügyek összehangolását, szakmai tanácsadói tevékenységet és a személyi titkársági feladatokat is.

A Rektori Kabinet az alábbi szervezeti egységekre tagozódik, melyek az alábbi munkamegosztási elvek alapján látják el feladataikat:

  • a Kabinetiroda feladata a rektor személyi titkársági teendőinek ellátása, rektori tanácsadó testületek támogatása, továbbá konferencia és egyes protokolláris események szervezése;
  • a Tudománypolitikai Iroda feladata az Egyetem kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenységének fejlesztése, eredményeinek disszeminációja, a karok közötti, illetve inter- és multidiszciplináris kutatási tevékenységek kezdeményezése, kutatási együttműködések elősegítése, belső tudományos pályázatok szakmai kialakítása;
  • a Nemzetközi Stratégiai Iroda feladata oktató-kutatói és hallgatói nemzetközi mobilitás szakmai támogatása, az Egyetem kapcsolatrendszerének építése és ápolása, nemzetközi marketing központi koordinálása;
  • az Egyetemi Stratégiai Iroda stratégiai szintű koordinációval segíti elő az Egyetem társadalmi és gazdasági beágyazottságának megteremtését, illetve a hazai és Európai Uniós társadalmi-gazdasági célokhoz való aktív hozzájárulását. Kiemelt területei többek közt a harmadik misszió, innováció, fenntarthatóság, új technológiák, valamint az iroda kezeli az ELTE Stratégiai Adatbázist;
  • a Savaria Campus Iroda közreműködik a Savaria Egyetemi Központ fejlesztésére irányuló intézményfejlesztési terv kidolgozásában, elemzi a SEK működését, és segíti a szombathelyi koordinációs rektorhelyettes munkáját;
  • CHARM-EU Iroda feladata a CHARM-EU Szövetségben való részvétellel összefüggő vezetői egyeztetések koordinációja, kapcsolattartás, stratégiai egyeztetések, projektmenedzsment, rendezvényszervezés a programmal összefüggésben.

Kabinetvezető: Dr. Sey Nikoletta

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. emelet
Telefon: (36-1) 460-4444
E-mail: rektori.kabinet@elte.hu