Köznevelési intézmények

Köznevelési intézmények

Gyakorló intézmények

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Igazgató: Jankovics László
Igazgatóhelyettesek: Pető Sándor, Salga Imre

Cím: 1053 Budapest Papnövelde u. 4-6. 
Telefon: (+36 1) 266-1427 
E-mail: titkar@apaczai.elte.hu 
Honlap: www.apaczai.elte.hu 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Igazgató: Láng György
Igazgatóhelyettesek: Bárth Balázs, Drozd Zsuzsa, Berta Anikó, Kornai Júlia

Cím: 1146 Budapest Cházár András u. 10. 
Telefon: (+36 1) 343-1731 
E-mail: info@radnoti.elte.hu 
Honlap: www.radnoti.hu 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Igazgató: Csapodi Zoltán
Igazgatóhelyettesek: Szabó Éva, Pál Gergely, Farkas Csaba

Cím: 1088 Budapest Trefort u. 8. 
Telefon: (+36 1) 460-4462 
E-mail: titkarsag@trefort.elte.hu 
Honlap: www.trefort.elte.hu 

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Igazgató: Schuchné Rumpli Henriette
Igazgatóhelyettes: Sárdy Boglárka

Cím: 1071 Budapest Damjanich u. 41-43. 
Telefon: (+36 1) 461-3750 
E-mail: gyakovoda@barczi.elte.hu 
Honlap: specovoda.elte.hu 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

Igazgató: Póth Éva Klára
Igazgatóhelyettes: Gróf Judit Erzsébet, Takácsné Kiss Anikó Zsuzsanna

Cím: 1071 Budapest Damjanich u. 41-43. 
Telefon: (+36 1) 461-3726 
E-mail: gyakiskola@barczi.elte.hu 
Honlap: barczigyakorlo.elte.hu/ 

ELTE Gyakorló Óvoda

Óvodavezető: Krajcsovitsné Dőry Krisztina
Igazgatóhelyettes: Antalné Pál Katalin

Cím: 1126 Budapest Kiss János altb. u. 29. 
Telefon: (+36 1) 3564-046 
E-mail: gyakovi@elte.hu 
Honlap: www.elteovi.hu/ 

ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

Igazgató: Mesterházy Ferenc
Igazgatóhelyettesek: Józsa Ildikó, Réz-Petró Andrea

Cím: 1126 Budapest Kiss János altb. u. 42-44. 
Telefon: (+36 1) 487-8101 
E-mail: gyakisk@gyertyanffy.elte.hu 
Honlap: gyertyanffy.elte.hu

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Igazgató: Papp Tibor
Igazgatóhelyettesek: Bogáthné Erdődi Judit, Kukor Ferenc

Cím: 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11. 
Telefon: (+36 94) 513-680 
E-mail: titkarsag@bolyaigimnazium.elte.hu 
Honlap: www.bolyaigimnazium.elte.hu

Pedagógiai szolgáltató intézmények

ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

Igazgató: Mlinkó Renáta

Cím: 1071 Budapest Damjanich u. 41-43. 
Telefon: (+36-1) 461-3770 
E-mail: titkarsag@gyopsz.elte.hu 
Honlap: http://gyopsz.elte.hu

ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Igazgató: Kispálné Dr. Horváth Mária
Igazgatóhelyettes: Gerölyné Kölkedi Éva Marianna

Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Telefon: (+36-94) 504-495 
E-mail: fejlesztes@srpszkk.elte.hu 
Honlap: www.srpszkk.hu