Rektori Kabinet

A Rektori Kabinet az oktatási és kutatási alaptevékenység rektori irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási hatásköreiben működik közre, ennek keretében feladatkörébe tartozik

  • a tudománypolitika,
  • a nemzetközi kapcsolatok ápolása,
  • a stratégiai adatbázis és információkezelés.

A Rektori Kabinet közreműködik továbbá a rektor feladatai ellátásának koordinációjában a rektori-kancellári közös irányítású szervezeti egységeket illetően, valamint ellátja a rektori vezetés feladatkörébe tartozó ügyek összehangolását, szakmai tanácsadói tevékenységet és a személyi titkársági feladatokat is.

A Rektori Kabinet az alábbi szervezeti egységekre tagozódik, melyek az alábbi munkamegosztási elvek alapján látják el feladataikat:

  • Kabinetiroda feladata a rektor személyi titkársági teendőinek ellátása, rektori tanácsadó testületek támogatása, továbbá konferencia és egyes protokolláris események szervezése;
  • Tudománypolitikai Iroda feladata az Egyetem kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenységének fejlesztése, eredményeinek disszeminációja, a karok közötti, illetve inter- és multidiszciplináris kutatási tevékenységek kezdeményezése, kutatási együttműködések elősegítése, belső tudományos pályázatok szakmai kialakítása;
  • Nemzetközi Stratégiai Iroda feladata oktató-kutatói és hallgatói nemzetközi mobilitás szakmai támogatása, az Egyetem kapcsolatrendszerének építése és ápolása, nemzetközi marketing központi koordinálása;
  • az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Iroda feladata az Egyetem tudományos és képzési adatainak gyűjtése és rendszerezése által a stratégiai tervezés és fejlesztés megalapozása és az egyetemi stratégiai tervek megvalósulásának figyelemmel kísérése, az Egyetem adatvédelmi felelősi feladatainak ellátása;
  • a Savaria Campus Iroda közreműködik a Savaria Egyetemi Központ fejlesztésére irányuló intézményfejlesztési terv kidolgozásában, elemzi a SEK működését, és segíti a szombathelyi koordinációs rektorhelyettes munkáját.

Kabinetvezető: Dr. Sey Nikoletta

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. emelet 
Telefon: (36-1) 460-4444 
E-mail: rektori.kabinet@elte.hu